News

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Collections in this community

Recent Submissions

 • Možnosti snižování emisí automobilu na základě vyhodnocení měření emisí za reálného provozu 

  Author: Marek Fencl; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Kadleček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
  V této práci jsou shrnuty základy motorů, prvků výfukového systému, emisí a obsahuje úvod do analýzy emisních dat a kalibrace. Na rozdílech mezi WLTC (Worldwide harmonized Light duty Test Cycle) a RDE (real driving emissions) ...
 • Upevnění sedadel v elektrických trakčních jednotkách 

  Author: David Eliáš; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Prell Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout konzolu pro upevnění sedadel do moderních elektrických trakčních jednotek.
 • Developement of two speed transmission for electrical powertrain of tactical military vehicle 

  Author: Vladimír Krulík; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-02)
  Developement of two speed transmission for electrical powertrain of tactical military vehicle
 • Ovládání a akvizice dat na zkušebním stavu převodových ústrojí motorových vozidel. 

  Author: Martin Kovář; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Sobotka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Tato práce ve svém úvodu pojednává o měřicích metodách vybraných fyzikálních veličin v rámci testovaní převodových ústrojí motorových vozidel. Dále popisuje současný stav zkušebního stanoviště v laboratořích v Praze na ...
 • Aktualizace metod výpočtu kmitání poháněcích soustrojí 

  Author: Jiří Lukáš; Supervisor: Zoul Václav; Opponent: Prokýšek Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Současné metody výpočtu kmitání pohonů jsou nahrazovány metodami novými. Cílem diplomové práce je využít výpočtový software, který je na ústavu automobilů k dispozici (GT-Power, MATLAB) a využít možností, který tento SW ...
 • Koncept přední hnané nápravy elektromobilu 

  Author: Rastislav Ondica; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Svoboda Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Táto diplomová práca predstavuje koncepčný návrh prednej poháňanej nápravy pre elektrické vozidlo, pričom ide o možnú náplň práce strojného inžiniera v oblasti motorových vozidiel. Obsahuje teoretický opis častí prednej ...
 • Úpravy uzavřeného zkušebního stavu automobilních převodovek 

  Author: Jakub Mansfeld; Supervisor: Miláček Ondřej; Opponent: Havlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Předmětem diplomové práce Úpravy uzavřeného zkušebního stavu automobilních převodovek je dokončení úprav na uzavřeném zkušebním stavu pro automobilní převodovky v laboratořích ČVUT pro dlouhodobý provoz v režimu více ...
 • Kolová jednotka osobního vozu a ložiskové uložení 

  Author: Robert Fiedler; Supervisor: Tajzich Václav; Opponent: Vrána Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Tato diplomová práce se věnuje valivým ložiskům; automobilovým, ložiskovým jednotkám a uložení kola u osobních automobilů. V první části jsou představeny ložiskové jednotky, jejich rozdělení, specifika, konstrukční uspořádání, ...
 • Vývoj virtuálního toolchainu pro vyhodnocení charakteristik hluku a vibrací pohonných řetezců Toyota Hybrid System 

  Author: Ivo Vodička; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: De Smet Jeroen
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Tato práce se sestává z rešerše hybrdních pohonů vozidel a NV problematikou pohonného ústrojí Toyota Hybrid System, vývoje a validace MBD metodologie pro predikci booming noise.
 • Tvorba , simulace a ověření modelů vzduchového systému spalovacího motoru pro použití v prediktivním řízení 

  Author: Arulkumaran Mathivanan; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Nagano Shota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  This thesis deals with the creation of Engine models to simulate the engine airpath behaviour for implementation of a Model predictive control system to control the engine airpath. The models are simulated and validated ...
 • Detekce nadměrných emisí oxidů dusíku u těžkých vozidel během běžného provozu 

  Author: Alden Fred Arul Raj; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením výsledků měření emisí NOx ze silničních nákladních vozidel během jízdy po dálnici. Měření bylo provedeno měřicím vozidlem vybaveným infračerveným analyzátorem plynů s rychlou odezvou, ...
 • Kalibrace simulačního modelu motoru 

  Author: Jan Michálek; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Pohořelský Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
  Obsahem této diplomové práce je kalibrace simulace čtyřválcového motoru Yamaha YZF-R6 použitého ve studentské formuli. První část práce se zaměřuje na experimentální měření na brzdovém stanovišti pro získání potřebných ...
 • Hybridní vozidlo bez klasické nebo planetové převodovky 

  Author: Michal Musil; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Heřmanová Jolana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
  Moje bakalářská práce se zabývá přehledem a porovnáním současných hybridních pohonných ústrojí, jejich popisem a simulací jízdního cyklu vozidla tohoto typu v programu GT-Suite. Ve své práci uvedu jednotlivé typy hybridních, ...
 • Železniční nákladní vůz pro přepravu osobních automobilů 

  Author: Daniel Drnec; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
  Práce se zabývá návrhem nákladního vozu pro přepravu osobních automobilů a motocyklů, primárně určeného pro použití v dálkových autovlacích, který se vyznačuje přepravou vozidel na samostatných bočně vykládaných paletách. ...
 • Koncepční studie řešení článkové nákladní tramvaje 

  Author: Zinovii Flonts; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kalivoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
  Bakalářská práce je studie stávajících řešení nákladních tramvají. V další části je analýza hlavních charakteristik nákladní tramvaje a podvozků. Dále je proveden návrh možných koncepčních řešení článkových nákladních ...
 • lmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehicle 

  Author: Dinakar Dhanesh Babu Pobbathi; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-04)
  lmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehicle
 • Modelling and Validation of UMS Fully Electric City Bus 

  Author: Viral Vinod Gosar; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-30)
  Modelling and Validation of UMS Fully Electric City Bus
 • ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test 

  Author: Mayank Ashok Bafna; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-30)
  ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test
 • Haptic feedback of automotive displays 

  Author: Nikhil Murali Krishnaa; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-15)
  Haptic feedback of automotive displays
 • Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation 

  Author: Petr Cink; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-02)
  Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

View more