Collections in this community

Recent Submissions

 • Laserové mikroobrábění transparentních materiálů pro senzoriku 

  Author: Vojtěch Kudrna; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Syrovátka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  V rámci diplomové práce je řešeno téma laserového mikroobrábění transparentních materiálů v oblasti optovláknové senzoriky. Jejím hlavním cílem je realizace experimentu optimalizace nastavení procesu laserového mikroobrábění. ...
 • Mikroobrábění slinutého karbidu laserem 

  Author: František Kovařík; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Bičišťová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce pojednává o technologii laserového mikroobrábění slinutého karbidu. V teoretické části byl vysvětlen princip laseru, jeho interakce s materiály a popsána laserová ablace. Teoretické část práce také ...
 • Topologická optimalizace jako nástroj designu pro aditivní technologie 

  Author: Tomáš Růžička; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Čurda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Diplomová práce se zabývá problematikou aditivních technologií a strukturální optimalizace. Popisuje jednotlivé dílčí technologie dle normy ISO/ASTM 52900, jejich princip, popřípadě výhody a nevýhody. Dále jsou zde uvedeny ...
 • Analýza imerzních ultrazvukových sond 

  Author: Jan Procházka; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Salač Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Diplomová práce se zabývá analýzou ultrazvukových sond pro automatické zkoušení plochých CFRP desek v imersním prostředí. V teoretické části je ultrazvuková metoda zasazena do systému nedestruktivního zkoušení, rozebrána ...
 • Víceosé obrábění lopatkových kol s využitím CAM 

  Author: Jakub Skořepa; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu NC programu pro obrábění lopatkového kola. V teoretické části jsou popsána lopatková kola a nastíněna problematika víceosého frézování. V praktické části je popsán postup tvorby ...
 • Optimalizace zařízení pro pádové zkoušky přepravních obalů a airbagů 

  Author: Huu Petr Pham; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Bocko Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací zařízení pro pádové zkoušky modulů volantových airbagů a přepravních balení. V rešeršní části jsou uvedeny normy popisující výkonnostní zkoušky přepravních kontejnerů a systémů, ...
 • Využitelnost reverzního inženýrství pro digitalizaci a úpravu strojních součástí 

  Author: David Čermák; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kočár Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Diplomová práce ve své teoretické části nabízí rešerši na téma reverzního inženýrství, především se pak zabývá různými metodami akvizice bodů a digitalizace součásti. Konkrétně popisuje princip fungování souřadnicových ...
 • Optimalizace plánu měření z hlediska kompatibility se systémy konceptu průmyslu 4.0 

  Author: Miroslav Nekolný; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Diplomová práce se zaměřuje na vytváření metodiky pro ověřování vhodnosti a způsobilosti měřicího systému a měřicího procesu. V první části se práce zabývá základy souřadnicového měření, souřadnicovými měřícími stroji, ...
 • Návrh robotizace CNC pracoviště 

  Author: Roman Zemánek; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Petr Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Obsahem této diplomové práce je návrh robotizace vybraného obráběcího pracoviště ve firmě Bilsing Automation. Na úvod je představena firma Bilsing Automation a její činnost v České republice. Dále je obsah práce věnován ...
 • Návrh a konstrukce extrudéru filamentu pro FDM tisk 

  Author: Jindřich Štercl; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Kubina Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí prototypu vytlačovacího stroje, který má produkovat filament do 3D tiskáren používajících technologie FDM. V rešeršní části je popsána technologie FDM, běžně používané ...
 • Reverzní inženýrství jako zdroj dat pro aditivní technologie výroby 

  Author: Stanislav Toman; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Andronov Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Předmětem této práce je seznámit čtenáře s procesem reverzního inženýrství. V teoretické části práce je popsán postup reverzního inženýrství, jeho historie, oblasti využití a přístroje, které se pro reverzní inženýrství ...
 • Návrh kontrolního přípravku radlice rypadla 

  Author: Jan Voneš; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Gnebus Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Práce se zabývá problematikou kontroly svařence. V úvodní části se zaměřuje na základní informace o rozdělení přípravků, jejich univerzálnosti a oblasti využití. Dále popisuje principy uložení a upnutí a jejich pravidla. ...
 • Obrábění tvarově složitých výrobků (Freeform) 

  Author: Vítězslav Vomáčka; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu obráběcích strategií a jejich vhodnou kombinaci pro obrábění tvarově složitých ploch v CAM softwaru. Zabývá se i novější technologií PPC obrábění pomocí soudečkového nástroje s ...
 • Digitalizace kontroly šroubových spojů 

  Author: Štěpán Knapp; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Jaroš Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce nejprve seznamuje s problematikou šroubových spojů obecně, poté popisuje jejich řádnou kontrolu na poli automobilového průmyslu ve Škoda Auto. Dále je pozornost věnována nástrojům, které jsou potřebné ...
 • Definice optimální strategie tvorby plánů měření na CMM při kontrole reálných dílů sériové výroby 

  Author: Čeněk Hovorka; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato práce se zabývá problematikou volby optimální strategie měření pro kruhové a válcové elementy ve firmě Škoda Auto a.s. Cílem práce je zhodnotit, které rychlosti snímání jsou použitelné pro reálnou výrobu. Dalším cílem ...
 • Laserové leštění litiny s kuličkovým grafitem 

  Author: Jakub Fousek; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Kožmín Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Cílem diplomové práce se zaměřením na laserové leštění litiny s kuličkovým grafitem je optimalizace této technologie tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší shody laserově leštěného vzorku se vzorkem vyhotoveným ručním leštěním. ...
 • Čištění PVD povlaků laserem 

  Author: Hana Šrejmová; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Brajer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá nalezením vhodných parametrů nastavení laserového zařízení k vyčištění PVD povlaků. K porovnání se využijí lasery IPG, OMRON a PERLA C. Práce popisuje druhy laserů a laserové technologie.
 • Zkoušení přesnosti CMM při měření obecných tvarových ploch 

  Author: Vít Kumprecht; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá zkoušením přesnosti souřadnicových měřicích strojů (CMM) při měření obecných tvarových ploch. Pro tuto práci byly vybrány dva již obrobené etalony, na kterých bylo potřeba zvolit vhodné ...
 • Využitelnost bezkontaktních metod snímání při přesném měření 

  Author: Jiří Vaněček; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Danovski Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Diplomová práce byla zaměřena na využitelnost bezkontaktních metod snímání při přesném měření. První část se zabývala popisem snímacích systémů. Pozornost byla zaměřena na rozdělení, možnosti využití při měření součástí. ...
 • Porovnání a ověření SW pro topologickou optimalizaci aditivně vyráběných dílů 

  Author: Vojtěch Cermánek; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Zajíc Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití topologické optimalizace v aditivní výrobě. Cílem je ověřit a porovnat několik softwarů na topologickou optimalizaci. Rešeršní část práce se zabývá aditivními technologiemi, ...

View more