Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh robotizovaného svařovacího pracoviště s otočným stolem typu H  

  Author: Rudolf Nágl; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Kraus Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Bakalářská práce se věnuje návrhu konceptu svařovacího pracoviště s díly od společnosti Yaskawa. Použito je polohovadlo typu H a robot umístěný na polohovadle. Je provedena simulace pracoviště a provedení návrhu programu robota.
 • Přeladitelný model dynamických vlastností stroje 

  Author: Luboš Jirák; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Kupka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Diplomová práce se zabývá navržením a sestavením parametricky přeladitelného modelu stroje na základě MKP pro rychlou analýzu změny dynamických vlastností v pracovním prostoru stroje. Je provedena rešerše tvorby propojených ...
 • Řízení robotu pro zajištění kvalitní technologie navařování 

  Author: Martin Novák; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Mrňa Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Diplomová práce se zabývá řízením robotu realizujícího technologii koaxiálního navařování z drátu pomocí laseru. V rámci práce jsou porovnány aditivní technologie pro výrobu z kovu. Jsou představeny výhody a nevýhody robotu ...
 • Návrh úprav stojanu brusky pro optimalizaci teplotně – mechanického chování 

  Author: Eliška Müllerová; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Přiklopil Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Tato práce se zabývá teplotními deformacemi obráběcích strojů. V rešeršní části jsou představeny zdroje a propady tepla, způsoby sdílení tepla a základy MKP. Dále se práce zaměřuje na analýzu teplotních deformací hrotové ...
 • Digitální dvojče stroje pro podporu monitorování procesu obrábění 

  Author: Tomáš Makar; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Kozlok Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Předložená diplomová práce se zabývá tématem virtuálních dvojčat pro podporu procesu obrábění a jejich využití v reálném procesu a návrhem postupu zpracování experimentálních a simulačních dat. Na základě takto zpracovaných ...
 • Zlepšení regulačních vlastností pohonů obráběcích strojů 

  Author: Vojtěch Mareš; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Domša Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Diplomová práce se zabývá metodami řízení pohonů obráběcích strojů, které vycházejí z běžné kaskádní regulace regulace polohy a jsou doplněny o její úpravy a rozšíření. Následně byly vybrány dvě metody regulace, otestovány ...
 • Příprava a zprovoznění virtuálních pracovišť pro výuku PLC řízení 

  Author: Oskar Lamač; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Stránský Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Diplomová práce se zabývá přípravou a zprovozněním virtuálních pracovišť pro výuku PLC řízení. Tvorba virtuálních pracovišť probíhá v softwaru pro virtuální zprovoznění, který vychází z rešerše. Jedno z virtuálních pracovišť ...
 • Simulační model robota KUKA KR60 HA s výměnnými pracovními hlavicemi 

  Author: Strahinja Protić; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Kraus Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou simulačních modelů s výměnnými pracovními hlavicemi. Na robotické buňce s výměnnými pracovními hlavicemi byl aplikován postup rozšíření simulačního modelu o emulátor řídicího systému. ...
 • Konstrukční návrh univerzálního montážního lisu 

  Author: Ondřej Míka; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Jurda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického lisu pro dílenské využití. Rešeršní část obsahuje rozebrání druhů lisů a jejich charakteristiku. Mezi hlavní řešené body v praktické části patří navrhnutí ...
 • Automatizace vkládání těsnicích kroužků do plastového potrubí 

  Author: Martin Hajdúšek; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Jančík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Bakalárska práca sa zaoberá kompletným návrhom a vývojom jednoúčelového zariadenia na automatické vkladanie tesnení rôznych priemerov do potrubí v rámci sériovej produkcie. V tejto práci sú podrobne popísané jednotlivé ...
 • Simulační modely pro výpočtovou podporu návrhu vřetenových hlav 

  Author: Martina Cimpová; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Málek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Práce se zabývá tvorbou simulačních modelů sloužících pro návrh a kontrolu univerzální a vidlicové vřetenové hlavy. V rešeršní části se věnuje typům vřetenových hlav, výpočtovým metodám a existujícím softwarům pro simulaci ...
 • Inprocesní identifikace koeficientů řezných sil na stroji MCU 700 

  Author: Michal Blažek; Supervisor: Fojtů Petr; Opponent: Veselý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá metodou inprocesní identifikace koeficientů řezných sil. V rešeršní části je popsáno modelování a měření řezných sil. Dále je uveden teoretický rozbor působících sil a momentů na stroji MCU 700, ...
 • Pracoviště obráběcího stroje pro robotem asistované obrábění 

  Author: Jan Šmaus; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Gregor Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Diplomová práce se zabývá návrhem mechanické integrace robotu Comau Racer 7-1.4. ke stroji WeldPrint 5AX, kdy robot slouží jako aktivní podpůrný prvek poddajného obrobku. Dále je naprogramována dráha robotu pro podepírání ...
 • Návrh systému přídavného odměřování pro zvýšení přesnosti měření obráběcím strojem 

  Author: Tomáš Zavadil; Supervisor: Chládek Štěpán; Opponent: Kavan Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Diplomová práce se zabývá konceptem systému přídavného odměřování za účelem zvýšení přesnosti měření na obráběcích strojích. Koncept se skládá z návrhu uchycení přídavného měřícího zařízení a zajištění komunikace mezi ...
 • Analýza dynamické poddajnosti frézovacího stroje s vřetenovou hlavou a zkouška využití výkonu 

  Author: Jiří Jiřinský; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Šilhavý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Předložená diplomová práce se zabývá dynamickými vlastnostmi a výkonovými testy obráběcích strojů. Cílem experimentální části je ověřit schopnost stroje přenést do řezu instalovaný výkon na vřeteni a identifikovat tím ...
 • Automatická výměna obrobků pro obráběcí stroje MCV 1100 5X 

  Author: Matěj Bartoš; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Havlík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Diplomová práce se zabývá návrhem paletové výměny pro stroj MCV 11005X pro maximální hmotnost obrobku 350 kg. Úvod se věnuje analýze stavu řešené problematiky a následného návrhu kinematiky manipulátoru se zásobníkem palet. ...
 • Postprocesor s řízením posuvové rychlosti os obráběcího stroje při frézování kompresorových kol 

  Author: Dominik Čech; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Maršík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Předložená diplomová práce se zabývá tématem optimalizace posuvové rychlosti při obrábění bokem kompresorového kola. Je představena optimalizační funkce, která je integrována do postprocesoru a následně je proveden test ...
 • Testovací stolice pro přímočaré hydromotory 

  Author: Jan Turek; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Holub Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem testovací stolice pro zkoušky zadavatelem dodaných typů hydromotorů. Na základě rešerše byl zvolen způsob zatěžování a byl vybrán senzorický systém pro odměřování síly a polohy. ...
 • Typy pohonů posuvových os obráběcích strojů 

  Author: Marek Neumann; Supervisor: Matyska Vojtěch; Opponent: Havlík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Práce je zaměřena na řešení problematiky využití mechanismů pohonů posuvových os u obráběcích strojů. Cílem práce je tvorba katalogu lineárních os, za účelem ověření domněnky, že kuličkové šrouby jsou použity u kratších ...
 • Vliv způsobu uložení na modální parametry modelové strojní součásti 

  Author: Šárka Bergrová; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Novák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou uložení při verifikaci analyticky získaných modálních parametrů pomocí experimentální modální analýzy na modelové strojní součásti. Na zvolené součásti je provedena modální analýza ...

View more