Now showing items 1-20 of 232

  • Materiálové vlastnosti heterogenních svarových spojů pro energetiku 

   Author: Petr Ducháček; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Kříž Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-13)
   Životnost heterogenních svarových spojů v oblasti klasické a jaderné energetiky je stěžejním parametrem pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení elektráren. Práce se zabývá hodnocením dvou konstrukčně-tec ...
  • Kondenzace vodní páry za přítomnosti inertního plynu 

   Author: Tomáš Romsy; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-11)
   Tekutý kov PbLi17 je uvažován jako jeden z kandidátů pro chladivo množivého blanketu fúzního reaktoru DEMO. Důležitým faktorem jeho použití je množení tritia. Nicméně, tento kov způsobuje degradaci materiálů průtočného ...
  • Numerické řešení proudění mokré páry s nerovnovážnou kondenzací 

   Author: Vladimír Hric; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Brandner Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
   Disertační práce se zabývá matematickým modelováním a numerickým řešením problematiky proudění mokré páry s nerovnovážnou kondenzací ve 3D. Matematický model sestává z dvou hlavních částí. První část je systém nevazkých ...
  • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel 

   Author: Tomáš Fridrichovský; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kraus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-27)
   Pohony moderních kolejových vozidel, zejména asynchronních lokomotiv, pracují se značnými výkony. Stále lepší regulace těchto pohonů umožňuje řídit velikost jejich hnacího momentu s ohledem na okolní podmínky a o to lépe ...
  • Aerodynamický hluk lopatkových mříží při nízkých Machových číslech 

   Author: Jan Králíček; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-16)
   Tato disertační práce s názvem: „Aerodynamický hluk lopatkových mříží při nízkých Machových číslech“ se zabývá vyzařováním hluku při proudění vzduchu lopatkovými mřížemi, které jsou využívány v distribučních elementech ...
  • Degradační chování vybraných plastů a kompozitů z hlediska lomové mechaniky 

   Author: Vladimír Mára; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Kroisová Dora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   V rámci předkládané práce byl hodnocen vliv enviromentálních podmínek na leteckou techniku působí v průběhu provozu celá řada negativních jevů, které svým synergickým účinkem ovlivňuji vlastnosti kompozitních součástí. ...
  • Analýza proudění v labyrintových ucpávkách malého turbovrtulového motoru 

   Author: Michal Čížek; Supervisor: Pátek Zdeněk; Opponent: Hečl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Disertační práce se zabývá prouděním v labyrintových ucpávkách leteckého turbínového motoru. Labyrintové ucpávky se používají k nekontaktnímu těsnění hlavního pracovního prostoru motoru a tím zvětšení účinnosti motoru. Na ...
  • Potenciál vznětového dvoupalivového motoru z hlediska snižování emisí skleníkových plynů 

   Author: Ivan Bortel; Supervisor: Takáts Michal; Opponent: Beroun Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-21)
   Předmětem práce je analýza přístupů, které mohou snížit produkci oxidu uhličitého emitovaného při provozu vznětového motoru osobního vozidla. Na problém je nazíráno ze dvou pohledů. První pohled zahrnuje požadavky legislativy, ...
  • Investigation of Flow and Agitation of non-Newtonian Fluids 

   Author: Mehmet Ayas; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Dziubiński Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   This work deals with the measurement of rheological properties of the purely viscous non-Newtonian fluid, prediction of friction factor, and power and flow characteristics of an in-line rotor-stator mixer. Firstly, a method ...
  • Metodika mechanické fixace lemových spojů pro zajištění rozměrové stability během výrobních procesů 

   Author: Lukáš Chrášťanský; Supervisor: Šanovec Jan; Opponent: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-12)
   Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou fixace lemových spojů panelových dílů karoserie automobilu. Hlavním cílem disertační práce je návrh nového typu spoje, resp. nové metody fixace lemového spoje. Motivací ...
  • Optimalizace a řízení lehkých poddajných mechanismů s přídavnými aktuátory a senzory 

   Author: Jiří Volech; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Bauma Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-10)
   Disertační práce je zaměřena na řízení aktivních struktur s přidanou hodnotou. U řady vyráběných strojů a mechanismů mohou být zlepšeny jejich vlastnosti přidáním dodatečného odměřování či jiné aktivní struktury. Tímto lze ...
  • Intensification of mixing and homogenisation of culture medium in photobioreactors for microalgae production 

   Author: Vojtěch Bělohlav; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-15)
   Generally, the parameters important for microalgae growth include light irradiation, temperature and nutrients and CO2 concentrations in the culture medium. However, during the scaling-up, these parameters are often limiting ...
  • Geomaterials in Plasma Spraying 

   Author: Barbara Nevrlá; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Čelko Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-05)
   The thesis focuses on the selection and investigation of natural materials that will be proper as an alternative to the expensive synthetic powders used for plasma spraying of protective layers. The thesis is focused on ...
  • Studium oxidických vrstev pro úpravu povrchu biomateriálů 

   Author: Jan Krčil; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Balík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-05)
   Práce se věnuje připravě, studiu a hodnoceni oxidických vrstev na vybraných titanových slitinách určených pro lekařskou aplikaci. Oxidicke vrstvy byly připraveny na zástupcich konvenčnich slitin titanu (CP Ti grade 2 a ...
  • Contactless heat transfer measurement methods in processing units 

   Author: Stanislav Solnař; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Bartoň Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-16)
   Contactless measurement of local values of heat transfer coefficient by two different methods is presented in this Ph.D. thesis. The first method, temperature oscillation (also known as TOIRT method), uses heat waves from ...
  • Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění 

   Author: Jan Grau; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Skalla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-09)
   Tato disertační práce představuje nově získané poznatky o vlivu nastavení pohonů obráběcích strojů na výslednou stabilitu obráběcího procesu. Hlavní pozornost je zaměřena na dynamickou poddajnost translačních pohybových ...
  • New advanced methods in side crash testing 

   Author: Jakub Jelínek; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Hynčík Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-07)
   This work follows up the previous work regarding the used methodology in the field of passive safety, ie. crash testing. The work is based on experience gained in the Active Lateral Impact Simulator (ALIS) project and ...
  • Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování 

   Author: Michal Junek; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Haušild Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-06)
   Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se zabývá hodnocením životnosti ...
  • Inovace technologie loupání a metodika loupatelnosti semen olejnin 

   Author: Jan Hoidekr; Supervisor: Herák David; Opponent: Kumhála František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-18)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou loupání slunečnicových semen pomocí impaktních loupacích strojů. V rámci disertační práce jsou provedeny dvě experimentální měření zabývající se vlivem orientace zatížení na ...
  • Compressible Fluid Flow through Narrow Channels 

   Author: Jindřich Hála; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With increasing miniaturization ...