Poslední příspěvky

 • Optimalizace a řízení lehkých poddajných mechanismů s přídavnými aktuátory a senzory 

  Autor: Jiří Volech; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Bauma Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-10)
  Disertační práce je zaměřena na řízení aktivních struktur s přidanou hodnotou. U řady vyráběných strojů a mechanismů mohou být zlepšeny jejich vlastnosti přidáním dodatečného odměřování či jiné aktivní struktury. Tímto lze ...
 • Intensification of mixing and homogenisation of culture medium in photobioreactors for microalgae production 

  Autor: Vojtěch Bělohlav; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-15)
  Generally, the parameters important for microalgae growth include light irradiation, temperature and nutrients and CO2 concentrations in the culture medium. However, during the scaling-up, these parameters are often limiting ...
 • Geomaterials in Plasma Spraying 

  Autor: Barbara Nevrlá; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Čelko Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-05)
  The thesis focuses on the selection and investigation of natural materials that will be proper as an alternative to the expensive synthetic powders used for plasma spraying of protective layers. The thesis is focused on ...
 • Studium oxidických vrstev pro úpravu povrchu biomateriálů 

  Autor: Jan Krčil; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Balík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-05)
  Práce se věnuje připravě, studiu a hodnoceni oxidických vrstev na vybraných titanových slitinách určených pro lekařskou aplikaci. Oxidicke vrstvy byly připraveny na zástupcich konvenčnich slitin titanu (CP Ti grade 2 a ...
 • Contactless heat transfer measurement methods in processing units 

  Autor: Stanislav Solnař; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Bartoň Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-16)
  Contactless measurement of local values of heat transfer coefficient by two different methods is presented in this Ph.D. thesis. The first method, temperature oscillation (also known as TOIRT method), uses heat waves from ...
 • Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění 

  Autor: Jan Grau; Vedoucí práce: Souček Pavel; Oponent práce: Skalla Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-09)
  Tato disertační práce představuje nově získané poznatky o vlivu nastavení pohonů obráběcích strojů na výslednou stabilitu obráběcího procesu. Hlavní pozornost je zaměřena na dynamickou poddajnost translačních pohybových ...
 • New advanced methods in side crash testing 

  Autor: Jakub Jelínek; Vedoucí práce: Růžička Milan; Oponent práce: Hynčík Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-07)
  This work follows up the previous work regarding the used methodology in the field of passive safety, ie. crash testing. The work is based on experience gained in the Active Lateral Impact Simulator (ALIS) project and ...
 • Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování 

  Autor: Michal Junek; Vedoucí práce: Janovec Jiří; Oponent práce: Haušild Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-06)
  Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se zabývá hodnocením životnosti ...
 • Inovace technologie loupání a metodika loupatelnosti semen olejnin 

  Autor: Jan Hoidekr; Vedoucí práce: Herák David; Oponent práce: Kumhála František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-18)
  Tato disertační práce se zabývá problematikou loupání slunečnicových semen pomocí impaktních loupacích strojů. V rámci disertační práce jsou provedeny dvě experimentální měření zabývající se vlivem orientace zatížení na ...
 • Nanomechanika biomembránových inkluzí 

  Autor: Jitka Řezníčková; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Fojt Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Práce je věnována zhodnocení vlivu mechaniky membrány na zabudování hydrofobní nanočástice různého rozměru, tvaru a počtu. Kritický poloměr nanočástice zabudované do membrány ovlivňují zejména mechanické vlastnosti membrány ...
 • Compressible Fluid Flow through Narrow Channels 

  Autor: Jindřich Hála; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Cyrus Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With increasing miniaturization ...
 • Diagnostika vad materiálů vodních turbin a jejich oprava 

  Autor: Martin Dolanský; Vedoucí práce: Suchánek Jan; Oponent práce: Pešek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce se zabývá diagnostikou vad materiálů vodních turbín a jejich opravou. Téma bylo zvoleno z důvodu mého zájmu o tuto technickou problematiku, jelikož je součástí náplně mého zaměstnání. Práce je rozdělena ...
 • Simulace vlivu provozního prostředí na kompozitní materiály 

  Autor: Jaykishan Harishbhai Patel; Vedoucí práce: Kazda Lukáš; Oponent práce: Zámečníková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Aplikace kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu se v posledních letech stala prominentní, díky čemuž je průmysl udržitelnější a nákladově efektivnější, aniž by byl ohrožen výkon automobilu. Použití kompozitního ...
 • Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace 

  Autor: Dávid Križan; Vedoucí práce: Fiala Štěpán; Oponent práce: Hykl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při plánování kapacit nebo prediktivní ...
 • Návrh řízení pro malý průmyslový robot 

  Autor: Mykyta Klymoshenko; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Stloukal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím programovacího jazyku ...
 • Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy 

  Autor: David Kunc; Vedoucí práce: Moravec Jan; Oponent práce: Rybář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se zaměřením na rozsah ...
 • Retrofit řídicího systému 3D tiskárny 

  Autor: Jan Krejčí; Vedoucí práce: Koubek Jan; Oponent práce: Janda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém Beckhoff, který obslouží ...
 • Řízení polohování interferometru 

  Autor: Nikita Kuprin; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Vlček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.
 • Metodika návrhu aerodynamiky vozu Formula Student 

  Autor: Martin Ševčík; Vedoucí práce: Hatschbach Petr; Oponent práce: Nožička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tématem této diplomové práce je příprava metodiky návrhu aerodynamických prvků pro vůz Formula Student pro tým CTU CarTech. Součástí práce je prvotní nastavení 3D CFD analýz celého vozu s různými výpočetními modely, jejich ...
 • Univerzální nosič interiérových modelů vozu 

  Autor: Marek Šanda; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Jirásek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout univerzální nosič interiérových modelů vozu. Práce je rozdělena do dvou části. Rešeršní část se zabývá procesem návrhu designu automobilu, použití interiérových modelů vozu a základní ...

Zobrazit další