Novinky

Department of Manufacturing Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Materiály s mezí kluzu nad 500 MPa určené pro tváření 

  Autor: Hejnic Josef; Vedoucí práce: Valeš Michal; Oponent práce: Kubelka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Bakalářská práce pojednává o problematice materiálů s mezí kluzu vyšší než 500 MPa určených pro tváření. Snaha o snížení hmotnosti dílu při zachování užitných vlastností vede k rostoucímu zájmu o materiály s vysokou mezí ...
 • Spojování nitinolu s korozivzdornou ocelí u medicínských katetrů. 

  Autor: Tauer Jan; Vedoucí práce: Kramár Tomáš; Oponent práce: Vondrouš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá experimentálním spojením nitinolu s korozivzdornou ocelí svazkem urychlených elektronů. Obsahuje rešerši EBW technologie, korozivzdorné oceli, niklu, titanu a jejich slitině zvané nitinol. V ...
 • Způsoby stanovení modulu pružnosti v tahu 

  Autor: Dvořák Petr; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Pilvousek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Bakalářská práce pojednává o problematice způsobů a metod stanovení Youngova modulu pružnosti v tahu. Nejen ve strojírenství je potřeba znát deformační vlastnosti materiálů, a proto je důležité znát vhodné metody k jejich ...
 • Racionalizace odlitku rámu ze Zn slitin 

  Autor: Polanecký Petr; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Hendrych Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií tlakového lití a optimalizací procesu výroby odlitku rámečku ze slitiny ZAMAK 5 pro firmu 2N Telekomunikace. Tento odlitek je náchylný na vznik vnitřních vad, především porezity, kvůli ...
 • Přehled možností nedestrukčního měření tloušťky dílů karoserie automobilu 

  Autor: Pospíšil Jan; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Předmětem bakalářské práce "Přehled možností nedestrukčního měření tloušťky dílů karoserie automobilu" je vytvoření a zhodnocení metod pro nedestrukční detekci tloušťky plechových dílů karoserie automobilu. Teoretická část ...
 • Verifikace metodiky měření na experimentálním zařízení 

  Autor: Špot Jan; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Chrášťanský Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá možností zkoumání tvařitelnosti na experimentálním zařízení, které vzniklo na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Teoretická část je věnována tvyřitelnosti, faktorům které ji ovlivňují, jaké zkoušky ...
 • Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic 

  Autor: Bauer Karel; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Dušek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  V rámci této bakalářské práce je formou literární rešerše popsána problematika technologie zpracování papíruvysekáváním a vyřezáváním. Tyto dvě technologie dělení materiálu jsou poté porovnány z několika základních hledisek ...
 • Verifikace odpružení tlustých ocelových plechů 

  Autor: Broumová Michaela; Vedoucí práce: Chrášťanský Lukáš; Oponent práce: Pačák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou technologie tváření ohybem a nežádoucích faktorech s ní spojené. V praktické části se věnuje verifikaci odpružení reálného vzorku vůči numerické simulaci.
 • Technologie odlitků smykadel pro obráběcí stroje z litiny s kuličkovým grafitem 

  Autor: Bredl Jan; Vedoucí práce: Němec Milan; Oponent práce: Štourač František Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá technologií odlitků smykadel pro obráběcí stroje z litiny s kuličkovým grafitem, konkrétně úpravou stávající technologie na odlitku smykadlo WHR 13 (Q). Cílem práce je upravit původní technologii ...
 • Anodická oxidace hliníkových slitin v leteckém průmyslu 

  Autor: Wasserbauer Jan; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Holeček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Povrchová ochrana dílů v leteckém průmyslu je nedílnou součástí téměř každého dílu, který je montován na letoun. Jako jedna z mnohých povrchových ochran ze slitin hliníku je aplikována anodická oxidace. Tématem této ...
 • Návrh postupu svařování součásti závodního automobilu za účelem minimální deformace 

  Autor: Hloušek Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Rohan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na deformace při svařování a opatření, která vedou k jejich snížení. V teoretické části je popsán vznik deformací a rozbor opatření vedoucí k minimalizaci těchto vad. Praktická část práce ...
 • Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu 

  Autor: Šilinger Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Pešlová Františka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie povrchových úprav, a to hlavně popisem technologického postupu povrchové úpravy karosérií automobilů. Popsány jsou jednotlivé složky protikorozní ochrany karosérií (předúpravy, ...
 • Vliv tryskání na korozní odolnost oceli 

  Autor: Rauch Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o charakteristice technologie tryskání a jeho rozdělení. Dále se práce zabývá volbou a rozdělením tryskacích prostředků ...
 • Navržení postupu svařování při opravách síta alkalizačního lisu. 

  Autor: Vazač Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Brenner Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Práce se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření trhlin korozivzdorných sít, které se objevují během provozu alkalizačního lisu, na svařování a renovaci těchto sít a jimi pokrytých lisovacích válců. V teoretické části se ...
 • Laserové svařování pozinkovaných ocelových plechů s nulovou mezerou v přeplátované pozici 

  Autor: Kříž Václav; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Bocksrocker Oliver
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Pozinkované ocelové plechy jsou dnes ve velké míře používané v automobilovém průmyslu pro svou výbornou odolnost proti korozi. Laserové svařování je stále více používáno, protože má mnoho výhod v porovnání s konvenčními ...
 • Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku 

  Autor: Leurich Tomáš; Vedoucí práce: Valeš Michal; Oponent práce: Horáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Předmětem bakalářské práce "Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku" je ověření vlivu mechanických vlastností na proces lisování vnitřního dílu předních dveří vozu ŠKODA Octavia III. Teoretická ...
 • PTA navařování čepele nože pro odřezávání zelené skalice 

  Autor: Šimeček Karel; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Kučera Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  Tato diplomová se zabývá navařením čepele odřezávacího nože zelené skalice metodou PTA. V teoretické části je proveden rozbor problematiky navařování a přídavných materiálů. Experimentální část je zaměřena na tvorbu návarů. ...
 • Optimalizace procesu extruzního vyfukování plastů 

  Autor: Wimmer Lukáš; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Krebs Stefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Diplomová práce popisuje technologii zpracování termoplastů metodou vyfukování se zaměřením na extruzní vyfukování. V práci jsou v teoretické části popsány jednotlivé technologie a v praktické je uveden postup postupné ...
 • Difuzní zinkování 

  Autor: Cimr Aleš; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Kuklík Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii difuzního zinkování. V první části je tato technologie a s ní související problematika difuze analyzována. Práce dále popisuje všeobecnou problematiku koroze, možnosti ochrany a ...
 • Energetické úspory při vytvrzování práškových plastů 

  Autor: Klečka Vojtěch; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Routa Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Diplomová práce se zaobírá porovnáním stávajících lakovacích linek ve vybrané společnosti, jejich energetickou spotřebou jako celku a energetickou spotřebou při vytvrzování práškových nátěrových hmot, s možnou úsporou v ...

Zobrazit další