News

Doctoral Theses - 12000

Recently added

Now showing items 1-20 of 198

  • Systém pro optimalizaci plánu engineeringových projektů 

   Author: Jan Lhota; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Adelt Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Oblastí výzkumu předkládané disertační práce je projektové plánování předvýrobních etap v engineeringu. Hlavním cílem je nalezení a identifikování klíčových ukazatelů, které mají rozhodující vliv na úspěšnost vývojového ...
  • Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování 

   Author: Jaroslav Kovalčík; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Mrkvica Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato disertační práce se zabývá predikcí silových parametrů řezného procesu při frézování a návrhem softwarové aplikace pro predikci těchto vypočtených parametrů. Výchozí veličinou pro výpočet silových parametrů, mezi které ...
  • Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla 

   Author: Petr Denk; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Dupal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Disertační práce, kterou právě otevíráte, je zaměřena na návrh a vývoj optimalizační metody pro optimalizaci spotřeby hnací energie vozidla na základě předchozí znalosti jízdní trasy a jejích atributů. Celková spotřeba ...
  • Studium a úpravy vnitřních povrchů energetických soustav 

   Author: Jiří Kuchař; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Frankovský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Disertační práce se zabývá problematikou čištění vnitřních povrchů průmyslových a energetických zařízení znečištěných od různých typů nánosů a korozních usazenin. Potřebné související poznatky a zjištění jsou uvedeny v ...
  • Vyvažování vertikálně se pohybujících hmot pomocí rotačního hydromotoru 

   Author: Štěpán Fiala; Supervisor: Bubák Antonín; Opponent: Skalla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Disertační práce se zabývá metodami a přístupy snižování nároků kladených na pohony vertikálních pohybových os obráběcích strojů. Poskytuje přehled dosavadně užívaných průmyslových mechanismů. Hlavní pozornost je věnována ...
  • Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel 

   Author: Robert Kulhánek; Supervisor: Pátek Zdeněk; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-26)
   Tato disertační práce se zabývá aerodynamikou flexibilních křídel, konkrétně padákových kluzáků. Padákové kluzáky se staly v posledních desetiletích oblíbeným sportovním létajícím zařízením nadšených aviatiků. Ačkoliv se ...
  • Efektivní spalování alternativních paliv v pístovém spalovacím motoru 

   Author: Zbyněk Syrovátka; Supervisor: Takáts Michal; Opponent: Laurin Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Disertační práce se zabývá vývojem zapalovacího systému s vyplachovanou předkomůrkou pro spalování chudé směsi v pístovém spalovacím motoru. Na základě provedených experimentů a vytvořených simulačních modelů byl vytvořen ...
  • Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska 

   Author: Jakub Chmelař; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Němček Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-01)
   Tato disertační práce se zabývá tématem snímání mazací vrstvy v ložiskách s valivými elementy. Problémy s mazáním jsou dle statistik nejčastější příčinou selhání valivých ložisek a zdrojem nákladných servisních zásahů. ...
  • Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů 

   Author: Václav Vodička; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Melichar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-22)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje autorem navržený 1D ...
  • Optimalizace návrhu výrobních linek v automobilovém průmyslu 

   Author: Petr Hynek; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Moravec Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-24)
   Tato disertační práce se zabývá projektováním výrobního systému výrobních linek v automobilovém průmyslu, konkrétně svařovny. Nejprve je provedena rešerše výrobních systémů s návazností na jejich projektování. Dále se ...
  • Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur 

   Author: Zdeněk Pošvář; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-18)
   Předkládaná disertační práce „Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních materiálů se v ...
  • Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce 

   Author: Tomáš Sommer; Supervisor: Slavík Svatomír; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předkládaná disertační práce „Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních ...
  • Developing Trabecular Structure 

   Author: Eren Pehlivan; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Kučerová Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
   Additive manufacturing can produce a regular three-dimensional mesh of tiny interconnected wires that form a porous structure. It is reasonable to assume that the properties of single wires/struts, geometry of the mesh and ...
  • Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů 

   Author: Jiří Kyncl; Supervisor: Zelenka Antonín; Opponent: Edl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-11)
   Tato disertační práce s názvem „Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů“ se zabývá vývojem nové metodiky experimentálního ověřování životnosti konstrukčních materiálů v extrémních podmínkách, ...
  • Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu 

   Author: Jindřich Boháč; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-12)
   Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz otopných ploch je reálně ...
  • Desulphurization during oxyfuel combustion in a fluidized bed 

   Author: Pavel Skopec; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Presented dissertation thesis deals with oxyfuel combustion, which is one of the possible method for decreasing emissions of carbon dioxide from combustion process. Oxyfuel combustion is based on substitution of air as an ...
  • Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů 

   Author: Miroslav Prajer; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hájek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-25)
   Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší spotřeba nanočástic v měřítku ...
  • Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems 

   Author: Jaroslav Bušek; Supervisor: Zítek Pavel; Opponent: Cvejn Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   In the present dissertation thesis, an analysis of a class of time-delay controllers subject to astatic behaviour associated with the so-called windup effect in control loops with saturating actuators is conducted using ...
  • Application of Plasma Modified Polyethylene in Composites with Natural Materials 

   Author: Sari Panikkassery Sasidharan; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Hájková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-20)
   This thesis describes detailed investigation on the applications of plasma modified Polyethylene (PPE) powder in combination with natural materials. It is as matrix for natural fiber composite and as fillers in natural ...
  • Design and analysis of energy efficient indoor-climate control methods for historic buildings 

   Author: Magnus Wessberg; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Vašek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-16)
   Indoor climate in historic buildings pose both practical and scientific challenges. Firstly, establishing a proper indoor climate with respect to both comfort and conservation. Secondly, achieving the desired indoor climate ...