Novinky

Department of Environmental Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Optimalizace provozu bytového domu 

  Autor: Janďourek Jakub; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Tintěra Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací plynové kotelny bytového domu. Součástí diplomové práce je sestavení analytického modelu potřeby tepla, porovnání teoretické a skutečné potřeby tepla za dané období s následným návrhem ...
 • Solární kolektor s dvojí funkcí 

  Autor: Mohite Abhinav; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Šourek Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Tématem práce je solární kolektor s dvojí funkcí, který by měl ohřívat vzduch v zimě a vodu v létě. Návrh kolektoru byl motivován snahou využít komerčně dostupné komponenty, aby bylo dosaženo přijatelné ceny kolektoru. ...
 • Rekonstrukce vytápění řadového dvojdomu 

  Autor: Česák Martin; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato bakalářská práce řeší rekonstrukci vytápění řadového dvojdomu. Byly ověřeny tepelně technické parametry stavebních konstrukcí a případně doplněny vhodnými stavebními konstrukcemi, aby splnily normu ČSN 73 0540-2/2011. ...
 • Návrh energeticky nulového bytového domu 

  Autor: Ťopek Vilém; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Schwarzer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tématem diplomové práce je energeticky nulový bytový dům. První část práce se zabývá budovami s nízkou potřebou energie, jejich historií, rozdělením, definicemi a vhodnými zdroji energie pro energeticky úsporné budovy. ...
 • Vývoj tepelně technických vlastností budov 

  Autor: Pavelka Ondřej; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá historickým vývojem tepelně technických vlastností budov a výpočtem tepelných ztrát konkrétního objektu. Dále se věnuje zmapování a porovnání různých zateplovacích systémů.
 • Klimatizace administrativní budovy 

  Autor: Jurinec Pavel; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Hvížďala Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku chlazení a vytápění administrativní budovy v Horních Počernicích. Chlazení a vytápění je řešeno pouze klimatizačním systémem. V této práci jsou spočteny zisky objektu dle ...
 • Provoz klimatizace administrativní budovy v zimě 

  Autor: Nosek Karel; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Tóth Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je řešení problematiky klimatizace v kancelářském prostoru administrativní budovy Skanska Opatov v zimním období. V zimě je problém s vnitřními zisky kanceláře, proto jsou zpracovány tepelné ...
 • Nástroj pro posuzování projektů sálavého vytápění 

  Autor: Víša Jan; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
  Cílem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivou výpočetní pomůcku pro kontrolu či návrh vytápění sálavými panely bilanční metodou. Výpočetní pomůcka je koncipována jako dokument programu MS Excel s podporou maker ...
 • Provoz zdroje tepla a chladu universitní budovy 

  Autor: Uchytil Jan; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Beber Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Diplomová práce se zabývá analýzou dat naměřených na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Tato data souvisí se zdrojem tepla a chladu. Jako zdroj tepla a chladu je použito tepelné čerpadlo země-voda. Data jsou ...
 • Umisťování indikátorů na otopná tělesa 

  Autor: Sviták Luboš; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Práce se zabývá legislativními předpisy v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění a příkladech posuzuje jednotlivé indikační metody.
 • Potřeba tepla na vytápění u velkoprostorových objektů 

  Autor: Rojas Aparicio Natasha Carolina; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Šourek Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
  Při výpočtu roční potřeby tepla na vytápění velkoprostorových objektů musí být brán zvláštní zřetel na výšku objektu. Diplomová práce zkoumá výpočetní postupy a dostupné normy, použitelné k získání těchto výstupů. V průběhu ...
 • Zpětné získávání tepla ve větracích jednotkách 

  Autor: Weinzetl Jan; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Šourek Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
  V dnešní době je ve všech technických odvětvích jedním z hlavních cílů co nejefektivněji využít všechny dostupné zdroje potřebné pro provoz strojů či výrobních zařízení a pro vytvoření vhodných podmínek k pobytu člověka ...
 • Zátěžový profil ohřívačů teplé vody 

  Autor: Mazur Matěj; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
  Jedná se o práci, která mapuje vydané časové charakteristiky průběhů odběrů teplé vody (tabulky v nařízeních evropské komise č. 811/2013, č. 812/2013, č. 813/2013 a č. 814/2013) a porovnává je s reálně naměřenými údaji ...
 • Vytápění rodinného domu 

  Autor: Mikolášek Roman; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu. Návrh otopné soustavy vyplývá z projektové dokumentace objektu a platných norem. Otopná soustava je řešena jako dvoutrubková ...
 • Rekuperace tepla ve sprchách 

  Autor: Morong Miroslav; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Matuška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  V důsledku ochrany životního prostředí a stále rostoucích cen za energie, se v dnešní době čím dál více mluví o zpětném získávání tepla. Aktuálním trendem je snižování tepelných ztrát domu, což snižuje potřebu tepla na ...
 • Studie využitelnosti obnovitelných zdrojů energie v ČR 

  Autor: Kapras Tomáš; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie a to na energii sluneční, větrnou, vodní, geotermální, na energii prostředí a na energii biomasy. V práci je uveden původ jejich vzniku, způsoby jejich využití ...
 • Ověření akustických parametrů experimentální měřicí tratě 

  Autor: Tůma Karel; Vedoucí práce: Kučera Miroslav; Oponent práce: Nový Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
  Bakalářská práce se zabývá měřením akustických vlastností experimentální měřící trati navržené pro zjišťování akustických parametrů různých vzduchotechnických elementů. Cílem této práce je vytvořit podrobný popis jednotlivých ...
 • Budovy s téměř nulovou potřebou energie 

  Autor: Bartoš Ondřej; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-28)
  Bakalářská práce se zabývá studií a následným návrhem budovy s téměř nulovou potřebou energie. Je řešena pro dva výpočtové modely a tři normované hodnoty součinitele prostupu tepla. Práce zkoumá potřebu tepla na vytápění ...
 • Nízkoenergetické a pasivní budovy 

  Autor: Sukdol Jan; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
  Bakalářská práce řeší návrh a srovnání několika výpočtových modelů s rozdílnou konstrukcí a rozdílnými požadavky na vlastnosti obvodových stěn. Pro dané modely jsou vypočteny potřeby tepla na ohřev vody, na vytápění, a ...
 • Vliv návrhových podmínek na výkon klimatizace kolejových vozidel 

  Autor: Hejduk Pavel; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Begeni Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
  Diplomová práce řeší vliv venkovních klimatických podmínek na chladicí výkon klimatizačního zařízení vozidla tramvaje provozovaného v různých lokalitách světa. Na základě reálných klimatických údajů jsou na začátku práce ...

Zobrazit další