Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 160

  • Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center 

   Autor: Morávek Martin; Vedoucí práce: Bach Pavel; Oponent práce: Kolíbal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci vytyčených cílů je ...
  • Samobuzené kmitání v obráběcích strojích 

   Autor: Drobílek Jiří; Vedoucí práce: Bach Pavel; Oponent práce: Skalla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích vlastností a chování je velmi ...
  • Advanced Coatings of Nuclear Fuel Cladding 

   Autor: Škarohlíd Jan; Vedoucí práce: Škoda Radek; Oponent práce: Málek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-13)
   This thesis deals with the protection of zirconium (Zr) nuclear fuel cladding against corrosion and high-temperature oxidation in water-cooled nuclear reactors (LWR) with coatings of polycrystalline diamond (PCD) or mixed ...
  • Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating Volleyball 

   Autor: Dumek Jan; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-09)
   This thesis deals with description of effect of revolutions on the flight of a rotating volleyball with airstream in defined side angle of attack. The description is based on results of measurements in an aerodynamic tunnel. ...
  • Kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků 

   Autor: Pačák Tomáš; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
   Předkládaná disertační práce se zaměřuje na vyřešení technologického problému odpružení v oblasti plošného tváření a na analýzu příčin, které tento jev ovlivňují. Hlavním cílem disertační práce je návrh modifikovaného ...
  • Biomechanika čelistního kloubu a jeho náhrady 

   Autor: Jirman Radek; Vedoucí práce: Konvičková Svatava; Oponent práce: Frydrýšek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-01)
   Temporomandibulární poruchy představují komplexní, značně heterogenní skupiny stavů, které postihují temporomandibulární kloub (TMK), žvýkací svaly nebo obojí. TM poruchami trpí v současné době 20% populace a odhaduje se, ...
  • Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových ústrojích 

   Autor: Berka Ondřej; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Tato disertační práce s názvem Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových ústrojích se zabývá návrhem metodiky pro průběžný monitoring kvality záběru modulových čelních kol. Prace přináší přehled teorie, ...
  • Vliv metody laser shock processing na integritu povrchu 

   Autor: Brajer Jan; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Kocman Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
   Práce je zaměřena na parametrický model, který byl vyvinut k určení nejvhodnější metody charakterizace vybraných vlastností zpracovaného povrchu metodou Laser shock processing. Stále se zvyšující tlak na užitné vlastnosti ...
  • Constitutive Modeling of Human Saphenous Veins under 3D Stress State 

   Autor: Veselý Jan; Vedoucí práce: Žitný Rudolf; Oponent práce: Kittnar Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Coronary artery disease (CAD) is also known as ischemic heart disease (IHD) is a group of diseases that includes atherosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction, and sudden cardiac death. It is the most important ...
  • Numerické modelování turbulentního proudění ve větrané místnosti 

   Autor: Barták Martin; Vedoucí práce: Hemzal Karel; Oponent práce: Šesták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-09-20)
   Počítačová mechanika tekutin (CFD) je považována za užitečný nástroj pro predikci proudění vzduchu ve větraných a klimatizovaných místnostech. Nejčastější přístup v matematickém modelování proudění vzduchu v interiéru budov ...
  • Studium mechanismů korozního porušování náhradních povrchových úprav 

   Autor: Kreislová Kateřina; Vedoucí práce: Suchánek Jan; Oponent práce: Černý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-10-22)
   V posledních cca 5 letech byla vyvinuta celá řada náhradních povrchových úprav za pasivaci šestimocným chromátovým povlakem s různou ochrannou účinností. V rámci disertační práce byl studován mechanismus korozního chování ...
  • Clinical Biomechanics of Hip Joint 

   Autor: Hornová Jana; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Horák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Multiple assumptions about model's geometry, mechanical properties and physiological parameters are adopted when using biomechanical models in clinical studies. The aim of this thesis is to assess how a patient-specific ...
  • The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG 

   Autor: Horváth Jakub; Vedoucí práce: Janovec Jiří; Oponent práce: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-08)
   The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma phase precipitation. ...
  • Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku 

   Autor: Findová Šárka; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Dvořáková Lilia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi manažerskými nástroji a ...
  • Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín 

   Autor: Macálka Aleš; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem práce je jednak vyvinout ...
  • Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD 

   Autor: Trnka Pavel; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Olehla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Diagnostika poruch má trvalý význam ve všech oblastech lidského konání. Vývoj technologií v dnešní době postupuje ke stále složitějším systémům řízení, které se vyznačují rostoucí mírou nezávislosti na lidské obsluze. Proto ...
  • Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu 

   Autor: Kunzová Barbora; Vedoucí práce: Zelenka Antonín; Oponent práce: Brožek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Disertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v plynárenském odvětví. ...
  • Vliv citlivosti materiálu na rychlost deformace při reálném lisovacím procesu 

   Autor: Kubelka Martin; Vedoucí práce: Šanovec Jan; Oponent práce: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato disertační práce je zaměřena na problematiku plošného tváření. Poskytuje základní teoretické informace, které slouží k hlubšímu poznání a pochopení této technologie se zaměřením na problematiku rychlosti deformace. ...
  • Možnosti indentačních zkoušek tvrdosti pro stanovení mechanických vlastností materiálů 

   Autor: Puchnin Maxim; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-25)
   Stanovení materiálových vlastností všech objektů patří mezi základní požadavky technické praxe. Dodavatelem definované materiálové vlastnosti jsou vizitkou tohoto materiálu, na jejichž základě je materiál předurčen pro ...
  • Study of Power Cycle with Supercritical CO2 

   Autor: Veselý Ladislav; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, the supercritical carbon ...