News

Department of Environmental Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vývoj tepelně technických vlastností otvorových výplní 

  Author: Petr Primus; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Cílem této bakalářské práce je zmapovat historický vývoj z hlediska normativních nároků na tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla, u oken a dveří a určit tepelné ztráty konkrétního objektu pouze při změnách ...
 • Výkonové parametry ventilátorových konvektorů 

  Author: Filip Cizner; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Vavřička Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá klimatizačními systémy administrativních budov. Práce popisuje klimatizační systémy obecně a podrobně se věnuje problematice klimatizačních systémů s ventilátorovými konvektory. V první části se ...
 • Klimatické údaje pro výpočet solárních systémů 

  Author: Šebesta Jan; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tématem bakalářské práce je analýza klimatických údajů, především slunečního ozáření, ze zdrojů jako jsou CHMI, Meteonorm a PVGIS. Porovnávají se hodnoty pro krajská města České republiky ze zdroje CHMI a pro tři města se ...
 • Vytápění budov s téměř nulovou potřebou energie 

  Author: Gulázsiová Sandra; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou energetické potřeby na vytápění a přípravu teplé vody víkendového domu. Dům byl navržen ve čtyřech variantách. Modely objektu se liší tepelně technickými vlastnostmi obálky budovy a ...
 • Rekonstrukce větracích systémů bytových domů 

  Author: Grospičová Václava; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Adamovský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Bakalářská práce se zabývá celkovou analýzou bytových jader používaných v panelové výstavbě bytových domů postavených v minulém století. Cílem práce je zhodnotit dočasné systémy větrání, jejich funkčnost a požární bezpečnost, ...
 • Návrh vytápění bytového domu 

  Author: Calta Petr; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Práce se zabývá zpracováním prováděcí projektové dokumentace vytápění a ohřevu teplé vody pro čtyřpodlažní bytový dům.
 • Studie vytápění rodinného domu 

  Author: Rykl Radoš; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Bakalářská práce se zabývá dvěma varianty vytápění rodinného domu a porovnání jich mezi sebou.
 • Volné chlazení datacenter 

  Author: Steinhart Petr; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Předmětem bakalářské práce je stanovení ročních energetických úspor v konkrétním datacentru o přibližném příkonu 70 kW, při použití přímého volného chlazení. Nejprve byla stanovena potřeba energie na chlazení datového ...
 • Analýza přínosů fotovoltaického systému 

  Author: Minařík Petr; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Schwarzer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
  Stanovení solárního pokrytí u rodinných a bytových domů je velice komplexní záležitost, kdy mezi hlavní kritéria patří odběrový profil elektrické energie a velikost instalovaného solárního systému. Diplomová práce se zabývá ...
 • Studie vytápění bytového domu 

  Author: Mikolášek Roman; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Matuška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Diplomová práce se zabývá studií vytápění pro panelový dům o 6 NP a 12 NP. Tepelné ztráty byly vypočteny podle ČSN EN 12 831 před a po zateplení obou budov. Podle vypočtených tepelných ztrát byly navrženy varianty zdrojů ...
 • Tepelná zátěž kancelářských místností 

  Author: Nguyen Dac Hai; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Drkal František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tématem diplomové práce je tepelná zátěž kancelářských místností. Hlavním cílem je posouzení použitelnosti normy ČSN 73 0548. K posouzení byla použita metodika BESTEST. Dále byl vytvořen modelový případ BESTEST v simulačním ...
 • Umístění otopného tělesa ve vytápěné místnosti 

  Author: Pavelka Ondřej; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Hojer Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Diplomová práce hodnotí vliv umístění otopného tělesa na tepelnou pohodu ve vytápěné místnosti pomocí počítačové simulace CFD.
 • Klimatizace datacenter 

  Author: Erdenečulún Džagar; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Bakalářská práce se zaměřuje na klimatizaci datových center. Vysvětluje a popisuje základní princip klimatizace a jejích použití. Dále se práce zabývá jednotlivými systémy chladicích zařízení a jejich efektivity.
 • CFD model a simulace pro návrh stříkacího boxu 

  Author: Nalugotla Elijah Might; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Účinný odvod částic barev a těkavých látek větráním při homogenním proudění vzduchu v pracovní oblasti je nejdůležitější vlastností lakovacího boxu. Zároveň nesmí být narušen proces samotného lakování. Z různých výzkumů ...
 • Provoz klimatizace obchodního centra 

  Author: Kunc Martin; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Karnas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Bakalářská práce se zabývá spotřebou energie obchodního centra Chodov. První část bakalářské práce je věnována popisem větracích a klimatizačních zařízení a historií klimatizace, zdroje chladu pro klimatizační zařízení, ...
 • Návrh velkoplošného sálavého vytápění výrobní průmyslové haly 

  Author: Kapras Tomáš; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Hojer Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vytápění velkoprostorových průmyslových objektů, a to zejména na sálavé vytápění.
 • Možnosti řízení tepelného výkonu otopných soustav se zaměřením na místní regulaci 

  Author: Horňák Martin; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Práce si klade za cíl předložit stručný přehled základních principů místní regulace tepelného výkonu otopných těles regulačními ventily s regulátory a vybrané vzorky termostatických hlavic, termo a servopohonů, P-regulátorů ...
 • Studie vytápění rodinného domu 

  Author: Brokeš Kryštof; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Studie energetické náročnosti rodinného domu z pohledu vytápění a přípravy teplé vody s použitím solárních kolektorů. Sestavení tří výpočetních modelů rodinného domu dle normy ČSN 73 0540-2 s použitím tří zdrojů tepla pro ...
 • Fialův termofyziologický model tepelného komfortu 

  Author: Šišolák Jan; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Barták Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Předmětem diplomové práce je popis a implementace Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu ve zjednodušené verzi. Součástí práce je všeobecný popis modelů tepelného komfortu, popis pasivního a aktivního systému ...
 • Řízení oběhových čerpadel 

  Author: Kukal Petr; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá různými druhy regulace oběhových čerpadel v otopné soustavě, jejich výhodami a nevýhodami včetně cenového srovnání jednotlivých typů od různých výrobců.

View more