Collections in this community

Recent Submissions

 • Obtékání budov větrem kombinované s přenosem tepla 

  Author: Oldřich Budinka; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  Diplomová práce se zabývá CFD simulacemi proudění a přenosu tepla v okolí budov. Byla použita publikovaná a validovaná CFD studie zabývající se prouděním kolem dvou budov, zejména nárůstem rychlosti v průchodu mezi budovami ...
 • Rešerše metod pro modelování a posouzení dálkového vytápění budov 

  Author: Karim Khaled Abdelmaguid Mahmoud Taha; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  Účelem této práce je provést rešerži simulačních nástrojů, které mohou pomoci při revitalizaci současných sítí dálkového vytápění. Prezentovaná literární rešerže se zabývá možnými přístupy modelování a simulačními nástroji ...
 • Simulační analýza systému centrálního zásobování teplem: scénáře pro modernizaci 

  Author: Adam Slavík; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  Diplomová práce se zabývá simulační analýzou příkladového systému centrálního zásobování teplem (CZT). Pro příkladový systém jsou navrženy scénáře modernizace, které vychází ze současných trendů v CZT známých ze zahraničí. ...
 • Větrání a klimatizace rodinného domu 

  Author: Ondřej Balihar; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Veverková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Výsledkem diplomové práce je porovnání způsobů úpravy vnitřní teploty rodinného domu za účelem zlepšení vnitřního klimatu v letním období. Navrhované systémy chlazení a stínicí techniky jsou porovnány na základě provozu a ...
 • Klimatizace administrativní budovy 

  Author: Marián Strmeň; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Fiedler Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je zameraná na odvodenie vzťahov nutných k správnemu návrhu systému klimatizácie a rešerš typov, funkcií a použitia aktuálnych jednotlivých systémov. Táto časť bude ...
 • Posouzení využití čističek vzduchu 

  Author: Erik Bóna; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Červený Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato diplomová práce se zabývá principy odlučování suspendovaných částic, zhodnocením využití přenosných čističek vzduchu ve vnitřním prostředí a v nich používanými technologiemi čistění vzduchu v současné době. V praktické ...
 • Simulace provozu sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení 

  Author: Evgenii Zhulitov; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Zelenský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato diplomová práce se zabývá simulací provozu sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení. Její součástí je vytvoření 3D model sálavého panelu a provedení simulace vytápění a chlazení. Teoretická ...
 • Chladicí faktory zdrojů chladu 

  Author: Anton Ushkats; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šulc Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Diplomová práce se zabývá chladicími faktory zdrojů chladu, jejich analýzou a porovnáním, ekodesignem zdrojů chladu, dále rozborem kompresorů ve zdrojích chladu, jejich typy a principy fungování a druhy chladiv. Na základě ...
 • Využití zpětného získávání tepla u rodinného domu 

  Author: Jáchym Jirásek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Koncept pasivního stavitelství Optimalizmus se snaží o vyvrácení představy, že pro pasivní bydlení jsou nutné vysoké počáteční náklady. Koncept navrhuje rodinný dům, který má zajistit dosažení pasivního standardu při ...
 • Chladicí faktory zdrojů chladu v nákupním centru 

  Author: Karel Šteker; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Karnas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací přistavené strojovny chladu (strojovna D) v obchodním centru Westfield na pražském Chodově. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na klimatizační systémy, popis jejich základních ...
 • Vnitřní prostředí pro uchování a expozici sbírek muzejní povahy 

  Author: Tadeáš Šerhant; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Diplomová práce se zabývá podmínkami vnitřního prostředí pro dlouhodobé uchovávání historických hudebních nástrojů a dalších exponátů. V teoretické části je popsán vliv teploty vnitřního vzduchu, relativní vlhkost vzduchu ...
 • Návrh vytápění a přípravy TV pro rodinný dům s využitím metody BIM 

  Author: Kyrylo Korobko; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Svoji bakalářskou práce jsem rozdělil na 2 podstatné části: seznámení s metodou BIM a její popis a projektovou část. V první polovině bude popsáno, jak vznikla metoda BIM, co k tomu vedlo, vývoj metody, oblast použití, ...
 • Studie vytápění nájemního domu 

  Author: Martin Horňák; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato diplomová práce se zabývá kompletní studií větrání a vytápění čtyřpatrového nájemního domu se společným prostorem strojovny vytápění a vzduchotechniky v půdním prostoru.
 • Ekonomická analýza změny zdroje tepla pro bytový dům 

  Author: Dominik Linek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Práce se zabývá návrhem a analýzou soustavy s tepelnými čerpadly, sloužící pro přípravu teplé vody a vytápění bytového domu. V rešeršní části se bakalářská práce zabývá teorií funkce tepelného čerpadla, typy tepelných ...
 • Využití metodiky BIM pro návrh technických systémů rodinného domu 

  Author: Martin Kejmar; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Vavřička Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Práce se zabývá návrhem technických systémů pomocí BIM přístupu. Konkrétně vytápění, vodovod, kanalizace, plyn, vzduchotechnika a chlazení s následným porovnáním se standardním postupem návrhu v 2D softwaru.
 • Studie vytápění rodinného domu 

  Author: Tomáš Taraba; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Vavřička Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá studií vytápění rodinného domu. V první části bylo třeba stanovit tepelně-technické vlastnosti konstrukcí a vypočítat tepelné ztráty domu. Výpočet byl proveden dle ČSN EN 12 831-1. Pro tento ...
 • Měření neprůzvučnosti dělicích konstrukcí 

  Author: Valeriia Novak; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Králíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Táto bakalářská práce se zabývá problematikou vzduchové neprůzvučnosti, která je součástí stavební akustiky. Cílem je měření vzduchové neprůzvučnosti specifického případu mezibytové konstrukce mezi ložnicemi malých rozměrů ...
 • CFD modelování a simulace radiálního ventilátoru 

  Author: Tao Jiang; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Hojer Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Téma práce patří do oboru CFD modelování a simulací proudění v zařízeních s rotujícími prvky. Konkrétně cílem této práce bylo nasimulovat výkonovou charakteristiku (P-V) radiálního ventilátoru typu RFE 200-L vyráběného ...
 • Simulační posouzení energetické flexibility rezidenčního domu v rámci koncepce chytré sítě 

  Author: Daniel Petrovič; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Wolf Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce se zabývá vyhodnocením energetické flexibility bytového domu. Pro její zjištění byl vytvořen numerický model v simulačním softwaru (TRNSYS). Následně byl navrhnut experiment jako odezva na skokovou změnu, který ...
 • Teplotní faktor rotačních regeneračních výměníků 

  Author: Filip Cizner; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Barták Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Cílem diplomové práce je provedení rešerše odborné literatury zabývající se rotačními regeneračními výměníky tepla pro vzduchotechnické aplikace – technickými aspekty samotných výměníků, metodikou popisující výpočet ...

View more