Collections in this community

Recent Submissions

 • Možnosti optimalizace dílů pro aditivní výrobu 

  Author: Viviana Ludvíková; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Pelikán Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá oblastmi optimalizace dílů a 3D technologiemi, jež usnadňují jejich realizaci. Cílem je seznámit čtenáře s konkrétními metodami optimalizace, kterými jsou příhradové konstrukce, lattice ...
 • Simulace logistických systémů 

  Author: Jan Folkman; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kotouček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem diplomové práce je analýza současného stavu logistiky a její optimalizace v rámci výroby keramických komínových vložek v modelové společnosti. V první teoretické části je představena výroba a logistika, včetně moderních ...
 • Úprava přestavbové sady 

  Author: Tomáš Nechvátal; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Čtveráček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem neustálého zlepšování dle filozofie KAIZEN a zjednodušením pracovního procesu kompletace plastových dílů pro automobilový průmysl. Cílem práce je snížit fyzickou náročnost a zkrátit ...
 • Hybridní technologie výroby dílců s vnitřní strukturou 

  Author: Ondřej Košťál; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Kubina Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem bakalářské práce bylo ověření možnosti použití aditivní technologie 3D tisku kovu pro výrobu hybridní hřídele pro testovací zařízení na ozubená kola a ověření funkčnosti hydraulického upínání. Hlavním cílem byla ...
 • Technologičnost konstrukce pro díly obráběné frézováním na CNC strojích 

  Author: Stanislav Šťovíček; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá zásadami technologičnosti konstrukce při obrábění se zaměřením na frézování na CNC frézkách. Tyto zásady dále rozšiřuji na tvorbu NC kódu v CAD/CAM softwarech. V praktické části se věnuji aplikaci ...
 • Technologické možnosti dokončování slepých otvorů 

  Author: Josef Pojžárek; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Hušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné dokončovací technologie slepých otvorů. Teoretická část pojednává o dokončovacích technologiích vnitřních ploch. Z nich jsou následně vybrány technologie, které je možné použít ...
 • Návrh a realizace upínacího systému pro CT 

  Author: Lukáš Malý; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Koptiš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s problematikou upínání dílů při měření pomocí průmyslových tomografů, návrhem vlastního univerzálního upínacího systému, volbou vhodného materiálu pro výrobu upínacího ...
 • Úprava a ověření postprocesoru pro SW PowerMill a frézku VMC500 

  Author: Tomáš Vágner; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Vavruška Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Cílem této bakalářské práce je úprava a ověření postprocesoru pro software Autodesk PowerMill 2020 a řídící systém Siemens Acramatic 2100. Hlavním cílem je doplnění vrtacích a závitovacích cyklů. Práce zahrnuje podrobný ...
 • Elektroerozivní obrábění 

  Author: Jan Novotný; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá problematikou elektroerozivního obrábění. Práce je koncipována do dvou větších celků. V první části je podrobně popsán princip dané technologie počínaje historií vzniku až po nejnovější trendy. V druhé ...
 • Hodnocení vrtáků 

  Author: Marek Vančata; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Slaný Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení vrtáků. Rešeršní část je věnována popisu principu vrtání, uvedení dělení vrtáků a zmínění významných nástrojových materiálů. V praktické části je proveden experiment ...
 • Návrh pracoviště montáže 

  Author: Petr Sádovský; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vittek Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato bakalářská práce s názvem „Návrh pracoviště montáže“ se zabývá problematikou navrhování pracovišť. Práce je rozdělena na rešeršní a praktickou část. Rešeršní část popisuje problematiku technologického projektování, ...
 • Tepelné jevy při obrábění 

  Author: Václav Pícha; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Sommer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První rešeršní část popisuje základní problémy teploty, která vzniká při obrábění, její zdroje, vliv na obrobek i nástroj. Součástí jsou i způsoby měření tepla a jednotlivé měření ...
 • Metody pro stanovení výrobní přesnosti CNC frézky a aplikace vybrané metody 

  Author: Jana Kulichová; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zeman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce se zaměřuje na měření přesnosti CNC frézky. V první části se zaměřuje na teorii zkoušek dle normy ISO 230 a na zkušební artefakty, které slouží též k měření přesnosti obráběcích strojů. V druhé části práce ...
 • Nástroje pro technologii mikrofrézování 

  Author: Lukáš Flíček; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Kovalčík Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá předběžným experimentálním stanovením vlivu řezných nástrojů nového typu na silové působení při procesu mikrofrézování. V rešeršní části jsou prezentovány řezné nástroje a mikronástroje pro ...
 • Vliv perimetrů na mechanické vlastnosti plastových 3D tištěných dílů 

  Author: Petr Milsimer; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Kinkor Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plastového 3D tisku, konkrétně metody FDM. Cílem práce je zjistit vliv množství perimetrů na mechanické vlastnosti 3D tištěného dílu. Teoretická část se zaměřuje na vývoj ...
 • Zkušební metody pro hodnocení kvality technologií 3D tisku 

  Author: Petr Hála; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Turinský Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce zabývající se technologiemi 3D tisku. Pojednává o principech, výhodách a nevýhodách a zkoušení přesnosti. Ve větší míře je zaměřena na vytvoření zkušebního artefaktu pro tiskárny technologií FDM a DLP. V ...
 • Analýza metod pro měření zbytkových napětí a vhodnost jejich použití 

  Author: Tomáš Burket; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor metod používaných k měření zbytkových napětí. Práce obsahuje část věnovanou vzniku a důsledkům přítomnosti zbytkových napětí v materiálu. Další část se zabývá detailním popisem a ...
 • Přehled a porovnání PLA materiálů pro plastový 3D tisk 

  Author: Vojtěch Krůta; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Zajíc Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plastového 3D tisku metodou FDM. Cílem práce je vytvoření přehledu a porovnání PLA materiálů dostupných na českém trhu. Rešeršní část práce popisuje historii a vývoj aditivních ...
 • Optimalizace geometrie dílců pro potřeby aditivních technologií 

  Author: František Truhlář; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Kubina Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii 3D tisku, konkrétně na nejpoužívanější technologie na výrobu mřížkových struktur (SLM, EBM a FDM). V teoretické části je popsán základní princip topologické optimalizace, konkrétní ...
 • Porovnání různých nástřiků pro laserové skenování 

  Author: Jiří Hála; Supervisor: Koptiš Michal; Opponent: Opat Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá problematikou využívání antireflexních nástřiků pro 3D skenování pomocí laser skenerů. V praxi se dnes využívají antireflexní nástřiky jakožto běžná součást skenovacího procesu. Antireflexní nástřiky ...

View more