Novinky

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Horní otočná konstrukce s teleskopickým ramenem autojeřábu 

  Autor: Morkes Jan; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Malý Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Návrh řešení teleskopického výložníku na horní otočné konstrukci autojeřábu. Celkové rozměry přizpůsobeny pro vozidlo Tatra T815 - 7 FORCE. Vyhodnocení pracovní oblasti jeřábu spolu s výpočty nejdůležitějších prvků. ...
 • Emise zážehového motoru a modelování třícestného řízeného katalytického systému 

  Autor: Shanmughanathan Shankar Balaji; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Bolehovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out emission is a great ...
 • Optimalizace akumulátorové jednotky pro monopost Formula Student Electric 

  Autor: Kosina Jan; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Houf Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato diplomová práce je rozdělena na tři dílce, ze kterých je učiněno závěrečné zhodnocení. První část se zabývá teoretickými znalostmi o lithiových článcích a obecnou problematikou trakčních baterií použitých v soutěži ...
 • Energetická náročnost elektropohonu off-road jízdního kola 

  Autor: Jehlička Petr; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Kalivoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-20)
  Úvod práce se zaměřuje na obecnou problematiku a výskyt elektromobility v našem životě. Pro lepší orientaci v dalších částech práce a snazší porozumění textu následuje krátký přehled stavu klasických elektrokol, jejich ...
 • Úprava VW Caddy pro přepravu vozíčkáře 

  Autor: Jaterková Nikol; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Svoboda Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
  Úprava automobilu VW Caddy pro přepravu osob na vozíčku s předpokládanou asistencí nástupu a ovládání vozu. Úprava byla provedena snížením podlahy automobilu, při zachování nápravy a jejich částí, byl proveden test CAD ...
 • Projektová studie trakčního podvozku pro nízkopodlažní tramvaje ŠKODA 

  Autor: Urban Jaroslav; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Štiller Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Cílem diplomové práce je provést projektovou studii podvozků pro nízkopodlažní tramvaje od společnosti Škoda Transportation a.s. V rešerši jsou ukázána možná řešení otočných a neotočných podvozků a dále základní požadavky ...
 • Studie mechanismů zvyšování podílu EGR ve válci motoru 

  Autor: Weiss Václav; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Hanousek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Cílem práce je prozkoumat možnosti vrstvení směsi v zážehovém motoru. V návaznosti na předchozí práce připravit návrh geometrií pro vrstvení směsi. Na těchto navržených geometriích provést CFD simulaci v programu AVL Fire ...
 • Zařízení pro měření tumblu ve válci spalovacího motoru 

  Autor: Schmidt Jiří; Vedoucí práce: Hatschbach Petr; Oponent práce: Hořenín Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Diplomová práce se zabývá měřením tumblu ve válci při stacionární zkoušce na aerodynamické trati. Tumble je vírový útvar, který může vznikat ve válci spalovacího motoru v průběhu sání. Jeho osa je kolmá na osu válce. Práce ...
 • Návrh sekundárního vypružení pro otočný podvozek nízkopodlažní tramvaje 

  Autor: Slavík Radek; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Vaněček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh sekundárního vypružení a kolébky u otočného podvozku nízkopodlažní tramvaje. Přenos sil ze skříně na kolébku je řešen pomocí pojezdových kladek. Pro zabránění nadměrného naklápění ...
 • Energetická náročnost jízdy elektrobusu SOR EBN 11 na lince 163 

  Autor: Průcha Pavel; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Barchánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato práce se zabývá stanovením spotřeby energie elektrobusu SOR EBN 11 na lince 163, jedoucí ze zastávky Želivského na Sídliště Rohožník a zpět. Na základě určení výškového profilu trasy a několika násobného měření ...
 • Návrh vypružení tříčlánkové regionální částečně nízkopodlažní jednotky 

  Autor: Pěnkava Dominik; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Zakopal Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diplomová práce se zabývá návrhem primárního a sekundárního vypružení tříčlánkové částečně nízkopodlažní jednotky.
 • Návrh čelního nouzového výstupu příměstské jednotky 

  Autor: Andrýs Pavel; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Prell Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tato diplomová práce se zabývá legislativními požadavky pro návrh nouzového čelního výstupu a rešerší současných řešení. Dále je provedena analýza čelních výhledových poměrů a řešení řídícího pultu strojvedoucího při ...
 • Návrh brzdových třmenů pro vůz Formule Student 

  Autor: Krulík Vladimír; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Vašíček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Tématem této bakalářské práce je analýza stávajícího řešení brzdových třmenů, výpočet základních rozměrů, konstrukce předního a zadního brzdového třmenu. V práci je dále popsána výroba brzdových třmenů a poznatky z provozu ...
 • Planetová převodovka pro naklápěcí zkušební stav 

  Autor: Macánek Martin; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Hořenín Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom uloženia planétového reduktora a kontrolnými výpočtami navrhnutých uložení pre dvojosový skúšobný naklápací stav. Naklápací stav bude slúžiť pre výskum chovania motorových ...
 • Nekonvenční kolejové dopravní systémy 

  Autor: Podzimek Tomáš; Vedoucí práce: Kalivoda Jan; Oponent práce: Kolář Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Předmětem bakalářské práce Nekonvenční kolejové systémy je posoudit použitelnost nekonvenčních kolejových systémů v České Republice. Nejdříve je nutné provést rešerši těchto systémů, včetně jejich technických parametrů, ...
 • Konstrukce výfukového potrubí pro studentskou formuli se čtyřválcovým motorem 

  Autor: Michálek Jan; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Bolehovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Obsahem práce je návrh výfukového potrubí pro závodní vůz v soutěži studentské formule. Značná část práce je věnována optimalizaci délek a průměrů jednotlivých potrubí. Návrh potrubí vychází ze získaných hodnot při optimalizaci.
 • Konstrukční řešení měření indikovaného tlaku ve válci motocyklového motoru formule SAE 

  Autor: Formánek Jiří; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Červenka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Tématem této bakalářské práce je rešerše uspořádání měření indikovaného tlaku ve válci motoru Yamaha YZF-R6 13S. Návrh zástavby zvolených snímačů tlaku a snímače polohy klikové hřídele.
 • Simulation of AEB system testing 

  Autor: Zíta Patrik; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Vaculín Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
  Tato diplomová práce popisuje simulační nástroj, který byl vytvořen pro analýzu funkcí ADAS systémů a dynamiky vozidel. Nástroj byl vytvořen v aplikacích CarMaker a Microsoft Excel. Software lze použít jako SIL test pro ...
 • Výpočet dynamiky variabilního ventilového rozvodu 

  Autor: Richtr David; Vedoucí práce: Tichánek Radek; Oponent práce: Uzlík Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
  Diplomová práce se zabývá tvorbou výpočetního parametrického modelu ventilového rozvodu v programovém prostředí GT-SUITE. Výpočetní model disponuje systémem proměnlivého natáčení vačkových hřídelí s řízením, řemenovým ...
 • Koncepční řešení prostoru posádky vozu kategorie GT 

  Autor: Mundil Miloš; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Jirásek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  Tato práce studuje technické předpisy kategorie LMP3 a skupiny CN, porovnává je s předpisy ECE. Přináší návrh 3D modelů pro automatické generování sestav. Ukazuje použití těchto modelů pro kontrolu prostoru posádky ...

Zobrazit další