Collections in this community

Recent Submissions

 • Diagnostika vad materiálů vodních turbin a jejich oprava 

  Author: Martin Dolanský; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Pešek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce se zabývá diagnostikou vad materiálů vodních turbín a jejich opravou. Téma bylo zvoleno z důvodu mého zájmu o tuto technickou problematiku, jelikož je součástí náplně mého zaměstnání. Práce je rozdělena ...
 • Ověření koeficientu účinnosti procesu CMT svařování 

  Author: Štěpán Dlouhý; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Ježek Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  V posledních letech bylo vyvinuto mnoho inovativních svářecích technologií, které umožňují spojovat hybridní materiály jako např. ocel s hliníkovými slitinami. Mezi tyto nové technologie také patří svařovací proces CMT- ...
 • Vývoj odlitku převodovky z vysokopevnostní Al slitiny 

  Author: Jindřich Zeman; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kolda Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem odlitků dvoudílné skříně převodovky z vysokopevnostní hliníkové slitiny pro závodní motocykl s využitím simulačních výpočtů v softwaru ProCast od společnosti ESI Group. Teoretická ...
 • Čištění a údržba povrchů v energetice 

  Author: Martin Machalínek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Chvojka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Diplomová práce se zabývá čištěním a údržbou povrchů v energetice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika zanášení vnitřních povrchů energetických zařízení, mechanismy ...
 • Vliv koeficientu tření na bezpečnost šroubových spojů 

  Author: Miroslav Bláha; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Tomíšek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Práce se zabývá problematikou vlivu koeficientu tření povrchu na bezpečnost šroubového spoje. Mimo základní rozbor problematiky principu šroubového spoje je hlavním záměrem práce realizace měřícího zařízení pro přesné ...
 • Opotřebení elektrod při odporovém svařování v závislosti na typu povrchové vrstvy svařovaných plechů 

  Author: Vladislav Vorobev; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Ježek Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Speciální povrchové vrstvy jako je např. anorganický povlak na bázi sirných sloučenin, anorganický povlak na bázi solí Zn nebo na bázi kyselé vodné sloučeniny (polyelektrolyt, silan, vosk) na oceli HX180BD+ZM100 jsou určené ...
 • Stanovení mezních podmínek předúpravy pro kvalitní přilnavost organického nátěru na žárově zinkovaném povlaku 

  Author: David Serbus; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Valeš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem diplomové práce je zvolení vhodných podmínek pro mechanickou předúpravu žárově zinkovaného povrchu, tak aby byla zaručena co nejlepší přilnavost organické nátěrové hmoty. V první části diplomové práce je teoreticky ...
 • Vliv hmotnostního podílu vrstvy na bázi síranu zinečnatého na svařovací parametry a opotřebení elektrod při odporovém svařování 

  Author: Vojtěch Haala; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Diplomová práce se skládá ze dvou části. V první části se zaměřuje na popis problematiky odporového bodového svařování v automobilovém průmyslu a popisem povrchových úprav, které jsou v dnešní době používány na výrobu ...
 • Hybridní spojování plechů "nýtování v kombinaci s lepením" 

  Author: František Málek; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Holeček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Diplomová práce je zaměřena na měření pevnostních vlastností hybridních spojů vytvořených kombinací lepení a nýtování. Porovnávány jsou čtyři druhy lepidel a tři rozdílné předúpravy povrchu. V práci jsou porovnány vlastnosti ...
 • Vliv parametrů a podmínek výrobního procesu odlitku ze slitiny AlSi5Cu3 na přesnost výsledků simulace 

  Author: Karolína Výletová; Supervisor: Kubelková Irena; Opponent: Jelínek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Diplomová práce je zaměřena na výrobu odlitku technologií nízkotlakého lití z hliníkové slitiny ve firmě Beneš a Lát a.s. Konkrétně na problematiku dílu turbodmychadlové skříně, řešení, úpravu parametrů a simulaci v programu ...
 • Náhrada klasické ocelové konstrukce železničních mostů konstrukcí z parapetních nosníků 

  Author: Bohumil Vender; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kuklík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Diplomová práce je zaměřená na výrobu konstrukcí železničních mostů z parapetních nosníků. V teoretické části se zabývá rozborem hlavních nosných konstrukcí, tavných svařovacích metod MAG (135) a SAW (121). V praktické ...
 • Konstrukční návrh a materiálové řešení zakrytování bočního světla automobilu 

  Author: Tomáš Zdarsa; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Krebs Stefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Diplomová práce řeší výběr materiálu, technologické požadavky a konstrukční návrh krytu optické soustavy umístěné v automobilu. Obsahuje rešerši plastových materiálů používaných v automobilovém průmyslu, uvádí jejich výhody ...
 • Vliv typu povlaku na opotřebení svařovacích elektrod při odporovém svařování 

  Author: Martin Dukát; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Hynek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato diplomová práce zkoumá chování elektrod v průběhu jejich životního cyklu při odporovém bodovém svařování srovnatelných materiálů s různými typy povlaků. Teoretická část se zabývá charakteristikou procesů bodového ...
 • Optimalizace laserového svařování automatické převodovky DQ 200 

  Author: Nikola Klárová; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Dušek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce se v první části zabývá historií závodu ŠKODA AUTO a.s. ve Vrchlabí a zmapování výroby převodovek na trhu. Dále se bakalářská práce teoreticky věnuje problematice laserového svařování a analýze svařovací ...
 • Nové materiály pro technologie povlaků z práškových plastů 

  Author: Lukáš Majer; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Sedláčková Eva Michelle
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii povrchových úprav práškovými plasty. V práci jsou popsány a shrnuty hlavní požadavky na úspěšnou aplikaci práškových plastů, vyhodnoceny hlavní funkce a vlastnosti těchto povlaků. ...
 • Porovnání vhodnosti systému Crepex v protikorozních nátěrových systémech 

  Author: Anna Hanušová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Fótyiová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  V chemickém průmyslu se po celém světě již několik let vyrábí nesčetné množství nátěrových hmot. Cílem nátěrových hmot je zlepšit konkrétní vlastnosti materiálu při interakci s okolím. V současné době pokrok v oblasti ...
 • Nedestruktivní zkoušení kvality povrchu a povrchových úprav 

  Author: Klára Harazimová; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Puchnin Maxim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce se zabývá nedestruktivním zkoušením kvality povrchu a povrchových úprav. V teoretické části je vysvětleno, co je nedestruktivní zkoušení, jaké vady materiálů se mohou vyskytovat a jejich možný vznik. V ...
 • Vizualizace a zmapování dějů při MAG svařování 

  Author: Jakub Karmáček; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce se zabývá vizualizací svařování metodou MAG a svařování modifikovanou vlnou. Mapuje děje, které jsou při svařování přítomny. Cíle práce jsou navrhnout a sestavit pracoviště pro vizualizaci rychlostních ...
 • Ověření koeficientu účinnosti procesu MAG svařování 

  Author: Matyáš Bursa; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kolaříková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Práce pojednává o problematice určení koeficientu tepelné účinnosti procesu MAG svařování v režimu pulsního přenosu svarového kovu. Cílem práce je definovat hodnotu koeficientu tepelné účinnosti s různým nastavením svařovacích ...
 • Moderní trendy a vývojové směry v oblasti anodické oxidace a jejich užití v leteckém průmyslu 

  Author: Lucie Hudíková; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Zumr Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice anodické oxidace, jejím využití v letectví a hledání nových metod pro anodickou oxidaci. V experimentální části se tato práce zabývá adhezními zkouškami na hliníkových vzorcích. ...

View more