Novinky

Department of Environmental Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Měření parametrů vnitřního prostředí 

  Autor: Přibyl Jan; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Kučera Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Diplomová práce se zabývá tepelným komfortem člověka, faktory které tepelný komfort ovlivňují a popisuje ukazatele tepelného komfortu PMV, PPD a DP a operativní teplotu. V rámci praktické části byly pomocí vzduchové ...
 • Revize systému vytápění rekreačního objektu 

  Autor: Koudela Matěj; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Bakalářská práce je zaměřena na revizi a případný návrh rekonstrukce vytápění rekreačního domu. Cílem je navrhnout optimálnější a komfortnější řešení. Navržená bude horizontální dvoutrubková protiproudá uzavřená nízkoteplotní ...
 • Studie vytápění bytového domu 

  Autor: Špidla Luděk; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
  Diplomová práce se zabývá vytápěním. V rámci práce je vypracována studie vytápění zadaného bytového domu. Jsou navrženy tepelně technické parametry budovy splňující požadavky normy ČSN 73 0540-2/2011. Tepelné ztráty jsou ...
 • Potřeba energie pro nucené větrání obytných budov 

  Autor: Nečada Jan; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Zbořil Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Hlavním tématem této diplomové práce je posouzení trvalého nuceného větrání v aplikaci pro rodinné domy. V teoretické části jsou uvedeny současné požadavky na větrání obytných budov, systémy větrání a jejich součásti. V ...
 • Energetické hodnocení klimatizace plaveckého bazénu 

  Autor: Pich Tomáš; Vedoucí práce: Drkal František; Oponent práce: Tóth Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Diplomová práce se zabývá klimatizačním systémem bazénové haly. Určením energetické náročnosti provozu referenčního objektu a výpočtem potřeby energie na ohřev vzduchu a potřeby energie na dopravu vzduchu. Hledání úspor ...
 • Energetické hodnocení rodinného domu 

  Autor: Švarcová Anna; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Schwarzer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Diplomová práce analyzuje energetické potřeby tepla na vytápění a přípravu TV pro rodinný dům podle legislativních metod vyhlášky 78/2013 Sb. a metodiky PHPP vypracované Passive House Institute. V práci jsou zhodnoceny ...
 • Vytápění rodinného domu 

  Autor: Fečko Adam; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Cílem této práce je navrhnout vhodné vytápění pro zvolený objekt. V průběhu práce projdu postupně "výpočtovou kuchařkou," která má základ v současných normách potřebných pro výpočet. Výpočet tepelných ztrát bude proveden ...
 • Parametry větracích jednotek pro obytné budovy 

  Autor: Doležal Jakub; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na větrací jednotky pro větrání obytných budov na trhu v České republice a porovnává výkonové parametry těchto jednotek. V první části je popsána teorie větrání, tedy jaké škodlivé látky ...
 • Hydraulické vlastnosti  prvků vzduchotechniky 

  Autor: Tomsa Vít; Vedoucí práce: Kučera Miroslav; Oponent práce: Nový Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
  Tématem této práce je měření hydraulických vlastností vzduchotechnických klapek kruhového průřezu a sérii dvou klapek. V úvodní části práce jsou popsány jednotlivé měřené klapky, které byly použity k vyhodnocení tlakových ...
 • Optimalizace provozu bytového domu 

  Autor: Janďourek Jakub; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Tintěra Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací plynové kotelny bytového domu. Součástí diplomové práce je sestavení analytického modelu potřeby tepla, porovnání teoretické a skutečné potřeby tepla za dané období s následným návrhem ...
 • Solární kolektor s dvojí funkcí 

  Autor: Mohite Abhinav; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Šourek Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Tématem práce je solární kolektor s dvojí funkcí, který by měl ohřívat vzduch v zimě a vodu v létě. Návrh kolektoru byl motivován snahou využít komerčně dostupné komponenty, aby bylo dosaženo přijatelné ceny kolektoru. ...
 • Rekonstrukce vytápění řadového dvojdomu 

  Autor: Česák Martin; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato bakalářská práce řeší rekonstrukci vytápění řadového dvojdomu. Byly ověřeny tepelně technické parametry stavebních konstrukcí a případně doplněny vhodnými stavebními konstrukcemi, aby splnily normu ČSN 73 0540-2/2011. ...
 • Návrh energeticky nulového bytového domu 

  Autor: Ťopek Vilém; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Schwarzer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tématem diplomové práce je energeticky nulový bytový dům. První část práce se zabývá budovami s nízkou potřebou energie, jejich historií, rozdělením, definicemi a vhodnými zdroji energie pro energeticky úsporné budovy. ...
 • Vývoj tepelně technických vlastností budov 

  Autor: Pavelka Ondřej; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá historickým vývojem tepelně technických vlastností budov a výpočtem tepelných ztrát konkrétního objektu. Dále se věnuje zmapování a porovnání různých zateplovacích systémů.
 • Klimatizace administrativní budovy 

  Autor: Jurinec Pavel; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Hvížďala Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku chlazení a vytápění administrativní budovy v Horních Počernicích. Chlazení a vytápění je řešeno pouze klimatizačním systémem. V této práci jsou spočteny zisky objektu dle ...
 • Provoz klimatizace administrativní budovy v zimě 

  Autor: Nosek Karel; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Tóth Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je řešení problematiky klimatizace v kancelářském prostoru administrativní budovy Skanska Opatov v zimním období. V zimě je problém s vnitřními zisky kanceláře, proto jsou zpracovány tepelné ...
 • Nástroj pro posuzování projektů sálavého vytápění 

  Autor: Víša Jan; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
  Cílem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivou výpočetní pomůcku pro kontrolu či návrh vytápění sálavými panely bilanční metodou. Výpočetní pomůcka je koncipována jako dokument programu MS Excel s podporou maker ...
 • Provoz zdroje tepla a chladu universitní budovy 

  Autor: Uchytil Jan; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Beber Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Diplomová práce se zabývá analýzou dat naměřených na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Tato data souvisí se zdrojem tepla a chladu. Jako zdroj tepla a chladu je použito tepelné čerpadlo země-voda. Data jsou ...
 • Umisťování indikátorů na otopná tělesa 

  Autor: Sviták Luboš; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Práce se zabývá legislativními předpisy v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění a příkladech posuzuje jednotlivé indikační metody.
 • Potřeba tepla na vytápění u velkoprostorových objektů 

  Autor: Rojas Aparicio Natasha Carolina; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Šourek Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
  Při výpočtu roční potřeby tepla na vytápění velkoprostorových objektů musí být brán zvláštní zřetel na výšku objektu. Diplomová práce zkoumá výpočetní postupy a dostupné normy, použitelné k získání těchto výstupů. V průběhu ...

Zobrazit další