Poslední příspěvky

 • Hodnocení kvality tvrzených vrstev 

  Autor: Kreibich Karel; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Čižmárová Elena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
  Práce se zabývá tématem tvrzených povrchových vrstev na ocelích. Pozornost je věnována povrchovému kalení, cementaci, nitridaci, karbonitridaci, nitrocementaci, sírování a bórování. Popsány jsou základní principy tvorby ...
 • Vliv chemického složení a parametrů tepelného zpracování na vlastnosti a strukturu vybraných P/M rychlořezných ocelí 

  Autor: Lacza Jakub; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Táto diplomová práca je zameraná na hodnotenie vplyvu hlbokého zmrazovania a obsahu kobaltu na mechanické vlastnosti a štruktúru vybraných P/M rýchlorezných ocelí. Skúmanými materiálmi boli W-Mo-V oceľ Vanadis 23 a W-Mo-V-Co ...
 • Stanovení materiálových charakteristik metodou instrumentované indentace. 

  Autor: Teplý Stanislav; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Pešlová Františka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
  Tato diplomová práce v teoretické části popisuje historii, různé přístupy a problematiku analýzy naměřené indentační křivky instrumentovanou indentační zkouškou. V praktické části jsou prověřeny některé postupy zjišťování ...
 • Vliv podložky na mechanické vlastnosti povlaků při magnetronovém naprašování 

  Autor: Pertlík Dan; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Hnilica František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu substrátu na povlak pro biomechanický průmysl. V teoretické části je vytvořen přehled metod povlakování, měření tloušťky, tvrdosti a jiných vlastností povlaku. V experimentální ...
 • Perspektivní materiály pro technologii HVOF s aplikací v dopravní technice 

  Autor: Nosek Martin; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Tomčík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Práce se zabývá současnými postupy nanášení žárových nástřiků a jejich použití na strojní součásti, které jsou využívány především pro dopravní techniku. Analyzuje druhy a typy přídavných materiálů, jejich základní vlastnosti, ...
 • Metody testování lepených spojů. 

  Autor: Weberová Zuzana; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Cerman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-14)
  Lepidla jsou jedním ze způsobů spojování dílů do sestav. Mají široké využití v průmyslu a proto je nutná řádná znalost vlatsností jdnotlivých lepidel. Protože je potřeba, aby při testování jdnotlivých vlastností byly ...
 • Vliv způsobu tepelného zpracování P/M rychlořezných ocelí Vanadis 23 a Vanadis 30 na odolnost proti opotřebení při teplotě 500 °C 

  Autor: Vlach Tomáš; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
  Práce je zaměřena na porovnání vlivu užití kryogenního zpracování na odolnost proti opotřebení Cr-Mo-V rychlořezné oceli Vanadis 23 a Cr-Mo-V-Co rychlořezné oceli Vanadis 30 vyrobené technologií práškové metalurgie. Vzorky ...
 • Vlastnosti kompozitního povlaku modifikovaného nanočásticemi 

  Autor: Málek Jan; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Miřejovský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním mechanických vlastností a struktury kompozitního materiálu s pracovním názvem CCE6 na bázi epoxidové matrice a výztuže zejména z uhlíkových nanočástic CNT´S. V teoretické části ...
 • Vliv teploty okolí na dobu zpracovatelnosti plechů z Al-slitiny 2024 

  Autor: Drachyova Valeriya; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Zvěřina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-08)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popis průběhu procesu precipitačního vytvrzování hliníkové slitiny AW-2024, s ohledem na dobu skladování materiálu pří různých teplotách po provedeném rozpouštěcím žíhání. Práce se ...
 • Vytváření oxidových vrstev na slitinách TiNb pro aplikace v zubním lékařství 

