Novinky

Department of Machining, Process Planning and Metrology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Optimalizace výroby dopravního značení 

  Autor: Trajer Stanislav; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření ...
 • Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů 

  Autor: Palán Michal; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Bakalářská práce se stručně zabývá samotným vznikem opotřebení obráběcího nástroje, jednotlivými druhy opotřebení, mechanismy opotřebení a také jeho důsledky. Je zaměřena na monitorování tohoto opotřebení, nebo dokonce ...
 • Monitorování řezného procesu 

  Autor: Veselý Jan; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Vilcsek Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Tato bakalářská práce se věnuje monitorování řezného procesu. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor řezných materiálů, základy procesu řezání, řezné síly, třísky, plastické deformace, teploty při obrábění a ...
 • Frezování FRTC materiálů - vliv řezných podmínek na teplotu v řezu 

  Autor: Třešňák Adam; Vedoucí práce: Mašek Petr; Oponent práce: Zeman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Tématem této práce je vliv řezných podmínek na teplotu v řezu při frézování FRTC materiálů. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována úvodu do kompozitních materiálů, kde jsou pak více popsány materiály ...
 • Řezný proces a parametry povrchu při obrábění slitin titanu 

  Autor: Smola Jiří; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Kafka Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality povrchu obráběné titanové slitiny Ti-6Al-4V na základě parametrů integrity povrchu. Součástí tohoto zhodnocení je analýza sil, vznikajících při čelním frézování, měření drsnosti ...
 • Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály 

  Autor: Slaný Michal; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Kellner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Cílem této diplomové práce je optimalizace výroby forem užité pro žárovzdorné vibrolité materiály na základě dat společnosti P-D Refractories CZ a.s. V první části diplomové práce je podle literární rešerše rozepsána teorie ...
 • Analýza systému měření 

  Autor: Rohlena Petr; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Tato bakalářská práce si pokládá za cíl seznámit Vás s pojmem analýza systému měření. Analýza systému měření v anglickém překladu Measurement System Analysis je známá technika sloužící pro posouzení systému měření s určitou ...
 • Analýza vlastností materiálu tisknutého pomocí technologie DMLS 

  Autor: Jarolímek Matěj; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Tato práce pojednává zprvu obecně o aditivní technologii 3D tisku, jako novém a moderním směru výroby komponent a její historii. Dále se zabývá jednotlivými metodami aditivní výroby pomocí různých materiálů, jejich principy ...
 • Strojírenská metrologie 

  Autor: Novotný Tomáš; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souřadnicových měřicích strojů. V první části ve své bakalářské práci se budu zaobírat historií souřadnicových měřicích strojů. V další části popíšu historii společnosti Mitutoyo, ...
 • Výroba ozubených kol 

  Autor: Šibík Jan; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  V předložené práci jsou shrnuty typy ozubených kol. Hlavní část práce se zabývá jednotlivými metodami výroby ozubených kol, především moderními technologiemi. Mezi moderní technologie výroby ozubených kol patří například ...
 • Současný vývoj obráběcích nástrojů 

  Autor: Trunčka Jan; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem řezného nástroje od počátku 20. století. První část je zaměřena na vývoj materiálů řezných nástrojů, včetně datace, jejich základních vlastností a případných vývojových změn, jako jsou ...
 • Hodnocení zbytkové výšky materiálu při frézování obecných ploch za použití CAM 

  Autor: Skoupý Pavel; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Tato práce se zabývá parametrem zbytkové výšky obrábění a jeho návazností na povrch součásti. Řeší problematiku jeho definice a použití v CAM systémech. Dále se zabývá povrchem obrobků, jakostními parametry a jejich měřením. ...
 • Obrobitelnost Al slitin 

  Autor: Přibyl Martin; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
  Tato práce pojednává o obrábění hliníku a hliníkových slitin. Jde především o vliv materiálu na obrobitelnost, okolnosti vzniku nárůstku na nástroji a stanovení optimálních řezných podmínek, při kterých bude obrábění ...
 • Technologické možnosti aditivních technologií 

  Autor: Dvořák Jan; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Šimota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Bakalářská práce se zabývá technologickými možnostmi aditivních technologií. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy a definice, stručný popis jednotlivých technologií a hlubší rozebrání těch nejpoužívanějších. Dále ...
 • Technologie broušení titanových superslitin 

  Autor: Smola Vojtěch; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše. Z počátku se věnuje všeobecně známým informacím týkajících se technologie broušení, titanu a jeho slitin, brusiv a procesních kapalin. Následně byla provedena ...
 • Beztřískové obrábění materiálů 

  Autor: Horák Zdeněk; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Matoušek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá beztřískovou technologií obrábění, kterou je dělení materiálu kotoučovým nožem. Při řezání je kotoučový nůž nepoháněný, z čehož vyplývá, že se pouze odvaluje vlivem rotace děleného materiálu. ...
 • Personální management v systému managementu kvality 

  Autor: Poloch Adam; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Burešová Antonie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se věnuje problematice propojení řízení lidských zdrojů se systémem managementu kvality. V práci je nastíněn vývoj a základní principy řízení lidských zdrojů, v podobném duchu je sepsán i systém managementu ...
 • Obrábění materiálů součástek letecké výroby 

  Autor: Březina Martin; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Kafka Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
  Diplomová práce je zaměřena na kvalitu povrchové vrstvy po obrábění. Detailněji je zde zpracováno beztřískové obrábění se zaměřením na vibrační kuličkování. Dále se tato práce zabývá integritou povrchu se zaměřením na ...
 • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti ve vybraném podniku 

  Autor: Maděra Vladek; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Šereda Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací obráběcího procesu. Pro obrábění je na začátku vybrán obrobek, který se vyrábí již stanovenými podmínkami. Zabývá se optimalizací na základě minimalizace nákladů či maximalizace ...
 • Inovace rozměrového měření ve Škoda Auto 

  Autor: Řehořík Josef; Vedoucí práce: Dvořák Rudolf; Oponent práce: Koptiš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato práce se zabývá měřením rozměrů modelů zařízení a konstrukcí pro zpracování karoserií vozů Škoda, také jednotlivých částí těchto karoserií, popisem inovace této činnosti a vyjádřením jejího přínosu ve společnosti Škoda ...

Zobrazit další