News

Department of Manufacturing Technology

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ověření metodiky pro měření drsnosti povrchu na konfokálním mikroskopu Olympus LEXT 

  Author: Serbus David; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Petr-Soini Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dotykové a bezdotykové (konfokální) metody měření drsnosti povrchu a porovnání jejich hodnot mezi sebou, zda jsou stejné, nebo se k sobě blíží. V první části práce je teoretické ...
 • Návrh svařovacího přípravku pro výrobu mostního zábradlí 

  Author: Vender Bohumil; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Práce je zaměřená na výrobu svařovaných ocelových zábradlí. V teoretické části se zabývá rozborem tavné svařovací metody MAG a možnosti její robotizace. V praktické části je rozebrána problematika výroby mostního zábradlí, ...
 • Analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky 

  Author: Krejsa Pavel; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pačák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Předmětem bakalářské práce "analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky" je stanovení rizik a jejich zhodnocení pro nástroje, které vytvářejí vyhrdlení. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které ...
 • Požadavky na kvalitu svářečských filtrů 

  Author: Ondřasina Lukáš; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Kramár Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na kvalitu svářečských filtrů. Řeší základní legislativní požadavky na kvalitu svářecích filtrů a jejich zkušební metody. Praktická část je věnována ověření rychlosti ztmavení ...
 • Stabilita procesu technologie WAAM 

  Author: Gurčík Tomáš; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Kolařík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Diplomová práce Stabilita procesu technologie WAAM se zabývá porovnáním vybraných procesů přenosu svarového kovu pro technologii WAAM metodou MAG konkrétně zkratového procesu a modifikovaných zkratových procesů IAC a CMT. ...
 • Stanovení tribologických vlastností třecího uložení 

  Author: Grach Luboš; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Šedivý Otomar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  První část diplomové práce popisuje problematiku řemenových převodů, opásání řemenových převodů, druhy řemenů a způsoby napínání řemenů. Jsou zde popsány systémy napínání řemene používané v osobních automobilech. V praktické ...
 • Optimalizace svařovacího robotického pracoviště 

  Author: Mikula Martin; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Richter Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo optimalizovať výrobný proces výložníka bagra na automatizovanom zváracom pracovisku. Výrobný proces pozostáva zo založenia zvarenca do prípravku operátorom, zo samotného zváracieho procesu, ...
 • Kvalita povrchu 3D tištěného výrobku 

  Author: Šrámek Jan; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Drašnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá dokončovacími procesy 3D tisku, které byly vytvořeny z materiálu ASA. Součásti byly vytvořeny technologií FDM a udávají ucelený přehled o výsledném profilu součásti, jeho drsnosti a možnosti tisku.
 • Vliv parametrů dispergace plniva na vlastnosti nátěrových hmot 

  Author: Tesaříková Pavla; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Vlasáková Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Cílem práce je zjistit, jakým způsobem ovlivní parametry dispergace výsledné vlastnosti povlaku. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku nátěrových hmot, povlaky se speciálními vlastnostmi a dispergační ...
 • Kompozitní povlak ZnNi 

  Author: Kšiňanová Sofia; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Pazderová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povrchových úprav galvanickým kompozitním pokovením. Zaměřuje se na vývoj nového kompozitního povlaku se slitinovou matricí a na jeho funkční vlastnosti. Teoretická část je ...
 • Chladicí systémy vstřikovacích forem pro enkapsulaci autoskel termoplastickými pryžemi. 

  Author: Ferstel Dominik; Supervisor: Krebs Stefan; Opponent: Macháček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem diplomové práce je navrhnout řešení pro dosažení účinnějšího chlazení enkapsulovaného autoskla. Teoretická část práce je zaměřena na technologii vstřikování plastů, technologii enkapsulace autoskla a na možnosti ...
 • Návrh technologie kování táhla parní lokomotivy 

  Author: Stejskal Ondřej; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Machka Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Cílem bakalářské práce Návrh technologie kování táhla parní lokomotivy je navrhnout technologii výroby, popsat teorii volného kování, metody použité při volném kování, návrh materiálu a polotovaru, použitých strojů a ...
 • Analýza teplotních polí forem pro vstřikování kompozitů 

  Author: Chmelík Vladimír; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zeman Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Bakalářská práce je zaměřena na vstřikování kompozitních dílů s termoplastickou matricí. V teoretické části jsou popsány různé kompozitní materiály, popis vstřikovacího stroje a popis vstřikovacího cyklu. Praktická část ...
 • Plazmové navařování materiálů pro první stěnu fůzních reaktorů 

  Author: Antoš Jakub; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  V teoretické části této práce jsou stručně popsány základní principy termonukleární fúzní reakce a reaktorů tokamak. Dále je provedena rešerše materiálu a technologií pro součásti vystavené působení plazmatu (PFC). To je ...
 • Speciální nátěrové hmoty pro letecké aplikace 

  Author: Beneš Stanislav; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Špaček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Diplomová práce vznikla za účelem přiblížení problematiky aplikace nátěrových hmot v letectví, se zaměřením na extrémně namáhané součásti letadel jako jsou náběžné hrany, radary, antény, spojlery a klapky apod. Cílem této ...
 • Simulace svařování dílu stavebního stroje 

  Author: Bartoš Martin; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Sedláček Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem práce je vyzkoušení vhodnosti numerická simulace svařování vyráběného dílce transientní metodou při využití programu Simufact.welding pro možnost oprimalizace technologičnosti konstrukce a návrhu svařovacích přípravků ...
 • Optimalizace procesu výroby výložníku a násady kompaktního bagru 

  Author: Pertlík Dan; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Rusnak Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce je vypracována dle zadání firmy Doosan Bobcat EMEA s.r.o., kde je úvod práce věnován teorii a metodice obloukového svařování a s ním souvisejícími jevy. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány základní ...
 • Vliv parametrů prostředí na korozi kovů 

  Author: Driml Michal; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Benešová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o korozi v atmosférických podmínkách, relativní vlhkosti vzduchu, rosném bodu a způsobech korozních zkoušek kovových ...
 • Metody výroby lopatek vodní turbíny 

  Author: Belobrad Jan; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Kubelka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby lopatek vodní turbíny. Předmětem práce je vytvoření souhrnu možných metod výroby lopatek a na základě určitých kritérií vybrat nejvhodnější metody. Teoretická část ...
 • Bodové odporové svařování sendvičových plechů 

  Author: Feranec Ján; Supervisor: Kramár Tomáš; Opponent: Sahul Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou bodového odporového zvárania sendvičových kompozitných plechov. Teoretická časť práce popisuje problematiku bodového odporového zvárania a sendvičové materiály novej generácie ...

View more