  Autor: Pondelová Dagmara; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Fojt Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
  V práci byly studovány vlastnosti oxidové vrstvy biokompatibilní slitiny Ti připravené anodickou oxidací. Slitina Ti39Nb je perspektivní biokompatibilní materiál a jeho oxidace slouží jako základ pro úpravy povrchu vytvořením ...
 • Vliv parametrů CHTZ na hlučnost ozubení 

  Autor: Vastl Vojtěch; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Hošek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
  Tato práce zkoumá vliv materiálové charakteristiky na hlučnost převodovek. Měření bylo prováděno na čtvrtém rychlostním stupni automatické, šestistupňové převodovce, kde na základě statistických hodnot měření byla zjištěna ...
 • Experimentální studium zbytkové životnosti vysokotlakých plynovodních potrubí 

  Autor: Kec Jan; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Sís Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem zbytkové životnosti plynovodního potrubí DN 300, u něhož byl detekován výskyt defektů typu trhlin, přičemž podle předběžných nedestruktivních zkoušek se jednalo o ...
 • Problematika adheze u kompozitních materiálů s polymerní matricí 

  Autor: Hájek Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Nevoralová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-26)
  Tato práce se zabývá studiem adheze přírodních vláken a polyetylenové matrice v základním stavu a plazmově modifikovaném stavu. Předmětem práce je vyrobit zkušební vzorky, které budou zkoumány a vyhodnocovány. Cílem je ...
 • Materiálové a technologické aspekty perspektivních vysokopevných ocelí pro aplikace v konstrukci dopravních prostředků 

  Autor: Dudlíček Jan; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Tomčík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
  Tato práce se zabývá ocelemi používanými v konstrukci osobních automobilů, zejména ocelemi vysokopevnými. Cílem práce je teoreticky popsat oceli používané v automobilovém průmyslu, důkladněji popsat nejpoužívanější ...
 • Termická oxidace titanových slitin a jejich povlaků 

  Autor: Socha Václav; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Hnilica František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace oxidické vrstvy po termické oxidaci při teplotě 600 °C po dobu 8 hodin. Oxidická vrstva byla vytvářena na technicky čistém titanu, na PVD povlaku ze slitiny ...
 • Vliv vybraných faktorů na korozní degradaci vysokopevných ocelí. 

  Autor: Rusňáková Kateřina; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Holec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá vysokopevnými ocelemi, používanými v letecké výrobě, vystavenými přirozenému a agresivnímu prostředí, jež u nich vyvolává korozní degradaci. Udává představu o rychlosti a velikosti korozního ...
 • Vliv technologie výroby na strukturu vybrané Al slitiny 

  Autor: Altera David; Vedoucí práce: Pešlová Františka; Oponent práce: Luptáková Natália
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-13)
  Diplomová práce se zabývá plátovanými plechy hliníkové slitiny EN AW-2024 v závislosti na různých dobách výdrže při vysokých teplotách během tepelného zpracování a jejími vlivy na materiálové vlastnosti. V první části ...
 • Svařitelnost vysokopevných plechů v konstrukci osobního automobilu 

  Autor: Hejduk Jiří; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Mohyla Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
  Bakalářská práce se věnuje svařitelnosti vysokopevných materiálů používaných v konstrukci osobního automobilu. V bakalářské práci jsou popsány nejpoužívanější ocelové materiály, jejich vlastnosti, chemické složení a konkrétní ...
 • Vliv struktury na mikrotvrdost polymerů 

  Autor: Sýkora Štěpán; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Holec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem struktury na mikrotvrdost polymerních materiálů. Teoretická část popisuje základní vlastnosti, morfologii a měření mikrotvrdosti polymerních materiálů. Praktická část je zaměřena na ...
 • Bariérové povlaky snižující uvolňování kovových iontů pro lékařské aplikace 

  Autor: Vasil Tomáš; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Denk František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kovových biomateriálů a možnostmi jak tyto materiály povrchově upravit, aby došlo ke snížení difuze částic z povrchu kovu. V první části práce jsou vyjmenovány a popsány základní ...

Zobrazit další