Now showing items 450-469 of 626

  • Rozplňování radiofarmak robotem 

   Author: Lukáš Fanta; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Radiofarmaka jsou důležitá pro diagnostiku a léčbu některých nemocí. Ionizující záření emitované těmito látkami je škodlivé lidskému organismu. Pro zajištění bezpečnosti osob a optimalizaci času je snahou samotný proces ...
  • Rozpoznávání gest člověka pro ovládání robotu 

   Author: Michel Jabali; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vizuálních metod rozpoznávání částí člověka v obraze. Za použití knihovny OpenCV se podaří detekovat obličej, celé tělo a ruce metodou kaskád a samotnou ruku metodou detekce obrysů. ...
  • Rozpoznávání gest pro odemykání mobilního telefonu 

   Author: Sixta Tomáš; Supervisor: Šochman Jan; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozpoznávání neznámých objektů pro detekci 3D objektu ve světě bez omezení 

   Author: Nikita Sokovnin; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Zatímco většina výzkumných prací v oblasti počítačového vidění je zaměřena na rozpoznávání v omezeném světě, v němž je počet možných kategorií pevně stanovený a předem daný, tato práce poskytuje nahlédnutí do rozpoznávání ...
  • Rozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učení 

   Author: Ondřej Bouček; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Mishkin Dmytro
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   V této práci se zabýváne rozpoznávání instancí pomocí hlubokého učení. Získáváme deskriptory pomocí modelu neuronové sítě, který byl naučený přístupem metric learning. Vytvořili jsme různá upravení k-NN klasifikátorů pro ...
  • Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí 

   Author: Nguyen Hoang Long; Supervisor: Pichl Jan; Opponent: Hajič Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Rozpoznávání pojmenovaných entit je podúloha ve vyhledávání strukturovaných informací. Jedná se o klasifikaci slov ve větě, které reprezentují entity s vlastním jménem, jako na příklad osoby, organizace nebo lokace. ...
  • Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru 

   Author: Štěpán Křivánek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Navrhujeme vylepšení nedávné práce Petra Kouby, která se týká rozpoznávání společenských tanců z videa. Soustředili jsme se výhrádně na vizuální data, a abychom mohli naše výsledky porovnat, použili jsme stejné datasety. ...
  • Rozpoznávání účastníků silničního provozu v bodových množinách z LiDARů 

   Author: Josef Čech; Supervisor: Šára Radim; Opponent: Obdržálek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Účastníky silničního provozu nasnímané senzorem LiDAR lze rozeznat i pouhým okem. V této práci představíme několik klasifikačních modelů pro automatické rozpoznávání dynamických objektů v městském prostředí. Všechny použité ...
  • Rozpoznávání vizuálního vzoru pro automatické přistávání robotické helikoptéry 

   Author: Jan Gärtner; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Cílem bakalářské práce bylo vytvořit vizuální vzor určený ke značení přistávacího místa helikoptéry a navrhnout algoritmus sloužící k jeho detekci v obraze. V rámci práce je představen lokalizační systém hetect, který na ...
  • Rozšiřování knihovny pro grafové algoritmy 

   Author: Rezková Karolína; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na open-source knihovnu pro grafové algoritmy jGraphT. Nejprve porovnává tuto knihovnu s dalšími dostupnými knihovnami, které se taktéž soustředí na matematické grafy. Následně seznamuje ...
  • Rozšíření iterativního párového algoritmu pro řešení kolizí 

   Author: Vrbský Ladislav; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu 

   Author: Filip Jan; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   Obsahem této bakalářské práce je rozšíření platformy pro magnetickou manipulaci Magman. V úvodu se tato práce zabývá návrhem a výrobou zakřiveného povrchu, který tvoří základnu pro řízení pohybu jedné či více kuliček. V ...
  • Rozvrhování směn pomocí evolučních metaheuristik 

   Author: Rudolf Michael; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Václavík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rychlé učení v Bayesovském optimalizačním algoritmu 

   Author: Matěj Vasilevski; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Evoluční algoritmy, které modelují řešený problém pomocí diskrétního pravděpodobnostního rozdělení, jsou mocné optimalizační algoritmy navržené pro řešení těžkých problémů obsahujících závislosti mezi proměnnými. Takové ...
  • Řešení problematiky kolizních situací mezi UAS a pilotovanými letouny 

   Author: Čikelová Jana; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Spurný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce stručně shrnuje problematiku detekce a řešení konfliktů mezi UAS a pilotovanými letouny. Vzhledem k tomu, že potenciální využití UAS v různých oblastech se rozšiřuje, potřeba řešení tohoto problému roste. V první ...
  • Řizení dronu Ryze Tello při průletu překážkou 

   Author: Jan Ševic; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se věnuje detekování překážky a ovládání dronu Ryze Tello. Motivací pro tuto prací je zjištění, zda je možné použít Tello drone pro autonomní závody. V rámci této práce bylo prozkoumáno několik metod ...
  • Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS 

   Author: Tomáš Chaloupecký; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Pecka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tématem této práce je vytvoření ovládacího rozhraní pro roboty firmy Mitsubishi v prostředí ROS (Robotic operating system). V projektu jsou využity manipulátory RV-6SDL a RV-6S s příslušnými řídícími jednotkami. Robot ...
  • Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí 

   Author: Daniel Smrčka; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a simulací mechanismu pro silovou interakci UAV se stěnou. Součástí projektu je celý proces mechanického návrhu, implementace řídicího softwaru a simulace v robotickém simulátoru ...
  • Řízení inteligentní instalace budov pomocí gest 

   Author: Uhlíř Adam; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Hrad Jaromír
   V blízké budoucnosti můžeme očekávat prostoupení inteligentních technologií do způsobu bydlení, takzvané Smart Homes. Tato bakalářská práce se zaměřuje na zvýšení komfortu ovládání Smart Homes pomocí ovládání gesty. Navrhl ...
  • Řízení nelineárních akustických polí v rezonátorech 

   Author: Vojna David; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Husník Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)