News

Department of Production Machines and Equipment

Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh flexibilního systému automatické výměny obrobků v malosériové výrobě 

  Author: Miroslav Rajtmajer; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Lysák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Diplomová práce se zabývá návrhem mobilního flexibilního systému pro automatickou výměnu obrobků v malosériové výrobě. Na základě průzkumu situace na trhu byly s ohledem na zvolené parametry navrženy optimální komponenty ...
 • Analýza přesnosti otočného stolu MCU 700 

  Author: Jiří Štecher; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Morávek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Diplomová práce se zabývá analýzou přesnosti otočně - sklopného stolu multifunkčního pětiosého obráběcího centra MCU 700. Na základě provedené rešerše stávajících norem a metod měření byl stanoven vhodný postup měření ...
 • Návrh chlazení ložisek testovacího zařízení 

  Author: Stanislav Procházka; Supervisor: Kekula Josef; Opponent: Novotný Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukční úpravy testovacího zařízení za účelem sledování vlivu chlazení ložisek na velikosti pasivních odporů a jejich provozní předpětí. Na základě provedené rešerše jsou navrhnuty ...
 • Návrh regulátoru průtoku pro hydrostatické vedení OS 

  Author: Michal Bartošek; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Holkup Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Diplomová práce se zabývá možností využití škrtícího ventilu s konstantním průtočným průřezem a dvoucestnou stabilizací tlakového spádu typu VSK2 od společnosti ARGO HYTOS jako regulátor průtoku pro hydrostatická vedení. ...
 • Návrh manipulátoru prototypové montáže sedáku předních sedadel automobilu 

  Author: Michal Chytrý; Supervisor: Koubek Jan; Opponent: Luňák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí manipulátoru prototypové montáže sedáku předních sedadel automobilu. V práci je uvedena rešerše současného stavu a nabízených prvků v průmyslu, jsou navrženy konstrukční ...
 • Zkušební stanice pro 5 osé navařování metodou WAAM 

  Author: Filip Štěpánek; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Libovický Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato práce se zabývá konstrukcí zkušební stanice pro 5ti osé navařování pomocí metody WAAM. Cílem práce je seznámení se problematikou WAAM a s alternativy konstrukce zkušební stanice pro 5ti osé navařování. Pro zjednodušení ...
 • Koncepční návrh polohovacího zařízení pro akustickou intenzitní sondu 

  Author: Jan Ferkl; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Kohout David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací polohování akustické intenzitní sondy pro účely vývoje stavebních strojů. Na základě technického a finančního srovnání možných řešení je jedno zvoleno pro praktický návrh řídícího ...
 • Automatizace provozu lisování fasádních pásků 

  Author: Richard Steiger; Supervisor: Koubek Jan; Opponent: Souček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato práce se zabývá zmapováním současného pracoviště lisování fasádních pásků a návrhem možných automatizovaných řešení včetně ekonomického zhodnocení jednotlivých variant pro uvolnění pracovní síly po dobu lisování. Jedna ...
 • Připojení strojů do výrobního informačního systému 

  Author: David Růžička; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Dub mladší Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Práce se zabývá připojením výrobních strojů do MES systému. Náplní práce je připojení strojů do MES systému pomocí vhodného komunikačního rozhraní. Dále sběr vybraných dat ze strojů, jejich archivace a zobrazení pomocí ...
 • Návrh a konstrukce balicího stroje na plastové kajaky 

  Author: Antonín Železný; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Hladík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stroje pro balení plastových kajaků. V práci je uveden současný stav výroby a balení ve firmě, rešerše druhů balicích strojů, návrh variant a konstrukce zvolené varianty stroje.
 • Návrh nezávislého hydraulického zpevnění a navýšení kapacity polohovací jednotky 

  Author: Michal Rytíř; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Václav David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací polohovací jednotky, která je součástí systému pro automatické vyrovnání obrobku v pracovním prostoru obráběcího stroje. Současný koncept jednotky nevyhovuje požadavkům průmyslu, ...
 • Tvorba bionicky motivovaných povrchů laserem 

  Author: Tomáš Primus; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Vanda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Cílem této práce je zmapovat teoreticky i prakticky laserové mikroobrábění povrchu materiálu a následně zpracovat povrch za účelem změny povrchové smáčivosti. V práci byl laserem obráběn materiál Ti6Al4V za účelem zjištění ...
 • Technologie odstraňování ochranných povlaků řezných nástrojů laserem 

  Author: Josef Hlavinka; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Bičišťová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem. V teoretické části jsou popsány metody odstraňování povlaků. Experimentální část obsahuje návrh zpracování experimentu, který spočívá ve vypálení ...
 • Postprocesor a simulační model pro robota s přídavnými osami 

  Author: Tomáš Kratěna; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Zábranský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy a verifikace NC programů sloužících k řízení obráběcího robotu umístěného na přídavné lineární ose. Vznikl rozšířený postprocesor obsahující přidané uživatelské funkce, díky ...
 • Návrh zařízení pro měření pasivních odporů kuličkových ložisek 

  Author: Tomáš Horák; Supervisor: Kekula Josef; Opponent: Vozábal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro měření pasivních odporů kuličkových ložisek. Na základě rešerše problematiky pasivních odporů ložisek je zkonstruováno testovací zařízení, včetně výkresové ...
 • Zařízení pro zkoušku souřadnicového stroje nebo frézovacího stroje v konfiguraci s dotykovou obrobkovou sondou 

  Author: Jaromír Hynek; Supervisor: Hornych Jan; Opponent: Kupka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Cílem této práce je návrh lineárního pojezdu měřeného laserovým interferometrem pro zkoušku souřadnicového měřicího stroje nebo frézovacího stroje v konfiguraci s dotykovou obrobkovou sondou.
 • Srovnání a vyhodnocení suchého a mokrého obrábění z hlediska teplotně mechanického chování stroje, nástroje a obrobku 

  Author: Daniel Divíšek; Supervisor: Hornych Jan; Opponent: Šnajdr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Bakalářská práce se zabývá teplotními deformacemi během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V práci je porovnáno teplotní chování při mokrém a suchém obrábění.
 • Konstrukční návrh frézovacího vřetene s možností soustružení 

  Author: Petr Marek; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Mohyla Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Diplomová práce se zabývá návrhem frézovacího vřetene, použitelného i pro operace soustružení. Na základě průzkumu situace na trhu byly zvoleny optimální komponenty a provedeny návrhové výpočty vzhledem k cíleným parametrům. ...
 • Zahrnutí vlivu deformace obrobku do teplotně mechanického modelu frézovacího centra 

  Author: Michal Straka; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Minář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou teplotních deformací obrobku vznikajících během řezného procesu a možnostmi jejich kompenzace.
 • Návrh značící stanice pro značení dílů v automobilovém průmyslu 

  Author: Martin Karas; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Šindler Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem značící stanice ocelových dílů automobilového průmyslu. Snaží se najít optimální variantu konstrukčního řešení pro dopravu dílů do pracovního prostoru a jejich následného ...

View more