News

Department of Instrumentation and Control Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Algoritmy pro tlumení pohybu kyvadla periodickou změnou délky závěsu 

  Author: Ondřej Pokorný; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Kuře Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s metodami tlumení pohybu kyvadla pomocí periodické změny délky závěsu. Práce obsahuje popis matematického kyvadla, včetně vlivu Coriolisovy síly. Dále rešerši řídících algoritmů ...
 • Modernizace laboratorní úlohy Měření zrychlení při nárazu 

  Author: Stanislav Linhart; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato práce se zabývá modernizací laboratorní úlohy, měřené v předmětu Technická měření na bakalářských studijních programech Fakulty strojní ČVUT. Měřící úloha je zaměřena na práci studentů s osciloskopem a na čtení signálů ...
 • Bezdotykové stanovení emisivity povrchu 

  Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Sova Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na ověření praktických možností využití patentu Hofreiter M.,Sova J.: "Způsob automatického bezdotykového stanovení emisivity povrchu a zařízení k provádění tohoto způsobu", PV305219 pro ...
 • Kompenzátor fáze Mach-Zehnderova interferometru 

  Author: Martina Tvrzická; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Hošek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukci zařízení na změnu optické dráhy Mach-Zehnderova interferometru. První část práce se zaměřuje na rešerši, která zahrnuje základní pojmy týkající se praktické části. V druhé ...
 • Jak pracuje Maglev 

  Author: Pavel Blažek; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Práce se zabývá systémem Maglev, zejména principem fungování jednotlivých konstrukčních typů této technologie a základní problematikou elektromagnetismu. Dále popisuje výrobu jednoduchého prototypu a posléze finálního ...
 • Klastrovací metody pro datovou analýzu 

  Author: Kryštof Bystřický; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cejnek Matouš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  V této práci jsou popsány základní techniky data miningu. Podrobně je popsána především klastrová(shluková) analýza, tedy seskupování objektů na základě jejich podobností. Značná část teoretické části se zabývá předpřípravou ...
 • Ultrazvuková levitace 

  Author: Josef Čech; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Filipský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a sestavení laboratorní úlohy demonstrující ultrazvukovou levitaci doplněný o teoretický výklad dané problematiky. Obsahem práce je především volba vhodné metody, elektronických součástek, ...
 • Řízení dopravníku v systému automatického rozvrhování výroby 

  Author: Vojtěch Outlý; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Burget Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Jako praktická část diplomové práce je vytvořeno řízení pro inteligentní dopravníkový systém, tedy automatizované ovládaní linky i vozíků a jejich monitorování v systému. Práce dokumentuje současný stav dopravníkového ...
 • Vláknový endoskop 

  Author: Uliana Finaeva; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Šmejkal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Diplomová práce je součástí projektu nazvaného Oftalmologický endoskop Ústavu přístrojové a řídicí techniky ČVUT v Praze. Vyvíjený přístroj je výjimečný malým průměrem sondy a současně spojením více funkcí v jedné rukojeti. ...
 • Sonda očního endoskopu 

  Author: Petr Zvolánek; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Šmejkal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato diplomová práce se zabývá možnými konstrukcemi a sterilizačními metodami pro oftalmologické endoskopy. Je navržen sterilizační postup pro konstrukci vznikající souběžně s touto prací. Dále jsou studovány mechanické ...
 • Návrh a implementace systému zabezpečení prostoru částicového urychlovače 

  Author: Martin Libenský; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Krist Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému řízení a zabezpečení urychlovače částic Mikrotron MT25. V práci je popsán postup analýzy požadavků na zabezpečení z hlediska ochrany před ionizujícím zářením a ...
 • Dynamické modelování procesu hvozdění sladu v prostředí Matlab a Simulink 

  Author: Yan Shchankin; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Kessler Kilian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Hlavním cílem této práce je simulace závěrečné fáze procesu sladování - hvozdění. K tomuto účelu je v práci analyzován a následně použit model jednolískového kruhového hvozdu v Simulinku (model vlastní společnost Bühler). ...
 • Brankový senzor pro stolní fotbal 

  Author: Jakub Valenta; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá navržením a zkonstruováním systému brankového sensoru v bráně stolního fotbalu. Systém, který je schopen zaznametat polohu procházejícího míčku a jeho rychlost na brankové čáře. Šestnác ...
 • Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu 

  Author: Jan Riedl; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení umožňujícího konkurenční přístup dvojice řídicích systémů (PLC a měřící karta) k jednomu řízenému zařízení (laboratorní model). Cílem práce je zhotovení prototypu, dokumentace ...
 • Využití standardu OPC UA v průmyslové komunikaci. 

  Author: Timotej Vrátný; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s průmyslovým standardem OPC UA. Zároveň v ní je zahrnuta praktická demonstrace komunikace mezi PLC S7-1500 a SW myScada. Zaměřuje se také na bezpečnostní prvky tohoto ...
 • Laboratorní model delta robota 

  Author: Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. ...
 • Identifikace parametrů a návrh filtru repetitivního regulátoru procesu válcování za tepla 

  Author: Can Kutlu Yuksel; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Fišer Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  U výrobků válcoven za tepla se vyskytují periodické povrchové defekty v důsledku inherentní excentricity přítomné ve válcích. Tyto vady lze považovat za periodické rušení systému. Pro odstranění těchto závad je zkoumán ...
 • Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů 

  Author: Burak Susam; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  ANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real world, visualizing a part ...
 • Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry 

  Author: Vítězslav Novák; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Anderle Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Cílem je navrhnout, vyrobit a otestovat vhodnou konstrukci a senzoriku laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry, který bude mít jeden stupeň volnosti v horizontálním směru. Na zařízení bude volně zavěšeno závaží a pohyb ...
 • Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel 

  Author: Di Yang; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Cejnek Matouš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety ...

View more