Now showing items 1-20 of 268

  • Metodika eliminace nežádoucích elektromechanických interakcí plně odpruženého pohonu dvojkolí 

   Author: Vojtěch Dybala; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
   Konstrukce moderních kolejových vozidel se postupným vývojem dostávají na meze fyzikálních možností. Takové extrémy však mohou vést ke vzniku vad, které mají podstatu v různých fyzikálních fenoménech a je nutné je následně ...
  • Metodika návrhu čela tramvaje pro snížení následků nehod na osobní automobily 

   Author: Jakub Seidl; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Jelen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
   V posledních letech dochází k velkému nárůstu osobní i hromadné dopravy ve městech. Zvýšení dopravního toku má za následek zvyšující se riziko vzniku dopravních nehod. Na výrobce i provozovatele tramvají jsou kladeny čím ...
  • Technology and equipment for lignocellulosic waste conversion to biofuels and bioproducts with high added value 

   Author: Andrey Kutsay; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Fekete Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-12-08)
   Biogas production technology has emerged as a notable approach for decentralized waste processing in agriculture and the food industry. Conventional biogas plants typically utilize co-fermentation of lignocellulosic waste ...
  • Hodnocení bezpečnosti a porušování vysokotlakých produktovodů s využitím nových teoretických i experimentálních přístupů 

   Author: Jan Kec; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Sajdl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-12-30)
   Předložená disertační práce se zabývá vlivem korozně napěťových trhlin na statickou pevnost a únavovou životnost ocelových trubek po pěti dekádách provozu. Práce se opírá o zkoušky reálných potrubních těles, kdy je výřez ...
  • Low-temperature adsorption for post-combustion CO2 capture from fossil fuel combustion 

   Author: Marek Nedoma; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Svoboda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-10)
   This thesis investigated the application of low-temperature adsorption for CO2 separation in post-combustion CO2 capture (PCC) applications, focusing on both technical and economic aspects. The emphasis was placed at ...
  • Výzkum a vývoj interaktivních nátěrových hmot 

   Author: Zuzana Tatíčková; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Čelko Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-20)
   Práce se věnuje výzkumu nových nátěrových hmot s termochromickými vlastnostmi. Zhodnocuje současný stav výroby termochromických nátěrových hmot (NH) a popisuje problematiku, počínající volbou vhodného druhu základní matrice, ...
  • Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem 

   Author: Tomáš Primus; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Kožmín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Disertační práce s názvem „Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem“ se zabývá metodami pro zvyšování efektivity mikroobrábění laserem. Výzkum je věnován hybridní technologii, v práci nazvané komplexní přístup, ...
  • Dog Clutch Without Angular Backlash 

   Author: Michal Jasný; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Malý Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Dog clutches are simple and inexpensive mechanisms for shifting gears. However, their usage in automotive gearboxes was limited due to angular backlash in the engaged state and the resulting discomfort. Based on a thorough ...
  • Modification of the surface properties using ion and electron beams 

   Author: Michal Haubner; Supervisor: Vlčák Petr; Opponent: Nehasil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-23)
   This dissertation presents applied research on the electron irradiation-induced emission of electrons and molecules and thermally controlled gas adsorption and desorption at cryogenic temperatures. Various technical-grade ...
  • Formation of NOx in oxy-fuel combustion in a bubbling fluidized bed 

   Author: Matěj Vodička; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   This thesis presents a numerical and experimental study of the formation of nitrogen oxides (NOX) in the oxy-fuel combustion in a bubbling fluidized bed (BFB). A one-dimensional numerical model based on the principle of a ...
  • Vliv pokovení na materiálové vlastnosti 

   Author: Alena Faltýnková; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Kříž Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-04-08)
   Tato práce se zabývá hodnocením vlivu navodíkování způsobené procesem elektrolytického pokovení u materiálů. V rámci výzkumu jsou sledovány metody a analýzy pro hodnocení navodíkování materiálu s ohledem na jejich praktické ...
  • Zvyšování užitných vlastností vřeten obráběcích strojů s valivým uložením 

   Author: Jiří Sova; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Čapek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-25)
   Disertační práce se zabývá komplexním pohledem na vřetenové jednotky, které jsou ovlivňovány velkým množstvím faktorů po celou dobu životního cyklu produktu. Shrnuje současný stav konstrukce frézovacích vřeten, jsou popsány ...
  • New possibilities for gearwheels of automotive gearboxes 

   Author: Ondřej Miláček; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Němček Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-24)
   This thesis deals with an application of the gearwheels made of PM (Powder Metal) in automotive gearbox and has two main parts. In the first one there were manufactured and tested PM gearsets with an original (symmetric) ...
  • Vliv nekonvenčních metod tepelného zpracování na užitné vlastnosti vybraných nástrojových ocelí 

   Author: Martin Kuřík; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kasl Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-18)
   V rámci předkládané práce byl studován vliv vybraných parametrů tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti nástrojové oceli pro práci za studena připravené práškovou metalurgií. Sledovanými ocelemi byly ASP 2023 a ASP ...
  • Povrchy a povlaky s parametry pro automobilový průmysl 

   Author: Zdeněk Hazdra; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Machek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-25)
   Na základě doporučení během doktorského studia se tato práce zabývá problematikou rozšíření dosavadního poznání z oblasti tribologie se zaměřením na zjišťování a optimalizaci koeficientů tření povrchů strojírenských materiálů ...
  • Proudění v deskových otopných tělesech se zaměřením na optimalizaci distančního kroužku 

   Author: Tomáš Legner; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
   Tato disertační práce se zabývá prouděním v deskových otopných tělesech v závislosti na geometrii vstupního distančního kroužku. Distanční kroužek je nedílnou součástí každého otopného tělesa z technologického hlediska a ...
  • Risk Factors of Tribological Processes and Their Environmental Impact 

   Author: Hadi Husain; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Ctibor Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-12-30)
   Tribology deals with the interaction of surfaces during relative motion, depending on their design, friction, wear and lubrication. However, tremendous development has been done for tribology in manufacturing, in the past ...
  • Numerical Simulations of Turbine Blade Flutter 

   Author: Marek Pátý; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Kučera Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-06)
   The design of a turbomachine needs to be executed with a careful consideration of aeroelastic effects in order to guarantee a long and safe operation. One of the greatest risks represent self-excited vibrations, called ...
  • The application of plasma treated polyethylene and glass fibers in composites and sandwiches prepared via rotational molding 

   Author: Zoya Ghanem; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Hájková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-04)
   This thesis studies the application of plasma-treated polyethylene and plasma treated glass fibers in composites and sandwich structures prepared via rotational molding. Polyethylene and polyurethane sandwiches were prepared ...
  • Zpracování obrazů z pixelových detektorů při radiografii nabitými částicemi 

   Author: Václav Olšanský; Supervisor: Bíla Jiří; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-17)
   Tato disertační práce se věnuje zpracováním obrazu při protonové radiografii pořízené pomocí pixelových detektorů Timepix a Timepix3. Jsou zde popsány jednotlivé experimenty, jejich příprava, postup a vyhodnocení. Metoda ...