Collections in this community

Recent Submissions

 • Hodnocení průmyslového podniku pomocí modelu excelence 

  Author: Jan Střeleček; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Smejkal Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Diplomová práce se zabývá analýzou a ohodnocením kvality řízení procesů a dosahovaných výsledků u vybraného průmyslového podniku. K uskutečnění těchto úkolů jsou využity prvky metodiky Modelu excelence EFQM. Dále diplomová ...
 • Hodnocení investice do modernizace obráběcích strojů 

  Author: Stanislav Kundera; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Jireček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením projektu firmy XY, a to konkrétně modernizací konvenčních obráběcích zařízení, tedy nákupem CNC strojů. Hodnocení zahrnuje technologické parametry strojů a ...
 • Vyhodnocení investice do traceability systému 

  Author: Jan Vortel; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hlaváček Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení investice do traceability systému ve výrobní společnosti Technistone, s.r.o. Hlavním cílem této práce je návrh vhodných řešení traceability systému a jejich následné vyhodnocení ...
 • Hospodaření s nářadím a nástroji ve vybraném podniku 

  Author: Jan Velda; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Tato bakalářská práce se věnuje hospodaření s nářadím a nástroji ve vybraném podniku. Je rozdělena na několik částí. Teoretická část se zabývá základními pojmy. Část analytická představuje podnik. A v návrhové části se ...
 • Finanční a nefinanční analýza vybrané společnosti 

  Author: Ekaterina Zaritskaia; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Dobrovolschi Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Cílem bakalářské práce je finanční a nefinanční analýza podniku EDEL – nábytek, spol. s.r.o. v letech 2015 až 2019. Práce se skládá z teoretické, praktické a závěrečné částech. V první části definuji základní pojmy finanční ...
 • Mapování podmínek a míry uplatnění plastového 3D tisku v českém průmyslu 

  Author: Michal Stanek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Polášek Filová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Diplomová práce se zabývá problematikou využívání plastového 3D tisku ve výrobních podnicích v České republice. V praktické části práce je nejdříve zmapován český trh plastového 3D tisku s cílem identifikovat a popsat ...
 • Startup společnosti na výrobu produktů pomocí 3D tisku 

  Author: Petr Kolouch; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Kýhos Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato práce se zabývá návrhem na založení společnosti v oblasti aditivních technologií na výrobu především polymerních produktů. Dělí se na tři části: první teoretickou, druhou analytickou a třetí návrhovou. Cílem je ...
 • Kalkulace metodou hodinových sazeb, jako nástroj řízení mzdových nákladů 

  Author: Nina Kudrličková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Salák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Hlavním cílem této diplomové práce, nazvané Kalkulace metodou hodinových sazeb, jako nástroj řízení mzdových nákladů, je zabývat se mzdovými náklady a kalkulacemi v podniku BENEŠ a LÁT a.s. Práce je rozdělená na tři části, ...
 • Faktory určující volbu mezinárodní marketingové strategie ve farmaceutickém průmyslu na příkladu společnosti Bayer AG 

  Author: Anastasiia Shkliaeva; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kačín Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem dané práce je identifikace faktorů ovlivňujících stanovení mezinárodní marketingové strategie farmaceutické společnosti Bayer AG. Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola je věnována teoretickému popisu mezinárodní ...
 • Hodnocení investičního projektu vývojového a výzkumného centra 

  Author: Michal Matějka; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Šedivý Otomar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem bakalářské práce je analýza postupů využívaných při hodnocení efektivnosti investičního projektu v reálně existujícím podniku v oblasti vývoje a výzkumu v automobilovém průmyslu. V úvodní teoretické části práce jsou ...
 • Hodnocení efektivnosti zakázkové výroby malého strojírenského podniku 

  Author: Jakub Bureš; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Jirava Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti zakázkové výroby malého strojírenského podniku Preva, spol. s r. o. Teoretická část je rozdělena na osm oddílů. První oddíl se věnuje současné situaci drobného podnikání ...
 • Analýza systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku 

  Author: Ondřej Veselý; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato diplomová práce řeší problematiku systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku. Teoretická část je rozdělena na šest částí. První část se věnuje pracovnímu výkonu, kde jsou vysvětleny další termíny ...
 • Návrh nástroje na optimalizaci nákladů na opravu a údržbu strojních zařízení 

  Author: Marek Zíta; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Hart Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh koncepčního analytického nástroje pro optimalizaci nákladů na opravu a údržbu strojních zařízení. Podnik je z důvodu ochrany citlivých informací a dat anonymizován. V teoretické části ...
 • Analýza současného managementu v konkrétní společnosti a návrh změn 

  Author: Mario Uhlík; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Zapletalová Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  V tejto bakalárskej práci sa venujem v teoretickej časti porovnaniu klasického managementu s managementom súčasným, a to so zameraním na prostredie podniku, jeho kultúru, štruktúru a celkovo na spôsob vedenia a riadenia ...
 • Finanční a nefinanční analýza vybraných podniků v odvětví pivovarnictví 

  Author: Tomáš Kříž; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Lhota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Teoretická část diplomové práce popisuje finanční a nefinanční analýzu podniku, její principy, východiska a interpretaci získaných výsledků. Jsou zde popsány zdroje informací, ze kterých je čerpáno pro sestavení analýzy ...
 • Rešerše kalkulačních postupů ve strojírenském podniku 

  Author: Vojtěch Hlinák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Ulbrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Hlavním cílem mé bakalářské práce, která nese název Rešerše kalkulačních postupů ve strojírenském podniku, je rozbor současného kalkulačního systému vybraného podniku a návrh na vypracování jeho zdokonalení. V teoretické ...
 • Analýza postavení společnosti PHATEC s.r.o. na trhu 

  Author: Stanislav Kundera; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kačín Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Bakalářská práce řeší problematiku marketingové analýzy podniku. Popisuje jeho vnitřní a vnější prostředí. Cílem je vyhodnotit tyto informace a učinit návrhy, které povedou k lepšímu marketingu v podniku Phatec s.r.o.
 • Analýza dopadů koronavirové krize na strojírenský průmysl 

  Author: Patrik Čákora; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Lhota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Práce se zabývá současnou koronavirovou krizí a jejím dopadem na strojírenské podniky. Pro analýzu byly zvoleny podniky dle klasifikace ekonomických činností NACE C 24 až C 30. Analýza probíhala formou řízených rozhovorů ...
 • Rešerše vybraných nástrojů „Business intelligence“ pro využití v oblasti montáže produktů 

  Author: Jiří Pakosta; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Stieberová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání vybraných business intelligence nástrojů v oblasti montáže produktů. Byli zvoleny nástroje Power BI a Google data studio. Nástroje jsou porovnávány v důležitých bodech jako ...
 • Analýza zakázek malého výrobního podniku pro možné rozhodování o jeho dalším rozvoji 

  Author: Josef Fajt; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem práce je analýza zakázek malého výrobního podniku pro možné rozhodování o jeho dalším vývoji. Teoretická část práce se zabývá pojmem business intelligence, jeho charakteristikou, představením základním principů a ...

View more