Collections in this community

Recent Submissions

 • Technologie aditivní výroby pro zpracování kovových materiálů 

  Author: Samuel Pavlík; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šimota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Diplomová práce je zaměřena na popsání problematiky 3D tisku. V úvodní rešerši práce popisuje historii jejich vzniku, rozdělení a popis používaných metod včetně nově se objevujících trendů. Detailněji jsou rozebrány metody ...
 • Periodické zkoušení souřadnicových měřicích strojů 

  Author: Marek Vaclík; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Košťák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Souřadnicové měřicí stroje jsou fundamentální součástí každého měrového střediska. Umožňují uživateli získávat velice cenné informace, které pomáhají sledovat a řídit kvalitu výroby. Aby nicméně tyto stroje poskytovaly ...
 • Pokročilé hrubovací strategie v CAM pro moderní způsoby frézování 

  Author: Tomáš Derner; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Cimr Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato práce se zabývá rozborem pokročilých hrubovacích strategií pro moderní způsoby frézování používaných na CNC strojích. Ty jsou z pohledu produktivity významným činitelem pro strojní průmysl ovlivňující zejména náklady ...
 • Návrh procesů údržby ve strojírenském podniku 

  Author: Ondřej Krňávek; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kotouček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato práce se zabývá tématem procesů údržby a jejich významu pro efektivní a spolehlivý provoz zařízení. Konkrétně pojednává o teorii nevýrobních procesů a údržby. Následně se práce přesouvá do prostředí modelové společnosti, ...
 • Návrh linky lepených keramických komínových vložek 

  Author: Tomáš Vágner; Supervisor: Kyncl Martin; Opponent: Petr Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem části linky lepených keramických komínových vložek, konkrétně tvorbou tvarových výřezů. Ve své úvodní části zpracovává problematiku průmyslových robotů, manipulátorů a koncových ...
 • Optimalizace hrubování ve 2,5D 

  Author: Jan Novotný; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zumr Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato práce se zabývá optimalizací hrubovacího procesu ve 2,5D. Konkrétní aplikace je zaměřena na hrubování kapes. Řešeršní část obsahuje popis teorie obrábění s přihlédnutím převážně na mechaniku tvorby třísky, silové ...
 • Racionalizace výrobního postupu kalené součásti 

  Author: Lukáš Flíček; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Budín Jonáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou obrábění kalených ocelí, a to především soustružení těchto materiálů. Práce je zaměřena na popis samotného soustružení, dále obrábění kalených ocelí a jeho využití. Ukazuje ...
 • Analýza dopadů a rizik vyplývajících ze změny nosného CAD systému v oblasti vývoje produktu 

  Author: Lukáš Nevstával; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Tureček Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dopadů a rizik vyplývajících ze změny nosného CAD systému ve firmě Škoda Auto, a to v oblasti vývoje. V první části pokládá nezbytný teoretický základ. V druhé části proběhla analýza ...
 • Návrh metodiky pro přejímku velkoobjemového CT zařízení 

  Author: Stanislav Šťovíček; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Sobotka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Cílem této práce je popsat princip fungování průmyslových CT zařízení, zmapovat jejich využití v průmyslu a upozornit na úskalí, se kterými se při jejich využití setkáváme. Další oblast kterou popisuji je pak využití ...
 • Využití ergonomické simulace v rámci návrhu montážních pracovišť 

  Author: Adam Tomášek; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Faltejsek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky, pomocí níž bude analyzována ergonomie v rámci návrhu montážních linek pomocí simulačního softwaru ve společnosti Continental. Teoretická část práce je věnována ergonomii ...
 • Digitální dvojče logistického systému 

  Author: Jiří Frýdl; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Koshkina Ekaterina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Cílem diplomové práce je vytvoření digitálního dvojčete logického systému, jeho analýza a návrh optimalizace daného systému. Zpracovávaným logickým systémem je automatická montážní linka firmy Continental, která vyrábí ...
 • Optimalizace procesu hloubení děr v leteckém průmyslu 

  Author: Tomáš Jílek; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Maršík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech optimalizace obráběcího procesu elektrojiskrového hloubení chladicích děr do niklové superslitiny. Návrhy jsou následně experimentálně ověřeny. Data z experimentů jsou v ...
 • Virtuální upínání dílů v rámci kontroly kvality s využitím CMM 

  Author: Jan Drška; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Gömöry Imrich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato diplomová práce se zabývá metodou virtuálního upínání v rámci rozměrové kontroly kvality tenkostěnných plechových dílů. Teoretická část této práce je zaměřena na upínací systémy a postupy, technologie a zařízení pro ...
 • Nanostrukturování povrchu laserem pro medicínské aplikace 

  Author: Daniel Eger; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Brajer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato diplomová práce je zaměřena na nanostrukturování povrchu laserem za účelem snížení bakteriální kolonizace povrchu. Teoretická část je zaměřena na laserové záření, jeho vlastnosti a interakci s materiálem. Dále se ...
 • Návrh plánování výroby 

  Author: Petra Šrejmová; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Petr Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Diplomová práce se zabývá návrhem plánování výroby ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. V první části je popsána problematika plánování výrobních procesů, dále jsou popsány softwary pro plánování výroby. V druhé části ...
 • Návrh metodiky pro zhodnocení kalibračních lhůt komunálních měřidel 

  Author: Jiří Resl; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Sobotka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace kalibračních intervalů komunálních měřidel ve společnosti Škoda Auto. Byla provedena obecná rešerše současného stavu řešené problematiky a zhodnocení aktuálního stavu v ...
 • Možnosti reverzního inženýrství pro laserové mikroobrábění 

  Author: Ondrej Valach; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Kubátová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Táto práca popisuje problematikou reverzného inžinierstva v kombinácií s laserovým mikroobrábaním technických textúr povrchu. Zaoberá sa predovšetkým prácou s 3D snímkami, rekonštrukciou povrchu v programoch Catia V5, Ansys ...
 • Vliv procesních parametrů výpočetní tomografie na přesnost měření porozity 

  Author: Ondřej Gregor; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato diplomová práce popisuje problematiku měření porozity s využitím počítačové tomografie. V práci je představeno široké portfolio využití dané technologie napříč konkrétními oblastmi kontroly kvality. Dále jsou v práci ...
 • Soustružení niklových a CoCr slitin 

  Author: Adam Kleprlík; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Doležal Bedřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku soustružení niklových a kobaltových superslitin, konkrétně na monitorování silových projevů při podélném soustružení. V první části bakalářské práce jsou popsány vlastnosti ...
 • Analýza systému měření - vliv operátora 

  Author: Filip Čáp; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou systému měření neboli MSA (Measurement system analysis). V první části je obecně charakterizovaná metrologie a norma QS – 9000, z níž MSA vychází, a také řada podmínek práce při měření. ...

View more