Now showing items 386-405 of 407

  • Využití termografie při screeningu nádorového onemocnění prsu 

   Author: Vančová Jana; Supervisor: Sova Jan; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Výběr reprezentativních obrazových prototypů 

   Author: Pavel Gramovich; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Šroubek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   The diversity of image retrieval results is an important feature that allows users to explore different aspects of the queried object. However, most of the works in this area are focused more on relevance rather than ...
  • Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách 

   Author: Jankovec Tom; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Jurčík Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Charakteristiky proteinových molekul a jiných biochemických sloučenin jsou zkoumány skrze proteinové tunely, případně ligandové cesty. Pro zajištění věrohodnosti výsledků je nutné při hledáni uvažovat tvar i flexibilitu ...
  • Výuková a testovací aplikace pro děti se specifickými potřebami 

   Author: Luběna Jan; Supervisor: Fejtová Marcela; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výukový simulátor respirace a jejích patologií 

   Author: Bundil Lukáš; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Mateják Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Výukový tutorial pro kompenzační pomůcky 

   Author: Konopáč Martin; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Fejtová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vývoj hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky 

   Author: Riss Štěpán; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vývojem vestavěného systému, který slouží k řízení hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky. Tento vestavěný systém je kompatibilní se systémem, které používá firma Flydeo ve svých bezpilotních ...
  • Vývoj robotické buňky pro manipulaci a obrábění plastových rour 

   Author: Lukáš Hajdúšek; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a zrealizovať priemyselnú robotickú bunku pre manipuláciu a jednoduché obrábanie výrobkov. Robotická bunka obsahuje priemyselný manipulátor a ďalšie automatizované výrobné zariadenia. ...
  • Vývoj SCADA konceptu montážního procesu pro firmu Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing (pilotní projekt) 

   Author: Chhajer Raunak; Supervisor: Němec Přemysl; Opponent: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   This final diploma work of mine is a Pilot project as part of the 'Leaks-Project' at Doosan-Bobcat EMEA s.r.o, Dobris. The pilot project deals with visualization of the torqueing process of hydraulic valves/hoses at the ...
  • Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo 

   Author: Hryzák Ondřej; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá možnostmi vstupu Braillova písma na mobilních zařízeních se systémem Android. V úvodní části jsou popsány a porovnány vybrané systémy pro Braillův vstup, a také jednotlivé typy Braillova písma. V další ...
  • Vzdálené ovládání modelu v laboratoři 

   Author: Pecka Jaroslav; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Šebek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Webová aplikace pro komplexní analýzu intrakardiálních signálů 

   Author: Synák Petr; Supervisor: Křemen Václav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webový portál pro transplantační centra 

   Author: Poldauf Ondřej; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Kuříková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zachování identity objektů při jejich dlouhodobém sledování ve videu 

   Author: Pytela Jiří; Supervisor: Šmíd Matěj; Opponent: Sýkora Daniel
   Hlavním cílem této práce je zlepšení přesnosti použitého systému pro sledování objektů ve videu. Vzhledem k tomu, že systém se skládá z více modulů, celkového zlepšení lze dosáhnout úpravami jeho jednotlivých částí. Prvním ...
  • Zařízení pro základní diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu 

   Author: Vildman Jiří; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   Tato práce navazuje na návrh zařízení z bakalářské práce, určeného k dohledu nad pohybovou rehabilitací základního pohybového aparátu člověka. Původní návrh však dále nejen rozvíjí, ale do jisté míry i realizuje. Komplexně ...
  • Závislost čerpací funkce srdce na tlakových a tokových poměrech v arteriálním stromě 

   Author: Kalecký Karel; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Kuriščák Eduard
   V rámci této práce byl sestaven lumped parameter model kardiovaskulární soustavy - Cardio. Integruje v sobě některé dosavadní modely a zahrnuje mechaniku sarkomer, interakci srdečních komor, dynamiku chlopní i systemický, ...
  • Záznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramu 

   Author: Stuchlík Petr; Supervisor: Huptych Michal; Opponent: Chudáček Václav
   V této práci opouštíme papírové záznamy porodních křivek a soustředíme se na jejich elektronické zpracování. Cílem je vývoj systému pro zpracování elektronicých partogramů včetně odpovídajících datových struktur v relační ...
  • Získání vlastností materiálu skrze haptický průzkum pomocí různých robotických uchopovačů 

   Author: Pavel Stoudek; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato práce popisuje využití 3 robotických uchopovačů (OnRobot RG6, Robotiq 2F-85 a qb SoftHand Research) k haptickému průzkumu vlastností materiálu různých objektů. Také byl využit Robotiq FT300 force/torque senzor k ...
  • Zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií 

   Author: Kozic Zlatko; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 

   Author: Jílek Martin; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Granja Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Kosmické prostředí staví vesmírnou techniku i biologické materiály před řadu překážek. Jednou z nich je ionizující záření, které způsobuje poruchy elektronických systémů, degradaci materiálů i radiační poškození živých ...