Collections in this community

Recent Submissions

 • Studie vytápění historické budovy 

  Author: Martin Kycelt; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Langerová Erika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Cílem mé diplomové práce je návrh vytápění historické budovy. V rámci rekonstrukce bude budova zateplena. Tepelně technické vlastnosti budovy jsem navrhl s ohledem na požadavky legislativy a historický vzhled budovy. ...
 • Analýza rekonstrukce budovy 

  Author: Vojtěch Rain; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Diplomová práce analyzuje varianty rekonstrukce zadaného bytové domu. Pro analýzu jsou uvažovány tři varianty rekonstrukce, kombinující různé úrovně tepelně technický opatření s rozdílnými zdroji tepla a využitím obnovitelných ...
 • Studie vytápění dvougeneračního rodinného domu 

  Author: Jonáš Ženatý; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Studie dvougeneračního rodinného domu zabývající se vytápěním, větráním a chlazením.
 • Centrální odsávání a nesoučasnost chodu obráběcích strojů 

  Author: Josef Ibl; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá na úrovni projektové studie centrálním odsáváním od obráběcích strojů na litinu, diskutuje výhody a nevýhody centrálního odsávání při nesoučasnosti chodu strojů až 50 %. Práce se též zabývá ...
 • Energeticky plusový rodinný dům 

  Author: Petra Štruplová; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Diplomová práce pojednává o problematice v oblasti energeticky plusových budov. První část práce je věnována rešerši konceptu energeticky plusových budov a technických systémů, které jsou v praktické části uvažovány. ...
 • Hydraulika sálavých panelů 

  Author: Jakub Klíma; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Hojer Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Práce se zabývá distribucí průtoku v registrech čtyř a pěti paralelních trubek zabudovaných v sálavých panelech. Provedená analýza je založena na CFD simulacích. První část práce je věnována volbě vhodného modelu turbulence ...
 • Energetická náročnost rodinného domu 

  Author: Jan Krpec; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Bakalářská práce se zabývá energetickou náročností rodinného domu s ohledem na tepelně-technologické vlastnosti konstrukcí a potenciální využití alternativních zdrojů energie. Jedná se o tři různé projekty. Každá z variant ...
 • Návrh systému vytápění rodinného domu 

  Author: Marton Hélio Da Costa Miranda Guedes; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat tepelně technický návrh pláště budovy a jejích otvorových výplní. Dále stanovit tepelné ztráty podle normy EN 12831-1 a návrh vhodné otopné soustavy pro tuto budovu. Rovněž bude ...
 • Průkaz energetické náročnosti budov vs. reálná spotřeba 

  Author: Lukáš Matějka; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Práce se zabývá výpočtem průkazu energetické náročnosti budov. Na vzorku tří rodinných domů s odlišnou dobou výstavby, resp. s různými tepelně technickými vlastnostmi byl proveden výpočet potřeby tepla na vytápění. Ta je ...
 • Simulační posouzení provozu aktivního fasádního modulu pro rychlou a komplexní renovaci 

  Author: Jan Jírovec; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Adamovský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Cílem této práce je posouzení energetické náročnosti vzorové budovy před a po použití inovativního fasádního modulu, který v sobě zahrnuje tepelnou izolaci, fotovoltaiku a lokální větrací jednotku s termoelektrickou úpravou ...
 • Energetická studie bytových domů 

  Author: Ladislav Šinka; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Diplomová práce se zabývá energetickou studií pro tři bytové domy. Cílem je porovnat spotřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody získané výpočtovými metodami se skutečně naměřenými spotřebami domu. Dále ukázat parametry, ...
 • Spotřeba energie klimatizačního systému 

  Author: Konstantin Korolev; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Hvížďala Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Úkolem této práce je zpracovat návrh chladivového klimatizačního systému a porovnat se stávajícím projektem. Dalším úkolem je stanovit spotřebu energie na chlazení řešené budovy a porovnat výsledky s naměřenými data.
 • Klimatizace datových center 

  Author: Miroslav Mikulajský; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Bakalářská práce se zabývá principem chlazení datových center, distribucí vzduchu v prostorech datového sálu a vznikem hot-pointů. Dále je rozebírána problematika předcházení vzniku hot-pointu. V praktické části je řešena ...
 • Posouzení a porovnání matematických modelů tepelné vodivosti a dynamické viskozity přehřátých par chladiv 

  Author: Monilkumar Nalinkumar Dabhi; Supervisor: Šulc Vladimír; Opponent: Barták Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  V této eseji jsou vyhodnoceny a porovnány matematické rovnice pro specifikované vlastnosti tepelné vodivosti a dynamické viskozity pro přehřátá chladiva ve formě páry. Čtenář je seznámen se základy chladiv, jejich vlastnostmi, ...
 • Integrace obnovitelných zdrojů energie do tepelných sítí dálkového vytápění 

  Author: Šárka Míchalová; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Zavřel Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá integrací obnovitelných zdrojů energie do tepelných sítí dálkového vytápění. Obsahuje popis centralizovaného zásobování teplem (výhody, nevýhody, využívaná zařízení a jednotlivé generace), ...
 • Regulační armatury pro vytápění 

  Author: Josef Vopařil; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat přehled používaných regulačních armatur pro vytápění s důrazem na termostatické regulační ventily. V práci je popsaná teorie regulačních armatur pro vytápění a regulaci tepelného ...
 • Regulace hydraulicky napojených spotřebitelských okruhů 

  Author: Jan Grus; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi hydraulického napojení spotřebitelských okruhů a jejich regulací.
 • Energetická náročnost rodinného domu 

  Author: David Hruška; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Práce se zabývá energetickou náročností rodinného domu.
 • Získávání vody z atmosférického vzduchu 

  Author: Štěpán Vacek; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Práce se zabývá známými principy získávání vody z atmosférického vzduchu a potenciálem kondenzačního principu.
 • Vytápění rodinného domu 

  Author: Martin Podracký; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  V závěrečné práci je řešen návrh otopné soustavy rodinného domu.

View more