Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza uhlíkové stopy studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze 

  Author: Filip Trachta; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Lhota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou klimatických změn, tvorbou kalkulátoru uhlíkové stopy pro studenty fakulty strojní ČVUT v Praze. Dále je zde popsán postup sběru dat od studentů a následná statistická analýza ...
 • Charakteristika aditivních technologií a jejich využití z hlediska ekonomické výhodnosti 

  Author: Jiří Vondruš; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stanek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato bakalářská práce zkoumá vybranou metodu aditivní technologie FDM (Fused Deposition Modeling) z hlediska ekonomické výhodnosti. V teoretické části je popsána historie a charakteristika nejčastěji používaných aditivních ...
 • Hodnocení dopadů aditivních technologií v průmyslu 

  Author: Anja Gladović; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Brožová Ester
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Cílem práce je zhodnotit dopady při zavedení aditivních technologií do průmyslu a představit soubor základních poznatků o nich. Teoretická část práce se zabývá metodami 3D tisku, jejich vlastnostmi a využitím v průmyslu, ...
 • Zhodnocení marketingové komunikace ve vybrané společnosti 

  Author: Denisa Márová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Simonsen Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato bakalářská práce má za cíl zanalyzovat a zhodnotit marketingovou komunikaci ve vybrané společnosti zaměřující se na prodej obalových materiálů. Teoretická část se zabývá vysvětlením marketingu a marketingové komunikace ...
 • Analýza a návrh na zlepšení procesu získávání a výběru zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Author: Jolana Klimešová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Burkoňová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce se zabývá analýzou procesu získávání, výběru a následné adaptace zaměstnanců. Teoretická část objasňuje pojem řízení lidských zdrojů a dále se zabývá všemi personálními činnostmi spojenými s řízením lidských ...
 • Simulace a optimalizace výrobního procesu olejových tanků 

  Author: Jan Prouza; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Hamberger Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací výroby olejových tanků vstřikovacích strojů společnosti ENGEL strojírenská s.r.o. K optimalizaci je využíván simulační model vytvořený v softwaru Flexsim. První část práce se zabývá ...
 • Analýza finanční výkonnosti podniku ROVO 

  Author: Martin Hackl; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Horáková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční výkonnosti podniku. Cílem práce je zanalyzovat z veřejně dostupných dat finanční situaci v jaké se podnik nachází v posledních čtyřech letech. Analýza bude provedena v čase ...
 • Návrh obsahu rekvalifikačního programu v oblasti IT ve vybraném podniku 

  Author: David Šlachta; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Holoubek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout řešení, jak podpořit dostatečné obsazení pracovních pozic v oblasti IT. Nejdříve se tato práce zabývá obecnou problematikou rekvalifikace zaměstnanců, která působí jako možné ...
 • Využití 2D kódů v podnikových procesech 

  Author: Štěpán Vencl; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Mach Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato diplomová práce představuje podnikové procesy a způsoby, jak je modelovat a řídit. Ke zvýšení účinnosti takových procesů lze použít různé typy optických kódů. Tyto kódy jsou podrobně popsány a porovnány s alternativními ...
 • Simulace a optimalizace výroby rozváděčových skříní 

  Author: Milan Čerňanský; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Hamberger Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Táto diplomová práca sa zaoberá témou simulácie a optimalizácie výroby rozvádzačových skríň pre stroje na vstrekovanie platov. Hlavným cieľom tejto práce je vyhotoviť simulačné experimenty pre rôzne výrobné scenáre a ...
 • Simulace interní logistiky ve výrobním podniku 

  Author: Jan Tomek; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Boháč Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou interní logistiky. Blíže je přiblížena problematika skladovacích systémů. Práce se dále zabývá simulacemi – jejich historickým vývojem, přednostmi a omezeními, zaváděním v podniku ...
 • Simulační studie systémů skladování 

  Author: Viktor Šinágl; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Kadlec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce se zabývá simulační studií skladového systému AutoStore a porovnává tento typ skladu s běžným regálovým skladem. Simulační model byl vytvořen pomocí bezplatné zkušební verze simulačního software FlexSim Express ...
 • Aplikace metody Lean startup 

  Author: Jan Rokoš; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Červený Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  V této práci se zabývám metodou Lean Startup, která byla aplikována mnoha úspěšnými firmami v Silicon Valley. V práci jsem se proto soustředil na body, které jsou nezbytnou součástí této metody a pomohou nám při zakládání ...
 • Podnikatelský záměr pro rozvoj začínající firmy “Botshare – sharing robotics” 

  Author: Elizaveta Ustiantceva; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Findová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Cílem bakalářské práce je vypracovat podrobný a přehledný podnikatelský plán pro start-up Botshare – sharing robotics. Podnik se bude zaměřovat na posílení výrobních společností s technologiemi založenými na umělé inteligenci, ...
 • Analýza vozového parku 

  Author: Dominik Adam; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Esser Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu současného stavu osobních automobilů v České republice a jejich vývoj dle typu motorizace. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první dvě jsou teoretické, ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve výrobní společnosti 

  Author: Jan Marvan; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Kyptová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
  Diplomová práce je v teoretické části nejprve zaměřena na způsoby projektového řízení. Po uvedení standardních a agilních metod řízení jsou popsány základní druhy plýtvání, se kterými se lze setkat jak ve výrobním procesu, ...
 • Optimalizace řízení zásob ve výrobním podniku 

  Author: Tereza Jiroudová; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Dvořák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
  Tato diplomová práce se zabývá novým nastavením systému řízení zásob ve vybraném výrobním podniku. V práci je provedena finanční analýza podniku pro zhodnocení celkového finančního zdraví podniku a nalezení slabých míst v ...
 • Analýza a optimalizace zásob ve výrobní společnosti 

  Author: Jan Sieratovský; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Dvořák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
  Tato práce je rozdělena do teoretické a praktické částí. Teoretická část se zabývá rešerší problematiky řízení zásob a štíhlé výroby. Praktická část je zaměřena na praktické využití zmíněné problematiky k analýze a návrhu ...
 • Návrh skladového systému pomocí nástrojů Business Intelligence 

  Author: Klára Falladová; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Andrýsek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh skladového systému pomocí nástrojů Business Intelligence (BI). Byly zvoleny nástroje MS Excel a Power BI. V teoretické části jsou uvedeny a popsány základní informace ohledně ...
 • Návrh zakázkového systému v podniku za pomoci nástrojů Business Intelligence 

  Author: Jan Dvořák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Kubo Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
  Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu zakázkového systému v podniku a navržení nového. Teoretická část se zabývá pojmem business intelligence a dalšími body, které s touto problematikou souvisí. V analytické ...

View more