Novinky

Department of Manufacturing Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh postupu svařování součásti závodního automobilu za účelem minimální deformace 

  Autor: Hloušek Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Rohan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na deformace při svařování a opatření, která vedou k jejich snížení. V teoretické části je popsán vznik deformací a rozbor opatření vedoucí k minimalizaci těchto vad. Praktická část práce ...
 • Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu 

  Autor: Šilinger Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Pešlová Františka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie povrchových úprav, a to hlavně popisem technologického postupu povrchové úpravy karosérií automobilů. Popsány jsou jednotlivé složky protikorozní ochrany karosérií (předúpravy, ...
 • Vliv tryskání na korozní odolnost oceli 

  Autor: Rauch Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o charakteristice technologie tryskání a jeho rozdělení. Dále se práce zabývá volbou a rozdělením tryskacích prostředků ...
 • Navržení postupu svařování při opravách síta alkalizačního lisu. 

  Autor: Vazač Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Brenner Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Práce se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření trhlin korozivzdorných sít, které se objevují během provozu alkalizačního lisu, na svařování a renovaci těchto sít a jimi pokrytých lisovacích válců. V teoretické části se ...
 • Laserové svařování pozinkovaných ocelových plechů s nulovou mezerou v přeplátované pozici 

  Autor: Kříž Václav; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Bocksrocker Oliver
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Pozinkované ocelové plechy jsou dnes ve velké míře používané v automobilovém průmyslu pro svou výbornou odolnost proti korozi. Laserové svařování je stále více používáno, protože má mnoho výhod v porovnání s konvenčními ...
 • Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku 

  Autor: Leurich Tomáš; Vedoucí práce: Valeš Michal; Oponent práce: Horáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Předmětem bakalářské práce "Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku" je ověření vlivu mechanických vlastností na proces lisování vnitřního dílu předních dveří vozu ŠKODA Octavia III. Teoretická ...
 • PTA navařování čepele nože pro odřezávání zelené skalice 

  Autor: Šimeček Karel; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Kučera Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  Tato diplomová se zabývá navařením čepele odřezávacího nože zelené skalice metodou PTA. V teoretické části je proveden rozbor problematiky navařování a přídavných materiálů. Experimentální část je zaměřena na tvorbu návarů. ...
 • Optimalizace procesu extruzního vyfukování plastů 

  Autor: Wimmer Lukáš; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Krebs Stefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Diplomová práce popisuje technologii zpracování termoplastů metodou vyfukování se zaměřením na extruzní vyfukování. V práci jsou v teoretické části popsány jednotlivé technologie a v praktické je uveden postup postupné ...
 • Difuzní zinkování 

  Autor: Cimr Aleš; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Kuklík Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii difuzního zinkování. V první části je tato technologie a s ní související problematika difuze analyzována. Práce dále popisuje všeobecnou problematiku koroze, možnosti ochrany a ...
 • Energetické úspory při vytvrzování práškových plastů 

  Autor: Klečka Vojtěch; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Routa Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Diplomová práce se zaobírá porovnáním stávajících lakovacích linek ve vybrané společnosti, jejich energetickou spotřebou jako celku a energetickou spotřebou při vytvrzování práškových nátěrových hmot, s možnou úsporou v ...
 • Čištění vnitřních povrchů teplosměnných systémů 

  Autor: Kuběnka Michal; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Agartanov Vladimir
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  První část bakalářské práce se zaměřuje na možnosti čištění vnitřních povrchů teplosměnných zařízení, jejich prostup tepla a porovnání různých teplosměnných kapalin. V druhé části se popisuje experiment, který zjišťoval ...
 • Vliv technologických parametrů na strukturu a vlastnosti návarů 

  Autor: Křížek Jakub; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Kovanda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-04)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou navařování kobaltové slitiny typu Stellite 6 plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování. Experimentální část se zabývá určením účinnosti výsledných ...
 • Plazmové svařování korozivzdorných ocelových plechů malých tlouštěk 

  Autor: Langer Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Vondrouš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Bakalářská práce zpracovává problematiku plazmového svařování a svařitelnost korozivzdorných ocelí. Cílem této práce je teoretický popis technologie svařování plazmatem, společně s dalšími souvisejícími principy. Experimentální ...
 • Problematika technologičnosti konstrukce 3D tisku metodou FDM 

  Autor: Matoušek Michal; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Česal Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
  Bakalářská práce se zabývá stavbou konstrukce 3D tištěných předmětů z plastů, zejména návrhem konstrukcí tak, aby došlo k jejich optimálnímu a bezchybnému vytištění. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie ...
 • Navařování otěruvzdorných materiálů 

  Autor: Hoffmann Martin; Vedoucí práce: Suchánek Jan; Oponent práce: Kuklík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Procesy opotřebení zahrnují široké spektrum případů snižování funkčnosti a spolehlivosti kovových i nekovových materiálů. Jejich studiu je věnována velká pozornost. Abrazivní opotřebení je jedním z nejvíce zkoumaných druhů ...
 • Svařování a jeho modelování v simulačním softwaru 

  Autor: Langr Marek; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Veverka Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  Tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, je simulace svařování a její přesnosti. Obsah práce je složen z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá fyzikálními jevy při svařování a také je zde podrobně ...
 • Problematika vzhledu povrchu na výliscích vzduchových pružin 

  Autor: Baše Lukáš; Vedoucí práce: Bryksí Stunová Barbora; Oponent práce: Říha Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  V této diplomové práci jsou podrobněji popsány a vysvětleny jednotlivé procesy výroby vzduchových pružin. Kromě jejich historie a historie pryže obecně, je zde uvedeno složení kaučukové směsi a její následné zpracování. ...
 • Opravné svařování odlitků z litin legovaných chromem 

  Autor: Beneš Vojtěch; Vedoucí práce: Němec Milan; Oponent práce: Štourač František Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Diplomová práce se zabývá problematikou opravného svařování litin legovaných chromem. Pozornost je věnována i bílým litinám, z nichž vycházejí základy otěruvzdorných litin, které jsou dále popsány a rozděleny. V práci je ...
 • Vliv vybraných předúprav čištění povrchu na jeho vlastnosti 

  Autor: Vašínová Lucie; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Sedláček Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Bakalářská práce vystihuje různé technologie předúprav povrchu materiálu. Práce obsahuje dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na předúpravy povrchu a skládá se z technologie ...
 • Racionalizace technologie výroby ocelového odlitku čerpadla 

  Autor: Kabilka David; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Sýkora Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Tato práce se zabývá problematikou vad, které se vyskytují u ocelových odlitků. Začátek práce popisuje vývoj klasifikace vad odlitků, dále definuje klasifikaci vad odlitků a jejich dělení. V praktické části se zabývá ...

Zobrazit další