Collections in this community

Recent Submissions

 • Datová analýza podobnosti vývoje cen populárních kryptoměn 

  Author: Kateřina Hynková; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Peichl Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Analýza souvislosti mezi jednotlivými obchodovatelnými komoditami je klíčová pro jejich predikci. Kryptoměny jsou obchodovatelné komodity postavené na technologii blockchain, které v posledních letech velmi nabývají na ...
 • Návrh a vývoj systému chytrého senzoru s využitím platformy MicroPython 

  Author: Martin Vitoušek; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem a vývojem prototypu chytrého senzoru pro projekt firmy Kyvit s.r.o. Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření jednoduchého, modulárního a cenově dostupného senzorického systému s ...
 • Lehký pohyblivý simulátor osobního automobilu 

  Author: Martin Cé; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Pacoň Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato práce analyzuje a hodnotí vlastnosti automobilu při jízdě. Dále sleduje aktuálně dostupné simulační konstrukce pro jízdu automobilu. Jako podklady k analýzám a hodnocením jsou využity odborné články a dostupná literatura. ...
 • Mobilní aplikace pro řízení elektroniky s Arduinem 

  Author: Jan Veselý; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Práce se zaměřuje na návrh řízení mikropočítače skrze mobilní aplikaci. Navrhuji kompletně komunikační schéma, který zajistí obousměrný tok dat jak z mobilní aplikace až k mikropočítači, tak obráceně. Využívám k tomu zažité ...
 • Principy a možnosti vnitřní a vnější navigace 

  Author: Pavel Grebennikov; Supervisor: Chyský Jan; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Obsahem této práce je představení systémů pro navigaci ve vnějších a vnitřních prostorech. Je zde popsaná jejich struktura, princip fungování, dosažitelná přesnost a oblast využití. Systémy vybrané na základě vhodných ...
 • Návrh měřící pojistkové skříně pro studentskou formuli 

  Author: Martin Hazdra; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Práce se zabývá návrhem pojistkové skříně pro vůz formula student. Jsou v ní rozebrány způsoby měření proudu s pomocí bočníků a se senzory využívajícími Hallova jevu. Dále je nastíněn základ komunikace digitálních systémů, ...
 • Klasifikace dat metodou SVM 

  Author: Petr Musil; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Bíla Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací dat pomocí SVM metody. V teoretické částí je nastíněn historie umělé inteligence. Dále jsou zde zmíněny metody učení a využití umělé inteligence v každodenním životě. SVM metodě ...
 • Simulace robotických a výrobních systémů 

  Author: Josef Koktan; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cahyna Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši softwarových možností simulace robotických systémů a analýza jejich využití v automatických systémech dle principů Průmyslu 4.0. Dále se bude zabývat tématikou tvorby a ...
 • Komunikační rozhraní Simulink-Labjack 

  Author: Jan Vlk; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Vrána Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s laboratorní kartou LabJack U3-HV a jejím ovládáním pomocí prostředí MATLAB, dále s Level-2 S-Funkcí v prostředí Simulink a způsoby jejich vytváření a s laboratorní úlohou 'Kulička na ...
 • Možnosti realizace interferenčního spektrometru 

  Author: Pavel Blažek; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Němcová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem interferenčního spektrometru s Fourierovou transformací s ohledem na hysterezní chování piezoposuvu pohyblivého zrcátka v Michelsonově interferometru. Práce je členěna do dvou hlavních ...
 • Univerzální pneumatický lisovací přípravek – digitální pneumatika 

  Author: Ladislav Červinka; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Tato diplomová práce se zabývá digitalizovanou pneumatikou a pneumatickými ventilovými terminály. Cílem bylo seznámení se s danou tématikou a zhotovení aplikace řízení pomocí Festo Motion Terminal VTEM (FMT) a ventilů VEVM, ...
 • Identifikace parametrů proudového motoru 

  Author: Anis Messas; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Plynové turbíny jsou jedním z nejdůležitějších typů spalovacích motorů v moderní dopravě, jakékoli možné zlepšení výkonu motorů s plynovými turbínami by pomohlo zmenšit celosvětovou roční spotřebu fosilních paliv, a tím i ...
 • Konstrukce a řízení klimatické komory 

  Author: David Buňata; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cílem bakalářské práce je návrh, konstrukce a řízení klimatické komory pro testování elektronických součástek. Za tímto účelem byla zhotovena rešerše klimatických komor a byla zhotovena klimatická komora společně s řídícím ...
 • Robotická noha s proměnlivou dynamikou paralelního mechanismu 

  Author: František Kráčmar; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Anderle Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Tato práce se zabývá implementací robotické nohy s paralelním mechanismem. Jsou popsána vylepšení mechanické konstrukce, která vychází z veřejně dostupného modelu ze Stanfordské univerzity. Práce se také zabývá implementací ...
 • Optimalizace parametrů vybraných regulátorů použitím GEA 

  Author: Petr Siblík; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Saldanha Adrian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Tato diplomoví práce je věnována problematice nalezení optimálního nastavení parametrů diskrétních regulátorů. V teoretické části jsou nastíněny způsoby optimalizace a je zde vysvětlen naváděný evoluční algoritmus (Guiding ...
 • Predikce v praxi 

  Author: Shivang Jha; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Ciklamini Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cílem této práce bylo seznámit se s technologie blockchain a její aplikace na umělé měny, také známý jako kryptoměny, a zjistit, zda systém mohou existovat tam, kde jsou dvě odlišné komodity (zde: kryptoměny nebo kryptoměna) ...
 • Teach-in algoritmus pro PLC 

  Author: Stanislav Linhart; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Práce se zabývá integrací teach-in algoritmu pomocí objektově orientovaného programování v jazyce structured text (IEC 61131-3). Pro řízení používá programovatelný logický kontrolér UniPI Axon, který poskytuje otevřenou ...
 • Magnetostrikční senzor polohy a jeho modelování v prostředí Ansys 

  Author: Marek Novák; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá simulací zjednodušeného lineárního magnetostrikčního senzoru polohy v prostřední Ansys 2021 R1. V teoreitcké části jsou uvedeny základní fyzikální pojmy z oblasti magnetostrikce a některé vztahy. ...
 • Předpovídání časových sérií s využitím rekurentních neuronových sítí 

  Author: Ondřej Bimka; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Hlaváč Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Hlavním úkolem diplomové práce "Předpovídání časových sérií s využitím rekurentních neuronových sítí" je natrénovat modely na časových sériích dat, které se následně porovnávají a využijí v aplikaci.
 • Inovace řízení pneumatického lisu - digitální pneumatika 

  Author: Filip Šrámek; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Teoretická část této diplomové práce jevěnována rešerši digitální pneumatice, kte-rou zastupuje produkt Festo Motion Ter-minal od společnosti Festo a komunikač-nímu protokolu OPC UA, jakožto novémua progresivnímu komunikačnímu ...

View more