News

Department of Management and Economics

Collections in this community

Recent Submissions

 • Project management k návrhu přestavby prostorové dispozice výroby společnosti Doosan Bobcat EMEA 

  Author: Dávid Križan; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Němec Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Predmetom bakalárskej práce je problematika riadenia projektu. V práci som rozobral problematiku strategického managementu podniku, na základe ktorého sa určuje smerovanie a následné činnosti podniku. Ďalej som teoreticky ...
 • Finanční analýza průmyslového podniku 

  Author: Nina Kudrličková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Faltýnek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Hlavním cílem této bakalářské práce, nazvané Finanční analýza průmyslového podniku, je zabývat se finanční analýzou a kalkulacemi v podniku BENEŠaLÁT a.s. Dále mezi mé úkoly patří vypočítat vybrané ukazatele a vysvětlit ...
 • Aplikace vícekriteriálního rozhodování v podniku Jan Horák 

  Author: Jan Horák; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Předmětem bakalářské práce je výběr vhodného tahače nákladů pro obnovu vozového parku v podniku Jan Horák. V první části je teoretický popis vícekriteriálního rozhodování a jeho metod použitých v návrhové časti. V analytické ...
 • Zhodnocení konkurenceschopnosti a návrh konkurenční strategie podniku působícího na poli elektromobility 

  Author: Michal Stanek; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Janků Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Ve své práci se zabývám zhodnocením konkurenceschopnosti společnosti, která působí v oblasti elektromobility, a průzkumem trhu. Ke zhodnocení konkurenceschopnosti poslouží několik analýz strategického managementu a analýza ...
 • Návrh procesů a struktury sdíleného úložiště dokumentů pro oddělení nákupu ve společnosti Wikov MGI a.s. 

  Author: Klára Ištoková; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Lukšíček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá zlepšováním procesů probíhajících na oddělení nákupu ve společnosti Wikov MGI a.s. s využitím sdíleného úložiště Microsoft SharePoint. Teoretická část se věnuje základům procesního řízení a ...
 • Inovace systému výdeje ve společnosti Monta 

  Author: Dominik Nwelati; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá inovací systému řízení výdeje v konkrétní společnosti. Práce se zaměřuje na analýzu způsobů řízení výdeje a možnosti inovace sytému řízení výdeje, včetně možné inovace vybavení. V práci je ...
 • Posuzování životního cyklu vybraného průmyslového výrobku 

  Author: Tomáš Varinský; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Žilka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Záverečná práca je zameraná na problematiku LCA - Analýzy ekologických dopadov životného cyklu aplikovanú na porovnanie troch vybraných modelov pneumatík osobného automobilu v štyroch scenároch životného cyklu pomocou ...
 • Analýza motivačního procesu ve vztahu k pracovní výkonnosti zaměstnanců servisního úseku společnosti Schindler CZ, a.s. 

  Author: Jiří Socha; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Možná Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku motivace pracovníků a s ní související systém řízení pracovního výkonu a systém odměňování pracovníků. V teoretické části jsou definovány pojmy motivace, stimulace a jsou ...
 • Tvorba marketingového plánu vybrané společnosti 

  Author: Jakub Šulc; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro vybranou společnost. V teoretické části práce jsou shrnuty obecné poznatky o marketingu a marketingovém plánování. Dále je zde detailně popsán marketingový plán. ...
 • Plán marketingové komunikace pro vybranou značku 

  Author: Zuzana Placková; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se marketingu. Dále je popsána problematika marketingové komunikace a použití jejích ...
 • Návrh systému řízení pohledávek 

  Author: Adam Vojtěch; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Dobšová Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  V teoretické části se diplomová práce zabývá charakteristikou pohledávek. Je vysvětlen pojem pohledávky, její vznik a zánik. Dále se práce věnuje účetní charakteristice pohledávek. Následuje daňová a právní charakteristika ...
 • Hodnocení a řízení rizika při plánování vývojových projektů 

  Author: Olga Dobrovolschi; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Diplomová práce „Hodnocení a řízení rizika při plánování vývojových projektů“ se zabývá řízením projektových rizik při plánování projektů ve strojírenské společnosti. V teoretické částí se práce věnuje popisu pojmu rizika, ...
 • Návrh obchodního plánu podniku produkujícího relaxační pomůcky 

  Author: Petr Teplý; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Peterka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Teoretická část obsahuje popis forem ochrany duševního vlastnictví relevantních pro průmyslovou výrobu, tedy patent, užitný a průmyslový vzor a ochrannou známku. Dále popisuje obsah business plánu, tedy marketingovou ...
 • Ekonomický informační systém v konkrétním podniku 

  Author: Eva Kouřilová; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato diplomová práce "Ekonomický informační systém v konkrétním podniku" se zabývá tématem ERP systému v Onřejovické strojírně, a. s. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a charakteristiky z oblasti ekonomických ...
 • Výběrové řízení ve vybrané společnosti 

  Author: Valeriya Bondarenko; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na proces získávání a výběru pracovníků ve společnosti XY, která je zaměřena na poskytování pohostinských služeb. Cílem práce je analyzování současného stavu výběrového řízení ve společnosti, ...
 • Hodnocení investice do svařovacího robotu TIME TWIN ve výrobě firmy Schwarzmüller s.r.o. 

  Author: Daniel Bodák; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Ulbrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  V diplomové práci se věnuji hodnocení investice svařovacího robota TIME TWIN ve firmě Schwarzmüller s.r.o. V první části je sepsána teorie, kde je uveden popis a kvalifikace investice, charakteristika a získání peněžních ...
 • Racionalizace výrobního systému ve vybraném průmyslovém podniku 

  Author: Katrin Behenská; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Diplomová práce "Racionalizace výrobního systému ve vybraném průmyslovém podniku" se zabývá optimalizací výrobního procesu a layoutu ve vybrané společnosti, s cílem zkrácení časové náročnosti výroby rozvodové skříně typu ...
 • Hodnocení efektivnosti investičních příležitostí ve společnosti Precision Machine Components, s.r.o. 

  Author: Petr Weisser; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Procházka Slavomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tématem diplomové práce je hodnocení reálných investičních projektů, které se nabízí společnosti Precision Machine Components s.r.o. Cílem práce je vypracování podkladů pro rozhodnutí, který z projektů realizovat, a na ...
 • Finanční analýza společnosti Řízení letového provozu České republiky 

  Author: Vojtěch Fišer; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Fousek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Hlavním zaměřením této bakalářská práce je finanční analýza a její aplikace na společnost Řízení letového provozu České republiky, s.p. Práce je dělena na tři hlavní části. První část se zabývá teoretickou stránkou finanční ...
 • Tvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podniku 

  Author: Ludmila Solfronková; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Stejskal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikové strategie podniku, který se věnuje výrobě nýtovacího nářadí a jednoúčelových strojů, za pomocí vnitřních a vnějších analýz podniku a metod jejich vyhodnocení. Těmi jsou: Finanční ...

View more