News

Department of Manufacturing Technology

Collections in this community

Recent Submissions

 • Přehled aktuálního stavu kondenzátorového odporového svařování se zaměřením na automobilový průmysl 

  Author: Martin Havlín; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Kramár Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Cílem této bakalářská práce je přehled současného stavu v oblasti odporového svařování se zaměřením na kondenzátorové zdroje, a porovnání dvou odporových svařovacích metod (středofrekvenční svařování stejnosměrným proudem ...
 • Návrh výroby antivibračního závaží 

  Author: Ondřej Stejskal; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Machka Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Cílem diplomové práce je seznámit se a porovnat výrobní technologie vhodné pro výrobu antivibračního závaží, posléze navrhnout technologický postup výroby pro danou technologii a posoudit výrobu technicko-ekonomickým hodnocením.
 • Porovnání procesů plazmového řezání 

  Author: Jan Horáček; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou plazmového řezání. V práci je dále popsána historie, princip plazmového řezání, sestavení hořáků, další metody řezání a technické plyny. Experimentální část se zabývá porovnáním ...
 • Kvalitativní třídimenzionální model toku taveniny při vstřikování zaměřený na polyamid vyztužený skelnými vlákny 

  Author: Tomáš Picka; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Bryksí Stunová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Práce se zabývá natočením vláken v polymerního kompozitu vyztuženého krátkými skleněnými vlákny. Natočení vláken má rozhodující vlivy na konečné mechanické vlastnosti výrobku. Hlubší znalosti okolností, které způsobují ...
 • Plazmové navařování wolframu pro fúzní aplikace 

  Author: Jakub Rybín; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Tato práce se zabývá možnostmi výroby a použití funkčně gradovaného materiálu titanu a wolframu pro aplikace v komponentech vystavených plazmatu ve fúzních reaktorech. V teoretické části podává přehled o současném stavu ...
 • Automatizované svařování hliníkových konstrukcí 

  Author: Jakub Hlávka; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Rohan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Bakalářská práce se zabývá technologií svařování tvářených a odlévaných částí z hliníkových slitin metodou MIG. Teoretická část popisuje vývoj, současné trendy svařovacích zdrojů MIG vhodné ke svařování hliníkových slitin ...
 • Vliv plazmového řezání na vlastnosti základních materiálů 

  Author: Šimon Kubec; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Suchánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem plazmového řezání na vlastnosti základních materiálů. Teoretická část popisuje základní rozdělení metod tepelného dělení, výhody a nevýhody plazmového řezání oproti ostatním metodám tepelného ...
 • Plazmové zpracování povrchu wolframu - ohřev, natavení 

  Author: Sára Přádková; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na plazmové přetavení plazmového nástřiku wolframu, jako perspektivního materiálu pro první stěnu fúzních reaktorů typu tokamak. V rešeršní části práce je stručně shrnut princip termonukleární ...
 • Experimentální ověření ultrazvukových systémů pro nedestruktivní zkoušení 

  Author: Huu Petr Pham; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Jandura Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním defektoskopických metod vhodných pro zkoušení kompozitních materiálů. V rešeršní části jsou popsány kompozitní materiály s polymerní matricí, vady vznikající při výrobě a provozu ...
 • Vyhledávání a porovnání progresivních čistících prostředků 

  Author: Olha Troianova; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Agartanov Vladimir
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou čištění vnitřních povrchů teplosměnného zařízení. Tato práce popisuje příčiny zanášení vnitřních prostor a možnosti odstraňování nánosů. Dále popisuje metody ...
 • Čištění vnitřních povrchů 

  Author: Jakub Skřivánek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Franče Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá čištěním vnitřních povrchů energetických zařízení. Teoretická část popisuje základní rozdělení metod čištění energetických zařízení, ekologickou likvidaci odpadů z čištění a kontrolu kvality ...
 • Chemické předúpravy povrchu pro zvýšení přilnavosti a korozní odolnosti organických povlaků 

  Author: David Čepek; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Szelag Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  V teoretické části bakalářské práce se pojednává všeobecně o problematice koroze, předúprav povrchu, chemických předúprav povrchu žárově pozinkovaného povrchu a vlivu moderních konverzních vrstev na přilnavost organických ...
 • Analýza mechanických vlastností 3D tisknutých dílů 

  Author: Šimon Paleček; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Pilvousek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou mechanických vlastností 3D tištěných dílů vytištěných z kovových materiálů a z kompozitního materiálu (polyamid s krátkými uhlíkovými vlákny). V úvodní teoretické části jsou uvedeny ...
 • Analýza mechanických vlastností odlehčených 3D tisknutých dílů 

  Author: Bedřich Fogl; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Jahn Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Bakalářská práce se zabývá využitím mřížkových struktur v aditivní výrobě za účelem odlehčení vyráběných dílů s minimálním poklesem pevnostních vlastností. V úvodní teoretické části jsou uvedeny jednotlivé technologie ...
 • Vliv předúpravy povrchu na přilnavost žárově stříkaných povlaků 

  Author: Jakub Suchánek; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Sedláček Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Teoretická část popisuje problematiku žárově stříkaných povlaků, konkrétně principy žárového stříkání, vznik vrstev, vlastnosti povlaků a materiál povlaků. Dále se teoretická část zabývá korozními ději, respektive jejich ...
 • Moderní trendy materiálů pro střižné nástroje 

  Author: Jiří Dvořáček; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Horník Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá volbou vhodného materiálu pro extrémně namáhané střižné nástroje, pracující za studena. Teoretická část popisuje značení, výrobu a tepelné zpracování těchto materiálů. Experimentální část ...
 • Renovace povlaků technologií tampónování 

  Author: Ondřej Krňávek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Vydra Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Část teoretickou a část experimentální. V části teoretické je probrána technologie galvanického pokovení, následně porovnána s technologií lokálního galvanického pokovení. Dále ...
 • Eliminace problémů při ohýbání a ohraňování 

  Author: Jan Hospodka; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Körber Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Bakalářská práce se zabývá technologií tváření, především pak technologií ohýbání. Vznikla ve spolupráci s firmou DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. za účelem eliminace problémů při ohraňování. V práci je vysvětlen dosavadní ...
 • Konstrukční řešení přípravku pro zkoušky ocelových dveřních zárubní 

  Author: Filip Kettner; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Bakalářská práce pojednává o konstrukci a o mechanickém namáhání zkušebního přípravku, který slouží pro montáž svařovaných ocelových dveřní zárubní. Smyslem tohoto řešení je minimalizace nákladů na přepravu (více převezených ...
 • Stanovení závislosti emisivity na úhlu měření pro různé teploty povrchu materiálů 

  Author: Tomáš Němec; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Sova Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Bakalářská práce se zabývá relacemi mezi emisivitou a úhlem natočení termokamery vzhledem k normále povrchu měřeného objektu. V teoretické části je stručně popsána problematika bezdotykového měření teploty, včetně základních ...

View more