Novinky

Department of Manufacturing Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh postupu svařování součásti závodního automobilu za účelem minimální deformace 

  Autor: Hloušek Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Rohan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na deformace při svařování a opatření, která vedou k jejich snížení. V teoretické části je popsán vznik deformací a rozbor opatření vedoucí k minimalizaci těchto vad. Praktická část práce ...
 • Navržení postupu svařování při opravách síta alkalizačního lisu. 

  Autor: Vazač Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Brenner Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Práce se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření trhlin korozivzdorných sít, které se objevují během provozu alkalizačního lisu, na svařování a renovaci těchto sít a jimi pokrytých lisovacích válců. V teoretické části se ...
 • Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku 

  Autor: Leurich Tomáš; Vedoucí práce: Valeš Michal; Oponent práce: Horáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Předmětem bakalářské práce "Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku" je ověření vlivu mechanických vlastností na proces lisování vnitřního dílu předních dveří vozu ŠKODA Octavia III. Teoretická ...
 • Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu 

  Autor: Šilinger Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Pešlová Františka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie povrchových úprav, a to hlavně popisem technologického postupu povrchové úpravy karosérií automobilů. Popsány jsou jednotlivé složky protikorozní ochrany karosérií (předúpravy, ...
 • Vliv tryskání na korozní odolnost oceli 

  Autor: Rauch Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o charakteristice technologie tryskání a jeho rozdělení. Dále se práce zabývá volbou a rozdělením tryskacích prostředků ...
 • Laserové svařování pozinkovaných ocelových plechů s nulovou mezerou v přeplátované pozici 

  Autor: Kříž Václav; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Bocksrocker Oliver
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Pozinkované ocelové plechy jsou dnes ve velké míře používané v automobilovém průmyslu pro svou výbornou odolnost proti korozi. Laserové svařování je stále více používáno, protože má mnoho výhod v porovnání s konvenčními ...
 • NDT kontrola odporových bodových svarů 

  Autor: Holub Štěpán; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  Práce se zabývá nedestruktivní kontrolou odporových bodových svarů při svařování plechů v automobilovém průmyslu. Podrobněji se věnuje zkoušení ultrazvukem a ověření použitelnosti v praktické části porovnáním s destruktivními ...
 • Analýza vad při výrobě pojistných kroužků 

  Autor: Ečerová Pavlína; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Chrášťanský Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
  Tato práce vznikla ve spolupráci s firmou Rotor Clip s.r.o., a proto všechny postupy a další věci jsou popsány tak, jak je tomu právě v této společnosti. V práci jsou popsány jednotlivé vady při výrobě pojistných kroužků ...
 • Radiografické zkoušení svarů trubek malých průměrů 

  Autor: Petrů Aleš; Vedoucí práce: Zavadil Tomáš; Oponent práce: Havránek Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou při radiografickém zkoušení svarů trubek malých průměrů dle ČSN EN ISO 17 636-1. Jejím cílem je kvantifikovat faktory, které ovlivňují výslednou radiografickou jakost snímku s důrazem ...
 • Problematika technologičnosti konstrukce 3D tisku metodou FDM 

  Autor: Matoušek Michal; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Česal Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
  Bakalářská práce se zabývá stavbou konstrukce 3D tištěných předmětů z plastů, zejména návrhem konstrukcí tak, aby došlo k jejich optimálnímu a bezchybnému vytištění. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie ...
 • Mechanické vlastnosti 3D tištěných vzorků z oceli 316L 

  Autor: Drašnar Martin; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Zikmund Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
  Tato diplomová práce řeší problematiku výroby a následného zkoušení vzorků z korozivzdorné oceli 316L, zhotovených aditivní technologií laserového spékání kovového prášku DMLS. Vzorky mají tvar zkušebních těles dle příslušných ...
 • Optimalizace výroby upínacích kruhů pro vzduchové pružiny 

  Autor: Lojda Jan; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Pospíšil David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
  První část diplomové práce je věnována přiblížení výroby kaučukové směsi s následnou aplikací ve výrobě vzduchových pružin ve firmě Rubena a.s. Na tyto vzduchové pružiny jsou nasazovány upínací kruhy, které po cyklových ...
 • Problematika vzhledu povrchu na výliscích vzduchových pružin 

  Autor: Baše Lukáš; Vedoucí práce: Bryksí Stunová Barbora; Oponent práce: Říha Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  V této diplomové práci jsou podrobněji popsány a vysvětleny jednotlivé procesy výroby vzduchových pružin. Kromě jejich historie a historie pryže obecně, je zde uvedeno složení kaučukové směsi a její následné zpracování. ...
 • Plazmové svařování korozivzdorných ocelových plechů malých tlouštěk 

  Autor: Langer Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Vondrouš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Bakalářská práce zpracovává problematiku plazmového svařování a svařitelnost korozivzdorných ocelí. Cílem této práce je teoretický popis technologie svařování plazmatem, společně s dalšími souvisejícími principy. Experimentální ...
 • Kontrola laserových svarových spojů pomocí softwaru Weldwatcher 

  Autor: Harantová Alena; Vedoucí práce: Kolaříková Marie; Oponent práce: Vondrouš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  Obsah této bakalářské práce popisuje problematiku laserového svařování, kontrolu laserových svarů a nedestruktivní kontrolu softwarem Weld watcher. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
 • Odpružení vysokopevnostních materiálů při ohýbání 

  Autor: Couf Josef; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Šanovec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
  Teoretická část práce seznamuje čtenáře s problematikou tváření a zaměřuje se na jevy podstatné pro ohýbání. Pro výrobu velice podstatným jevem při ohýbání je odpružení. To je v práci podrobněji vysvětleno. Experimentální ...
 • Zařízení pro nanášení olejových vrstev 

  Autor: Kopřiva Andreas; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Chábera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi nanášení olejových vrstev a jejich úpravou. Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na základní informace o mazivech a také procesu ...
 • Mechanické předúpravy zinkových povlaků před aplikací nátěrové hmoty 

  Autor: Hylák Kamil; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Benešová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Cílem diplomové práce je výběr vhodného tryskacího prostředku pro povlak žárového zinku nanášeného ponorem a zvolení vhodných organických nátěrových hmot pro vytvoření duplexního systému s dlouhodobou životností. V první ...
 • Energetické úspory při vytvrzování práškových plastů 

  Autor: Klečka Vojtěch; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Routa Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Diplomová práce se zaobírá porovnáním stávajících lakovacích linek ve vybrané společnosti, jejich energetickou spotřebou jako celku a energetickou spotřebou při vytvrzování práškových nátěrových hmot, s možnou úsporou v ...
 • Racionalizace odlitku lože obráběcího stroje z LLG 

  Autor: Jirutka Jaroslav; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Mores Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
  Tato diplomová práce se zabývá v úvodní části nejčastějšími vadami v litině s lupínkovým grafitem. V další kapitole se věnuje rozdělení litin s lupínkovým grafitem, vliv prvků na slitinu a její mechanické vlastnosti. Dále ...

Zobrazit další