Novinky

Department of Production Machines and Equipment

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vložené převody v pohonech NC strojů a zařízení 

  Autor: Souček, Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2019)
 • Svařovací přípravek podélníku skladovací palety 

  Autor: Hoffmann Matěj; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Madanský Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí svařovacího přípravku pro konkrétní zadaný díl, kterým je podélník skladovací palety.
 • Návrh korekcí navařování konstrukční oceli pro zlepšenou geometrii návaru na hranách 

  Autor: Votruba Vojtěch; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Janda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Práce se zabývá návrhem korekcí pro aditivní, resp. hybridní výrobu dílců. Hlavní částí práce jsou experimenty a jejich vyhodnocení. Veškeré experimenty proběhly v první polovině roku 2018 v laboratořích RCMT. K experimentům ...
 • Úprava a oživení robotu BCN3D Moveo 

  Autor: Havlan Tomáš; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Burget Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Diplomová práce se zabývá úpravou a oživením robotu BCN3D MOVEO. Součástí práce je návrh úprav stávající konstrukce robotu, konstrukční návrh 6. osy a optimalizace pohonů. Upravený robot byl realizován a zprovozněn na ...
 • Modely tuhostí kuličkových šroubů 

  Autor: Maroušek Tomáš; Vedoucí práce: Matyska Vojtěch; Oponent práce: Souček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá modely tuhostí kuličkových šroubů. Po zjištění tuhostí zjednodušených kuličkových šroubů a MKP modelu, je stanoven nejlepší zjednodušený model.
 • Návrh otočně sklopné frézovací hlavy pro obrábění slitin hliníku 

  Autor: Urban Tomáš; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Kubera Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce frézovací hlavy se dvěma osami rotace a elektrovřetenem. Součástí práce je rešerše dvouosých frézovacích hlav prodávaných v ČR i ve světě, na kterou navazuje návrh ...
 • Diagnostika zdrojů hluku převodové skříně 

  Autor: Vaněk Tomáš; Vedoucí práce: Burian David; Oponent práce: Sivák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vibrací a s nimi souvisejícím hlukem vřeteníků vodorovných vyvrtávaček firmy RETOS VARNSDORF s.r.o. Cílem práce je provedení analýzy vřeteníků a vytipování možných zdrojů ...
 • Software pro analýzu NC programů pro stroj MAS MCV1000 

  Autor: Górecki Jan; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Lokoč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Tato práce se zabývá vývojem nástroje sloužícímu k verifikaci NC programů a analýze parametrů obráběcího procesu. Klade si za cíl přiblížit proces generování NC programů, jejich strukturu, popis základních funkcí řídicího ...
 • Zařízení pro automatické skenování zakřivených ploch pro ultrazvukové zkoušení materiálů 

  Autor: Nýč Jiří; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Hořejší Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření automatizovaného skenovacího zařízení pro skenování zakřivených ploch pro ultrazvukové skenování.
 • Systém automatické výměny nástrojů pro frézovací centrum MCU 700 

  Autor: Ptáček Jan; Vedoucí práce: Sova Jiří; Oponent práce: Rudolecký Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Bakalářská práce pojednává o konstrukčních prvcích zasahujících do automatické výměny nástroje. Součástí práce je návrh konstrukčního uzlu pro automatickou výměnu nástroje stroje MCU 700 Kovosvit MAS s možností zrychlení ...
 • Návrh lešticího pracoviště s použitím robota 

  Autor: Šustr Vojtěch; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Grečner Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá robotizací procesu leštění konkrétního dílu. Navrhuje varianty leštících pracovišť. U vybrané varianty, která využívá stacionární leštící zařízení, je konstrukčně rozpracována úchopná hlavice pro robota.
 • Kalibrace robotu laser trackerem 

  Autor: Baláš Jan; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Diplomová práce se zabývá popisem kalibrace průmyslového robotu pomocí laser trackeru. Kalibrace je založena na postupné identifikaci os rotace jednotlivých kloubů. Následně jsou z identifikovaných os rotace stanoveny ...
 • Identifikace parametrů pro ovlivnění přesnosti a produktivity obrábění ve vazbě CAM - řídicí systém 

  Autor: Pešice Matěj; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Hnátík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  V této práci jsou identifikovány parametry z oblasti CAM a řídicího systému, které mají vliv na přesnost a produktivitu obrábění. Na základě rešerše jsou zvoleny parametry, pro které je experimentem ověřována míra jejich ...
 • Konstrukční návrh externí vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů 

  Autor: Jirků Michaela; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Dubský Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce přídavné vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů. Součástí práce je rozbor variant konstrukce vertikální elektrické vstřikovací jednotky. Konstrukce je ...
 • Návrh vřetena s koaxiálním pohonem 

  Autor: Čáp Marek; Vedoucí práce: Kolář Petr; Oponent práce: Mores Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí vřetena k pohonné jednotce GM1300 od firmy REDEX. Výpočty s následnou konstrukcí vychází z technologického spektra a charakteristiky pohonu. Jsou vytvořeny dva sestavné a tři výrobní výkresy.
 • Oboustranný náhon dlouhého kuličkového šroubu 

  Autor: Kašpárek Jiří; Vedoucí práce: Matyska Vojtěch; Oponent práce: Souček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výběrem oboustranného náhonu dlouhého kuličkového šroubu. Varianty oboustranného náhonu byly vytvořeny kombinací různých komponent. Část práce se zabývá vytvořením komplexního modelu, ...
 • Simulace výukových sestav strojů s využitím NX Mechatronics Concept Designer 

  Autor: Kalina Daniel; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Hadáček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato práce se zabývá virtuálním zprovozněním čtyř výukových stavebnic od firmy Fischertechnik pomocí metody Software in the Loop. Součástí práce je tvorba programovatelných virtuálních modelů zmíněných stavebnic a tvorba ...
 • Návrh paletové výměny pro stroj MCU 450V-5X 

  Autor: Seidel Petr; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Kubera Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Diplomová práce se zabývá návrhem bezobslužné paletové výměny ke stroji MCU 450V-5X pro maximální hmotnost obrobku 380 kg včetně palety. Požadovaná maximální doba výměny je jedna minuta. Úvod práce je věnován analýze ...
 • Vývoj řetězového zásobníku pro horizontální stroje řady H630, H800 A H1000 

  Autor: Sládek Jakub; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Šoustek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Diplomová práce se zabývá vývojem řetězového zásobníku pro horizontální obráběcí stroje řady H630, H800 a H1000 firmy TAJMAC-ZPS, a.s. Součástí diplomové práce je konstrukční návrh manipulátoru pro vyjmutí nástroje ze ...
 • Návrh rámu pro měření statické tuhosti 

  Autor: Vítek Daniel; Vedoucí práce: Burian David; Oponent práce: Kupka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rámu pro měření statické tuhosti a výpočtem jeho tuhosti a odchylky měřené hodnoty.

Zobrazit další