Now showing items 1-20 of 217

  • Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění 

   Author: Jan Grau; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Skalla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-09)
   Tato disertační práce představuje nově získané poznatky o vlivu nastavení pohonů obráběcích strojů na výslednou stabilitu obráběcího procesu. Hlavní pozornost je zaměřena na dynamickou poddajnost translačních pohybových ...
  • New advanced methods in side crash testing 

   Author: Jakub Jelínek; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Hynčík Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-07)
   This work follows up the previous work regarding the used methodology in the field of passive safety, ie. crash testing. The work is based on experience gained in the Active Lateral Impact Simulator (ALIS) project and ...
  • Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování 

   Author: Michal Junek; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Haušild Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-06)
   Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se zabývá hodnocením životnosti ...
  • Inovace technologie loupání a metodika loupatelnosti semen olejnin 

   Author: Jan Hoidekr; Supervisor: Herák David; Opponent: Kumhála František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-18)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou loupání slunečnicových semen pomocí impaktních loupacích strojů. V rámci disertační práce jsou provedeny dvě experimentální měření zabývající se vlivem orientace zatížení na ...
  • Compressible Fluid Flow through Narrow Channels 

   Author: Jindřich Hála; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With increasing miniaturization ...
  • Nanomechanika biomembránových inkluzí 

   Author: Jitka Řezníčková; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Fojt Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Práce je věnována zhodnocení vlivu mechaniky membrány na zabudování hydrofobní nanočástice různého rozměru, tvaru a počtu. Kritický poloměr nanočástice zabudované do membrány ovlivňují zejména mechanické vlastnosti membrány ...
  • Numerical Simulation of Fluid-Structure-Acoustic Interaction in Human Phonation 

   Author: Jan Valášek; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Felcman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   The first part of dissertation thesis deals with the numerical simulation of the fluid-structure interaction (FSI) in 2D modelling the vocal folds vibration excited by airflow. The vocal fold (VF) deformation is described ...
  • Portálový vír v úplavu hyperboloidního modelu 

   Author: Veronika Barraclough; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Dančová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   The mechanics of fluids task has been solved. Flow around a bluff body was measured, placed in a tunnel with a modelled boundary layer. The bluff body was taken from a classical civil engineering case, while still being a ...
  • Fenomenologické modelování cyklického zpevnění materiálu závislého na hladině zatížení 

   Author: Jaromír Fumfera; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Prantl Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Tato práce řeší fenomenologické modelování odezvy kovových materiálů při velkých deformacích. Zaměřuje se především na jev cyklického zpevnění materiálu a jeho závislosti na podmínkách zatěžování, což bylo pozorováno např. ...
  • Adaptivní metody pro řízení hydraulických systémů 

   Author: Martin Veselý; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato práce se zabývá adaptivním řízením hydraulických systémů s elektromagneticky řízenými proporcionálními ventily. Jsou uvažovány vlastnosti ventilů, které jsou proměnné v čase, jako je zesílení ventilu, hystereze a mrtvá ...
  • Přestup tepla mezi plynem a kapalinou ve dvoufázových kontaktorech 

   Author: Martin Žižka; Supervisor: Ditl Pavel; Opponent: Jelemenský Karol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato dizertační práce obsahuje: 1) podrobnou rešerši se zaměřením na hydrodynamiku a přenos tepla v probublávané vrstvě, 2) teoretické odvození součinitele přestupu tepla mezi bublinami plynu a kapalinou, 3) experimentální ...
  • Mechanical Propertires of Perivascular Adipose Tissue and its Effect on Biomechanics of Abdominal Aorta 

   Author: Tereza Gerdová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Burša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-01)
   The dissertation thesis aims to show that perivascular adipose tissue may significantly change the mechanical state of the abdominal aorta. To this end, uniaxial tensile tests with perivascular fat tissue were carried out. ...
  • Robustní řízení redundantních paralelních mechanismů 

   Author: František Procházka; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Bauma Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-14)
   Práce se zabývá modelováním a řízením redundantních paralelních mechanismů. Hlavní pozornost je věnována zkoumání vlastností v současnosti nejpoužívanějších modelově orientovaných konceptů řízení. Dosud používaná řešení ...
  • Predikční modely NOx pro fluidní kotle 

   Author: Jiří Štefanica; Supervisor: Hrdlička František; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-16)
   Cílem předložené práce je zkoumání mechanismů tvorby emisí oxidů dusíku ve fluidních kotlích na tuhá paliva a porovnání těchto mechanismů pro spalování uhlí a biomasy. Dále je cílem práce vyhodnocení současného stavu ...
  • Higher Order Neural Unit Adaptive Control and Stability Analysis for Industrial System Applications 

   Author: Peter Mark Beneš; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Čelikovský Sergej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-25)
   Given the push in our modern digitalized industry for advanced, yet comprehensible methods for process identification and control, computational intelligence methods are readily ongoing in study. Higher-order neural units ...
  • Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor 

   Author: Nikola Pokorný; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Libra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Fotovoltaicko-tepelný kolektor díky současné produkci tepla a elektrické energie může výrazně navýšit využití dopadlé sluneční energie na plochu střechy. Zasklená varianta kapalinového fotovoltaicko-tepelného kolektoru má ...
  • Kombinovaný solární kolektor vzduch-kapalina 

   Author: Viacheslav Shemelin; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Práce je založena na vývoji detailního matematického modelu kombinovaného solárního kolektoru, implementaci vyvinutého modelu do simulačního prostředí TRNSYS a validaci modelu v kapalinovém a vzduchovém provozním režimu. ...
  • Novelty detection via linear adaptive filters 

   Author: Matouš Cejnek; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-14)
   Novelty detection is an important signal processing task. This task is essential for many industry, and biomedical applications. This thesis is presenting research on the topic of novelty detection utilizing parameters of ...
  • Stanovení metodiky systémové integrace komponent kolejového vozidla k docílení optimálního prostředí v jeho interiéru 

   Author: Lukáš Málek; Supervisor: Rus Ladislav; Opponent: Heller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-23)
   Cílem této práce je sestavení metodiky systémové integrace komponent návrhu kolejového vozidla k docílení optimálního prostředí v jeho interiéru. Základní filozofií metodiky je synergie systému ČLOVĚK – VOZIDLO – PROSTŘEDÍ, ...
  • Systém pro optimalizaci plánu engineeringových projektů 

   Author: Jan Lhota; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Adelt Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Oblastí výzkumu předkládané disertační práce je projektové plánování předvýrobních etap v engineeringu. Hlavním cílem je nalezení a identifikování klíčových ukazatelů, které mají rozhodující vliv na úspěšnost vývojového ...