Novinky

Department of Production Machines and Equipment

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Experimentální ověření statické axiální tuhosti kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem 

  Autor: Dudík Matěj; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Novotný Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou statické axiální tuhosti kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem. Na základě Hertzovy teorie o styku těles je sestaven matematický model statické axiální tuhosti a deformační ...
 • Konstrukce křížového stolu frézky 

  Autor: Húska Lukáš; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Rudolecký Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křížových stolů. Je zde rešerše použitých komponent, návrh vlastního řešení, konstrukční a kontrolní výpočty křížového stolu.
 • Simulace obrábění s modelem obráběcího stroje s výměnnými vřetenovými jednotkami 

  Autor: Kratěna Tomáš; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Hornych Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou simulačních modelů strojů s výměnnými vřetenovými jednotkami. Na poskytnutý stroj Waldrich Coburgh s pěti výměnnými vřetenovými jednotkami byla aplikována vytvořená metodika tvorby ...
 • Integrace robotu do pracovního prostoru stroje pro pomocné funkce 

  Autor: Panteleev Alexander; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Heinrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Práce se zabývá integrací robotu do pracovního prostoru soustružnického stroje pro umožnění použití technologie Hybrid Manufacturing. Práce obsahuje popis průmyslových robotů a jejich parametrů, různých způsobů použití ...
 • Určení vhodného mechanického lisu pro postupové lisovací nástroje 

  Autor: Hochheim Kristýna; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Hlaváč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Diplomová práce se zabývá navržením metodiky pro určování vhodného typu mechanického lisu pro provoz postupových lisovacích nástrojů. Pro správné určení strojů je nutná znalost vlastností lisovacích nástrojů a mechanických ...
 • Konstrukce podávacího zařízení s mechanickými vazbami automatizovaného výrobního stroje 

  Autor: Rytíř Michal; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Kolář Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí teleskopického pohybového mechanismu s translačním pohybem. Práce obsahuje rešerši dané problematiky a rozbor variant řešení. Mechanismus je implementován do reálné konstrukce ...
 • Konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem 

  Autor: Bartošek Michal; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Havlátová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem pro uchopení a manipulaci krabic a proložek.
 • Návrh řešení pro SIL simulaci výukové sestavy stroje 

  Autor: Ferkl Jan; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Hornych Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením Software-in-the-loop (SIL) simulace výukové sestavy stroje, která slouží k testování řídícího programu výukové sestavy stroje. Součástí této bakalářské práce je také samotné řešení ...
 • Zvýšení efektivity obrábění na CNC strojích 

  Autor: Stejskal Michal; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Strnad Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Tato práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, nadstavbách CAM, řídicích systémech a odborných článkách se zaměřením na dodržování technologických parametrů. Na základě rešerše problematiky ...
 • Detekce polohy, orientace a vlastností dílců pro aplikace pick and place 

  Autor: Just Dominik; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Koubek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-08)
  Předložená bakalářská práce pojednává o tvorbě systému strojového vidění, který je aplikován na školního laboratorního robota s cílem obohatit výuku. Sestává se z rešerše na téma machine vision a popisu postupu zhotovení ...
 • Návrh robotického pracoviště pro svařování dílu karosérie 

  Autor: Pulec Jan; Vedoucí práce: Kolář Martin; Oponent práce: Bičák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
  Tato práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro svařování dílu karosérie. Jedná se o svaření rámu střechy s příčnou výztuhou. Na základě vypracované rešerše byly navrženy varianty řešení pro zadaný svařovaný díl. ...
 • Konstrukce paketovacího lisu na kovový šrot 

  Autor: Fricek Martin; Vedoucí práce: Bubák Antonín; Oponent práce: Formánek Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hydraulického paketovacího lisu na kovový šrot, tento stroj má zpracovávat specifický druh odpadu, odstrojené skelety bílé domácí elektroniky, (pračky, ledničky, ...). Práce ...
 • Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric 

  Autor: Krajíček Martin; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Voharčík Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
  Předložená diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukce pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC electric s důrazem na zachování stávajícího rámu. Touto prací vznikl nový konstrukční návrh, který v sobě zahrnuje ...
 • Návrh jednoosé frézovací hlavy s elektrovřetenem 

  Autor: Horák Tomáš; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Bali Šoltéz Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem několika variant jednoosé frézovací hlavy s elektrovřetenem a konstrukcí jedné z nich. Konstrukce se soustřeďuje na návrh pohonu, brzdy a uložení osy A.
 • Návrh zařízení na výrobu a kalibraci fotogrammetrických tyčí 

  Autor: Hynek Jaromír; Vedoucí práce: Mareš Martin; Oponent práce: Beránek Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Cílem je navrhnout zařízení na výrobu a následnou kalibraci fotogrammetrických tyčí. Zařízení má sloužit k přesnému nalepení záměrných terčů na tyč z uhlíkového kompozitu a zjištění vzájemné polohy těchto terčů.
 • Návrh pohonu vřetena horizontálního vyvrtávacího stroje 

  Autor: Knot Jan; Vedoucí práce: Kolář Petr; Oponent práce: Maštrla Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu vřetena horizontálního vyvrtávacího stroje s nevýsuvným vřeteníkem. Konstrukce se soustřeďuje na hlavní pohon, uložení nevýsuvného vřetena ve vřeteníku s a výsuv osy W koncipovaný ...
 • Konstrukce otočné osy B brusky Studer S40 

  Autor: Štecher Jiří; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Kočiško Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce otočné osy B brousicího vřeteníku brusky Studer S40. Návrh bere v úvahu požadavek firmy na použití stávajícího stolu s vřeteníkem a požadovanou přesnost polohování 0,001°. ...
 • Porovnání užitných vlastností siloměrů 

  Autor: Moudrý Kamil; Vedoucí práce: Burian David; Oponent práce: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření sil. Porovnání výhod a nevýhod různých typů siloměrů. Na základě mechanického schématu a vyrobené konstrukce bylo provedeno měření náchylnosti na parazitní moment tří siloměrů. ...
 • Robotizované pracoviště s kolaborativním robotem ABB YuMi 

  Autor: Hofírek Radek; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Grečner Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  Bakalářská práce se zabývá navržením a simulací montáže sestavy požárního hlásiče za pomocí kolaborativního robota ABB YuMi.
 • Postprocesory v SolidCAM 

  Autor: Machala Zdeněk; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Cimr Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou postprocesoru pro automatizované zpracování NC kódu. Konkrétně jsou zmapovány možnosti tvorby postprocesoru v systému SolidCAM s modulem iMachining. V tomto systému je tvořen postprocesor ...

Zobrazit další