News

Department of Machining, Process Planning and Metrology

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMM 

  Author: Ondřej Motl; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Kotrč Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti snímacích systémů používaných na souřadnicových měřicích strojích a prezentuje konkrétní produkty předních výrobců. Detailněji popisuje konstrukci a princip funkce dotykových snímacích ...
 • Využitelnost CAD modelů obsahující PMI data v procesu rozměrové kontroly kvality na CMM 

  Author: Jan Eichler; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na inovativní práci s CAD modely v rámci tvorby programů pro přesné měření na CMM strojích. Právě CAD modely, které obsahují rozměrové informace, jsou jedním z důležitých nástrojů ...
 • Hodnocení nástrojů při obrábění slitiny niklu frézováním 

  Author: Vojtěch Forman; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality povrchu obráběné niklové slitiny Inconel 713 LC na základě integrity povrchu a vliv na nástroje při jejím frézování. Součástí tohoto zhodnocení je analýza sil, které vznikají při ...
 • Vývoj přípravku pro rozměrovou kontrolu s využitím CMM 

  Author: Václav Padevět; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukci souřadnicových měřících strojů, jejich vývoji a provedení. Dále je zde řešena problematika způsobů upínání pro nejrůznější druhy součástí s použitím modulárních a jednoúčelových ...
 • Řezivost nástrojů při obrábění slitin titanu frézováním 

  Author: Ryszard Marek; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem této diplomové práce je srovnání pěti různých břitových destiček dle jejich řezivosti. Řezivost nástrojů byla hodnocena na základě experimentu provedeného technologii čelního frézování titanu za sucha v laboratořích ...
 • Prototypová výroba a její realizace 

  Author: Jiří Svoboda; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Práce se zabývá volbou výrobního postupu pro výrobu součástky středu kola, která bude součástí studentské formule týmu CarTech CTU. Volba výrobního postupu vychází ze znalostí získaných během studia. Práce se zaměřuje na ...
 • Využití reverzního inženýrství pro optimalizaci dílů 

  Author: David Kučera; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výroby dílu použitím technik reverzního inženýrství. Úvodní část se zabývá principy technologií, využívaných v reverzním inženýrství. Konkrétně možností digitalizace, zpracování mraku ...
 • Volba parametrů drsnosti povrchu pro kvalitativní hodnocení leštěných titanových lopatek leteckého motoru 

  Author: Erik Bóna; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením drsnosti a profilu povrchu leštěných titanových lopatek leteckého motoru. Měření je vyhodnoceno pomocí přístroje Mahr LD 120. Úvod práce slouží k přiblížení základní problematiky ...
 • Pokročilé technologie strojního dokončování titanových komponent 

  Author: Tadeáš Šerhant; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Urban Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice broušení a leštění titanových lopatkových kol. V teoretické části bakalářské práce popisuji různé technologie strojního dokončování povrchů lopatek. Dále popisuji ...
 • Systém inovačního podnikání v ČR 

  Author: Denis Lom; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Kavan Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá systémem inovačního podnikání v ČR. V rámci této práce je popsána problematika teorie inovace a inovačního podnikání, etap vývoje systému inovací v ČR, současného stavu inovačního podnikání v ČR ...
 • Vliv rozložení matice jmenovitých hodnot na přesnost měření kuželového ozubení na CMM 

  Author: Žďánská Petra; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontroly kuželových ozubených kol. V úvodu je uvedena základní definice a rozdělení ozubených mechanismů. Následně je pozornost věnována možnostem kontroly kuželového ozubení ...
 • Návrh a výroba přípravku pro renovaci brzdových kotoučů 

  Author: Vrána Matěj; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Slaný Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou přípravku pro renovaci brzdových kotoučů. V teoretické části je popsán brzdový systém a jeho součásti. Dále jsou zde popsány požadované vlastnosti brzdových kotoučů a ...
 • Vývoj technologie 3D tisku s využitím konstrukce typu Delta 

  Author: Turinský Robert; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Text diplomové práce vysvětluje princip aditivní technologie a popisuje její jednotlivé metody. Zvlášť podrobně se věnuje metodě Fused Deposition Modeling, kterou dělí do základních skupin dle kinematiky. Následuje základní ...
 • Přehled moderních technologií dokončování obecných tvarových ploch 

  Author: Dvořák David; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou rešerše. Zabývá se vhodnou volbou technologie pro dokončovací operace na obecných tvarových plochách. V první části jsou sepsány základní dokončovací operace a z nich následně ...
 • Simulace obrábění soustružnického centra OKUMA 

  Author: Krejčík Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Beránek Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tématem bakalářské práce je tvorba kinematického modelu stroje Okuma Genos L200E-MY pro simulaci obrábění. V prvních dvou kapitolách jsou uvedeny úrovně kontroly CL dat, nebo NC kódu a příklady softwarů, které poskytují ...
 • Využití technologie DMLS při výrobě forem a nástrojů 

  Author: Andronov Vladislav; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kovového 3D tisku, konkrétně metody DMLS (Direct Metal Laser Sintering) a aplikací této metody na výrobu forem a nástrojů. Cílem práce je teoretické využití technologie DMLS k ...
 • Návrh a výroba šachovnice 

  Author: Andrýsek Dominik; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato práce řeší problematiku týkající se výroby hrací šachovnice z hliníkové slitiny EN AW 7075. Klade si za cíl navrhnout, vyrobit, optimalizovat a ekonomicky zhodnotit šachovnicovou hrací desku. Autor v práci seznamuje ...
 • Nové trendy v oblasti dokončovacích výrobních technologií 

  Author: Radovský Gabriel; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Bakalářská práce obsahuje základní dělení dokončovacích výrobních operací, jejich charakteristiku, funkce a klasifikaci. Dále pojednává o důležitých bodech při volbě vhodné dokončovací operace a následně se zaměřuje na ...
 • Optimalizace technologie výroby ložiskových pouzder 

  Author: Hawiger Vojtěch; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Škaryd Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Hlavní náplní diplomové práce je optimalizovat výrobu ložiskových pouzder. Snahou je snížit dosahované přídavky na honováním, respektive snížit časovou náročnost honování. Zaměření je na ocel 100Cr6 (14 109, 1.2067 nebo ...
 • Realistická simulace obrábění v SW Powermill 

  Author: Hájek Vít; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Práce se skládá ze dvou částí. V první části je vypracována rešerše na téma simulací včetně modelu stroje v různých CAD/CAM softwarech. Teoretická část zároveň obsahuje informace o možnostech, potřebných vstupech a způsobu ...

View more