Novinky

Department of Production Machines and Equipment

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Integrace robotu do pracovního prostoru stroje pro pomocné funkce 

  Autor: Panteleev Alexander; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Heinrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Práce se zabývá integrací robotu do pracovního prostoru soustružnického stroje pro umožnění použití technologie Hybrid Manufacturing. Práce obsahuje popis průmyslových robotů a jejich parametrů, různých způsobů použití ...
 • Určení vhodného mechanického lisu pro postupové lisovací nástroje 

  Autor: Hochheim Kristýna; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Hlaváč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Diplomová práce se zabývá navržením metodiky pro určování vhodného typu mechanického lisu pro provoz postupových lisovacích nástrojů. Pro správné určení strojů je nutná znalost vlastností lisovacích nástrojů a mechanických ...
 • Konstrukce podávacího zařízení s mechanickými vazbami automatizovaného výrobního stroje 

  Autor: Rytíř Michal; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Kolář Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí teleskopického pohybového mechanismu s translačním pohybem. Práce obsahuje rešerši dané problematiky a rozbor variant řešení. Mechanismus je implementován do reálné konstrukce ...
 • Konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem 

  Autor: Bartošek Michal; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Havlátová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem pro uchopení a manipulaci krabic a proložek.
 • Návrh řešení pro SIL simulaci výukové sestavy stroje 

  Autor: Ferkl Jan; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Hornych Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením Software-in-the-loop (SIL) simulace výukové sestavy stroje, která slouží k testování řídícího programu výukové sestavy stroje. Součástí této bakalářské práce je také samotné řešení ...
 • Zvýšení efektivity obrábění na CNC strojích 

  Autor: Stejskal Michal; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Strnad Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Tato práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, nadstavbách CAM, řídicích systémech a odborných článkách se zaměřením na dodržování technologických parametrů. Na základě rešerše problematiky ...
 • Detekce polohy, orientace a vlastností dílců pro aplikace pick and place 

  Autor: Just Dominik; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Koubek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-08)
  Předložená bakalářská práce pojednává o tvorbě systému strojového vidění, který je aplikován na školního laboratorního robota s cílem obohatit výuku. Sestává se z rešerše na téma machine vision a popisu postupu zhotovení ...
 • Návrh robotického pracoviště pro svařování dílu karosérie 

  Autor: Pulec Jan; Vedoucí práce: Kolář Martin; Oponent práce: Bičák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
  Tato práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro svařování dílu karosérie. Jedná se o svaření rámu střechy s příčnou výztuhou. Na základě vypracované rešerše byly navrženy varianty řešení pro zadaný svařovaný díl. ...
 • Konstrukce paketovacího lisu na kovový šrot 

  Autor: Fricek Martin; Vedoucí práce: Bubák Antonín; Oponent práce: Formánek Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hydraulického paketovacího lisu na kovový šrot, tento stroj má zpracovávat specifický druh odpadu, odstrojené skelety bílé domácí elektroniky, (pračky, ledničky, ...). Práce ...
 • Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric 

  Autor: Krajíček Martin; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Voharčík Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
  Předložená diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukce pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC electric s důrazem na zachování stávajícího rámu. Touto prací vznikl nový konstrukční návrh, který v sobě zahrnuje ...
 • Návrh jednoosé frézovací hlavy s elektrovřetenem 

  Autor: Horák Tomáš; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Bali Šoltéz Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem několika variant jednoosé frézovací hlavy s elektrovřetenem a konstrukcí jedné z nich. Konstrukce se soustřeďuje na návrh pohonu, brzdy a uložení osy A.
 • Návrh zařízení na výrobu a kalibraci fotogrammetrických tyčí 

  Autor: Hynek Jaromír; Vedoucí práce: Mareš Martin; Oponent práce: Beránek Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Cílem je navrhnout zařízení na výrobu a následnou kalibraci fotogrammetrických tyčí. Zařízení má sloužit k přesnému nalepení záměrných terčů na tyč z uhlíkového kompozitu a zjištění vzájemné polohy těchto terčů.
 • Návrh pohonu vřetena horizontálního vyvrtávacího stroje 

  Autor: Knot Jan; Vedoucí práce: Kolář Petr; Oponent práce: Maštrla Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu vřetena horizontálního vyvrtávacího stroje s nevýsuvným vřeteníkem. Konstrukce se soustřeďuje na hlavní pohon, uložení nevýsuvného vřetena ve vřeteníku s a výsuv osy W koncipovaný ...
 • Konstrukce otočné osy B brusky Studer S40 

  Autor: Štecher Jiří; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Kočiško Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce otočné osy B brousicího vřeteníku brusky Studer S40. Návrh bere v úvahu požadavek firmy na použití stávajícího stolu s vřeteníkem a požadovanou přesnost polohování 0,001°. ...
 • Porovnání užitných vlastností siloměrů 

  Autor: Moudrý Kamil; Vedoucí práce: Burian David; Oponent práce: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření sil. Porovnání výhod a nevýhod různých typů siloměrů. Na základě mechanického schématu a vyrobené konstrukce bylo provedeno měření náchylnosti na parazitní moment tří siloměrů. ...
 • Robotizované pracoviště s kolaborativním robotem ABB YuMi 

  Autor: Hofírek Radek; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Grečner Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  Bakalářská práce se zabývá navržením a simulací montáže sestavy požárního hlásiče za pomocí kolaborativního robota ABB YuMi.
 • Postprocesory v SolidCAM 

  Autor: Machala Zdeněk; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Cimr Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou postprocesoru pro automatizované zpracování NC kódu. Konkrétně jsou zmapovány možnosti tvorby postprocesoru v systému SolidCAM s modulem iMachining. V tomto systému je tvořen postprocesor ...
 • Návrh a konstrukce montážního zařízení pro polstrování loketních opěr automobilu 

  Autor: Chytrý Michal; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Jančík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí montážního zařízení pro polstrování loketních opěr. V práci je uveden současný stav polstrování, rešerše pneumatických prvků, konstrukční možnosti, konstrukce vybrané varianty, ...
 • Manipulace s polotovary a obrobky soustružnického obráběcího centra SP 430 

  Autor: Marek Petr; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Krám Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou automatické výměny obrobků u soustružnického obráběcího centra SP 430. Na základě průzkumu existujících řešení byly předloženy tři návrhy. Nejvhodnější varianta pak byla zpracována ...
 • Návrh malého pasivního hltiče vibrací s možností frekvenčního přeladění 

  Autor: Hanžl Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro potlačení vibrací laboratorního nosníku na jeho první vlastní frekvenci. Za tímto účelem byla zpracována rešerše na metody potlačování vibrací se zaměřením na pasivní způsoby ...

Zobrazit další