Novinky

Department of Machining, Process Planning and Metrology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Optimalizace výroby dopravního značení 

  Autor: Trajer Stanislav; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření ...
 • Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů 

  Autor: Palán Michal; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Bakalářská práce se stručně zabývá samotným vznikem opotřebení obráběcího nástroje, jednotlivými druhy opotřebení, mechanismy opotřebení a také jeho důsledky. Je zaměřena na monitorování tohoto opotřebení, nebo dokonce ...
 • Analýza vlastností materiálu tisknutého pomocí technologie DMLS 

  Autor: Jarolímek Matěj; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Tato práce pojednává zprvu obecně o aditivní technologii 3D tisku, jako novém a moderním směru výroby komponent a její historii. Dále se zabývá jednotlivými metodami aditivní výroby pomocí různých materiálů, jejich principy ...
 • Vliv filtrace a metody výpočtu na výsledek měření rozměru a chyby tvaru při meření kruhovitosti 

  Autor: Bilý Martin; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Šulc Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenářů se základními principy kruhovitosti, metodami měření kruhovitosti a v neposlední řade s filtrací při měření kruhovitosti. V první části jsou uvedeny geometrické tolerance ...
 • Reverzní inženýrství 

  Autor: Fronk Martin; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Landík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  V této bakalářské práci se zabývám teorií reverzního inženýrství a přehledem druhů hladinoměrů. Na tuto teoretickou část navazuje praktická ukázka postupu reverzního inženýrství u kontinuálního kapacitního hladinoměru ...
 • Inovace rozměrového měření ve Škoda Auto 

  Autor: Řehořík Josef; Vedoucí práce: Dvořák Rudolf; Oponent práce: Koptiš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato práce se zabývá měřením rozměrů modelů zařízení a konstrukcí pro zpracování karoserií vozů Škoda, také jednotlivých částí těchto karoserií, popisem inovace této činnosti a vyjádřením jejího přínosu ve společnosti Škoda ...
 • Požadavky na montáž v čistém prostoru podle normy VDA 19.2 - Technická čistota při montáži 

  Autor: Uherka Dominik; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Hampl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Bakalářská práce obsahuje popis a dělení montáže ve strojním průmyslu, dále rozdělení norem až po oborové normy, kde se zabývá oborovou normou VDA 19.2. Cílem práce je zhodnotit stav firmy KMCZ na základě normy VDA 19.2.
 • Technologie broušení titanových superslitin 

  Autor: Smola Vojtěch; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše. Z počátku se věnuje všeobecně známým informacím týkajících se technologie broušení, titanu a jeho slitin, brusiv a procesních kapalin. Následně byla provedena ...
 • Porovnání možností souřadnicových měřicích strojů 

  Autor: Starková Rebeka; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  V této bakalářské práci budu porovnávat souřadnicové měřicí stroje s manuálním pohonem se stroji s číslicovým řízením pohonu. Nejprve se zaměřím na popis souřadnicového stroje obecně, princip, na kterém pracuje a různé ...
 • Obrábění vodním paprskem 

  Autor: Rossý Tomáš; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Barcal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-16)
  Bakalářská práce se zabývá obráběním vodním paprskem. Zaměřuje se na jeho charakteristiku a typy metod, které při obrábění používá. Dále popisuje oblasti, kde se obrábění vodním paprskem využívá. Nakonec tuto technologii ...
 • Technologie obrábění CoCr slitin 

  Autor: Kafka Jan; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Kafka Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice obrábění CoCr slitin. V teoretické části je řešeno rozdělení nejpoužívanějších CoCr slitin v biomedicínských aplikacích, následně práce shrnuje poznatky z testování ...
 • Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály 

  Autor: Slaný Michal; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Kellner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Cílem této diplomové práce je optimalizace výroby forem užité pro žárovzdorné vibrolité materiály na základě dat společnosti P-D Refractories CZ a.s. V první části diplomové práce je podle literární rešerše rozepsána teorie ...
 • Návrh upínacího přípravku pro kontrolu geometrických specifikací plechového lisovaného dílu 

  Autor: Gaduš Stanislav; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Novotný Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Cílem diplomové práce je prozkoumání možných variant měření plechového výlisku použitého v konstrukci stavebního stroje, návrh upínacího přípravku pro zmíněný dílec a tvorba plánu měření. Práce též nabízí stručný vhled do ...
 • Návrh pracoviště montáže 

  Autor: Gregor Miroslav; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Preclík Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Diplomová práce se zabývá návrhem montážního pracoviště rozbočovací zásuvky pro kusovou, malosériovou a sériovou výrobu. V úvodní části jsem se zabýval problematikou montáže a ergonomie práce. V druhé části jsem analyzoval ...
 • Měření geometrických tolerancí 

  Autor: Kus Jaroslav; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
  Předmětem této bakalářské práce je rešerše v oblasti měření geometrických tolerancí. Práce obsahuje definice jednotlivých tolerancí a s tím související možnosti jejich měření. V práci se dále nachází výběr měřicích přístrojů ...
 • Optimalizace výroby dílu pomocí FDM technologie 

  Autor: Libenský Martin; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Urban Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Tato bakalářská práce na základě literární rešerše rozebírá technologie 3D tisku a související konstrukce tiskáren spolu s užívanými materiály. Průřez těmito technologiemi je zakončen praktickou částí, ve které je po ...
 • Bezhroté broušení 

  Autor: Plánský Jiří; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Hampl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
  Tato bakalářská práce analyzuje technologii broušení a především se zabývá technologií bezhrotého broušení. Dále vyzdvihuje technologické možnosti a konkrétní využití bezhrotého broušení při výrobě KMCZ pístních tyčí v ...
 • Výroba ozubených kol 

  Autor: Šibík Jan; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  V předložené práci jsou shrnuty typy ozubených kol. Hlavní část práce se zabývá jednotlivými metodami výroby ozubených kol, především moderními technologiemi. Mezi moderní technologie výroby ozubených kol patří například ...
 • Strojírenská metrologie 

  Autor: Novotný Tomáš; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souřadnicových měřicích strojů. V první části ve své bakalářské práci se budu zaobírat historií souřadnicových měřicích strojů. V další části popíšu historii společnosti Mitutoyo, ...
 • Řezný proces a parametry povrchu při obrábění slitin titanu 

  Autor: Smola Jiří; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Kafka Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality povrchu obráběné titanové slitiny Ti-6Al-4V na základě parametrů integrity povrchu. Součástí tohoto zhodnocení je analýza sil, vznikajících při čelním frézování, měření drsnosti ...

Zobrazit další