Now showing items 1-20 of 251

  • Numerical Simulations of Turbine Blade Flutter 

   Author: Marek Pátý; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Kučera Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-06)
   The design of a turbomachine needs to be executed with a careful consideration of aeroelastic effects in order to guarantee a long and safe operation. One of the greatest risks represent self-excited vibrations, called ...
  • The application of plasma treated polyethylene and glass fibers in composites and sandwiches prepared via rotational molding 

   Author: Zoya Ghanem; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Hájková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-04)
   This thesis studies the application of plasma-treated polyethylene and plasma treated glass fibers in composites and sandwich structures prepared via rotational molding. Polyethylene and polyurethane sandwiches were prepared ...
  • Zpracování obrazů z pixelových detektorů při radiografii nabitými částicemi 

   Author: Václav Olšanský; Supervisor: Bíla Jiří; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-17)
   Tato disertační práce se věnuje zpracováním obrazu při protonové radiografii pořízené pomocí pixelových detektorů Timepix a Timepix3. Jsou zde popsány jednotlivé experimenty, jejich příprava, postup a vyhodnocení. Metoda ...
  • Physical Modeling of Combustion Engine Process and Gas Exchange for Real-time Applications 

   Author: Jan Fořtl; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   The large majority of gas exchange models used for engine torque control within the Engine Control Unit (ECU) is data oriented. This means that they use look-up tables, or other more sophisticated methods (e.g., neuronal ...
  • Numerical solution of the incompressible flow using the domain decomposition method 

   Author: Martin Hanek; Supervisor: Burda Pavel; Opponent: Chleboun Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   The Ph.D. thesis is devoted to numerical simulations of the Navier-Stokes (N-S) equations for stationary incompressible flow using Balancing Domain Decomposition by Constraints (BDDC) method. The Finite Element Method (FEM) ...
  • Pool Boiling of Water–Glycerin Mixtures 

   Author: Viktor Vajc; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   The doctoral thesis focuses on heat transfer during nucleate boiling of water–glycerin mixtures. In the theoretical part, heat transfer during pool boiling of pure fluids and multicomponent mixtures is outlined and discussed ...
  • Hybrid Vehicle Powertrain with Range Extender 

   Author: Ivaylo Brankov; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-28)
   The doctoral thesis examines issues related to range extender units for hybrid vehicle powertrains. In particular, it is focused on the internal combustion engines utilised in these units and their design. Since battery ...
  • Aplikace metod umělé inteligence pro interpretaci a predikci mikrometeorologických stavů ekosystému 

   Author: Martin Novák; Supervisor: Bíla Jiří; Opponent: Ošmera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Disertace se zabývá vývojem metod umělé inteligence pro oblast interpretace a predikce stavů komplexních ekosystémů. V práci jsou představeny dvě možnosti aplikace prostředků umělé inteligence pro interpretaci a eventuální ...
  • Vstřikování termoplastů vyztužených krátkými skleněnými vlákny – Analýza orientace a homogenizace vláken ve výstřiku 

   Author: Stefan Krebs; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kříž Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-21)
   Disertační práce se zabývá tématem vstřikování termoplastů vyztužených krátkými skleněnými vlákny. Zaměřuje se na analýzu a vyhodnocení orientace a homogenizace vláken ve výstřiku. Ačkoli výraz „krátká skleněná vlákna“ ...
  • Použití křemíkových detektorů pro vojenské účely 

   Author: Vladislav Píša; Supervisor: Sopko Bruno; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-21)
   Předkládaná disertační práce se zabývá použitím křemíkových detektorů pro vojenské účely. Zahrnuje vývoj křemíkové diody jako detektoru záření gama i neutronů, který vyústil k zavedení detektorů Podhorník do sondy ...
  • Analýza proudového pole v cévním přístupu 

   Author: Miloš Kašpárek; Supervisor: Polanský Jiří; Opponent: Valeriánová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cévní přístup je pro hemodialyzované pacienty životně důležitý. Jeho životnost je ovlivněna mnoha hemodynamickými faktory, jako je tlak, průtokový režim, smykové napětí na stěně. Během hemodialýzy dochází ke změnám ...
  • Vliv nekonvenčních materiálů na dynamické vlastnosti nosných dílců obráběcích strojů 

   Author: Viktor Kulíšek; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Disertační práce se zabývá přínosem vláknových kompozitů do konstrukce nosných dílců obráběcích strojů, u kterých jsou kladeny vysoké požadavky na statickou a dynamickou tuhost. Je zaměřena na analýzu smykadel, která jsou ...
  • Kvalita povrchové vrstvy 

   Author: Zdeněk Pitrmuc; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Dvořáčková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato disertační práce s názvem „Kvalita povrchové vrstvy: Výzkum vybraných parametrů integrity povrchu při obrábění materiálů leteckého průmyslu“ se zabývá komplexním hodnocením integrity povrchu materiálů používaných v ...
  • Approximate Methods for Calculating Notch Tip Strains and Stresses under Multiaxial Cyclic Loading 

   Author: Maxim Lutovinov; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Fusek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   This work deals with approximate methods for calculating elastic-plastic stresses and strains on the surface of notched samples. In order to expand range of currently available experimental notch strain response data, ...
  • Možnosti nedestruktivního hodnocení kvality difúzních spojů 

   Author: Pavel Nachtnebl; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Hlavatý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Metodou difúzního spojování ve vakuu byly svařeny homogenní spoje z hliníkové slitiny AlMg3 (EN AW-5754), aby byly vyzkoušeny vhodné metody nedestruktivního zkoušení difúzních spojů a analyzovány difúzní procesy z hlediska ...
  • Rapid Prototyping - využití technologie sandprint 

   Author: Libor Horáček; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Nová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Disertační práce se zabývá výzkumem aditivní technologie Sandprint, neboli 3D tisku z písku na principu Binder jetting, která se jeví jako nejvhodnější způsob aplikace pro výrobu forem ve slévárenství, ale i pro další ...
  • Absorption power cycle with aqueous salt solution for low temperature heat utilization 

   Author: Václav Novotný; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Absorption cycles have been proposed not only for cooling but also for power generation, such as well-known Kalina cycle utilizing water-ammonia mixture working fluid. Among advantages of this these absorption power cycles ...
  • Accumulation of heat in basalt at high temperatures in packed and fluidized bed 

   Author: Karin Astrid Senta Rindt; Supervisor: Hrdlička František; Opponent: Doušová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   This dissertation thesis exhibits possibilities for accumulating heat in basalt at high temperatures in a packed and fluidized bed. The goal is to offer a new, relevant thermal storage possibility for Carnot batteries. A ...
  • Vliv metalurgických faktorů na kvalitu svarového spoje u vysokopevných ocelových plechů s povlakem na bázi Al-Si 

   Author: Jaroslav Petr-Soini; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Neumann Heinz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-22)
   Práce se zaměřuje na studium problematiky materiálových přeměn oceli 22MnB5 povlakované ochrannou vrstvou na bázi Al-Si při výrobních operacích v automobilovém průmyslu. Tyto změny byly prozkoumány napříč celým výrobním ...
  • Materiálové vlastnosti heterogenních svarových spojů pro energetiku 

   Author: Petr Ducháček; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Kříž Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-13)
   Životnost heterogenních svarových spojů v oblasti klasické a jaderné energetiky je stěžejním parametrem pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení elektráren. Práce se zabývá hodnocením dvou konstrukčně-tec ...