Novinky

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Dvouosý naklápěcí stojan pro zkoušení spalovacích motorů 

  Autor: Světlík David; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Rudolf Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných částí dvouosého naklápěcího stojanu pro testování spalovacích motorů. Motivací pro tuto diplomovou práci je výzkum chování motorových kapalin za působení dynamických účinků v ...
 • Konstrukční řešení uložení pohonného ústrojí při podélné zástavbě 

  Autor: Vilímec Petr; Vedoucí práce: Zoul Václav; Oponent práce: Vokáč Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Na základě údajů o únosnosti a tuhosti pružných prvků byly vypočítány vlastní frekvence pohonného soustrojí a nevyvážené účinky pohybujících se setrvačných hmot motoru. Na základě výsledků těchto výpočtů byly zvoleny pružné ...
 • Klikový mechanismus pro experimentální jednoválcový motor 

  Autor: Souček Jakub; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Šopík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Práce se zabývá úpravou klikového mechanismu zkušebního jednoválcového motoru AVL 5402. Tato práce je součástí většího projektu kompletní přestavby tohoto motoru ze vznětového na zážehový. V úvodu je představena současná ...
 • Možnosti měření emisí osobních automobilů v reálném provozu 

  Autor: Schreiber Šimon; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Strapko Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi měření emisí osobních automobilů a homologačními testy pro nové modely. Úvodní pasáž práce je věnována dnes platné legislativě pro měření emisí. Práce se věnuje i zkušebním ...
 • Plnicí potrubí plynového spalovacího motoru Kubota 2,4l 

  Autor: Vokáč Jiří; Vedoucí práce: Škarohlíd Marcel; Oponent práce: Štochl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  V této diplomové práci jsem se zabýval plnicím potrubím plynového spalovacího motoru a jeho optimalizací pro zvýšení výkonu. Vlastní optimalizace proběhla v SW "GT- Power 7.4" a modelace výsledného potrubí byla vytvořena ...
 • Návrh sacího traktu motoru Yamaha R6. 

  Autor: Císař Ondřej; Vedoucí práce: Červenka Libor; Oponent práce: Lempera Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Práce se zabývá návrhem sacího traktu pro vůz formulového typu. Celý návrh je podřízen pravidlům Formula SAE. V práci je popsán vývoj pro závodní sezónu 2016. Značná část práce je věnována praktickému měření na brzdovém ...
 • Optimalizace zážehového motoru s výkonovou tubínou 

  Autor: Kohout Petr; Vedoucí práce: Bolehovský Ondřej; Oponent práce: Pohořelský Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V této magisterské diplomové práci je vytvořen simulační výpočetní model pro zjišťování potenciálu výkonové turbiny připojené k benzinovému zážehovému motoru. Při simulacích je implementován pokročilý model zachycující ...
 • Hybrid Vehicle Driveline concept 

  Autor: Fabry Pavel; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Morkus Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh konceptu dvojspojkové převodovky pro automobil segmentu B poháněný benzinovým motorem a dvěma elektickými motor-generátory. Koncept je podpořen simulací zatěžovacího cyklu. Základní ...
 • Inovace stanoviště pro zkoušení ventilových rozvodů 

  Autor: Hübner Zdeněk; Vedoucí práce: Emrich Miloslav; Oponent práce: Liškář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se věnuje inovaci měřícího stanoviště určeného k měření ventilových rozvodů spalovacích motorů. Je provedena analýza výchozího stavu stanoviště. Na stanovišti jsou provedeny konstrukční změny, jsou ...
 • Analysis of the DNOx 2.2 system's equalizing membrane stress 

  Autor: Pitra Marek; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Wicaksono Satrio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-29)
  Tato práce popisuje napětí na vyrovnávací membráně DNOx 2.2. zásobovacího modulu. Chování membrány je simulováno v ABAQUS FEA softwaru. Následně byly určeny místa s kritickým napětím a poté byly navrhnuty tvarové modifikace ...
 • Autonomní jízda zmenšeného modelu SMALL 

