News

Department of Machining, Process Planning and Metrology

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vliv rozložení matice jmenovitých hodnot na přesnost měření kuželového ozubení na CMM 

  Author: Žďánská Petra; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontroly kuželových ozubených kol. V úvodu je uvedena základní definice a rozdělení ozubených mechanismů. Následně je pozornost věnována možnostem kontroly kuželového ozubení ...
 • Návrh a výroba přípravku pro renovaci brzdových kotoučů 

  Author: Vrána Matěj; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Slaný Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou přípravku pro renovaci brzdových kotoučů. V teoretické části je popsán brzdový systém a jeho součásti. Dále jsou zde popsány požadované vlastnosti brzdových kotoučů a ...
 • Vývoj technologie 3D tisku s využitím konstrukce typu Delta 

  Author: Turinský Robert; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Text diplomové práce vysvětluje princip aditivní technologie a popisuje její jednotlivé metody. Zvlášť podrobně se věnuje metodě Fused Deposition Modeling, kterou dělí do základních skupin dle kinematiky. Následuje základní ...
 • Přehled moderních technologií dokončování obecných tvarových ploch 

  Author: Dvořák David; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou rešerše. Zabývá se vhodnou volbou technologie pro dokončovací operace na obecných tvarových plochách. V první části jsou sepsány základní dokončovací operace a z nich následně ...
 • Simulace obrábění soustružnického centra OKUMA 

  Author: Krejčík Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Beránek Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tématem bakalářské práce je tvorba kinematického modelu stroje Okuma Genos L200E-MY pro simulaci obrábění. V prvních dvou kapitolách jsou uvedeny úrovně kontroly CL dat, nebo NC kódu a příklady softwarů, které poskytují ...
 • Využití technologie DMLS při výrobě forem a nástrojů 

  Author: Andronov Vladislav; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kovového 3D tisku, konkrétně metody DMLS (Direct Metal Laser Sintering) a aplikací této metody na výrobu forem a nástrojů. Cílem práce je teoretické využití technologie DMLS k ...
 • Návrh a výroba šachovnice 

  Author: Andrýsek Dominik; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato práce řeší problematiku týkající se výroby hrací šachovnice z hliníkové slitiny EN AW 7075. Klade si za cíl navrhnout, vyrobit, optimalizovat a ekonomicky zhodnotit šachovnicovou hrací desku. Autor v práci seznamuje ...
 • Nové trendy v oblasti dokončovacích výrobních technologií 

  Author: Radovský Gabriel; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Bakalářská práce obsahuje základní dělení dokončovacích výrobních operací, jejich charakteristiku, funkce a klasifikaci. Dále pojednává o důležitých bodech při volbě vhodné dokončovací operace a následně se zaměřuje na ...
 • Optimalizace technologie výroby ložiskových pouzder 

  Author: Hawiger Vojtěch; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Škaryd Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Hlavní náplní diplomové práce je optimalizovat výrobu ložiskových pouzder. Snahou je snížit dosahované přídavky na honováním, respektive snížit časovou náročnost honování. Zaměření je na ocel 100Cr6 (14 109, 1.2067 nebo ...
 • Realistická simulace obrábění v SW Powermill 

  Author: Hájek Vít; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Práce se skládá ze dvou částí. V první části je vypracována rešerše na téma simulací včetně modelu stroje v různých CAD/CAM softwarech. Teoretická část zároveň obsahuje informace o možnostech, potřebných vstupech a způsobu ...
 • Návrh optimalizace pracoviště 

  Author: Hábl Ondřej; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vlášek Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato diplomová práce je věnována optimalizaci vybraného pracoviště. První část této práce se zabývá rešerší dané problematiky, především úvodem do problematiky průmyslového inženýrství, navrhováním pracoviště a vztahem ...
 • Návrh systému normování práce 

  Author: Netolická Eliška; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Karbusová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato diplomová práce se věnuje značení a způsobům zjišťování spotřeby času z různých hledisek. Dále se zabývá důvody normování práce a legislativou platnou v České republice, která má vliv na normování práce. Ve spolupráci ...
 • Návrh a výroba šachových figurek 

  Author: Martinec Vladislav; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou šachových figurek pomocí CNC soustruhu s poháněnými nástroji. V této práci řeším nejenom návrh jednotlivých figurek, ale i samotnou výrobu na CNC soustruhu s následnou optimalizací ...
 • Možnosti využití chromatického senzoru bílého světla při rozměrové kontrole kvality 

  Author: Smutný Dominik; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Urban Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato práce se zabývá využitím chromatického senzoru bílého světla jako snímacího systému u třísouřadnicových měřicích strojů. Měřicí stroje se využívají ve strojírenství ke kontrole kvality nejrůznějších součástí, ať už ...
 • Rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění 

  Author: Bugayevskiy Ruslan; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Ulrych Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění. Tato práce obsahuje rozbor vzniku zbytkových napětí a příklady měřených průběhů zbytkových napětí. Dále práce obsahuje ...
 • Výroba tvrdokovových nástrojů 

  Author: Zelinka Zbyněk; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Zemene Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá výrobou tvrdokovových nástrojů. V teoretické části je uvedeno zmapování procesu broušení se zaměřením na volbu brousicích kotoučů. Dále jsou popsány převážně brusiva, pojiva, zrnitosti brousicích ...
 • Technologie výroby závitů v různých typech výrob 

  Author: Opička Tomáš; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Tomíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby závitů v různých typech výrob. První část této práce vysvětluje základní pojmy spojené se závitovými prvky a zmiňuje jejich rozdělení. Druhá část se zaměřuje na tradiční ...
 • Technologické možnosti aditivní výroby 

  Author: Knotek Václav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Slaný Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi v oblasti polymerních materiálů. Teoretická část je zaměřena na vznik a vývoj této technologie. Dále popisuje princip nejrozšířenějších metod, jejich využití ve výrobě a ...
 • Vyhodnocení způsobilosti výrobního procesu teflonování 

  Author: Hejkrlík Lukáš; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Tureček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení způsobilosti výrobního procesu teflonování pro společnost KYB Manufacturing Czech s.r.o. (KMCZ). Pro správné vyhodnocování způsobilosti procesu byly v praxi využity zpracované ...
 • Vývoj a výroba freeform etalonu pro periodické zkoušky CMM 

  Author: Vacík Josef; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tomíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Diplomová práce se zabývá aplikací obecných tvarových ploch v praxi. Popisuje výrobní technologie, které se využívají při jejich výrobě. Pomocí parametrického modelování je vytvořen CAD model etalonu, který je určen pro ...

View more