Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému pro filmování aktivací Airbagu 

  Author: Petr Písařík; Supervisor: Denk Petr; Opponent: Heřmanová Jolana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem polo/automatického polohovacího systému pro filmování aktivací airbagů. Automatizací současného procesu manuálního nastavování kamer, dojde ke zvýšení kvality a produktivity airbagových ...
 • Kontaktní měření geometrie povrchů 

  Author: Patrik Kopecký; Supervisor: Denk Petr; Opponent: Němcová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá kontaktním 3D měření geometrie povrchů. Za pomoci kontaktních souřadnicových strojů zvaných CMM. Zabývá se typy těchto strojů, možnými dotyky využitými k měření, kompenzací chyb doteku a ...
 • Autonomní sněhová fréza - návrh konceptu 

  Author: Daniel Nigrin; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Simeunovič Goran
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem autonomní sněhové frézy. Teoretická část se zabývá koncepčním návrhem frézy. Návrh se skládá z návrhu podvozku, volby senzorů, technologie pohonu, akčních členů, akumulátorů a algoritmů. ...
 • Implementace Průmyslu 4.0 

  Author: Saradha Tharusha Desilva Karunanayakage; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kotouček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na implementaci Průmyslu 4.0 do stávající známé společnosti s výrobou žáruvzdorných materiálů. Začíná stručnou historií výroby a je zde představen koncept Průmyslu 4.0. Diplomová práce se ...
 • Optická soustava pro tvarování laserového svazku 

  Author: Yaman Mohammad Saleh Sanajleh; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Čáp Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Cílem této práce je prozkoumat techniky, kterými můžeme tvarovat laserový svazek, a jednu z nich otestovat. Společným použitím optiky a mechaniky jsme schopni vytvořit metodu tvarování tak intenzivního paprsku světla. ...
 • Domácí automatizace s Arduinem 

  Author: Fahad Bin Ahmed; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Bakalářská práce a výzkum na téma domácí automatizace pomocí Arduina a principu internetu věcí. Obvod domácí automatizace je postaven na desce Arduino Uno, modulu Bluetooth HC-05, 4kanálovém reléovém modulu, prkénku a ...
 • Návrh bezpečnostní závěrky pro laserový svazek 

  Author: Ebrar Yucel Odabas; Supervisor: Čáp Jiří; Opponent: Němcová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  This thesis examines the absorption of a laser beam whose parameters such as wavelength, stroke, pulse duration, operation time have been defined before. The size limits of the safety shutter to be used for the absorption ...
 • Zařízení pro seřizování drátořezu na střed otvoru 

  Author: Martin Procházka; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Čáp Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Tato diplomová práce se věnuje justáži drátu drátořezu na střed předvrtaného otvoru. V rámci práce je řešen justážní algoritmus a jeho aplikace na školním EDM stroji. Součástí je doplnění školního zařízení o naklápěcí osu.
 • Prevence nehod vozidel pomocí více senzorů 

  Author: Smit Jagdishkumar Patel; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  Bezpečnost na cestách je prvořadým zájmem každého. K nehodám dochází velmi často. Tato práce popisuje návrh efektivního informačního systému, který dokáže monitorovat stav automobilu. Tento projekt je určen k informování ...
 • Realizace CMM stanice s využitím kamery 

  Author: Jiří Procházka; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  S rostoucí produkcí průmyslových výrobků roste i potřeba optimalizace a efektivita s ní spojené. Platí to i v oblasti metrologie a CMM (Coordinate measuring machine) strojů, které jsou hojně využívány pro rozměrovou kontrolu ...
 • Kategorizace produktů pomocí strojového učení 

  Author: Roman Dušek; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Oswald Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  Špatně zařazené produktu nejen ovlivňují zákaznickou zkušenost na stránkách webových obchodů, ale také vytváří problémy při vytváření systémů pro doporučování a hledání. V této práci otestuji několik různých modelů založených ...
 • Automatizace testování SW v prostředí SAP 

  Author: Timotej Vrátný; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Polena František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  Tato diplomová práce se zabývá především SW určeným k automatizaci testování v prostředí SAP a zároveň testováním samotným. V teoretické části je zaměřena na teorii testování a následnou automatizaci testování. Na teorii ...
 • Řízení zobecněného jednoúčelového stroje se třemi pneumatickými pohony 

  Author: Pavel Abraham; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  Tato diplomová práce se zabývá řízením zobecněného jednoúčelového stroje. Cílem bylo seznámení se s portfoliem Siemens SIMATIC PLC a návrhem řízení pomocí S7-1200, návrhem vizualizace pomocí WinCC a odladění pomocí S7-PLCSIM. ...
 • Možnosti realizace interferenčního spektrometru 

  Author: Pavel Blažek; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Němcová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem interferenčního spektrometru s Fourierovou transformací s ohledem na hysterezní chování piezoposuvu pohyblivého zrcátka v Michelsonově interferometru. Práce je členěna do dvou hlavních ...
 • Návrh měřící pojistkové skříně pro studentskou formuli 

  Author: Martin Hazdra; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Práce se zabývá návrhem pojistkové skříně pro vůz formula student. Jsou v ní rozebrány způsoby měření proudu s pomocí bočníků a se senzory využívajícími Hallova jevu. Dále je nastíněn základ komunikace digitálních systémů, ...
 • Principy a možnosti vnitřní a vnější navigace 

  Author: Pavel Grebennikov; Supervisor: Chyský Jan; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Obsahem této práce je představení systémů pro navigaci ve vnějších a vnitřních prostorech. Je zde popsaná jejich struktura, princip fungování, dosažitelná přesnost a oblast využití. Systémy vybrané na základě vhodných ...
 • Simulace robotických a výrobních systémů 

  Author: Josef Koktan; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cahyna Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši softwarových možností simulace robotických systémů a analýza jejich využití v automatických systémech dle principů Průmyslu 4.0. Dále se bude zabývat tématikou tvorby a ...
 • Komunikační rozhraní Simulink-Labjack 

  Author: Jan Vlk; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Vrána Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s laboratorní kartou LabJack U3-HV a jejím ovládáním pomocí prostředí MATLAB, dále s Level-2 S-Funkcí v prostředí Simulink a způsoby jejich vytváření a s laboratorní úlohou 'Kulička na ...
 • Klasifikace dat metodou SVM 

  Author: Petr Musil; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Bíla Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací dat pomocí SVM metody. V teoretické částí je nastíněn historie umělé inteligence. Dále jsou zde zmíněny metody učení a využití umělé inteligence v každodenním životě. SVM metodě ...
 • Lehký pohyblivý simulátor osobního automobilu 

  Author: Martin Cé; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Pacoň Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato práce analyzuje a hodnotí vlastnosti automobilu při jízdě. Dále sleduje aktuálně dostupné simulační konstrukce pro jízdu automobilu. Jako podklady k analýzám a hodnocením jsou využity odborné články a dostupná literatura. ...

View more