Poslední příspěvky

 • Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií 

  Autor: Kaše Jan; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Macháčková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  V této práci řeším hodnocení investičního projektu pro zavedení výroby ve společnosti Robatech CZ s.r.o. V teoretické části práce se zabývám popisem investic a investičního rozhodování. Dále popisem studie proveditelnosti ...
 • Case Studies on various approaches to using Technology as a driver for African Development 

  Autor: Dimmock Matthew David; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Charvátová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Sub-Saharan Africa (SSA) has been largely left behind in the last century's race for development. This thesis explores the connection between innovation and standard of living in the context of technology. We address the ...
 • Zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 

  Autor: Baronová Barbora; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Richter Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Předmětem této diplomové práce je zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti DOOSAN BOBCAT EMEA, s.r.o., pomocí metody MTM -2. První části práce se zabývám teoretickými východisky, definuji ...
 • Technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku 

  Autor: Loun Miroslav; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Heralová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Cílem této diplomové práce je technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny všechny pojmy, které jsou k tomuto tématu ...
 • Návrh strategického plánu podniku 

  Autor: Svatoš Ondřej; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategického plánu společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. Teoretická část se věnuje strategii, strategickému řízení, tvorbě strategického plánu a také metodám interní a externí analýzy ...
 • Podnikatelský záměr strojírenského podniku 

  Autor: Dobrovolschi Olga; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
  Cílem bakalářské práce je vypracování postupu přípravy kvalitního a uceleného podnikatelského záměru na zavádění inovativní technologie výroby nového výrobku. Na základě technickoekonomické studie, analýze finančních ...
 • Uvedení nového výrobku na trh 

  Autor: Němec Petr; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Brdek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Cílem této diplomové práce je návrh marketingového mixu a marketingové strategie pro vstup nového produktu na trh. Diplomová práce bude sloužit firmě PONTI Kunčí s.r.o. jako návod při zavádění nového produktu "mobilní ...
 • Návrh hodnocení investice v podniku Aero Vodochody 

  Autor: Bodák Daniel; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Scholz Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
  V bakalářské práci se zaměřuji na hodnocení investice ve firmě AERO Vodochody AEROSPACE a.s. V první polovině práce se věnuji komplexnímu popisu problematiky vzniku, hodnocení a financování investic v předinvestiční fázi. ...
 • Vývoj a současnost organizačních struktur společností 

  Autor: Petržílková Kamila; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
  V práci jsou zpracovány informace z odborné literatury týkající se problematiky organizačních struktur, především pak jejich vývojem a použitím v současné době. Teoretická část je rozdělená na tři části. První část teoretické ...
 • Inovace externího systému komunikace se zákazníky ve vybrané společnosti 

  Autor: Yuzhakova Iryna; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Růžička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
  Závěrečná práce se zabývá problematikou týkající se komunikace s Importéry a problematikou komunikačního systémů MBV. Teoretická část je věnována především komunikaci v marketingu. Dále se tato práce zaměřuje na současnou ...
 • Procesní řízení ve společnosti Beneš a Lát, a.s. 

  Autor: Ivanišová Klára; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Al-Dabagh Lumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-19)
  Diplomová práce se věnuje problematice procesního řízení. Obsahuje informace o principu procesního řízení, jeho výhody a použití. V práci je shrnuta charakteristika procesu a jeho popis v organizaci za pomoci procesní mapy. ...
 • Studie proveditelnosti projektu Microgravity Space Printer 

  Autor: Lukačevič Jan; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Kuneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
  "Feasibility study of the Micro Gravity Space Printer Experiment" is a thesis originally based on a real scientific experiment developed by a research team at the Czech Technical University in Prague. The experiment is ...
 • Vícekriteriální analýza v podniku a tvorba modelu v MS Excel 

  Autor: Mesároš Marek; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
  Bakalářská práce se zabývá vícekriteriálním rozhodováním ve firmě. Cílem této práce je návrh, tvorba a analýza vybraných modelů řešení v prostředí Microsoft Excel. První část bakalářské práce je částí teoretickou. Obsahuje ...
 • Hospodaření s nářadím ve společnosti Monta 

  Autor: Nwelati Dominik; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Vrážel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením s nástroji v konkrétní společnosti. Práce se zaměřuje na vytvoření kódového značení nástrojů, které bude využito ke snadné orientaci zaměstnanců v sortimentu nástrojů. V práci ...
 • Analýza marketingového působení Raiffeisenbank, a.s. 

  Autor: Daxner Petr; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Popisuje tvorbu marketingového mixu banky, analýzu pozice podniku na trhu a marketingového působení na klienty. Cílem práce je učinit návrhy a doporučení, ...
 • Ergonomie pracovního místa 

  Autor: Lacko Andrej; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Havelka František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá ergonomií pracovního místa. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy v oblasti ergonomie. V praktické části je popsána současná situace ve společnosti ALPINE PRO, a. s., ...
 • Optimalizace výroby pomocí nástrojů LEAN 

  Autor: Bauerová Radka; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
  Tato diplomová práce se zabývá popisem nástrojů štíhlé výroby a racionalizací výroby pomocí metody Value stream mapping. První část je věnována teoretickému seznámení s nástroji štíhlé výroby, kapacitního plánování a metodou ...
 • Personální řízení ve společnosti Grammer Automotive CZ s.r.o. 

  Autor: Placková Zuzana; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Fránek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
  Placková, Z. Personální řízení ve společnosti Grammer Automotive CZ s.r.o. Bakalářská práce, Praha, 2017. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány ...
 • Zakládání obchodních společností ve strojírenství 

  Autor: Vojtěch Adam; Vedoucí práce: Klimeš František; Oponent práce: Dobšová Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-16)
  V úvodní části se bakalářská práce zabývá právní úpravou obchodních společností podle zákona o obchodních korporacích. Bakalářská práce je věnována zejména obchodním společnostem osobním a kapitálovým. Evropská společnost ...
 • Implementace Cloud Computingu do vybrané společnosti 

  Autor: Tilcer Daniel; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
  Cílem práce je navázat na teoretickou část v bakalářské práci a implementovat cloud do skutečné společnosti. Během implementace je důležité analyzovat všechny možné faktory, které budou ovlivňovat implementaci. Diplomová ...

Zobrazit další