Novinky

Department of Instrumentation and Control Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů 

  Autor: Dobeš Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
  Bakalářská práce na téma "Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů" je rozdělena na dvě hlavní části. Rešerše se zabývá analýzou doposud používaných systémů pro revize potrubních ...
 • Design of a laser distance sensor with a web camera for a mobile robot 

  Autor: Ashykhmin Mykhailo; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Chyský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Rozpacování přístroje a programu pro měření vzdálenosti s použitím laseru a web-kamery pro mobilního robota.
 • Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů 

  Autor: Čech Matěj; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Dolejš Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
  Bakalářská práce na téma Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů se zabývá analýzou metod vhodných pro získávání údajů o teplotě brzdových kotoučů. V práci je porovnána metoda kontaktního měření, které je v současnosti ...
 • Jak pracuje robotický vysavač 

  Autor: Seidel Petr; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Čáp Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou robotických vysavačů. V práci jsou popsány používané senzory a akční členy. Práce je dále zaměřena na orientaci robotických vysavačů v prostoru a navigaci. Zahrnuty jsou kamerové ...
 • Návrh koncepce kloubu se dvěma stupni volnosti pro humanoidního robota 

  Autor: Hojek Josef; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-18)
  Tato práce pojednává o současně používaných mechanismech, pohonech a snímačích pro realizaci mechanických kloubů. Nejprve nás seznámí s vhodnými typy pohonů, principy snímačů a shrne jejich výhody, nevýhody pro jednotlivé ...
 • Senzorové vybavení kvadrokoptéry 

  Autor: Hunčovský Martin; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-17)
  Tato bakalářská práce popisuje současný stav realizace kvadrokoptéry na ústavu přístrojové a řídicí techniky (Ú12110) a dále se zabývá výběrem dalších vhodných snímačů pro rozšíření a zlepšení její funkce. Práce je zaměřená ...
 • Detekce rozměrů přívěsného vozíku pomocí LIDAR senzorů 

  Autor: Kuře Matěj; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Kozák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí rozměrů přívěsu za vozidlem pomocí LIDAR senzoru. V první části se věnuje možnostem využití kinematických a dynamických modelů v automobilovém průmyslu, po které následuje odvození ...
 • Řízení a vizualizace experimentů v technologii vakua. 

  Autor: Rengarajan Surya; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Škeřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá vakuovou technologií používanou v průmyslové manipulační technice k analýze a měření dat prováděním experimentů s vakuovou technologií s kufříkem Festo (TP 230). Hlavním cílem této práce je ...
 • Model elektrického longboardu 

  Autor: Petráš Jaroslav; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Klusáček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Tato bakalářská práce na téma elektricky poháněný longboard se skládá z teoretické části a části praktické. Budeme se zde věnovat jak jednotlivým komponentům, jejich výběru, pokud se bude jednat o součást, která je k dostání ...
 • Řízení flexibilní mechanické soustavy se zpožděním ve zpětné vazbě 

  Autor: Osta David; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Hromčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Cílem této práce je navrhnout řízení laboratorní soustavy skládající se z ak tivně poháněného vozíku s pasivně při-pojeným vozíkem a kyvadelem. Síťová řídící architektura je použita pro přená-šení řídícího a zpětnovazebního ...
 • Ladící nástroj pro predikci dat energetických budov a detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi 

  Autor: Fayad Martin; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Široký Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Cílem a výstupem této práce je návrh a naprogramování aplikace pro predikci dat energetickýcm budov a pro detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi. Základním požadavkem aplikace je možnost nastavení parametrů neuronové ...
 • Image Recognition with Deep Learning for Web Scrapped Images 

  Autor: Essameldin Toubar Ahmed Mohamed Alaa; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Hlaváč Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat objektivní rozpoznávání v obrazech (ORI) pomocí umělé inteligence (AI) ve všeobecném smyslu a Deep Learning ve specifickém smyslu. AI prošla mnoha fázami od doby, kdy byl termín poprvé ...
 • Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálního pneumatického pohonu. 

  Autor: Natarajan Arun; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Škeřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO TP220 set. Aimed to gain ...
 • Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině 

  Autor: Riedl Jan; Vedoucí práce: Trnka Pavel; Oponent práce: Vrána Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  Cílem této práce je obnova, přepracování a následné rozšíření laboratorní úlohy Vozík na dopravníku, tak aby se nadále mohlo pokračovat jejím zpracováním pro tvorbu laboratorní úlohy předmětu Automatického řízení v laboratoři ...
 • Time delay algorithms for control of rolling mills 

  Autor: Okar Mert; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Fišer Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. The final thickness of the strip is measured ...
 • Identifikace systémů využitím hejnových algoritmů 

  Autor: Beránková Kateřina; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací parametrů anisochronního modelu. K tomuto účelu je využito hejnových algoritmů. Jedná se o metaheuristické metody inspirované biologickými systémy a inteligencí hejna. V teoretické ...
 • Systémy Scada a nástroje pro sběr, vizualizaci a analýzu průmyslových dat 

  Autor: Primus Tomáš; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Práce se zabývá popisem systémů SCADA, ukázáním jejich možností a popsáním jednotlivých prvků systémů. Dále práce obsahuje rešerši hlavních výrobců SCADA ovlivňujících český trh. V druhé části je napsáno ukázáno navázání ...
 • Jak pracuje LiFi? 

  Autor: Mareš Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Leuchter Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat, jak pracuje LiFi technologie a jaké součásti potřebuje k fungování. Popíše, jaké typy modulací se k přenosu využívají a nastíní i možné využití LiFi v běžném životě. Poté se ...
 • Řízení systému využitím algoritmu diferenciální evoluce 

  Autor: Mazurenko Nikita; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Bauerová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Bakalářská práce je věnována využití algoritmu diferenciální evoluce pro prediktivní řízení. Navržené a programově realizované prediktivní řízení je v práci simulačně ověřováno na lineární soustavě využitím programového ...
 • Návrh servopohonu se stěračovým motorem 

  Autor: Krofta Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkčního servopohonu za použití automobilového stěračového motoru a vývojové desky Arduino. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé prvky servopohonu a je zde stručně popsán ...

Zobrazit další