News

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Collections in this community

Recent Submissions

 • Otevřený železniční nákladní vůz lehké stavby - vypružení 

  Author: Jan Balšán; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Buchta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  V rámci dané bakalářské práce je proveden návrh vinutých šroubovitých válcových pružin, které jsou osazeny do podvozku Y25, a umístěny pod lehkým otevřeným nákladním vozem typu Eamnos. Navržené pružiny jsou zkontrolovány ...
 • Analýza zatížení vypruženého tramvajového kola T3 

  Author: Tomáš Tůma; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Seidl Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Cílem této práce je analyzovat silové účinky, které při provozu působí na vypružené kolo tramvaje T3, dimenzovat spoje v tomto kole na přenos těchto sil a provést pevnostní kontrolu pryžokovových prvků kola.
 • Pokročilé ovládání ventilů vznětového motoru s ohledem na emisní systémy 

  Author: Veronika Zelená; Supervisor: Bolehovský Ondřej; Opponent: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Práce se zabývá ohřevem systému zpracování spalin naftového motoru. Cílem této práce je provést rešerši na emise, části výfukového systému na zpracování spalin v naftovém motoru, evropskou legislativu a na variabilní ...
 • Užitková vozidla s hybridním pohonem. 

  Author: David Blažek; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Kaněra Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Bakalářská práce obsahuje přehled užitkových vozidel s hybridním pohonem objevujících se v běžném silničním provozu. Popisuje příčiny vzniku hybridních pohonů, druhy uspořádání hybridního pohonu a jednotlivé komponenty ...
 • DALLAS (Dolly Application, leading to Logistics being Advanced and Smart) /A blueprint of a concept Smart Dolly 

  Author: Simao Pedro Agostinho Ribeiro; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-29)
  DALLAS (Dolly Application, leading to Logistics being Advanced and Smart) /
 • Model řazení převodovky se synchronizační spojkou 

  Author: Zeman Tomáš; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Novotný Bohuslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Cílem diplomové práce je vytvoření modelu řazení synchronizační spojkou v mechanické automobilové převodovce v prostředí GT-Suite. Součástí práce je i rešerše modelů synchronizačních spojek, kalibrace modelu pomocí naměřených ...
 • Návrh modulární stavby čela nízkopodlažní tramvaje 

  Author: Zelený Vojtěch; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Vokoun Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Obsahem diplomové práce je zohlednění požadavků pasivní bezpečnosti při srážce tramvaje s chodcem.
 • Zástavba a integrace pohonné jednotky pro pohon bagru 

  Author: Raikwaparn Gagan; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Kadlec Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
  Většinou v automobilovém průmyslu je cílem rozvoje jakéhokoliv nového stroje od stávajícího stroje, jehož cílem je většinou využívat díly, které jsou ve výrobě, nebo provádět minimální úpravy stávajících dílů nebo navrhnout ...
 • Měření okamžité teploty pístu 

  Author: Neelavara Prathik; Supervisor: Emrich Miloslav; Opponent: Tomiška Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Během této výzkuymné práce bylo úspěšně provedeno měření teploty pístu pomocí mikrovlnného telemetrického systému v laboratoři motoru Scania CV AB. V čase zpřísňujících se emisních předpisů a příchodu technologie elektrických ...
 • Měření teploty pístu zážehového motoru 

  Author: Balasubramanian Sugesh; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
  Navrhnout instalaci termočlánků do různých míst vzájemně se pohybujícího pístu v zážehovém motoru s válcovým otvorem o průměru 74,5 mm a zdvihem pístu 85,9 mm. Navrhněte flexibilní vedení drátu do konektorového bloku ...
 • Návrh přívodu plynu pro komůrkový motor 

  Author: Nithyanandham Nishanth; Supervisor: Syrovátka Zbyněk; Opponent: Takáts Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Diplomová práce se zabývá návrhem dodatečné dodávky plynu do předkomůrky pro 4-válcový plynový motor. Pomocí softwaru PTC Creo.3-D byl vytvořen CAD model a výrobní výkresy plynového zásobníku. GT-Power software byl použit ...
 • Design and validation of the test bench for the torque of electric motors 

  Author: Manore Aishwarya; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-22)
  Design and validation of the test bench for the torque of electric motors
 • Přehled a trendy ve vývoji převodovek osobních automobilů 

  Author: Rémišová Monika; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Morkus Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  RÉMIŠOVÁ M., Přehled a trendy ve vývoji převodovek osobních automobilů, Praha 6, 2018. Bakalářská práce na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Vedoucí bakalářské práce doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová. 47 stran, 3 obrázky, 27 ...
 • Optimalizace návrhu předního přítlačného křídla vozu Formula Student 

  Author: Ševčík Martin; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Mareš Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tématem této bakalářské práce je optimalizace předního křídla pro vůz Formula Student týmu CTU CarTech. Návrh je proveden pomocí CFD výpočetního software Star CCM+.
 • Výpočet trakčních vlastností třívozové tramvajové soupravy 

  Author: Čermák Pavel; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kalivoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Téma mé bakalářské práce vniklo v návaznosti na projekt pro transport a zpracování směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), který začal v rámci volitelného předmětu Strojírenské konstruování IV. Moje bakalářská práce ...
 • Přeplňovaný dvouválcový zážehový motor pro nasazení ve voze pro závody Formula Student/SAE 

  Author: Mašín Jiří; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Navrátil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato práce posuzuje potenciál dvouválcového přeplňovaného zážehového motoru s přímým vstřikováním s restriktorem v závodním formulovém voze dle pravidel Formula Student/SAE. Pro posouzení byly provedeny termodynamické ...
 • Characteristics of Fifth Wheel and its Influence on Handling and Maneuvering of Articulated Heavy Vehicles 

  Author: Nigam Rishabh; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Characteristics of Fifth Wheel and its Influence on Handling and Maneuvering of Articulated Heavy Vehicles
 • Optimalizace členů pohonného řetězce automobilu s ohledem na zástavbový prostor, hluk a vibrace 

  Author: Hedrichová Helen; Supervisor: Miláček Ondřej; Opponent: Zoul Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Cílem diplomové práce je virtuální design převodového ústrojí s ohledem na instalační prostor a NVH požadavky. V první části práce je představení hybridních vozidel, poloos a dvouhmotých setrvačníku. Pro design poloosy a ...
 • Studie primárního a sekundárního vypružení podvozku vysokorychlostní jednotky 

  Author: Mihulec Michal; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Čapek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tématem diplomové práce je studie primárního a sekundárního vypružení podvozku vysokorychlostní jednotky. V teoretické části jsou popsána řešení pojezdů vysokorychlostních vozidel s provozní rychlostí vyšší než 300 km/h. ...
 • Návrh umístění a upevnění sedadel v interiéru nízkopodlažní tramvaje 

  Author: Mareš Václav; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Vokoun Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Obsahem práce je návrh konzole pro dvojsedák nízkopodlažní tramvaje

View more