Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh slitiny vhodné pro skladování vodíku v pevné fázi a optimalizace parametrů výroby 

  Author: František Kalianko; Supervisor: Hájková Pavlína; Opponent: Pešlová Františka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato diplomová práce se zabývá nedávnými pokroky ve skladování vodíku v pevné fázi. V teoretické části je popsán vodík jako zdroj energie a problematika jeho skladování se zaměřením na skladování v pevné fázi, zejména ...
 • Vodíková křehkost pláště čpavkového reaktoru R 201 

  Author: Jan Potůček; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Velgosová Oksana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Diplomová práce se zabývá vodíkovou křehkost čpavkového reaktoru R 201. Teoretická část rozebírá vztah mezi vodíkem a kovy, popisuje zdroje vodíku a vodíkoví pasti. Dále je popsán postup vodíku do materiálu dle druhu ...
 • Vliv teploty na tribologické vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg 

  Author: Jakub Včelák; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hudec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Předložená diplomová práce hodnotí vliv různých stavů 3D tištěné slitiny AlSi10Mg na tribologické vlastnosti a strukturu za vyšších teplot v rozmezí 100-300 °C. U vzorků vyrobených metodou SLM byl porovnán stav As built ...
 • Odolnost proti opotřebení slinuté vícesložkové slitiny HfNbTaTiZr zesílené nitridovou disperzí 

  Author: Minh La; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Moravčík Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Refrakční vysokoentropická slitina HfNbTaTiZr dopovaná různým množstvím dusíku byla vyrobena práškovou metalurgií, mechanickým legováním a metodou SPS (Spark plasma sintering). Bylo zjištěno fázové složení, mikrostruktura, ...
 • Testování tribologických vlastností třecích dvojic vhodných pro celopolymerní implantáty 

  Author: Marek Hrdlička; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Denk František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Práce se zabývá tribologickými vlastnostmi polymerních materiálů, které by v budoucnu mohly sloužit pro výrobu celopolymerních kloubních implantátů. Cílem práce bylo navržení optimální celopolymerní třecí dvojice z hlediska ...
 • Korozní vlastnosti palivového pokrytí se zvýšenou odolností vůči havarijním situacím 

  Author: Petr Červenka; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Ševeček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  V reakci na havárii v jaderné elektrárně Fukušima vznikl požadavek na vývoj nových materiálů odolných jaderných paliv (ATF), které kromě zvýšení jaderné bezpečnosti umožňují zlepšit provozní efektivitu palivového cyklu. V ...
 • Hodnocení únavového porušení lopatek z niklových slitin 

  Author: Lukáš Jurásek; Supervisor: Krčil Jan; Opponent: Zýka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato práce se zabývá únavovým porušením rotorových lopatek prvního a druhého stupně vysokotlaké trubíny trubohřídelového motoru TV3-117. Práce obsahuje podrobnou teoretickou rešerši na téma niklových superslitin, creepu, ...
 • Výběr materiálu pro 3D tisk součásti 

  Author: Vojtěch Krůta; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Hovádek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou plastového FDM 3D tisku. Cílem práce je výběr vhodného materiálu pro 3D tisk páčky nouzového hydraulického systému v leteckém simulátoru. Teoretická část se zabývá principem a ...
 • Bioaktivní vrstvy na slitinách s nízkým elastickým modulem a mezivrstvou Ti deponovanou nadzvukovou kinetizací 

  Author: Vojtěch Lukeš; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Bagherifard Sara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato diplomová práce pojednává o využití technologií cold spray a WSP-H pro depozici hyb-ridního povlaku složeného z krycí mezivrstvy titanu a svrchní vrstvy hydroxylapatitu na sub-strát z hořčíkové slitiny. Cílem experimentu ...
 • Únavové a lomově-mechanické vlastnosti slitiny AlMg1SiCu připravené aditivní výrobou technologií nadzvukové kinetizace 

