News

Department of Instrumentation and Control Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Automatické označování měřených časových řad 

  Author: Shetty Suraj Balakrishna; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Cejnek Matouš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem této bakalářské práce je provést průzkum akademických a průmyslových postupů, které se týkají automatického označování měřených časových řad a dále studovat a klasifikovat různé použité přístupy. Dále bude v práci ...
 • Reléové řízení tepelných soustav s nesymetrickou dynamikou 

  Author: Richtár Dušan; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Šmejkal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Obsah této práce je zaměřen na vytvoření inteligentního, univerzálního dvoupolohového regulátoru, který by byl schopen regulace soustav s nesymetrickou dynamikou s minimálním zadáváním vstupních parametrů uživatelem. Možnost ...
 • Návrh řízení kvadrokoptéry se zavěšeným břemenem 

  Author: Min Joonhong; Supervisor: Kuře Matěj; Opponent: Fišer Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Purpose of this bachelor work is to design different controllers through different methods such as PID cascade and state feedback for a quadcopter with suspended load. Construction of the model is done through software ...
 • Neinvazivní monitoring diabetu 

  Author: Fikejzl Jan; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Teoretická část této práce popisuje diabetes a jeho rozdělení. Možnosti invazivního, minimálně invazivního a neinvazivního měření. V praktické části jsou teoreticky popsány refraktometry a interferometry, součástí je ...
 • Monitoring skartu výrobního a balícího stroje ve firmě Philip Morris International 

  Author: Slabý Jan; Supervisor: Vrána Stanislav; Opponent: Cásek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem skartu na výrobní lince ve společnosti Philip Morris. V teoretické části je popsána vybraná výrobní linka, a to se zaměřením na skart. Následuje teoretický úvod do tématu relačních ...
 • Návrh humanoidní ruky robota 

  Author: Vaněk Jakub; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce popisuje postup konstrukce horní končetiny pro humanoidního robota vytištěné pomocí 3D tiskárny. Bakalářská práce v úvodu představuje přehled již existujících konstrukčních řešení projektů Shadow ...
 • Cvičební zdravotnická pomůcka 

  Author: Soukal Jan; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Dařbuján Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce řeší návrh rehabilitační pomůcky pro lidi s roztroušenou sklerózou a navrhuje počítačové prostředí pro rehabilitační pracovníky. Jedná se o svinovací koncept pomůcky. Jeho vnitřní program lze individuálně nastavit ...
 • Koncepční návrh laserového snímače vzdálenosti s webovou kamerou pro detekci překážek v dráze robota 

  Author: Janovský Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klusáček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce "Koncepční návrh laserového snímače vzdálenosti s webovou kamerou pro detekci překážek v dráze robota" je rozdělena na dvě hlavní části. První část je věnována rešerši měřících metod vzdáleností používaných ...
 • 3D tiskárna - koncepční návrh - fotopolymer 

  Author: Doležal Patrik; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční konstrukci DLP 3D tiskárny. Práce nejprve vysvětluje pojem 3D tisk, stručně popisuje jeho historii, naznačuje vývojové trendy a seznamuje s technologiemi, které se v tomto ...
 • Vzdálené řízení PLC SCADA systémem pomocí protokolu MODBUS 

  Author: Šrámek Filip; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Martinásková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  První část této práce je věnována rešerši o komunikačních protokolech podporovaných produkty firmy Teco a.s. Druhá část je věnována navázání komunikace mezi PLC a SCADA systémem pomocí protokolu MODBUS spolu s řízením ...
 • Zařízení pro automatické měření charakteristik akumulátorů 

  Author: Gazizov Eldar; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Leuchter Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh a realizaci zařízení pro automatické měření charakteristik akumulátorů, zejména vybíjecí charakteristiky, resp. kapacity. Součástí práce bude realizace skutečného zařízení řízeného ...
 • Algoritmy sběru dat z PLC do SCADA 

  Author: Punko Artsiom; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Martinásková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Práce se věnuje algoritmům sběru dat z programovatelného automatu PLC do SCADA (systému dispečerského řízení a sběru dat). Teoretická se část se zabývá programovatelnými automaty PLC, sloužícími k řízení technologických ...
 • Self -driving suitcase - model 

  Author: Kubica Jiří; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klusáček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí prototypu samo řiditelného zavazadla, tedy robota, schopného následovat svého uživatele. Po prozkoumání různých možností realizace takového systému je zvoleno řešení pomocí ...
 • Využití softwarového jazyka UML pro programování řídicích systémů PLC 

  Author: Jakubec David; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem této práce je navrhnout způsob generování kódu ze softwarového jazyka UML nebo SysML pro řídicí systémy PLC. V práci je nejdříve rešerše na toto téma. Popisuje co UML je a jaké diagramy je dobré na co používat. Dále ...
 • Zařízení pro automatické měření volt-ampérových charakteristik 

  Author: Gurov Alexandr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Leuchter Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu měření voltampérových charakteristik fotovoltaického článku pomocí automatického zařízení. Analogové signály ze silové části jsou převedeny do digitální podoby a následně ...
 • Návrh a realizace tlumení vibrací mechanické soustavy 

  Author: Šebík Daniel; Supervisor: Fišer Jaromír; Opponent: Anderle Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na aktivní tlumení kmitání mechanických struktur. V práci jsou popsány vybrané algoritmy, které jsou často používané pro tlumení vibrací. Algoritmy jsou implementovány na konkrétní zadané ...
 • Rozšíření webové aplikace EasyMeasurement o pokročilé uživatelské funkce 

  Author: Baumrt Ondřej; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Hlaváč Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce je rozšířením stávající aplikace EasyMeasurement. Je zde popsána možnost vytvoření grafů v HTML včetně popsaní tvorby několika knihoven, které slouží tomuto účelu. Další částí je možnost uložení většího ...
 • Koncepční návrh práškové 3D tiskárny 

  Author: Mysliveček Matěj; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  V teoretické části práce analyzuji funkci a konstrukci průmyslové 3D SLS tiskárny. Podrobněji jsou popsány funkce dílčích komponentů. Srovnávám dva odlišné přístupy ke konstrukci strojů a na základě jednoho z nich navrhuji ...
 • Návrh humanoidní ruky robota 

  Author: Uzakov Timur; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Čáp Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Návrh robotické ruky je konceptualizací zápěstí a loketních kloubů, předloktí a horní části ramen s možností ramenního kloubu. V této bakalářské práci je demonstrován vývoj ručního designu, od nakreslených návrhů až po ...
 • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot 

  Author: Hornychová Alžběta; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  V rámci této práce byly pro PLC Tecomat Foxtrot napsány skripty reléové zpětnovazební identifikace podle tří různých metod. Při volbě metod byl kladen důraz na jednoduchost měření a následných výpočtů. První z použitých ...

View more