Novinky

Department of Environmental Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů 

  Autor: Stručka Marek; Vedoucí práce: Hemerka Jiří; Oponent práce: Vybíral Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
  Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových filtračných materiálov ...
 • Využití termovize v technice prostředí budov 

  Autor: Zelingr Jan; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Kučera Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  Cílem práce bylo vyhodnotit vliv vzdálenosti bezkontaktního měřicího přístroje od měřeného objektu na měřenou povrchovou teplotu. Experimentálně byly ověřovány pyrometry i termovizní kamery, měřeným objektem bylo černé ...
 • Vývoj tepelně-technických vlastností budov a zateplovacích systémů 

  Autor: Pompl Dominik; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
  V rámci této bakalářské práce byl formou literární rešerše zpracován historický vývoj z hlediska normativních nároků na tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla u stavebních konstrukcí. Potom byl tento vývoj aplikován ...
 • Studie vytápění činžovního domu 

  Autor: Machát Aleš; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Šerks Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  Práce se zabývá vytápěním a větráním činžovního domu.
 • Spotřeba energie klimatizačního systému 

  Autor: Muthusamy Praveen Kumar; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Králíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. Total heat gains have ...
 • Zpracování projektu vytápění rodinného domu metodou BIM 

  Autor: Maděra David; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Tomanová Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
  Cílem diplomové práce je porovnání návrhu vytápění rodinného domu pomocí metody BIM (Building Information Modelling) a stávající metody návrhu (pomocí 2D výkresů a samostatných výpočtů tepelných ztrát, potrubní sítě apod.), ...
 • Vytápění budov s téměř nulovou spotřebou energie 

  Autor: Šafránek Jan; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Bakalářská práce řeší návrh výpočtu potřeby energie na vytápění rodinných domů s ohledem na dosažení pasivního standardu a splnění vyhlášky budov s téměř nulovou spotřebou energie. Pro výpočet jsou navrženy tři modelové ...
 • Provoz klimatizace administrativní budovy 

  Autor: Dbalý Libor; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Hvížďala Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Tato práce se zabývá provozem klimatizačního chladivového systému, analýzou naměřených dat a provozem tohoto systému.
 • Použitelnost systému s chladicími trámci na Středním východě 

  Autor: Matta Jacques Rene; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  V současné době každý chce bydlet v budovách s komfortním vnitřním prostředím. Chladicí trámec je typ konvekčního systému HVAC, který je určen pro vytápění nebo chlazení budov pro vytvoření tepelného komfortu. Chladicí ...
 • Filtrační materiály pro průmyslovou a vzduchovou filtraci 

  Autor: Janoušek Miroslav; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Hemerka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  V této práci jsou popsány teoretické základy atmosférické a průmyslové filtrace, základní principy separace částic, provedení atmosférických i průmyslových filtrů včetně jejich třídění a způsobu regenerace. Dále se tato ...
 • Výpočetní metody středotlaké pneumatické dopravy 

  Autor: Vančura David; Vedoucí práce: Hemerka Jiří; Oponent práce: Vybíral Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Cílem této práce je uvést teoretické základy výpočtu tlakové ztráty pneumatické dopravy a na případu pneumatické dopravy odprašků vápence v objektu cementárny v Čížkovicích porovnat tři výpočetní metody určení tlakové ...
 • Vytápění rodinného domu 

  Autor: Tesař Josef; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato práce se zabývá studií vytápění dvoupodlažního, nepodsklepeného rodinného domu, stojícího v Praze. Úkolem je stanovit tepelné ztráty budovy v závislosti na vnitřních výpočtových teplotách, navrhnout optimální podlahovou ...
 • Měření parametrů vnitřního prostředí 

  Autor: Přibyl Jan; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Kučera Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Diplomová práce se zabývá tepelným komfortem člověka, faktory které tepelný komfort ovlivňují a popisuje ukazatele tepelného komfortu PMV, PPD a DP a operativní teplotu. V rámci praktické části byly pomocí vzduchové ...
 • Revize systému vytápění rekreačního objektu 

  Autor: Koudela Matěj; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Bakalářská práce je zaměřena na revizi a případný návrh rekonstrukce vytápění rekreačního domu. Cílem je navrhnout optimálnější a komfortnější řešení. Navržená bude horizontální dvoutrubková protiproudá uzavřená nízkoteplotní ...
 • Studie vytápění bytového domu 

  Autor: Špidla Luděk; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
  Diplomová práce se zabývá vytápěním. V rámci práce je vypracována studie vytápění zadaného bytového domu. Jsou navrženy tepelně technické parametry budovy splňující požadavky normy ČSN 73 0540-2/2011. Tepelné ztráty jsou ...
 • Potřeba energie pro nucené větrání obytných budov 

  Autor: Nečada Jan; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Zbořil Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Hlavním tématem této diplomové práce je posouzení trvalého nuceného větrání v aplikaci pro rodinné domy. V teoretické části jsou uvedeny současné požadavky na větrání obytných budov, systémy větrání a jejich součásti. V ...
 • Energetické hodnocení klimatizace plaveckého bazénu 

  Autor: Pich Tomáš; Vedoucí práce: Drkal František; Oponent práce: Tóth Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Diplomová práce se zabývá klimatizačním systémem bazénové haly. Určením energetické náročnosti provozu referenčního objektu a výpočtem potřeby energie na ohřev vzduchu a potřeby energie na dopravu vzduchu. Hledání úspor ...
 • Energetické hodnocení rodinného domu 

  Autor: Švarcová Anna; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Schwarzer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Diplomová práce analyzuje energetické potřeby tepla na vytápění a přípravu TV pro rodinný dům podle legislativních metod vyhlášky 78/2013 Sb. a metodiky PHPP vypracované Passive House Institute. V práci jsou zhodnoceny ...
 • Vytápění rodinného domu 

  Autor: Fečko Adam; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Cílem této práce je navrhnout vhodné vytápění pro zvolený objekt. V průběhu práce projdu postupně "výpočtovou kuchařkou," která má základ v současných normách potřebných pro výpočet. Výpočet tepelných ztrát bude proveden ...
 • Parametry větracích jednotek pro obytné budovy 

  Autor: Doležal Jakub; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na větrací jednotky pro větrání obytných budov na trhu v České republice a porovnává výkonové parametry těchto jednotek. V první části je popsána teorie větrání, tedy jaké škodlivé látky ...

Zobrazit další