Novinky

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vypružení pro jednonápravový podvozek kolejového autobusu 

  Autor: Hromádka Tomáš; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Heptner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Hlavní náplní práce bylo navržení vypružení pro kolejový autobus. Teoretická část byla vypracována formou rešerše, na téma jednonápravové kolejové vozy a jejich vypružení. Následoval hmotnostní a silový rozbor, byly stanoveny ...
 • Návrh pohonu rozvodů pro experimentální jednoválcový motor 

  Autor: Kolečkář Pavel; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Baran Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Tato práce se zabývá konstrukcí víka hlavy válce a návrhem systému měření zdvihu ventilu pro experimentální jednoválcový motor. Ve víku jsou uloženy vačkové hřídele, dále je počítáno s instalací systémů variabilního časování ...
 • Návrh mechanického ovládání ventilového rozvodu motoru Škoda pro provoz Atkinsonova i Millerova cyklu 

  Autor: Macháček Jan; Vedoucí práce: Miklánek Ĺubomír; Oponent práce: Syrovátka Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Bakalářská práce je zaměřena na úpravy ventilových rozvodů umožňujících provoz jak konvenčního Ottova cyklu, tak i nekonvenčních cyklů spalovacího motoru. Nekonvenční pracovní cykly jsou Atkinsonův (LIVC) a Millerův (EIVC). ...
 • Simulace špinění karoserie v softwaru OpenFOAM 

  Autor: Haman Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Oldřich; Oponent práce: Holman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Tato práce se zabývá špiněním automobilů od vlastních kol. Do simulačního softwaru OpenFOAM je implementována metoda založená na eulerovském přístupu. Jsou provedeny výpočty na reálné geometrii automobilu. Je prezentována ...
 • Návrh chladící soustavy motoru pro vůz Formule Student 

  Autor: Bugár Patrik; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Červenka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
  Cieľom práce bolo navrhnúť chladiacu sústavu v súlade s pravidlami súťaže Formula Student a vymedziť nedostatky návrhov minulých riešení.
 • Sestava kladek pro kladkový stav ČVUT 

  Autor: Hryz Petr; Vedoucí práce: Kalivoda Jan; Oponent práce: Bauer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Kladkový stav ČVUT je zařízení sloužící k simulaci jízdy železničního podvozku po kolejích. Pro dosahování stále kvalitnější simulace je naplánována změna pohonu kladek kladkového stavu a rozšíření simulace o simulaci ...
 • Blok válce experimentálního jednoválcového motoru 

  Autor: Kacovský Ondřej; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Emrich Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
  Práce se zabývá návrhem bloku pro experimentální jednoválcový motor Škoda. V první části je vlastní návrh bloku pro jednoválcovou i víceválcovou hlavu. Následuje technologie výroby jednotlivých dílů bloku včetně navrhovaných ...
 • Konstrukce a optimalizace systému řízení pro vůz Formula Student 

  Autor: Pítr Tomáš; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Astraverkhau Nikita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Cílem diplomové práce je konstrukce systému řízení pro vozy Formula Student týmu CTU CarTech s označením FS07 a FS08. Práce se zabývá návrhem hřebenové převodky řízení, kuželové převodky řízení, topologickou optimalizací ...
 • Scavenged Pre-Chamber for a Light-Duty Truck Gas Engine 

  Autor: Andres Jan; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Wicaksono Satrio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-14)
  Práce řeší 3-D CAD model předkomůrkového zážehového systému pro motor, který je schopen spalovat zemní plyn. Model i výkresová dokumentace je řešena v softwaru PTC Creo. Cílem je vytvořit modulární předkomůrkový systém s ...
 • Optimalizace výkonu a spotřeby motoru Yamaha R6 pro závodní trať. 

