News

Department of Instrumentation and Control Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh a implementace systému zabezpečení prostoru částicového urychlovače 

  Author: Martin Libenský; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Krist Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému řízení a zabezpečení urychlovače částic Mikrotron MT25. V práci je popsán postup analýzy požadavků na zabezpečení z hlediska ochrany před ionizujícím zářením a ...
 • Dynamické modelování procesu hvozdění sladu v prostředí Matlab a Simulink 

  Author: Yan Shchankin; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Kessler Kilian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Hlavním cílem této práce je simulace závěrečné fáze procesu sladování - hvozdění. K tomuto účelu je v práci analyzován a následně použit model jednolískového kruhového hvozdu v Simulinku (model vlastní společnost Bühler). ...
 • Brankový senzor pro stolní fotbal 

  Author: Jakub Valenta; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá navržením a zkonstruováním systému brankového sensoru v bráně stolního fotbalu. Systém, který je schopen zaznametat polohu procházejícího míčku a jeho rychlost na brankové čáře. Šestnác ...
 • Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu 

  Author: Jan Riedl; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení umožňujícího konkurenční přístup dvojice řídicích systémů (PLC a měřící karta) k jednomu řízenému zařízení (laboratorní model). Cílem práce je zhotovení prototypu, dokumentace ...
 • Využití standardu OPC UA v průmyslové komunikaci. 

  Author: Timotej Vrátný; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s průmyslovým standardem OPC UA. Zároveň v ní je zahrnuta praktická demonstrace komunikace mezi PLC S7-1500 a SW myScada. Zaměřuje se také na bezpečnostní prvky tohoto ...
 • Laboratorní model delta robota 

  Author: Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. ...
 • Identifikace parametrů a návrh filtru repetitivního regulátoru procesu válcování za tepla 

  Author: Can Kutlu Yuksel; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Fišer Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  U výrobků válcoven za tepla se vyskytují periodické povrchové defekty v důsledku inherentní excentricity přítomné ve válcích. Tyto vady lze považovat za periodické rušení systému. Pro odstranění těchto závad je zkoumán ...
 • Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů 

  Author: Burak Susam; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  ANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real world, visualizing a part ...
 • Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry 

  Author: Vítězslav Novák; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Anderle Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Cílem je navrhnout, vyrobit a otestovat vhodnou konstrukci a senzoriku laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry, který bude mít jeden stupeň volnosti v horizontálním směru. Na zařízení bude volně zavěšeno závaží a pohyb ...
 • Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel 

  Author: Di Yang; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Cejnek Matouš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety ...
 • Predikce vývoje ceny vybraných kryptoměn pomocí strojového učení 

  Author: František Grossmann; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Oswald Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Radu let je oblasti velkeho zajmu jak akademiku, tak ekonomu predikce financnich casovych rad. Potencial spravne predikovat aktiva libovolneho druhu se dramaticky zlepsil s nastupem umele inteligence. Specificky, aplikace ...
 • Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov 

  Author: Michal Kuchař; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Široký Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i diskrétně naměřených dat ...
 • Návrh a realizace řídicího programu pro dávkovací zařízení 

  Author: Ladislav Červinka; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Jura Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Bakalářská práce je zaměřena na programování programovatelných logických automatu (PLC) a human machine interface (HMI) panelu dávkovacího zařízení. V rešerši jsou popsány různé, a především průmyslové dávkovací systémy ...
 • Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách 

  Author: Sergey Tamarovskiy; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Oswald Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato práce je zaměřena především na obchodování kryptocyrrence mezi různými exhnangers, které poskytují vysokou bezpečnost, spolehlivost a tzv. API. V současné době existují situace, kdy se ve stejné instanci obchoduje ...
 • Elektronika a řídicí systém pro laserovou řezačku 

  Author: Haneen Farman Mohamed Mubarak; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kobrzek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá přeměnou starého PCB plotru na automatizovaný laserový řezací stroj. Hlavním úkolem bude modernizace mechaniky, konfigurace, a také instalace u elektroniky a řídícího systému. Pohyb os je ...
 • Řízení kotle pomocí jednodeskového mikropočítače Arduino 

  Author: Ondřej Jahoda; Supervisor: Vrána Stanislav; Opponent: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční řešení, které řídí vytápění rodinného domu za pomoci dvoustavového kotle a mikropočítače Arduino. V teoretické části jsou obsaženy možné prostředky automatizace a souhrn ...
 • Návrh konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota 

  Author: František Kráčmar; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Cílem práce je realizace prototypu autonomního robota dle pravidel soutěže ARLISS, která má svými požadavky simulovat orbitální mise na planetě Mars. Úvodem je přehled dosavadních přístupů k řešení soutěžního úkolu. Následně ...
 • Strategie řízení bezkartáčových DC motorů 

  Author: Shawn Moses Cardozo; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Švandrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Tato diplomová práce se zabývá strategiemi řízení, které jsou dostupné pro bezkartáčové DC motory, a které mohou být použity pro řízení rychlosti pohonů elektrických vozidel. Úkolem práce je studium rozličných řídicích ...
 • Adaptivní predikce korekčních faktorů válcovacích sil 

  Author: Adam Peichl; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Bukovský Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Tato práce se zabývá predikcí korekčních faktorů silových a momentových parametrů pro válcování kovů získaných matematickým modelem, což vede ke zvýšení přesnosti celého procesu. Cílem práce je návrh softwarového řešení, ...
 • Naklápěcí robotický manipulátor 

  Author: David Janouch; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Studenovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Teoretická část této diplomové práce se zaobírá historií manipulátorů a jednotlivými druhy manipulátorů. Rozděleni jsou podle kinematické struktury na manipulátory sériové a paralelní. Dále jsou zde popsány jednotlivé druhy ...

View more