Collections in this community

Recent Submissions

 • Kinematický model CNC stroje pro analýzu posuvové rychlosti při souvislém řízení pohonů 

  Author: Josef Mudra; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Górecki Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato práce se zaměřuje na popis a charakteristiku části obráběcího frézovacího stroje, které mají vliv na dosahování požadované posuvové rychlosti. Na základě rešerše problematiky řídicích systémů, mechanické struktury a ...
 • Vliv použitého držáku na dynamickou poddajnost soustavy stroj - nástroj 

  Author: Quang Huy Bui; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Kozlok Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu použitého nástrojového držáku na dynamickou poddajnost nástroje a stability řezného procesu. Úvodní část se skládá z rešerše pojednávající o používaných typech nástrojových ...
 • Zkoušky využití výkonu horizontálního obráběcího centra H630 

  Author: Jakub Rubeš; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Čapek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato práce se zabývá zkouškami využití výkonu a měřením dynamické poddajnosti horizontálního obráběcího centra H630. V teoretické části jsou popsány dynamické vlastnosti obráběcích strojů a výkonové zkoušky. Praktická část ...
 • Návrh automatizace uzavírání papírových krabic se zámkem 

  Author: Jaroslav Seifrt; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Horák Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Práce se zabývá návrhem automatizace zavíracího uzlu balicí linky s kartonovými krabicemi s pojištěním proti otevření pomocí zámku. Cílem je vytvořit rešerši využívaných principů a známých řešení a na jejím základě ...
 • Příprava PLC pro automatické ustavení obráběcího stroje na základ 

  Author: Aleš Jiránek; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Libovický Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením PLC kódu pro automatické ustavení volně ložených obráběcích strojů do 20 tun. Poskytnutý model virtuálního dvojčete uložení OS vytvořený v MATLAB/Simulink od Ing. Lukáše Havlíka je ...
 • Návrh a realizace 3D tiskárny 

  Author: Miroslav Kotrč; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Pištora Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato práce se zaměřuje na kinematiku 3D tiskáren, analyzuje používané komponenty a zkoumá možnosti open source softwaru a PLC řízení. Na základě provedené rešerše je navržena konstrukce 3D tiskárny a poté se zabývá její ...
 • Multiparametrický model řezných sil pro virtuální simulace obrábění 

  Author: Jakub Ullrich; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Machálka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce se zabývá tvorbou multiparametrického modelu řezných sil, který dokáže zohlednit vliv poloměru ostří, a jeho následným využitím pro virtuální simulace obrábění. Řezné síly závisí na geometrii nástroje a ...
 • Stand pro výuku servopohonů 

  Author: Natan Ber; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Mendřický Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro výuku servopohonů. Součástí práce je rešerše vhodných operačních systémů reálného času a rešerše rotačních standů. Praktická část obsahuje návrh konstrukce dvouhmotového ...
 • Validace kompenzačního modelu teplotních chyb pomocí testovacího obrobku 

  Author: Marek Valenta; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Kupka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce je zaměřená na konstrukci testovacího obrobku vhodného k validaci kompenzačního modelu teplotních chyb na obráběcím stroji. Testovací obrobek byl navržen, obroben a následně byl vyhodnocen přínos kompenzačního ...
 • Experimentální stanovení koeficientů pro matematický model ventilu aktivně řízeného hydrostatického vedení 

  Author: Daniel Hrdinka; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Englberth Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce přispívá ke zlepšení funkce aktivně řízeného HS vedení na základě doplnění matematického modelu řídicího ventilu o experimentálně získané koeficienty. Obsahem práce je popis matematického modelu ventilu, ...
 • Zpřesnění měřící soustavy a posouzení různých metod měření teplotních deformací obráběcích strojů 

  Author: František Houštěk; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Minář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem přípravku pro měření teplotních deformací z kompozitního materiálu s minimální teplotní roztažností. Poté jsou provedeny experimenty pro porovnání navrženého a běžně používaného přípravku ...
 • Průmyslový robot s dotykovou sondou 

  Author: Šimon Paleček; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Balcárek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce se zabývá měřením a implementací dotykové sondy do průmyslového robotu určeného pro obráběcí operace. Byly provedeny série měření v různých pozicích a orientacích v pracovním prostoru robotu. Byl upraven ...
 • Implementace normy ISO 9283 pro měření přesnosti polohování průmyslových robotů 

  Author: Jakub Vlk; Supervisor: Chládek Štěpán; Opponent: Zachoval Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci normy ISO 9283 na měření přesnosti polohování průmyslových robotů a její experimentální ověření na robotu Stäubli TX2-90. Je navržen a vytvořen program, který dle požadavků ...
 • Návrh opatření pro bezpečný provoz robotických pracovišť 

  Author: Ondřej Petržík; Supervisor: Chládek Štěpán; Opponent: Kaván Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá bezpečností robotických pracovišť. V první části jsou uvedeny bezpečnostní normy zabývající se bezpečností robotických pracovišť a bezpečnostní prvky, které se k zabezpečení používají. Ve druhé ...
 • Návrh robotického pracoviště a vzorového přípravku pro svařování tenkostěnných dílců OS 

  Author: Petr Bělka; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Heinrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště a vzorového přípravku pro svařování tenkostěnných dílců OS. Na základě zadaných maximálních parametrů dílců/přípravků je navrženo vhodné polohovadlo. Dále je vybrán ...
 • Modifikace vysokotlakého agregátu pro řeznou kapalinu s návrhem měření hydraulických veličin 

  Author: David Šourek; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: MIHÁLIK Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá vysokotlakými agregáty pro řeznou kapalinu, metodou měření hydraulických veličin, modifikací vysokotlakého agregátu a vytvoření autonomní měřící aparatury. V rámci této bakalářské práce byly ...
 • Návrh elektrohydraulického pohonu s nízkým zdvihem 

  Author: Antonín Jedlička; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Krám Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrohydraulického pohonu pro ustavovací elementy pro obráběcí stroje. Pohon sestává z hydraulického válce a přidruženého zdroje tlakové kapaliny. Práce obsahuje rešerši v oblasti ...
 • Návrh strojového upínání nástroje do vřetena konvenční frézky 

  Author: Michal Daneš; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Sova Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou upínání nástrojů do vřeten s hladkým vývrtem. Byly vytvořeny koncepční návrhy upínacího mechanismu a konstrukce jednoho vybraného.
 • Implementace výroby na robotické montážní buňce 

  Author: Lukáš Jílek; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Špaček Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh předmětu montáže a jeho následnou implementaci do výrobní buňky v CIIRC. Pro realizaci této implementace bylo potřeba získat základní poznatek o simulačních nástrojích a jejich ...
 • Tepelné ovlivnění multifunkčního frézovacího stroje od pohonů rotačního stolu 

  Author: Pavel Šach; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Holub Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Obráběcí stroje fungují v současné době ve velmi vysoké přesnosti. V oblasti teplotní stability obráběcích strojů je stále prostor pro zlepšení. To zajišťuji také kompenzační algoritmy, pro které jsou však potřeba naměřená ...

View more