Novinky

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh a analýza kompozitní trubky pro poloosu studentské formule 

  Autor: Kropík Bohumil; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Sháněl Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
  Tato práce se zabývá problematikou dimenzování kompozitních součástí, na konkrétním příkladu poloosy studentské formule CTU Car Tech. Nejprve je navrhnuta vhodná skladba dle klasické laminátové teorie, včetně kontroly ...
 • Hodnocení mechanických vlastností keramiky 

  Autor: Novák Vítězslav; Vedoucí práce: Růžička Pavel; Oponent práce: Sedláček Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
  Bakalářská práce se zabývá testováním vzorků z biomateriálu, konkrétně zirkoničité keramiky ZrO2, Y3O3-stabilizovaný zkouškami v čtyřbodovém ohybu dle norem ISO 13356:2008(E) a ISO 14704:2008(E) a zkouškami nanoindentací. ...
 • Analýza vlivu podmínek síťování na mechanické vlastnosti a degradabilitu nanovlákenných kolagenových nosičů antibiotik 

  Autor: Kužma Ján; Vedoucí práce: Suchý Tomáš; Oponent práce: Jenčová Věra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
  Táto diplomová práca sa zapodieľa vplyvom rôznych siťovacích podmienok na mechanické a štruktúrne vlastnosti elektrostaticky zvlákneného kolagénu (typu I) s riadeným uvoľňovaním antibiotík. Mechanické vlastnosti boli ...
 • ÚNAVOVÁ ANALÝZA LOPATKY KOMPRESORU MOTORU H80 

  Autor: Pfeiferová Jitka; Vedoucí práce: Papuga Jan; Oponent práce: Pejsar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-22)
  Byla provedena analýza životnosti lopatky kompresoru motoru H80 pomocí čtyř různých výpočetních metod.
 • Úprava výukového robota pro ovládání z prostředí Matlab / Simulink 

  Autor: Kolda Ondřej; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem práce je robotický manipulátor Teach-robot. Jsou vytvořeny výpočtové modely pro řešení dopředné a inverzní kinematické úlohy. Je sestavena nová řídicí elektronika. Práce se zabývá vytvořením řídicího programu v ...
 • IDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ VINUTÝCH PRUŽNÝCH SPOJEK 

  Autor: Fořt Jan; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Doubrava Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá především sestavením návrhových výpočtů pro inovativní model pružné spojky. Získané vztahy mohou posloužit k předběžnému dimenzování částí spojky, umožní odhad budoucího chování spojky v ...
 • Výukový demonstrátor řízení tvarováním vstupního signálu 

  Autor: Petřivý Zdeněk; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
  Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem lze řídit mechanické poddajné systémy, aniž by se u nich objevily zbytkové vibrace, které jsou v řadě případů nežádoucí. Popis metod je doplněn o modely základních mechanických ...
 • Návrh mechanismu otevírání dveří automobilu 

  Autor: Matei Alexandru; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální mechanismus otevírání dveří automobilu. Tato práce obsahuje seznámení s existujícími systémy otevírání dveří automobilů, je zde také popsaná funkce mechanismu, a kritéria, která ...
 • Dynamický inflační test v viskoelastické trubici 

  Autor: Koča Kristian; Vedoucí práce: Hromádka David; Oponent práce: Vilímek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
  V této práci je prezentováno přibližné řešení pulzujícího toku Newtonské nestlačitelné kapaliny v režimu laminárního proudění. Použitý model vychází ze zjednodušených Navier-Stokessových rovnic. Za jejich pomoci je odvozen ...
 • Experimentální testy a MKP analýzy pevnosti fixace šroubu v kostní tkáni 

  Autor: Konečný Jakub; Vedoucí práce: Horák Zdeněk; Oponent práce: Goldmann Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálními testy a MKP analýzou pevnosti fixace šroubu v kostní tkáni. V úvodu je zpracována rešeršní studie týkající se odborných článků a ISO norem. Teoretická část poté detailně ...
 • Výpočet únavového namáhání hnacího hřídele 

  Autor: Klepač Vilém; Vedoucí práce: Kuželka Jiří; Oponent práce: Fumfera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
  Tato práce se zabývá analýzou namáhání hnacího hřídele dopravníku sypkých materiálů. V teoretické části práce jsou uvedeny základní zákonitosti týkající se únavy materiálu a dále nosníková teorie. Praktická část práce se ...
 • Analýza opotřebení jamek kyčelního kloubu 

  Autor: Mervart Jan; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Kronek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
  Tato diplomová práce se zabývá určováním otěru explantovaných acetabulárních komponent totálních náhrad kyčelního kloubu (jamek). Jejím cílem je vyvinutí metody, která umožní naskenování povrchu explantovaných jamek, a ...
 • Predikce únavové životnosti rozsáhlých svařovaných konstrukcí 

  Autor: Vancl Daniel; Vedoucí práce: Jurenka Josef; Oponent práce: Papuga Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
  Svary jsou hojně využívané konstrukční prvky. V cyklicky zatěžovaných konstrukcích dojde často k porušení v oblasti svaru. Cílem této práce je popsat výpočetní metody predikce životnosti svarových spojů, vybrat vhodnou ...
 • Vyvažování tuhých těles 

  Autor: Kocián Vladislav; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vyvažování tuhých těles. Na začátku práce je popsáno, jak lidé dospěli k potřebě zavést a postupně zdokonalovat technologie vyvažování. Dále jsou uvedeny základní poznatky z ...
 • Paralelní manipulátor se dvěma stupni volnosti 

  Autor: Kvasnica Ondřej; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem modelu paralelního daného manipulátoru. Popisuje jeho pracovní prostor, volbu rozměrů a princip funkce mechanismu. Dále popisuje sestavení kinematického a dynamického ...
 • Nízkonákladové řídicí platformy 

  Autor: Pham Van Quan; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Tato práce je věnována nízkonákladovým řídicím platformám. V rešeršní části jsou popsány některé druhy nízkonákladových platforem. Dále je tu detailní popis platformy PSoC a příklad jak ho naprogramovat. Praktická část se ...
 • Experimentální model vozidla s asistentem pro couvání s přívěsem 

  Autor: Vrbský Ladislav; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
  Couvání vozidla s přívěsem může být i pro zkušeného řidiče náročnou úlohou. Například má-li přívěs projet přesně danou dráhou, při couvání v úzké ulici nebo při parkování. Práce se zabývá vytvořením parkovacího asistenta, ...
 • Napěťová a deformační analýza lepených konstrukcí 

  Autor: Novák Jakub; Vedoucí práce: Novotný Ctirad; Oponent práce: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
  Tato práce se zabývá odvozením laminátové a sendvičové teorie a jejich aplikací na konkrétní lepenou sendvičovou konstrukci. Vypočtené průhyby dle jednotlivých teorií jsou porovnány s experimentálním měřením.
 • Systém pro určování pohybové aktivity ramenního kloubu 

  Autor: Kratochvíl Adam; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Otáhal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestrojit zařízení pro určování aktivity ramenního kloubu. Takovéto zařízení bude možné používat k měření bez jakéhokoliv omezení pro pacienta. Jako základ zařízení je použita ...
 • Vyšetřování mikromechanických vlastností koňské chrupavky 

  Autor: Machka Břetislav; Vedoucí práce: Šepitka Josef; Oponent práce: Otáhal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-30)
  V mé práci je popsáno měření mechanických vlastností chrupavky spěnkového kloubu koně pomocí nanoindentace konosférickým hrotem, který je na měkké materiály vhodný. Jako podkovář stále musím hodnotit postoj koně a denně ...

Zobrazit další