Collections in this community

Recent Submissions

 • Algoritmy mapování neznámém prostředí pro mobilního robota TurtleBot3 

  Author: Kirill Rassudikhin; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Oswald Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Hlavním cílem této diplomové práce je vyzkoumat, implementovat, otesto-vat a porovnat alespoň 3 algoritmy mapování v neznámém prostředí pro robota Turtle-bot3. Algoritmy musí zajistit autonomní mapování. Teoretická část ...
 • Vytvořte aplikaci monitorující dostupnost vzdálených serverů 

  Author: Arta Rizvanolli; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Kuchař Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tento článek popisuje vytvoření plně rozšiřitelné aplikace Python 3 pro monitorování dostupnosti vzdálených serverů. Motivem je nabídnout v rámci oboru alternativní řešení, které lze snadno přizpůsobit. Monitorování se ...
 • Návrh regulátoru pro zlepšení příčné dynamiky vozidla 

  Author: Ondřej Velínský; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Skopec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Se současným rozvojem elektromobility přichází i nové možnosti a požadavky na asistenční a bezpečnostní systémy vozidel. Tato práce si klade za cíl navrhnout systém pro úpravu a stabilizaci boční dynamiky elektrického vozu ...
 • Možnosti vylepšení brzdového systému 

  Author: Kishankumar Alpeshkumar Panchal; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Kotoučová brzda je zařízení pro zpomalení nebo zastavení otáčení kola. Brzdy přeměňují tření na teplo. Pokud se brzdy příliš zahřejí, budou vystaveny velkému tepelnému namáhání. Brzda je mechanické zařízení, které se používá ...
 • Zařízení pro dohřev kávového šálku pomocí indukčního ohřevu 

  Author: Darshil Patel; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Čechlovský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Technologie indukčního ohřevu je v současné době technologie ohřevu, která se volí v mnoha průmyslových, domácích a lékařských aplikacích, protože má výhody týkající se účinnosti, rychlého ohřevu, bezpečnosti, čistoty a ...
 • Shluková analýza pro výkonové profily 

  Author: Mhd Kussay Nadar; Supervisor: Peichl Adam; Opponent: Cejnek Matouš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato práce je zaměřena na pochopení toho, co je shlukování a metody shlukování. Obecné informace o některých příkladech metod shlukování a jejich důležitých charakteristikách, jako je například rozhodování o počtu shluků ...
 • Vlastnosti 3D výtisků z resinu 

  Author: Martina Tvrzická; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Čáp Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Diplomová práce se věnuje zjištění vlastností 3D výtisků z resinu vytištěných pomocí technologie MSLA. Jejím cílem je zjistit rozměrovou přesnost, smrštění a modul pružnosti u vytištěných vzorků z resinu. Na základě ...
 • Návrh, tvorba a optimalizace masky pro hledání vzorů ve strojovém vidění 

  Author: Petr Kohl; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Peichl Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, tvorbou a optimalizací masky, jejímž úkolem je hledání vzorů ve strojovém vidění. Realizace tohoto úkonu je navržena v programovacím jazyku Python za pomoci knihovny OpenCV a dalších. ...
 • Robot Pavouk 

  Author: Šimon Pelant; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klusáček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout, vyrobit, naprogramovat a v praxi otestovat chodícího robota. Při návrhu konstrukce byla cílem snaha o vytvoření co nejkompaktnějších rozměrů za účelem vytvoření co nejlepších ...
 • Konstrukce a řízení kooperativního robota 

  Author: Vojtěch Čapoun; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí a řízením kooperativního robota. Úvodní teoretická část je psaná jako rešerše pojednávající o robotech a jejich možné spolupráci s lidmi. Praktická část obsahuje konstrukci ...
 • Sestava odkláněče svazku 

  Author: Jeeva Paneer Selvam; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Macúchová Karolina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato práce se zabývá konverzí stávajícího jednosměrného rozdělovače paprsků na automatizovaný se třemi směrovými přenosy paprsku. Hlavními úkoly bude upgrade opto mechaniky na zrcátko a instalace řídicího systému. Pohyb ...
 • Humanoidní robot - hlava 

  Author: Josef Kuna; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Volf Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tématem této práce je zhotovení humanoidní hlavy robota. Většina součástí je vymodelována v Autodesk Inventor Professional 2020. Za pomocí PrusaSlicer 2.4, který je založený na Slic3r, byl zhotovený G-Code pro 3D tiskárnu ...
 • Řidicí systém a elektronika pro 2,9kW hybridní multikoptéru 

  Author: Kengo Nagashima; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Leuchter Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato práce popisuje řídicí systém a výkonovou elektroniku pro multikoptéru se synchronním generátorem s permanentními magnety. Multikoptéra je napájena bateriově, generátor je poháněný 2.9kW spalovacím motorem. Hybridní ...
 • Determinační test 

  Author: Ondřej Kopecký; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  V této práci je řešena konstrukce psychometrického přístroje determinačního testu, který slouží jako psychodiagnostická metoda pro měření pozornosti a dalších souvisejících psychických funkcí. Práce kombinuje jak technické ...
 • Zařízení pro automatické měření charakteristik akumulátorů 

  Author: Adam Karas; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a postaviť zariadenie na automatické meranie charakteristík batérií, konkrétne vybíjacia krivka a zostávajúca kapacita. Zariadenie bude riadené mikrokontrolerom, údaje budú prichádzať zo ...
 • Bezsenzorové vektorové řízení synchronního motoru s permanentními magnety realizované na DSP 

  Author: Simon Kalombo; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezsenzorového vektorového řízení synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM). V úvodní části se věnuje rešerši týkající se bezsenzorových algoritmů. Algoritmus bezsenzorového ...
 • Robot pro čištění okapů 

  Author: Drin Grapci; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Ve své bakalářské práci jsem se zabýval problémem čištění okapů pomocí robota. Robot se bude zabývat 2 téměř zcela samostatnými problémy, odstraňováním nečistot a navigací potrubí. Výsledkem je, že první, výzkumně orientovaná, ...
 • Robot pro čištění okapů 

  Author: Petr Herkommer; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou konstrukcí robota pro čištění okapů, který se oproti komerčním produktům vyznačuje možností vertikálního pohybu. Robot je schopen vyčistit okapový svod kruhového průřezu o průměru ...
 • Elektrifikace kola Favorit 

  Author: Vojtěch Janeček; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá přestavbou silničního kola Favorit na elektrokolo. V první části je definováno elektrokolo a představeny jeho jednotlivé součástky. Velký prostor je věnován motorům - konkrétně jejich druhům, ...
 • Návrh a výroba frézovacího CNC stroje pro malou dílnu a modeláře 

  Author: Sergei Shalan; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat problematiku CNC technologie a také popisuje kompletní výrobní proces 3osé CNC frézky od návrhu technologických charakteristik a součástí přes vytváření modelu až po stavbu stroje.

View more