Now showing items 1-20 of 4628

  • Optimalizace a řízení lehkých poddajných mechanismů s přídavnými aktuátory a senzory 

   Author: Jiří Volech; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Bauma Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-10)
   Disertační práce je zaměřena na řízení aktivních struktur s přidanou hodnotou. U řady vyráběných strojů a mechanismů mohou být zlepšeny jejich vlastnosti přidáním dodatečného odměřování či jiné aktivní struktury. Tímto lze ...
  • Intensification of mixing and homogenisation of culture medium in photobioreactors for microalgae production 

   Author: Vojtěch Bělohlav; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-15)
   Generally, the parameters important for microalgae growth include light irradiation, temperature and nutrients and CO2 concentrations in the culture medium. However, during the scaling-up, these parameters are often limiting ...
  • Geomaterials in Plasma Spraying 

   Author: Barbara Nevrlá; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Čelko Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-05)
   The thesis focuses on the selection and investigation of natural materials that will be proper as an alternative to the expensive synthetic powders used for plasma spraying of protective layers. The thesis is focused on ...
  • Studium oxidických vrstev pro úpravu povrchu biomateriálů 

   Author: Jan Krčil; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Balík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-05)
   Práce se věnuje připravě, studiu a hodnoceni oxidických vrstev na vybraných titanových slitinách určených pro lekařskou aplikaci. Oxidicke vrstvy byly připraveny na zástupcich konvenčnich slitin titanu (CP Ti grade 2 a ...
  • Contactless heat transfer measurement methods in processing units 

   Author: Stanislav Solnař; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Bartoň Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-16)
   Contactless measurement of local values of heat transfer coefficient by two different methods is presented in this Ph.D. thesis. The first method, temperature oscillation (also known as TOIRT method), uses heat waves from ...
  • Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění 

   Author: Jan Grau; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Skalla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-09)
   Tato disertační práce představuje nově získané poznatky o vlivu nastavení pohonů obráběcích strojů na výslednou stabilitu obráběcího procesu. Hlavní pozornost je zaměřena na dynamickou poddajnost translačních pohybových ...
  • New advanced methods in side crash testing 

   Author: Jakub Jelínek; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Hynčík Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-07)
   This work follows up the previous work regarding the used methodology in the field of passive safety, ie. crash testing. The work is based on experience gained in the Active Lateral Impact Simulator (ALIS) project and ...
  • Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování 

   Author: Michal Junek; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Haušild Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-06)
   Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se zabývá hodnocením životnosti ...
  • Inovace technologie loupání a metodika loupatelnosti semen olejnin 

   Author: Jan Hoidekr; Supervisor: Herák David; Opponent: Kumhála František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-18)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou loupání slunečnicových semen pomocí impaktních loupacích strojů. V rámci disertační práce jsou provedeny dvě experimentální měření zabývající se vlivem orientace zatížení na ...
  • Nanomechanika biomembránových inkluzí 

   Author: Jitka Řezníčková; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Fojt Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Práce je věnována zhodnocení vlivu mechaniky membrány na zabudování hydrofobní nanočástice různého rozměru, tvaru a počtu. Kritický poloměr nanočástice zabudované do membrány ovlivňují zejména mechanické vlastnosti membrány ...
  • Compressible Fluid Flow through Narrow Channels 

   Author: Jindřich Hála; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With increasing miniaturization ...
  • Diagnostika vad materiálů vodních turbin a jejich oprava 

   Author: Martin Dolanský; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Pešek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou vad materiálů vodních turbín a jejich opravou. Téma bylo zvoleno z důvodu mého zájmu o tuto technickou problematiku, jelikož je součástí náplně mého zaměstnání. Práce je rozdělena ...
  • Simulace vlivu provozního prostředí na kompozitní materiály 

   Author: Jaykishan Harishbhai Patel; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Zámečníková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Aplikace kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu se v posledních letech stala prominentní, díky čemuž je průmysl udržitelnější a nákladově efektivnější, aniž by byl ohrožen výkon automobilu. Použití kompozitního ...
  • Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace 

   Author: Dávid Križan; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Hykl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při plánování kapacit nebo prediktivní ...
  • Návrh řízení pro malý průmyslový robot 

   Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Stloukal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím programovacího jazyku ...
  • Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy 

   Author: David Kunc; Supervisor: Moravec Jan; Opponent: Rybář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se zaměřením na rozsah ...
  • Retrofit řídicího systému 3D tiskárny 

   Author: Jan Krejčí; Supervisor: Koubek Jan; Opponent: Janda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém Beckhoff, který obslouží ...
  • Řízení polohování interferometru 

   Author: Nikita Kuprin; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Vlček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.
  • Metodika návrhu aerodynamiky vozu Formula Student 

   Author: Martin Ševčík; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tématem této diplomové práce je příprava metodiky návrhu aerodynamických prvků pro vůz Formula Student pro tým CTU CarTech. Součástí práce je prvotní nastavení 3D CFD analýz celého vozu s různými výpočetními modely, jejich ...
  • Univerzální nosič interiérových modelů vozu 

   Author: Marek Šanda; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout univerzální nosič interiérových modelů vozu. Práce je rozdělena do dvou části. Rešeršní část se zabývá procesem návrhu designu automobilu, použití interiérových modelů vozu a základní ...