Poslední příspěvky

 • Zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 

  Autor: Baronová Barbora; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Richter Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Předmětem této diplomové práce je zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti DOOSAN BOBCAT EMEA, s.r.o., pomocí metody MTM -2. První části práce se zabývám teoretickými východisky, definuji ...
 • Technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku 

  Autor: Loun Miroslav; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Heralová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Cílem této diplomové práce je technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny všechny pojmy, které jsou k tomuto tématu ...
 • Návrh strategického plánu podniku 

  Autor: Svatoš Ondřej; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategického plánu společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. Teoretická část se věnuje strategii, strategickému řízení, tvorbě strategického plánu a také metodám interní a externí analýzy ...
 • Podnikatelský záměr strojírenského podniku 

  Autor: Dobrovolschi Olga; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
  Cílem bakalářské práce je vypracování postupu přípravy kvalitního a uceleného podnikatelského záměru na zavádění inovativní technologie výroby nového výrobku. Na základě technickoekonomické studie, analýze finančních ...
 • Uvedení nového výrobku na trh 

  Autor: Němec Petr; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Brdek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Cílem této diplomové práce je návrh marketingového mixu a marketingové strategie pro vstup nového produktu na trh. Diplomová práce bude sloužit firmě PONTI Kunčí s.r.o. jako návod při zavádění nového produktu "mobilní ...
 • Návrh hodnocení investice v podniku Aero Vodochody 

  Autor: Bodák Daniel; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Scholz Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
  V bakalářské práci se zaměřuji na hodnocení investice ve firmě AERO Vodochody AEROSPACE a.s. V první polovině práce se věnuji komplexnímu popisu problematiky vzniku, hodnocení a financování investic v předinvestiční fázi. ...
 • Vývoj a současnost organizačních struktur společností 

  Autor: Petržílková Kamila; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
  V práci jsou zpracovány informace z odborné literatury týkající se problematiky organizačních struktur, především pak jejich vývojem a použitím v současné době. Teoretická část je rozdělená na tři části. První část teoretické ...
 • Inovace externího systému komunikace se zákazníky ve vybrané společnosti 

  Autor: Yuzhakova Iryna; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Růžička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
  Závěrečná práce se zabývá problematikou týkající se komunikace s Importéry a problematikou komunikačního systémů MBV. Teoretická část je věnována především komunikaci v marketingu. Dále se tato práce zaměřuje na současnou ...
 • Procesní řízení ve společnosti Beneš a Lát, a.s. 

  Autor: Ivanišová Klára; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Al-Dabagh Lumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-19)
  Diplomová práce se věnuje problematice procesního řízení. Obsahuje informace o principu procesního řízení, jeho výhody a použití. V práci je shrnuta charakteristika procesu a jeho popis v organizaci za pomoci procesní mapy. ...
 • Studie proveditelnosti projektu Microgravity Space Printer 

  Autor: Lukačevič Jan; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Kuneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
  "Feasibility study of the Micro Gravity Space Printer Experiment" is a thesis originally based on a real scientific experiment developed by a research team at the Czech Technical University in Prague. The experiment is ...
 • Vícekriteriální analýza v podniku a tvorba modelu v MS Excel 

  Autor: Mesároš Marek; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
  Bakalářská práce se zabývá vícekriteriálním rozhodováním ve firmě. Cílem této práce je návrh, tvorba a analýza vybraných modelů řešení v prostředí Microsoft Excel. První část bakalářské práce je částí teoretickou. Obsahuje ...
 • Hospodaření s nářadím ve společnosti Monta 

  Autor: Nwelati Dominik; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Vrážel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením s nástroji v konkrétní společnosti. Práce se zaměřuje na vytvoření kódového značení nástrojů, které bude využito ke snadné orientaci zaměstnanců v sortimentu nástrojů. V práci ...
 • Analýza marketingového působení Raiffeisenbank, a.s. 

  Autor: Daxner Petr; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Popisuje tvorbu marketingového mixu banky, analýzu pozice podniku na trhu a marketingového působení na klienty. Cílem práce je učinit návrhy a doporučení, ...
 • Ergonomie pracovního místa 

  Autor: Lacko Andrej; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Havelka František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá ergonomií pracovního místa. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy v oblasti ergonomie. V praktické části je popsána současná situace ve společnosti ALPINE PRO, a. s., ...
 • Optimalizace výroby pomocí nástrojů LEAN 

  Autor: Bauerová Radka; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
  Tato diplomová práce se zabývá popisem nástrojů štíhlé výroby a racionalizací výroby pomocí metody Value stream mapping. První část je věnována teoretickému seznámení s nástroji štíhlé výroby, kapacitního plánování a metodou ...
 • Personální řízení ve společnosti Grammer Automotive CZ s.r.o. 

  Autor: Placková Zuzana; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Fránek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
  Placková, Z. Personální řízení ve společnosti Grammer Automotive CZ s.r.o. Bakalářská práce, Praha, 2017. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány ...
 • Zakládání obchodních společností ve strojírenství 

  Autor: Vojtěch Adam; Vedoucí práce: Klimeš František; Oponent práce: Dobšová Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-16)
  V úvodní části se bakalářská práce zabývá právní úpravou obchodních společností podle zákona o obchodních korporacích. Bakalářská práce je věnována zejména obchodním společnostem osobním a kapitálovým. Evropská společnost ...
 • Implementace Cloud Computingu do vybrané společnosti 

  Autor: Tilcer Daniel; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
  Cílem práce je navázat na teoretickou část v bakalářské práci a implementovat cloud do skutečné společnosti. Během implementace je důležité analyzovat všechny možné faktory, které budou ovlivňovat implementaci. Diplomová ...
 • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a. s. 

  Autor: Kutil Filip; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Bílek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Předmětem Bakalářské práce je aplikování metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a.s. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a zavedení pojmů týkajících ...
 • Řízení měnového rizika 

  Autor: Fialová Ilona; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Beránková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-15)
  V první části své bakalářské práce se zaměřuji na definici derivátů, důvody jejich vzniku a možnosti jejich využití. Následuje výčet jednotlivých druhů derivátů a rozdíly mezi nimi. Poté se již soustředím na měnové deriváty, ...

Zobrazit další