Collections in this community

Recent Submissions

 • Startup společnosti na výrobu produktů pomocí 3D tisku 

  Author: Petr Kolouch; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Kýhos Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato práce se zabývá návrhem na založení společnosti v oblasti aditivních technologií na výrobu především polymerních produktů. Dělí se na tři části: první teoretickou, druhou analytickou a třetí návrhovou. Cílem je ...
 • Analýza systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku 

  Author: Ondřej Veselý; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato diplomová práce řeší problematiku systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku. Teoretická část je rozdělena na šest částí. První část se věnuje pracovnímu výkonu, kde jsou vysvětleny další termíny ...
 • Návrh nástroje na optimalizaci nákladů na opravu a údržbu strojních zařízení 

  Author: Marek Zíta; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Hart Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh koncepčního analytického nástroje pro optimalizaci nákladů na opravu a údržbu strojních zařízení. Podnik je z důvodu ochrany citlivých informací a dat anonymizován. V teoretické části ...
 • Faktory určující volbu mezinárodní marketingové strategie ve farmaceutickém průmyslu na příkladu společnosti Bayer AG 

  Author: Anastasiia Shkliaeva; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kačín Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem dané práce je identifikace faktorů ovlivňujících stanovení mezinárodní marketingové strategie farmaceutické společnosti Bayer AG. Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola je věnována teoretickému popisu mezinárodní ...
 • Rešerše vybraných nástrojů „Business intelligence“ pro využití v oblasti montáže produktů 

  Author: Jiří Pakosta; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Stieberová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání vybraných business intelligence nástrojů v oblasti montáže produktů. Byli zvoleny nástroje Power BI a Google data studio. Nástroje jsou porovnávány v důležitých bodech jako ...
 • Analýza dopadů koronavirové krize na strojírenský průmysl 

  Author: Patrik Čákora; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Lhota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Práce se zabývá současnou koronavirovou krizí a jejím dopadem na strojírenské podniky. Pro analýzu byly zvoleny podniky dle klasifikace ekonomických činností NACE C 24 až C 30. Analýza probíhala formou řízených rozhovorů ...
 • Analýza kalkulací v průmyslovém podniku 

  Author: Vojtěch Fišer; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Stieberová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Hlavním zaměřením této diplomové práce je vytvoření tří kalkulačních modelů pro reálný strojírenský podnik. Konkrétně se jedná o variabilní kalkulaci, hodinovou nákladovou sazbu a analýzu bodu zvratu. Práce je dělena na ...
 • Kalkulace metodou hodinových sazeb, jako nástroj řízení mzdových nákladů 

  Author: Nina Kudrličková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Salák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Hlavním cílem této diplomové práce, nazvané Kalkulace metodou hodinových sazeb, jako nástroj řízení mzdových nákladů, je zabývat se mzdovými náklady a kalkulacemi v podniku BENEŠ a LÁT a.s. Práce je rozdělená na tři části, ...
 • Hodnocení investičního projektu vývojového a výzkumného centra 

  Author: Michal Matějka; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Šedivý Otomar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem bakalářské práce je analýza postupů využívaných při hodnocení efektivnosti investičního projektu v reálně existujícím podniku v oblasti vývoje a výzkumu v automobilovém průmyslu. V úvodní teoretické části práce jsou ...
 • Rešerše kalkulačních postupů ve strojírenském podniku 

  Author: Vojtěch Hlinák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Ulbrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Hlavním cílem mé bakalářské práce, která nese název Rešerše kalkulačních postupů ve strojírenském podniku, je rozbor současného kalkulačního systému vybraného podniku a návrh na vypracování jeho zdokonalení. V teoretické ...
 • Analýza současného managementu v konkrétní společnosti a návrh změn 

  Author: Mario Uhlík; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Zapletalová Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  V tejto bakalárskej práci sa venujem v teoretickej časti porovnaniu klasického managementu s managementom súčasným, a to so zameraním na prostredie podniku, jeho kultúru, štruktúru a celkovo na spôsob vedenia a riadenia ...
 • Finanční a nefinanční analýza vybraných podniků v odvětví pivovarnictví 

  Author: Tomáš Kříž; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Lhota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Teoretická část diplomové práce popisuje finanční a nefinanční analýzu podniku, její principy, východiska a interpretaci získaných výsledků. Jsou zde popsány zdroje informací, ze kterých je čerpáno pro sestavení analýzy ...
 • Hodnocení efektivnosti zakázkové výroby malého strojírenského podniku 

  Author: Jakub Bureš; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Jirava Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti zakázkové výroby malého strojírenského podniku Preva, spol. s r. o. Teoretická část je rozdělena na osm oddílů. První oddíl se věnuje současné situaci drobného podnikání ...
 • Analýza zakázek malého výrobního podniku pro možné rozhodování o jeho dalším rozvoji 

  Author: Josef Fajt; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem práce je analýza zakázek malého výrobního podniku pro možné rozhodování o jeho dalším vývoji. Teoretická část práce se zabývá pojmem business intelligence, jeho charakteristikou, představením základním principů a ...
 • Analýza postavení společnosti PHATEC s.r.o. na trhu 

  Author: Stanislav Kundera; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kačín Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Bakalářská práce řeší problematiku marketingové analýzy podniku. Popisuje jeho vnitřní a vnější prostředí. Cílem je vyhodnotit tyto informace a učinit návrhy, které povedou k lepšímu marketingu v podniku Phatec s.r.o.
 • Softwarová podpora finančního plánování ve výrobním podniku 

  Author: Jakub Stanovský; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Pour Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Cílem této práce je přiblížit problematiku finančního plánování ve výrobním podniku a zároveň předvést možnosti použití moderních softwarových nástrojů pro usnadnění této činnosti. Pro přehlednost se práce dělí do dvou ...
 • Racionalizace logistiky ve výrobní společnosti 

  Author: Bao Lam Le; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Cílem této bakalářské práce je racionalizace logistiky ve výrobním podniku. Teoretická část uvádí pojem logistika, její vývoj a historii, její dnešní pojetí a popisuje jaké systémy, technologie, metody a filozofie se ...
 • Hodnocení investice do nákupu výrobní linky ve společnosti FERI, s.r.o. 

  Author: Adam Novák; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Meller Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vyhodnocení investice do nákupu výrobní linky pro výrobu betonářských armatur ve společnosti FERI s.r.o. Teoretická část se zabývá obecným popisem investic a zdroji jejich financování. ...
 • Posouzení environmentálních a ekonomických dopadů životního cyklu průmyslového výrobku 

  Author: Kateřina Sváčková; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Moša Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Diplomová práce se zabývá posouzením dopadů životního cyklu železobetonového prefabrikátu na životní prostředí. Posuzovány jsou environmentální dopady prefabrikátů vyráběných z konvenčního betonu a z alternativního green ...
 • Návrh racionalizovaného uspořádání montážního postupu ve strojírenském podniku 

  Author: Ladislav Svaták; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Růžičková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  V této práci se zabývám návrhem montážní linky pro montáž pistole CZ P-10. V teoretické části čtenářům přiblížím základy racionalizace a montáže. V praktické části nejprve představím společnost Česká zbrojovka, dále popíšu ...

View more