Now showing items 1-20 of 4854

  • Simulace neutronických vlastností solných reaktorů 

   Author: Pavel Pekárek; Supervisor: Cihlář Michal; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Hlavním tématem této bakalářská práce jsou solné jaderné reaktory. Rešeršní část práce je zaměřena na historii solných reaktorů a jejich jednotlivých projektů provedených v Oak Ridge National Laboratory. Dále jsou zde ...
  • Vývoj programu pro návrh mikrokanálkových výměníků v jazyce Python 

   Author: Matyáš Junek; Supervisor: Štěpánek Jan; Opponent: Jun Guk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Mikrokanálkové tepelné výměníky (MKTV) jsou slibnou technologií pro uzavřené Braytonovy oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým. Ty by mohly být použity i v budoucí fúzní elektrárně DEMO. Účel této práce je pomocí vyvinutého ...
  • Použití hybridního fotovoltaického/teplovzdušného kolektoru na rodinném domku 

   Author: Daniel Sysel; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému hybridních fotovoltaicko-teplovzdušných kolektorů pro aplikaci na rodinném domě. V práci je obecné pojednání o fotovoltaice, fotovoltaických systémech, přehled aplikací, trhu ...
  • Koncepční návrh zemědělského letounu 

   Author: Jaroslav Hanyš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh zemědělského práškovacího letounu. Návrh se stává z rešerše používaných typů letadel, dříve i současně vyráběných, s rozborem užitečného zatížení, volby základních ...
  • Kryogenní chlazení řezného procesu 

   Author: Štěpán Feit; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Stejskal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou kryogenního chlazení a jeho vlivů na řezný proces. Úvodní kapitoly teoretické části se věnují mechanice tvorby třísky, tepelným a silovým jevům při obrábění. Pak následuje ...
  • Česká republika bez energie z uhlí 

   Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá možnými variantami složení zdrojů elektrické energie v České republice v horizontu do roku 2040, bez využívání primární energie hnědého a černého uhlí. V teoretické části práce je analyzován ...
  • Posouzení omezení elektrodových kotlů pro poskytování podpůrných služeb a návrhy opatření k minimalizaci jejich dopadů. 

   Author: Lukáš Holeček; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou možností a technických limitů elektrodových kotlů nasazovaných za účelem poskytování podpůrných služeb v České republice. Práce uvádí legislativní rámec, teorii a principy jednotlivých ...
  • Aerace deskového fotobioreaktoru 

   Author: Adam Bejšák; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na provzdušňování deskového fotobioreaktoru. Byla zpracována rešerše popisující ideální provozní podmínky pro kultivaci mikrořas a existující konstrukční varianty kultivačních systémů. Na základě ...
  • Numerická simulace vybraných trajektorií v cirkumulárním a cislunárním prostoru 

   Author: Ondřej Hladík; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Prozkoumali jsme potenciální přechodové dráhy z NRHO na oběžné dráhy poblíž libračních bodů L4 a L5 s cílem minimalizace doby letu a nutného ∆v. Pokusili jsme se použít již existující řešení pro kruhový omezený problém tří ...
  • Optimalizace montážní linky 

   Author: Lukáš Kešner; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Cibulka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizačních řešení montážní linky s využití koncepce One Piece Flow ve společnosti Witte Automotive. V teoretické části je představena problematika výrobního systému, jeho automatizace, ...
  • Produkce oxidu uhličitého ze zdrojů domácího vytápění 

   Author: Anastasios Boumpas; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Hlavním cílem této práce je určení produkci emisí CO2 různých zdrojů vytápění pro rodinný dům. Součástí je vyhodnocení tepelné ztráty tohoto objektu dle normy ČSN EN 12 831. V další části je určena roční potřeba tepla a ...
  • Posouzení procesu řízení projektů ve společnosti DUVE ČR s.r.o. 

   Author: Zdeněk Weisheitel; Supervisor: Žemlička Petr; Opponent: Pacovský Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je poskytnutí externího pohledu do projektového řízení společnosti DUVE ČR s.r.o. První polovina práce obsahuje teoretické informace o způsobech řízení projektů. V druhé polovině je objektivně ...
  • Návrh laditelného dynamického hltiče s magnety 

   Author: Robin Petr; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laditelného dynamického hltiče s magnety, kde odpudivé síly magnetů budou nahrazovat mechanickou pružinu. Za tímto účelem byla vypracována rešerše na rozdělení pasivních metod tlumení ...
  • Použití hybridního fotovoltaického kolektoru na vylepšení energetické bilance RD 

   Author: Michal Androník; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato práce se zabývá použitím hybridního fotovoltaického kolektoru na vylepšení energetické bilance rodinného domu, optimalizací zapojení otopné a elektrické soustavy RD do tepelného a elektrického okruhu hybridního ...
  • Návrh úchopné hlavice pro manipulaci se svařencem 

   Author: František Hrubý; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Švásta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší a návrhem úchopné hlavice pro robot ABB IRB - 7600. První, rešeršní, část analyzuje dnešní řešení průmyslových úchopných hlavic. Následující praktická část je zaměřena na návrh konstrukce ...
  • Nové technologie uchovávání potravin – studená plazma 

   Author: Jana Kvapilová; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Práce je zaměřena na teoretickou rešerši nových potravinářských technologií pro zlepšení trvanlivosti potraviny. Dále pak obsahuje koncepční návrh výrobní linky s využitím zdroje studené plazmy. Návrh je doplněn výpočtem ...
  • Analýza a návrh optimalizace pracoviště ve vybrané společnosti 

   Author: Jaroslav Krejčí; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Němcová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a omezení plýtvání v podniku Autoservis 11. Za pomoci metody 5S a aktivního vyhledávání muda jsou hledány největší zdroje mrhání. Na základě analýzy je vytvořeno možné řešení ...
  • Dávkování substrátu v automatickém stroji pro výrobu sazenic 

   Author: Tomáš Vodenka; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato práce se zabývá možnostmi dopravování rašeliny do pracovního prostoru automatického stroje na výrobu sazenic. V praktické části se zaměřuje na měření reologických vlastností suspenze rašeliny s vodou. Na závěr je ...
  • Konstrukce úhlové vřetenové hlavy 

   Author: Vojtěch Boháč; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Marek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí pravoúhlé vřetenové hlavy pro frézovací centrum s vertikálním vřeteníkem. Součástí práce je průzkum trhu, popis dílčích prvků frézovacích hlav. Výpočty a konstrukce vychází ze zátěžného ...
  • Návrh výroby zeleného vodíku pro potřeby veřejné dopravy 

   Author: Lukáš Kučera; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této práce je představení zeleného vodíku jako takového, popis možné technologie výroby a následně možnosti použití vodíku dnes, popřípadě v budoucnu. V této práci je v první řadě potřeba definovat proč je toto téma ...