Poslední příspěvky

 • Pokročilá akustická přepážka 

  Autor: Wolf Van Der Bauwhede; Vedoucí práce: Valášek Michael; Oponent práce: Králíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  The scope of this thesis project is to design advanced acoustic barriers and to test the acoustic transmissibility. To this goal CAD was used and 3D printing to create innovative structures, subsequently these structures ...
 • Větrné turbíny s vertikální osou pro decentralizovanou energetiku 

  Autor: Jan Kalousek; Vedoucí práce: Špale Jan; Oponent práce: Novotný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu větrné turbíny s vertikální osou rotace malého výkonu určenou pro experimentální měření v aerodynamickém tunelu. Čtenář je nejprve obeznámen s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji ...
 • Meziokruh fúzní elektrárny pro vyrovnávání pulzního režimu fúzního reaktoru 

  Autor: Jan Loskot; Vedoucí práce: Entler Slavomír; Oponent práce: Cihlář Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Teoretická část této bakalářské práce se skládá z rešerše výzkumu termojaderné fúze, jejích problémů a možných trendů do budoucna. Dále obsahuje rešerši vybraných variant odvodu tepla z fúzního reaktoru do meziokruhu v ...
 • Nanotechnologie pro energetiku a jejich perspektiva ve fotovoltaice 

  Autor: Martin Homola; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Špale Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Práce se zabývá nanotechnologiemi v energetice a jejich perspektivou ve fotovoltaice. První část se zabývá aplikací nanotechnologií ve výrobě, skladování, distribuci a použití energie. Ve druhé části bylo provedeno porovnání ...
 • Využití aditivní výroby kovů pro solné reaktory 

  Autor: Matěj Tyc; Vedoucí práce: Cihlář Michal; Oponent práce: Novotný Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na popis aktuálního výzkumu v oblasti solných reaktorů. Druhá polovina teoretické části pak shrnuje kovové aditivní metody. V praktické části se korozně porovnávají materiály ...
 • Technologie indukčního ohřevu ve studeném kelímku a určení chemických vlastností roztaveného koria 

  Autor: Matej Leško; Vedoucí práce: Prehradný Jan; Oponent práce: Entler Slavomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Úlohou této bakalářské práce je experimentálně ověřit princip měření viskozity za použití míchadla s 2 excentricky uloženými čepy. Práce vzniká jako pomocný materiál pro pracovníky výzkumného ústavu CVŘ Řež, kteří tímto ...
 • Technologie tekutých kovů pro fúzní reaktory 

  Autor: Aleš Procházka; Vedoucí práce: Entler Slavomír; Oponent práce: Bláha Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Tato práce přibližuje základní principy jaderné fúze a její technická řešení. Materiály fúzních reaktorů jsou vystavovány energetickým tokům o velikosti až stovek MW/m2. Jednou z možných alternativ k pevným materiálům jsou ...
 • Základní porovnání hygroskopického oběhu s klasickým a organickýcm Rankinovým oběhem 

  Autor: Abduljalil Hashim A Mahrougi; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Opatřil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  The current effort to reduce energy dependence on the fossil fuels necessarily leads to the search for different approaches to electricity generation in smaller sources. One of the promising energy cycle that could be used ...
 • Návrh zdroje pro centrální zásobování teplem 

  Autor: Andrii Mozhar; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Sabatini Michel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Práce se zabývá návrhem zdroje tepla pro vytápění a výrobu TUV obytného objektu situovaného v oblasti Prahy. Zkoumáprovoz několika různých konfigurací kotlů v typických dnech přechodného, letního a zimního období. Na jeho ...
 • Vývoj programu pro návrh mikrokanálkových výměníků v jazyce Python 

