News

Department of Management and Economics

Collections in this community

Recent Submissions

 • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti CNC Voborník, s. r. o. 

  Author: Voborník Václav; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Předmětem této bakalářské práce je uplatnění vybraných metod vícekriteriálního rozhodování ve strojírenském podniku CNC Voborník, s.r.o. První část je teoreticky zaměřena na problematiku manažerského rozhodování, na ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů a návrh reportingu pro vrcholový management 

  Author: Zahradníček Lukáš; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Dušek Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Téma diplomové práce je zpracováno z pohledu skutečného podnikatelského subjektu. Teoretická část práce je věnována nalezení vhodného výběru metod a ukazatelů finanční analýzy odpovídajících charakteru zvolené konkrétní ...
 • Statistická analýza a regulace výrobního procesu v podniku 

  Author: Vassilenko Viktor; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Předmětem diplomové práce „Statistická analýza a regulace výrobního procesu v podniku“ je teoretický rozbor problematiky statistické analýzy a regulace a následná aplikace této teorie v praxi. První část práce zahrnuje ...
 • Využití internetových služeb v personálním řízení 

  Author: Roštínský Ondřej; Supervisor: Žemlička Petr; Opponent: Brdek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce, s názvem "Využití socílních sítí v personálním řízení", je zaměřená na způsoby využívání internetových sociálních sítí, využití jejich potenciálu a užití v oblasti personálního řízení. Představuje ...
 • Finanční plán společnosti XY, s.r.o 

  Author: Černický Ondřej; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Jirků Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Cílem mé bakalářské práce je tvorba finančního plánu společnosti XY, s.r.o. První polovina teoretické části je zaměřena na finanční plánování obecně. Popisuje účel finančního plánu, jeho strukturu a metody jeho tvorby. ...
 • Životní fáze podnikání firmy GALASPORT, s.r.o. 

  Author: Tuzar Jakub; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Peterka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato bakalářská práce prezentuje analýzu fází životního cyklu firmy GALASPORT, s.r.o. od jejího založení v roce 2000 po rok 2015, kdy byly zveřejněny poslední účetní závěrky a další veřejně přístupná data obsahující jak ...
 • Výběr dodavatele s pomocí vícekriteriálního rozhodování 

  Author: Kodýdek Daniel; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Předmětem řešení bakalářské práce bylo vytvoření výpočetního modelu v programu MS Excel pro řešení obecného vícekriteriálního problému metodou Pattern, představení jeho funkcí, ukázka možného využití při výběru dodavatele ...
 • Návrh modelu technicko - ekonomického reportu ve společnosti První Labská s.r.o. 

  Author: Valsa Václav; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Walterová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce analyzuje reporting ve společnosti První Labská s.r.o. a navrhuje model souhrnného reportu, který obsahuje důležité informace z uplynulé sezóny. Společnost První Labská s.r.o. provozuje závlahovou ...
 • Využití dronů v ropném a plynárenském průmyslu 

  Author: Kuprin Maksim; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Hurta Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Předmětem bakalářské práce je technicko-ekonomické vyhodnocení aplikace dronů ve společnosti Calculated controls. První část je teoretická a popisuje charakteristiku ropného průmyslu a dronů, a metody hodnocení investic. ...
 • Tvorba marketingové strategie vybraného strojírenského podniku 

  Author: Mach Martin; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Bakalářská práce má za cíl navrhnout novou marketingovou strategii společnosti Prodeco, a.s. Teoretická část práce zahrnuje výklad marketingu, jeho specifika na B2B trzích a vysvětluje provázanost marketingu s řízením ...
 • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Continental Corp. 

  Author: Epp Alexandr; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Stojić Slobodan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Anotace Předmětem bakalářské práce je řešení úkolu ve společnosti Continental-corporation s využitím metod vícekriteriálního rozhodování. První část je teoretická a popisuje vícekriteriální rozhodování a jeho metody. Ve ...
 • Racionalizace výroby ve společnosti Jihostroj a.s. 

  Author: Gerle Daniel; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Skopal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Moje diplomová práce si klade za cíl z globálního hlediska prokázat, že "Racionalizace výroby" ve společnosti Jihostroj a.s. umožní její předpokládaný růst a dosažení udržitelného rozvoje. Vizí mé práce budou Taylorovy ...
 • Projekt controllingové aplikace ve strojírenském podniku 

  Author: Novák Jakub; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Trecáková Tatiana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Teoretická část popisuje pojem controlling a jeho základní nástroje pro řízení společnosti komplexně a systematicky. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu využívání vnitropodnikových informací a úrovní ...
 • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví v podniku 

  Author: Novák David; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Kunc Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Předmětem diplomové práce "Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví v podniku" je rozbor stávajícího kalkulačního systému a rozpočetnictví vybraného podniku a navržení účinnějších kalkulačních postupů. V teoretické ...
 • Posouzení strategie strojírenské společnosti 

  Author: Rataj Luboš; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Cílem diplomové práce je provést externí a interní analýzu strojírenské společnosti RATAJ a.s. a navrhnout budoucí strategické směřování společnosti. Zkoumaná společnost je rodinnou firmou, která se především zabývá výrobou ...
 • Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Author: Fuciman Lukáš; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku. Teoretická část popisuje klíčové pojmy a principy ohledně problematiky hodnocení pracovníků, metod a kritérií hodnocení, odměňování ...
 • Tvorba standardizovaného kalkulačního vzorce v malém průmyslovém podniku 

  Author: Železný Michal; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Souček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Hlavním cílem této bakalářské práce, nazvané Tvorba standardizovaného kalkulačního vzorce v malém průmyslovém podniku, je zabývat se kalkulacemi v podniku Brispol a.s. Dále mezi mé úkoly patří navrhnout formální stránku ...
 • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Mubea, s. r. o. 

  Author: Vlk Marian; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Předmět v této bakalářské práci spočívá v aplikování metody vícekriteriálního rozhodování ve firmě Mubea spol, s.r.o. První část, teoretická, je věnována problematice manažerského rozhodování, seznámení s pojmy a metodami ...
 • Ekonomické aspekty ekologizace výroby tepla 

  Author: Bureš Jan; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem této bakalářské práce je ekonomické vyhodnocení nově zavedené technologie v TTS energo s.r.o. z ekonomického a ekologického hlediska.
 • Organizační kultura ve vybraném podniku 

  Author: Kadlec Zdeněk; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Bakalářská práce se zabývá stavem organizační kultury ve společnosti Casale project a.s. Zaměřuje se na charakteristiku a analýzu vztahu organizační kultury a národní kultury v tomto podniku. Metody využívané v této práci ...

View more