Collections in this community

Recent Submissions

 • Dotykové grafenové senzory tlaku pro robotické a průmyslové aplikace 

  Author: Daniel Řehák; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Volf Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato diplomová práce se zabývá speciálním senzorem vyvinutým na Akademii věd ČR. Čidlo je vytvořeno užitím grafenového aerogelu a~vykazuje slibné vlastnosti vhodné pro užití v oblasti robotiky. Na rozdíl od jiných senzorů ...
 • Aplikace metod strojového vidění a strojového učení pro vývoj modelu a simulaci autonomně řízeného vozidla 

  Author: Omar Alif Abdelhakim Allam; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Vitoušek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  V této práci prozkoumáme vyvíjející se doménu autonomního řízení a ponoříme se do metodik strojového učení. Primárně se zaměřujeme na základní principy Deep Neural Networks (DNN) a specializovanou architekturu konvolučních ...
 • Klasifikace dat pomocí metody podpůrných vektorů a MLP neuronových sítí 

  Author: Burak Unsal; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Cejnek Matouš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Obecným účelem této práce je popsat dvě oblíbené metody strojového učení, podpůrné vektorové stroje a umělé neuronové sítě. Nejprve jsou vysvětleny podpůrné vektorové stroje a teorie umělých neuronových sítí a matematické ...
 • Vliv volby modulační techniky na ztráty v elektromotoru 

  Author: Lenka Cécile Mušková; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Práce se zaobírá technikami modulace napětí. Rešerše se věnuje ztrátám ve střídači a v synchronním motoru s permanentními magnety s důrazem na harmonické ztráty a veličiny, které je ovlivňují. Prostor je věnovám i již ...
 • Konstrukce a řízení robotického ramena 

  Author: Jiří Kasal; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Práce se zabývá návrhem konstrukce a řízení robotického ramene s 6 stupni volnosti. Součástí je také návrh cykloidních převodovek pro jednotlivé klouby ramene. Pro řízení je využita vývojová deska STM32 Nucleo, pro kterou ...
 • 3D tisk elektrických strojů 

  Author: Mohamad Ghaith Almasri; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Navrátil Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato práce představila technologický přehled o možnosti 3D tisku elektrických strojů, jako jsou transformátory a motory. Metoda vytlačování pasty z více materiálů pro 3D tisk EM komponentů byla navržena, postavena a testována ...
 • Detekce plovoucích objektů na moři pomocí metod strojového učení 

  Author: Jakub Hodek; Supervisor: Peichl Adam; Opponent: Cejnek Matouš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí plovoucích objektů na hladině. V první části je provedena rešerše možných algoritmů pro detekci objektů, zejména pomocí metod strojového učení. V druhé části práce je vytvořen trénovací ...
 • 3D scanner 

  Author: Valerii Lisnychuk; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klusáček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením stolního bezkontaktního 3D skeneru a řídicího programu v MATLAB pro skenování malých objektů. V teoretické části se popisují základní metody 3D skenovaní a jejich vlastnosti. ...
 • Návrh CNC stroje pro navíjení elektrotechnických civek pro vysokootáčkové motory 

  Author: Michal Novák; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem číslicově řízeného stroje pro navíjení elektrotechnických cívek. Byla provedena obecná rešerše současného stavu řešené problematiky. Byl také proveden průzkum metod a principů navíjení ...
 • Metody přesného dálkového měření vzdálenosti 

  Author: Ganegama Vithanage Don Hirushan George Perera; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Němcová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Práce zkoumá tři významné techniky pro přesnou vzdálenou vzdálenost měření: konfokální chromatické, laserový interferometr a laserová triangulace. Každá metoda je analyzována z hlediska jejích principů, instrumentace, ...
 • Regulace podlahového vytápění řízeného IoT 

  Author: Tomáš Zatloukal; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Kuchař Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato práce se zabývá návrhem a provedením regulace podlahového topení s možností volby různých režimů. V úvodu práce je provedena rešerše nainstalovaného řešení pomocí ekvitermní regulace a jejími nedostatky. Dále se zabývá ...
 • Tvarování laserového svazku 

  Author: Kaung Htet Zaw; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Čáp Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Bakalářská práce má zpravidla dvě velké části, teoretickou a praktickou. V teoretické části, což jsou kapitoly 1 až 5, je vysvětleno mnoho témat týkajících se tvarování laserového paprsku. Jsou zde probrány základy principu ...
 • Robotický manipulátor 

  Author: Jan Mohelník; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce se zabývá sestrojením robotického manipulátoru, který má možnosti pohybu se svým koncovým nástrojem ve třech stupních volnosti, což jsou typicky směry označované souřadnicemi X, Y, Z. Tento manipulátor je vybaven ...
 • Modernizace spektrometru Specord M42/400 - řízení 

  Author: Lukáš Bláha; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Čáp Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Spektrofotometr slouží k vyhodnocování vlnového spektra záření, které prochází měřeným objektem. Využívá se například v chemii pro určení složení a koncentrace sloučenin. Tato diplomová práce se zabývá modernizací porouchaného ...
 • Vývoj elektrické trakční části hybridní studentské formule 

  Author: Martin Hazdra; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce se zabývá implementací elektrické trakce do původně čistě spalovacího vozu v soutěži formula student. Jsou popsány elektrické pohony, jejich konstrukční prvky a parametry. Jsou rozebrány způsoby skladování ...
 • Vliv drsnosti povrchu na letové vlastnosti malé rakety pro motor třídy D 

  Author: Santiago Ismael Müller; Supervisor: Hadraba Daniel; Opponent: Lopot František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Vliv drsnosti vnějšího povrchu na výkon malých raket třídy D motory byly v této studii zkoumány. Cílem bylo zjistit, jak drsnost ovlivňuje aerodynamika malých raket a její vliv na jejich celkový výkon. Studie využívala ...
 • Python modul pro generování technických dokumentů v LaTeX formátu 

  Author: Richard Kokštein; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Peichl Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na metody generování technických dokumentů obsahujících data v podobě tabulek a grafů. V práci jsou popsané způsoby prezentace dat a metody jejich generace pomocí programovacího jazyka Python ...
 • Aplikace digitální pneumatiky pro bezpečný a hospodárný pohyb břemene 

  Author: Matouš Urbanec; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  V práci jsou popsány některé pneumatické komponenty, PLC a Festo Motion Terminal. Práce je věnována tvorbě programu v prostředí Codesys pro Festo Motion Terminal pro svislý pohyb břemene se zaměřením na snížení spotřeby ...
 • Modernizace spektrometru Specord M42/400 - hardware 

  Author: Jan Benda; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Čáp Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá modernizací spektrometru Specord M42/400. Tyto spektrometry byly vyráběny v osmdesátých letech dvacátého století firmou Carl Zeiss Jena. Spektrometr byl již nefunkční, a proto bylo nutné začít ...
 • Návrh a řízení využití odpadního tepla v průmylu 

  Author: Pavel Jaděvič; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Moderní trendy doporučují navrhování dějů, strojů nebo dokonce výroben s účelem maximalizace účinnosti a minimalizace ztrát, neboť nic není zadarmo a každý joul nebo watt, který se vyrobí a následně nevyužije, stojí někoho ...

View more