Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 147

  • Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku 

   Autor: Findová Šárka; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Dvořáková Lilia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi manažerskými nástroji a ...
  • Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín 

   Autor: Macálka Aleš; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem práce je jednak vyvinout ...
  • Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD 

   Autor: Trnka Pavel; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Olehla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Diagnostika poruch má trvalý význam ve všech oblastech lidského konání. Vývoj technologií v dnešní době postupuje ke stále složitějším systémům řízení, které se vyznačují rostoucí mírou nezávislosti na lidské obsluze. Proto ...
  • Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu 

   Autor: Kunzová Barbora; Vedoucí práce: Zelenka Antonín; Oponent práce: Brožek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Disertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v plynárenském odvětví. ...
  • Vliv citlivosti materiálu na rychlost deformace při reálném lisovacím procesu 

   Autor: Kubelka Martin; Vedoucí práce: Šanovec Jan; Oponent práce: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato disertační práce je zaměřena na problematiku plošného tváření. Poskytuje základní teoretické informace, které slouží k hlubšímu poznání a pochopení této technologie se zaměřením na problematiku rychlosti deformace. ...
  • Možnosti indentačních zkoušek tvrdosti pro stanovení mechanických vlastností materiálů 

   Autor: Puchnin Maxim; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-25)
   Stanovení materiálových vlastností všech objektů patří mezi základní požadavky technické praxe. Dodavatelem definované materiálové vlastnosti jsou vizitkou tohoto materiálu, na jejichž základě je materiál předurčen pro ...
  • Study of Power Cycle with Supercritical CO2 

   Autor: Veselý Ladislav; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, the supercritical carbon ...
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Autor: Entler Slavomír; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, vysoká pracovní teplota ...
  • Synthetic and continuous jets impinging on a circular cylinder 

   Autor: Broučková Zuzana; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Klaboch Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-12)
   Synthetic and continuous jets impinging onto an heated circular cylinder were investigated. The study was performed experimentally. For this reason, a piezoelectrically driven actuator with water as the working fluid was ...
  • Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions 

   Autor: Černík Filip; Vedoucí práce: Macek Jan; Oponent práce: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-28)
   Phenomenological simulation methodology for combustion modeling of both liquid and gaseous fuels for large low speed 2-stroke marine engines is developed and validated within the present study. The work incorporates modeling ...
  • A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization 

   Autor: Žák Zdeněk; Vedoucí práce: Macek Jan; Oponent práce: Pohořelský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-28)
   The thesis describes the development of methodology, which utilizes the map-less approach in simulation of a radial centripetal turbine with twin scroll. The steady flow turbine maps are not utilized during the entire ...
  • Verified Unsteady Model for Analysis of Contra-Rotating Propeller Aerodynamics 

   Autor: Štorch Vít; Vedoucí práce: Nožička Jiří; Oponent práce: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-22)
   The doctoral thesis is focused on the development of a new computational model for analysis of contra-rotating propellers, its testing and verification, and application on selected important problems of contra-rotating ...
  • Interaction of Flexible Structures 

   Autor: Tukač Martin; Vedoucí práce: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  • Přímý ohmický ohřev potravinářských látek 

   Autor: Štancl Jaromír; Vedoucí práce: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-21)
  • Strukturní stabilita modifikovaných turbínových martenzitických Cr ocelí 

   Autor: Hájková Pavlína; Vedoucí práce: Janovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-20)
  • Moderní optické prvky a jejich aplikace v optických soustavách 

   Autor: Kajnar Pavel; Vedoucí práce: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-20)
  • Aplikace počítačové radiografie při zjišťování rozsahu korozního napadení tepelně izolovaných potrubí fokusovaným zdrojem záření gama 

   Autor: Škeřík Michal; Vedoucí práce: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-19)
  • Řešení proudového pole křídla se zaměřením na utváření vírových struktur za křídlem 

   Autor: Zdobinský Štěpán; Vedoucí práce: Janko Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-19)
  • Laserové svařování litiny s kuličkovým grafitem a nízkolegované Cr-Mo oceli 

   Autor: Vondrouš Petr; Vedoucí práce: Dunovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-19)
  • Viskoplastická odezva UHMWPE a její důsledky pro totální kolenní náhradu 

   Autor: Bouda Tomáš; Vedoucí práce: Konvičková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-19)