  Author: Jakub Kortus; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Šiška Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním mechanických a únavových vlastností slitiny hliníku AlMg1SiCu připravené metodou nadzvukové kinetizace. Teoretická část se zabývá problematikou nadzvukové kinetizace, zkoušení mechanických ...
 • Laserové povrchové kalení litin s kuličkovým grafitem 

  Author: Matěj Pečený; Supervisor: Krčil Jan; Opponent: Mores Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá povrchovým laserovým kalením litiny s kuličkovým grafitem. V teoretické části jsou popsány základní druhy litin a ostatní metody povrchového kalení. V experimentální části je vyhodnocena ...
 • Příprava biopolymeru pro 3D tisk 

  Author: Radek Čech; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Antoň Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Diplomová práce se zaměřuje na extrakci polyhydroxybutyrátu z vlastní vypěstované řasy. Dále se soustředí na výzkum směsí biopolymerů, spojený s výrobou filamentu. Vytvořený filament se použil pro 3D tisk vzorků, na kterých ...
 • Příprava kompozitní struny pro 3D tisk 

  Author: Václav Voltr; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Špatenka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Tato diplomová práce pojednává o problematice elektricky vodivých polymerních materiálů a také o tématu 3D tisku kompozitních materiálů. Praktická část diplomové práce se zabývá přípravou vlastních kompozitních filamentů, ...
 • Změny mikrostruktury žárových nástřiků při teplotním zatížení 

  Author: Jakub Minařík; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Medřický Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Mikrostruktura žárových nástřiků může být značně ovlivněna teplotním zatížením různého druhu. Tato práce se zabývá studiem změn mikrostruktury keramické svrchní vrstvy plazmově stříkané tepelné bariéry při vysokoteplotní ...
 • Slitina NiTi připravená technologií studené kinetizace 

  Author: Tomáš Heller; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Singh Reeti
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Tato práce se zabývá slitinou NiTi vyrobenou metodou studené kinetizace. Teoretická část práce popisuje principy, vlastnosti a aplikace metody studené kinetizace a dále slitiny NiTi. V experimentální části práce je poté ...
 • Posouzení kvality spojů svařované konstrukce 

  Author: Ondřej Zedník; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Tato práce se zabývá posouzením svarů svarové konstrukce. V teoretické části byla popsána problematika metod svařování. Byly řešeny přeměny materiálu při svařování a vady, které při něm mohou nastat. Také jsou uvedeny ...
 • Hodnocení mikrostruktury kované slitiny 6082 metodou EBSD 

  Author: Mikuláš Kačena; Supervisor: Mára Vladimír; Opponent: Očenášek Vladivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Práce se zabývá změnami v mikrostruktuře hliníkové slitiny EN AW-6082 po tváření za tepla a následném tepelném zpracování. Popisuje základní principy plastické deformace, odpevňovacích dějů a precipitačního vytvrzování. V ...
 • Nástřiky chromu a wolfram-chromu technologií RF-ICP pro jadernou fúzi 

  Author: Petr Králíček; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Zýka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Diplomová práce se zabývá vývojem nástřiků chromu a wolfram-chromu technologií RF-ICP pro jadernou fúzi. V teoretické části je popsána problematika jaderné fúze a základní charakteristiky technologie radiofrekvenčně řízeného ...
 • Vlastnosti nástřiků wolframu deponovaných technologií RF-ICP 

  Author: Lukáš Babka; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Loke Kelvin Zhi Cheng
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato diplomová práce popisuje využití technologie radiofrekvenčního indukčně vázaného plazmatu pro deponování nástřiků wolframu na ocelové substráty. Cílem experimentální části práce bylo optimalizovat proces a nanést ...
 • Depozice vazebných vrstev W-316L pomocí technologie RF-ICP pro fúzní aplikace 

  Author: Jakub Vála; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Kovářík Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Tato diplomová práce je zaměřena na technologii radiofrekvenčního indukčně vázaného plazmatu s důrazem na využití této technologie pro depozici nástřiků směsí W-316L na ocelové substráty. Hlavním cílem této práce je nanesení ...

View more