  Autor: Matyáš Junek; Vedoucí práce: Štěpánek Jan; Oponent práce: Jun Guk Chol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Mikrokanálkové tepelné výměníky (MKTV) jsou slibnou technologií pro uzavřené Braytonovy oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým. Ty by mohly být použity i v budoucí fúzní elektrárně DEMO. Účel této práce je pomocí vyvinutého ...
 • Použití hybridního fotovoltaického/teplovzdušného kolektoru na rodinném domku 

  Autor: Daniel Sysel; Vedoucí práce: Neužil Martin; Oponent práce: Pilař Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému hybridních fotovoltaicko-teplovzdušných kolektorů pro aplikaci na rodinném domě. V práci je obecné pojednání o fotovoltaice, fotovoltaických systémech, přehled aplikací, trhu ...
 • Koncepční návrh zemědělského letounu 

  Autor: Jaroslav Hanyš; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh zemědělského práškovacího letounu. Návrh se stává z rešerše používaných typů letadel, dříve i současně vyráběných, s rozborem užitečného zatížení, volby základních ...
 • Kryogenní chlazení řezného procesu 

  Autor: Štěpán Feit; Vedoucí práce: Zeman Pavel; Oponent práce: Stejskal Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou kryogenního chlazení a jeho vlivů na řezný proces. Úvodní kapitoly teoretické části se věnují mechanice tvorby třísky, tepelným a silovým jevům při obrábění. Pak následuje ...
 • Česká republika bez energie z uhlí 

  Autor: Tomáš Bláha; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Hrdlička František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá možnými variantami složení zdrojů elektrické energie v České republice v horizontu do roku 2040, bez využívání primární energie hnědého a černého uhlí. V teoretické části práce je analyzován ...
 • Posouzení omezení elektrodových kotlů pro poskytování podpůrných služeb a návrhy opatření k minimalizaci jejich dopadů. 

  Autor: Lukáš Holeček; Vedoucí práce: Funda Zdeněk; Oponent práce: Dlouhý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možností a technických limitů elektrodových kotlů nasazovaných za účelem poskytování podpůrných služeb v České republice. Práce uvádí legislativní rámec, teorii a principy jednotlivých ...
 • Aerace deskového fotobioreaktoru 

  Autor: Adam Bejšák; Vedoucí práce: Bělohlav Vojtěch; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Bakalářská práce je zaměřena na provzdušňování deskového fotobioreaktoru. Byla zpracována rešerše popisující ideální provozní podmínky pro kultivaci mikrořas a existující konstrukční varianty kultivačních systémů. Na základě ...
 • Numerická simulace vybraných trajektorií v cirkumulárním a cislunárním prostoru 

  Autor: Ondřej Hladík; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Teichman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Prozkoumali jsme potenciální přechodové dráhy z NRHO na oběžné dráhy poblíž libračních bodů L4 a L5 s cílem minimalizace doby letu a nutného ∆v. Pokusili jsme se použít již existující řešení pro kruhový omezený problém tří ...
 • Optimalizace montážní linky 

  Autor: Lukáš Kešner; Vedoucí práce: Kellner Tomáš; Oponent práce: Cibulka Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizačních řešení montážní linky s využití koncepce One Piece Flow ve společnosti Witte Automotive. V teoretické části je představena problematika výrobního systému, jeho automatizace, ...
 • Vliv okrajových podmínek v metodě SPH 

  Autor: Tomáš Halada; Vedoucí práce: Beneš Luděk; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Rozvíjeným tématem je vliv realizace okrajových podmínek v bezsíťové částicové metodě Smoothed Particle Hydrodynamcis (SPH) s ohledem na problémy proudění s volnou hladinou. Práce vychází z třírozměrných simulací na ...
 • Návrh UAV multikoptéry 

  Autor: Robert Theiner; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Hlavním konceptem je autonomní bezpilotní systém složený z multikoptéry, aerostatu a kontejneru pro rozprašování popela, schopný provádět lety trvající v řádu minut. Cílem práce je přijít s návrhem řešení bezpilotního ...

Zobrazit další