  Autor: Tomíček Libor; Vedoucí práce: Červenka Libor; Oponent práce: Lempera Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Předmětem této práce je analýza motoru Yamaha YZF-R6 použitém v závodních vozech Formula Student tým CTU CarTech, a úpravy daného motoru pro snížení spotřeby v závodním provozu. Úpravy se týkají jak samotné plnicí soustavy ...
 • Přehled a trendy ve vývoji převodných ústrojí terénních čtyřkolých motocyklů Quad 

  Autor: Német Josef; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Pakosta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
  Tato práce se zaměřuje na převodová ústrojí čtyřkolových vozidel quad. Zpřehledňuje používané systémy převodových ústrojí současných výrobců. Vysvětluje principy a funkce jednotlivých převodovek, mezinápravových a nápravových ...
 • Rotační motor 

  Autor: Procházka Jan; Vedoucí práce: Remek Branko; Oponent práce: Klír Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
  Tato práce se zabývá rozdělením rotačních motorů s následným zaostřením na motor patent Wankel. Popsány jsou významné modely automobilů s Wankelovým motorem, které ovlivnily průběh historie. Cílem je podrobně rozebrat ...
 • Rešerše problematiky chlazení brzdových kotoučů na voze Formula Student 

  Autor: Lukeš David; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Zavadil Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
  Tato bakalářská práce pojednává o vývoji brzdových soustav závodních vozů. Věnuje se chlazení brzdových komponentů u vozů formule 1 a dále se zabývá návrhem brzdového náfuku pro vůz FS.07 týmu CTU CarTech. Tato práce také ...
 • Svislé zatěžování experimentálního podvozku 

  Autor: Cvrček Ondřej; Vedoucí práce: Kalivoda Jan; Oponent práce: Bauer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení systému svislého zatěžování nového experimentálního podvozku, který se používá pro simulace jízdy kolejového vozidla na Ústavu automobilů spalovacích motorů a ...
 • Konstrukce připojovacích přírub pro zkušební stavy převodovek 

  Autor: Brousek David; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Miláček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem montážních přírub na zkušební stavy převodovek. První příruba je pro převodovky koncernu VW a druhá pro planetové převodky z vysokozdvižných vozíku od firmy Linde. Pro ...
 • Ověření CFD simulaci v aerodynamickém tunelu 

  Autor: Pacoň Lukáš; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Vašíček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Tématem této bakalářské práce je návrh a provedení měření v aerodynamickém tunelu na zvoleném modelu. Návrh vhodného modelu pro měření. Provedení simulací shodného modelu v CFD programu StarCCM+ a následně porovnání obou ...
 • Přehled a trendy ve vývoji samočinných převodovek 

  Autor: Kaněra Jaroslav; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Morkus Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-24)
  Tato práce se zabývá rešerší vývoje stupňových samočinných převodovek. Každý zmiňovaný typ je doplněn schématem zapojení a tabulkou ovládaných prvků během řazení. Cílem je shrnout vývoj automatických převodovek od historie ...
 • Přehled a trendy ve vývoji převodovek osobních automobilů 

  Autor: Kotrč Jiří; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Sucháček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Bakalářská práce je svým tématem zaměřena na převodové systémy, které se v dnešní době používají v osobních automobilech. Pomocí statistických údajů, které mapují automobilovou produkci za posledních dvacet let, se snaží ...
 • Pohonná jednotka hybridního vozidla 

  Autor: Kohel Petr; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Barák Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
  Tato práce se zabývá zpracováním rešerše používaných hybridních pohonných ústrojí se zaměřením na používané pohonné jednotky a akumulátory. Krátké pojednání je věnováno metodám určování spotřeby vozidla a velikosti jízdních ...
 • Konstrukční studie vypružení nízkopodlažní tramvaje s regulací výšky podlahy 

  Autor: Hejral Václav; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Zakopal Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
  Tato práce se zabývá návrhem vypružení nízkopodlažní tramvaje s regulací výšky podlahy, vytvořením 3D modelu trakčního podvozku. Součástí práce je stanovení hmotnostní bilance vozidla, návrh vypružení, svislá a příčná ...

Zobrazit další