News

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vývoj snímače tlaku kapalin 

  Author: Manuel Roberto Rueda Castellanos; Supervisor: Emrich Miloslav; Opponent: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci matematického modelu a metodiku návrhu snímacího prvku snímače tlaku tekutiny pro automobilové aplikace, keramické pružné membrány jsou široce využívány pro snímání tlaku ...
 • Chlazení a výměníky tepla pro systém vodíkového palivového článku 

  Author: Ogul Can Güngör; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Zahradníček Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  V této diplomové práci je představen návrh chladicího systému a tepelného výměníku pro odul palivových buňek. Cílem diplomové práce je navrhnout tepelný výměník spolu s dalšími součástmi chladicího systému, jaké jsou ...
 • Simulace chyby převodu pomocí MKP 

  Author: Yujin Kim; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Vašíček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  This thesis contributes to a better understanding and an effective approach to analyze transmission error by using the finite element method on Abaqus. By the means of changing the main attributes of the gear model, we may ...
 • Vývoj a optimalizace řídicího algoritmu 'multi-mode' hybridního vozidla 

  Author: Štěpán Pance; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Heřmanová Jolana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Cílem této práce je navržení metodického postupu při vývoji heuristické řídící strategie pro paralelní hybridní vozidlo na základě výsledků optimální řídící strategie řízené metodou dynamického programování.
 • Modelování a dimenzování těsnicích prvků v elektrických a hybridních převodných ústrojích 

  Author: Antoine Lanos; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Malý Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  By joining Renault to do this internship, the main goal was to work on static cold sealings for E-PWT. With the electrification and hybridization of powertrains, new functional demands appear on sealing. At first, a ...
 • Autonomous Drive Of Scaled Model SMALL (Scaled Mobility On A Laboratory Level) To Manifest Lane Re-Allocation Scenario 

  Author: Vageesha Singapura Nagesha; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
  Autonomous Drive Of Scaled Model SMALL (Scaled Mobility On A Laboratory Level) To Manifest Lane Re-Allocation Scenario
 • E-Trailer: Design and implementation of a controller for a hybrid tractor semitrailer 

  Author: Akarsh Naveen Kumar Makam; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
  E-Trailer: Design and implementation of a controller for a hybrid tractor semitrailer
 • Design and simulation of clamping force control based on the force estimation for the EMB actuator 

  Author: Rahul Joseph Konidena; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
  Design and simulation of clamping force control based on the force estimation for the EMB actuator
 • Zhodnocení homogenity směsi pro plynový zážehový motor s injektáží CNG do sacího potrubí 

  Author: Shubham Bawkar; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Syrovátka Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Tato práce se zabývá přeměnou čtyřválcového čtyřtaktního dieselového motoru na zážehový motor CNG, návrhem a sestavením systému nepřímého vstřikování paliva pro vstřikování metanu do jednotlivých rozdělovačů vzduchu na ...
 • Planetová převodovka pro eletrické vozidlo 

  Author: Samed Ali Akköse; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Němček Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  This thesis consists of research on battery electric vehicles currently available on the market and their powertrains, reviews of patented solutions of electric vehicle powertrains, calculations of longitudinal dynamics ...
 • Návrh a konstrukce vyvážení klikového mechanismu zkušebního jednoválce 

  Author: Tomáš Pokladník; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou vyvažovaní jednoválcového motoru, popisuje kinematiku a dynamiku klikového mechanismu. Část praktická se zabývá úpravou klikové hřídele pro jednoválcový motor z ...
 • Porování přístrojů pro online měření částic ve výfukových plynech zážehových motorů s přímým vstřikem 

  Author: Sairam Polasa; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  This master thesis examines the suitability of online particle monitoring instruments for measurement of particle emissions from Direct Injection Spark Ignition (DISI) engines. A typical passenger car DISI engine was ...
 • Šestinápravová kloubová Cargo tramvaj s otočnými podvozky 

  Author: Pavel Čermák; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Bílek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Námět mé diplomové práce vznikl v návaznosti na projekt pro transport a zpracování směsného komunálního odpadu v Praze, který probíhal na ČVUT Fakultě strojní ústav konstruování. Projekt probíhal pod vedením prof. Ing. ...
 • Snižování hluku pohonného ústrojí bagru 

  Author: Jan Bárta; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Bolehovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Hluk je všeobecně vnímán jako hlavní zdroj zdravotních problému, způsobených okolním prostředím a vlády po celém světě vydávají novou legislativu, jejíchž cílem je snížení hlukových limitů pro jednotlivá odvětví. Hlukové ...
 • Platformové řešení nákladních lokomotiv 

  Author: Jan Vrba; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zikmund Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se zaobírá základním návrhem platformového řešení nákladních lokomotiv pro trh střední Evropy. Návrh je inspirován provedenou rešerší se zaměřením na cargo lokomotivy operující na kolejích střední ...
 • Podvozek elektrické jednotky s vnitřním rámem a přímým pohonem dvojkolí 

  Author: Jan Špot; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Čapek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá studiem proveditelnosti přímého pohonu pro pohon elektrické jednotky s vnitřním rámem podvozku. V úvodní části jsou popsány konstrukční řešení přímých pohonů kolejových vozidel. V další části ...
 • Úplná charakteristika přeplňovaného plynového motoru s vyplachovanou předkomůrkou 

  Author: Ondřej Pavlíček; Supervisor: Syrovátka Zbyněk; Opponent: Takáts Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Diplomová práce se zabývá potenciálem provozu plynového motoru vybaveného zapalováním s vyplachovanou komůrkou s využitím režimu spalování velmi chudé směsi paliva. V práci jsem se soustředil na tvorbu modelu výchozího ...
 • Optimalizace termodynamiky a konstrukce spalovacacího motoru pro Range Extender 

  Author: Mikuláš Adámek; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Práce se zabývá metodikou návrhu a optimalizace pístového spalovacího motoru pro Range Extender. Rešeršní část se zabývá specifickými vlastnostmi spalovacích motorů používaných jako Range Extendery a jejich návrhem. Praktická ...
 • Concept definition of a Brake-by-Wire module with full autonomous fail-safe operation 

  Author: Josías Rodríguez de Vega; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  Concept definition of a Brake-by-Wire module with full autonomous fail-safe operation
 • Vliv provozních podmínek na produkci částic z otěrů brzdového obložení 

  Author: Srinath Penumarti; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  This master thesis deals with the evaluation of particle emissions from four different commercial brake pads for a typical automobile with regards to various braking conditions. A full scale inertia brake dynamometer was ...

View more