Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh postupu hodnocení připravenosti podniku na zavádění APS 

  Author: Alex Michl; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Smejkal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh postupu hodnocení připravenosti podniků na zavedení APS. V teoretické části jsou čtenáři seznámeni s problematikou výrobního managementu, informačních systémů a implementací samotného ...
 • Hodnocení investičního projektu v oblasti alternativních zdrojů energie 

  Author: Markéta Carvanová; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Beran Theodor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Diplomová práce pojednává o hodnocení investice do fotovoltaického zařízení, které podnik Pinie Lubná, spol. s.r.o. (dále jen PINIE) pořídil v roce 2022 a následná výroba vlastní elektrické energie poté započala v lednu ...
 • Optimalizace uspořádání položek ve výrobním skladu 

  Author: Josef Pojžárek; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Šinágl Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato diplomová práce se zabývá simulační studií výrobního skladu v závodě společnosti Safran Cabin. Cílem práce bylo vytvořit simulační studii a navrhnout varianty optimalizace rozmístění položek ve skladu. Simulační model ...
 • Způsoby získávání investic pro technologický start-up z pohledu současného soukromého práva 

  Author: Jaroslav Krejčí; Supervisor: Pilík Václav; Opponent: Mikuškovicová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi financování startupů z právního hlediska. Úvodní část se zaměřuje na startupy obecně, jejich právní formy a možnosti financování v dnešní době. Dále pak práce představuje fiktivní ...
 • Automatizace procesů pomocí Microsoft Power Platform 

  Author: Marek Vlasák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Matys Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Cílem této práce je zpracovat projekt zaměřený na analýzu softwarových nástrojů pro digitalizaci a automatizaci interních podnikových procesů a možnosti jejich využití v reálném podniku. V praktické části je obsažen návrh ...
 • Analýza a návrh optimalizace procesů ve výrobní společnosti 

  Author: Jan Konrád; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Kavan Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato práce řeší optimalizaci ve výrobní společnosti a je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na historii optimalizačních procesů, různé metody a nástroje používané pro vyhodnocování procesů a jejich optimalizaci. ...
 • Carsharing a jeho ekonomické dopady 

  Author: David Pechan; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Brdek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Má bakalářská práce zkoumá ekonomické dopady carsharingu, jednoho z klíčových prvků sdílené ekonomiky a mobility. V práci popisuji historii carsharingu, jeho vývoj od počátků až po současnou situaci na trhu. Zaměřuje se ...
 • Marketingová studie vybraného podniku 

  Author: Ondřej Váňa; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je analýza stavu marketingu ve vybraném podniku SMIP s.r.o. a návrh nových aktivit pro zlepšení situace. Analýza bude sledovat stav marketingu podniku a okolní vlivy. Výsledkem práce bude návrh ...
 • Tvorba softwarového nástroje pro modelování aplikačního potenciálu tepelných čerpadel 

  Author: David Zhouf; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato diplomová práce se zabývá posuzováním technicko-ekonomické vhodnosti tepelných čerpadel a tvorbou softwarové podpory pro toto posuzování. Cílem je uvést čtenáře do problematiky, analyzovat softwarové nástroje využívané ...
 • Posouzení investic do alternativních zdrojů energie v průmyslovém podniku 

  Author: Markéta Carvanová; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Pergler Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Diplomová práce pojednává o hodnocení investice do fotovoltaického zařízení, které podnik Pinie Lubná, spol. s.r.o. (dále jen PINIE) pořídil v roce 2022 a následná výroba vlastní elektrické energie poté započala v lednu ...
 • Analýza životního cyklu vodíkových vozidel 

  Author: Lukáš Trávníček; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Žilka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou životního cyklu vodíkových vozidel. Úvodní část práce je zaměřena na představení jednotlivých typů vodíkových automobilů dle typu pohonu, na popis rozdílů ve spalovaní vodíku ve ...
 • Aplikace nástrojů digitálního marketingu při tvorbě marketingové strategie v podniku 

  Author: Vojtěch Rous; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Vaňková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací nástrojů digitálního marketingu pro rozvoj marketingové strategie ve společnosti Braun GmbH známé především coby výrobce spotřební elektroniky, jako jsou holicí strojky, zastřihovače ...
 • Návrh systému sledujícího pohyb demontovaných motorových dílů ve výrobní společnosti 

  Author: Ondřej Poskočil; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Čepek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému, jež bude mít za cíl sledování pohybu demontovaných motorových dílů ve výrobní společnosti. Pro lepší pochopení práce jsou zde představeny metodologie z oblasti výrobního ...
 • Návrh nástroje business intelligence pro sledování změn ve výrobní sekvenci 

  Author: Lukáš Blažek; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Hošinský Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem business intelligence nástroje pro konkrétní oblast výrobního procesu v nadnárodní firmě. Teoretická část se věnuje popisu problematiky business intelligence spolu se současnými ...
 • Tvorba konceptu nástroje Power BI pro manažerské rozhodování ve stavebním podniku 

  Author: Adam Novák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Vrbová Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření nástroje Power BI, který bude pomáhat podniku při manažerském rozhodování. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu Business Intelligence a představení analytických ...
 • Analýza vozidel dle druhu pohonu 

  Author: Alex Hrbáček; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Bozděch Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu současného a budoucího stavu vozidel s alternativním pohonem a jejich vývoj. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou kapitolu. Teoretická část je ...
 • Technicko-ekonomická komparativní analýza pozemních konstrukcí pro fotovoltaické elektrárny 

  Author: Lukáš Váňa; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Špiller Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Práce se zabývá porovnáním 4 typů pozemních konstrukcí pro fotovoltaické elektrárny, konkrétně fixní, 1-osé sledování bez skonu panelu, 1-osé sledování se sklonem panelu a dvouosé sledování v podmínkách České republiky. ...
 • Proces přípravy projektu realizace fotovoltaické elektrárny pro MSP 

  Author: David Buňata; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Freiberg František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Zvýšení cen energií a nestabilita na trhu s energiemi přinesla do mnohých podniků nečekané zvýšení nákladů a nejistotu. Jednou z možností snížení dopadů současné energetické krize pro MSP je výstavba fotovoltaické elektrárny, ...
 • Analýza životního cyklu baterií elektrických vozidel 

  Author: Petr Macháček; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Žilka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou životního cyklu baterií elektromobilů. V první části se práce zaměřuje na rozdělení elektrických vozidel dle typu pohonu. V kapitole o vývoji elektromobilů se práce zabývá jak ...
 • Ekonomické posouzení implementace zeleného vodíku v průmyslovém podniku 

  Author: Vilém Münster; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Lhota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Diplomová práce se zabývá implementováním zeleného vodíku v průmyslovém podniku. První část práce je zaměřená teoreticky, kde je ve stručnosti popsána charakteristika a historie vodíku. Následuje popis typů vodíku, jejich ...

View more