  Autor: Škvor Josef; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Tato práce se zabývá přestavbou modelu SMALL. Dále se tato práce zabývá autonomním couváním soupravy složené z tažného vozidla a jednonápravového přívěsu. V této souvislosti budou navrženy algoritmy a následně odzkoušeny ...
 • Vypružení pro jednonápravový podvozek kolejového autobusu 

  Autor: Hromádka Tomáš; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Heptner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Hlavní náplní práce bylo navržení vypružení pro kolejový autobus. Teoretická část byla vypracována formou rešerše, na téma jednonápravové kolejové vozy a jejich vypružení. Následoval hmotnostní a silový rozbor, byly stanoveny ...
 • Návrh pohonu rozvodů pro experimentální jednoválcový motor 

  Autor: Kolečkář Pavel; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Baran Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Tato práce se zabývá konstrukcí víka hlavy válce a návrhem systému měření zdvihu ventilu pro experimentální jednoválcový motor. Ve víku jsou uloženy vačkové hřídele, dále je počítáno s instalací systémů variabilního časování ...
 • Návrh mechanického ovládání ventilového rozvodu motoru Škoda pro provoz Atkinsonova i Millerova cyklu 

  Autor: Macháček Jan; Vedoucí práce: Miklánek Ĺubomír; Oponent práce: Syrovátka Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Bakalářská práce je zaměřena na úpravy ventilových rozvodů umožňujících provoz jak konvenčního Ottova cyklu, tak i nekonvenčních cyklů spalovacího motoru. Nekonvenční pracovní cykly jsou Atkinsonův (LIVC) a Millerův (EIVC). ...
 • Simulace špinění karoserie v softwaru OpenFOAM 

  Autor: Haman Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Oldřich; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Tato práce se zabývá špiněním automobilů od vlastních kol. Do simulačního softwaru OpenFOAM je implementována metoda založená na eulerovském přístupu. Jsou provedeny výpočty na reálné geometrii automobilu. Je prezentována ...
 • Návrh chladící soustavy motoru pro vůz Formule Student 

  Autor: Bugár Patrik; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Červenka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
  Cieľom práce bolo navrhnúť chladiacu sústavu v súlade s pravidlami súťaže Formula Student a vymedziť nedostatky návrhov minulých riešení.
 • Sestava kladek pro kladkový stav ČVUT 

  Autor: Hryz Petr; Vedoucí práce: Kalivoda Jan; Oponent práce: Bauer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Kladkový stav ČVUT je zařízení sloužící k simulaci jízdy železničního podvozku po kolejích. Pro dosahování stále kvalitnější simulace je naplánována změna pohonu kladek kladkového stavu a rozšíření simulace o simulaci ...
 • Blok válce experimentálního jednoválcového motoru 

  Autor: Kacovský Ondřej; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Emrich Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
  Práce se zabývá návrhem bloku pro experimentální jednoválcový motor Škoda. V první části je vlastní návrh bloku pro jednoválcovou i víceválcovou hlavu. Následuje technologie výroby jednotlivých dílů bloku včetně navrhovaných ...
 • Konstrukce a optimalizace systému řízení pro vůz Formula Student 

  Autor: Pítr Tomáš; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Astraverkhau Nikita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Cílem diplomové práce je konstrukce systému řízení pro vozy Formula Student týmu CTU CarTech s označením FS07 a FS08. Práce se zabývá návrhem hřebenové převodky řízení, kuželové převodky řízení, topologickou optimalizací ...
 • Scavenged Pre-Chamber for a Light-Duty Truck Gas Engine 

  Autor: Andres Jan; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Wicaksono Satrio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-14)
  Práce řeší 3-D CAD model předkomůrkového zážehového systému pro motor, který je schopen spalovat zemní plyn. Model i výkresová dokumentace je řešena v softwaru PTC Creo. Cílem je vytvořit modulární předkomůrkový systém s ...

Zobrazit další