Now showing items 1-20 of 5678

  • Softwarový nástroj pro automatizaci reakci řídící jednotky motoru na chybové stavy 

   Author: Valentin Pauron; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Denayrolles Manuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-22)
   Since Bosch launched electronic ABS in 1978, on-board automobile electronics have significantly improved. Automotive electronic control units (ECUs) are essential to the electronic architecture of automobiles, allowing ...
  • Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem 

   Author: Tomáš Primus; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Kožmín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Disertační práce s názvem „Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem“ se zabývá metodami pro zvyšování efektivity mikroobrábění laserem. Výzkum je věnován hybridní technologii, v práci nazvané komplexní přístup, ...
  • Dog Clutch Without Angular Backlash 

   Author: Michal Jasný; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Malý Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Dog clutches are simple and inexpensive mechanisms for shifting gears. However, their usage in automotive gearboxes was limited due to angular backlash in the engaged state and the resulting discomfort. Based on a thorough ...
  • Technologie aditivní výroby pro zpracování kovových materiálů 

   Author: Samuel Pavlík; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce je zaměřena na popsání problematiky 3D tisku. V úvodní rešerši práce popisuje historii jejich vzniku, rozdělení a popis používaných metod včetně nově se objevujících trendů. Detailněji jsou rozebrány metody ...
  • Periodické zkoušení souřadnicových měřicích strojů 

   Author: Marek Vaclík; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Souřadnicové měřicí stroje jsou fundamentální součástí každého měrového střediska. Umožňují uživateli získávat velice cenné informace, které pomáhají sledovat a řídit kvalitu výroby. Aby nicméně tyto stroje poskytovaly ...
  • Pokročilé hrubovací strategie v CAM pro moderní způsoby frézování 

   Author: Tomáš Derner; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Cimr Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá rozborem pokročilých hrubovacích strategií pro moderní způsoby frézování používaných na CNC strojích. Ty jsou z pohledu produktivity významným činitelem pro strojní průmysl ovlivňující zejména náklady ...
  • Návrh procesů údržby ve strojírenském podniku 

   Author: Ondřej Krňávek; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kotouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá tématem procesů údržby a jejich významu pro efektivní a spolehlivý provoz zařízení. Konkrétně pojednává o teorii nevýrobních procesů a údržby. Následně se práce přesouvá do prostředí modelové společnosti, ...
  • Návrh linky lepených keramických komínových vložek 

   Author: Tomáš Vágner; Supervisor: Kyncl Martin; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem části linky lepených keramických komínových vložek, konkrétně tvorbou tvarových výřezů. Ve své úvodní části zpracovává problematiku průmyslových robotů, manipulátorů a koncových ...
  • Optimalizace hrubování ve 2,5D 

   Author: Jan Novotný; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zumr Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá optimalizací hrubovacího procesu ve 2,5D. Konkrétní aplikace je zaměřena na hrubování kapes. Řešeršní část obsahuje popis teorie obrábění s přihlédnutím převážně na mechaniku tvorby třísky, silové ...
  • Racionalizace výrobního postupu kalené součásti 

   Author: Lukáš Flíček; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Budín Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou obrábění kalených ocelí, a to především soustružení těchto materiálů. Práce je zaměřena na popis samotného soustružení, dále obrábění kalených ocelí a jeho využití. Ukazuje ...
  • Analýza dopadů a rizik vyplývajících ze změny nosného CAD systému v oblasti vývoje produktu 

   Author: Lukáš Nevstával; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Tureček Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dopadů a rizik vyplývajících ze změny nosného CAD systému ve firmě Škoda Auto, a to v oblasti vývoje. V první části pokládá nezbytný teoretický základ. V druhé části proběhla analýza ...
  • Návrh metodiky pro přejímku velkoobjemového CT zařízení 

   Author: Stanislav Šťovíček; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Sobotka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Cílem této práce je popsat princip fungování průmyslových CT zařízení, zmapovat jejich využití v průmyslu a upozornit na úskalí, se kterými se při jejich využití setkáváme. Další oblast kterou popisuji je pak využití ...
  • Využití ergonomické simulace v rámci návrhu montážních pracovišť 

   Author: Adam Tomášek; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Faltejsek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky, pomocí níž bude analyzována ergonomie v rámci návrhu montážních linek pomocí simulačního softwaru ve společnosti Continental. Teoretická část práce je věnována ergonomii ...
  • Digitální dvojče logistického systému 

   Author: Jiří Frýdl; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Koshkina Ekaterina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Cílem diplomové práce je vytvoření digitálního dvojčete logického systému, jeho analýza a návrh optimalizace daného systému. Zpracovávaným logickým systémem je automatická montážní linka firmy Continental, která vyrábí ...
  • Optimalizace procesu hloubení děr v leteckém průmyslu 

   Author: Tomáš Jílek; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Maršík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech optimalizace obráběcího procesu elektrojiskrového hloubení chladicích děr do niklové superslitiny. Návrhy jsou následně experimentálně ověřeny. Data z experimentů jsou v ...
  • Virtuální upínání dílů v rámci kontroly kvality s využitím CMM 

   Author: Jan Drška; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Gömöry Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá metodou virtuálního upínání v rámci rozměrové kontroly kvality tenkostěnných plechových dílů. Teoretická část této práce je zaměřena na upínací systémy a postupy, technologie a zařízení pro ...
  • Nanostrukturování povrchu laserem pro medicínské aplikace 

   Author: Daniel Eger; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na nanostrukturování povrchu laserem za účelem snížení bakteriální kolonizace povrchu. Teoretická část je zaměřena na laserové záření, jeho vlastnosti a interakci s materiálem. Dále se ...
  • Návrh plánování výroby 

   Author: Petra Šrejmová; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem plánování výroby ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. V první části je popsána problematika plánování výrobních procesů, dále jsou popsány softwary pro plánování výroby. V druhé části ...
  • Návrh metodiky pro zhodnocení kalibračních lhůt komunálních měřidel 

   Author: Jiří Resl; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Sobotka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace kalibračních intervalů komunálních měřidel ve společnosti Škoda Auto. Byla provedena obecná rešerše současného stavu řešené problematiky a zhodnocení aktuálního stavu v ...
  • Možnosti reverzního inženýrství pro laserové mikroobrábění 

   Author: Ondrej Valach; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Kubátová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Táto práca popisuje problematikou reverzného inžinierstva v kombinácií s laserovým mikroobrábaním technických textúr povrchu. Zaoberá sa predovšetkým prácou s 3D snímkami, rekonštrukciou povrchu v programoch Catia V5, Ansys ...