Novinky

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission 

  Autor: Binka Jozef; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Fořtl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-12)
  Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission
 • Pevnostní analýza těhlice soutěžního vozu 

  Autor: Průcha Václav; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Zavadil Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  V této práci jsem provedl silový rozbor zatížení přední těhlice vozu CTU Cartech FS.06. Následně jsem vytvořil MKP model této těhlice a provedl tuhostní a pevnostní analýzu. Vyhodnotil jsem výsledky a navrhnul úpravy ...
 • Pevnostní výpočet vybraných dílů spalovacího motoru. 

  Autor: Vácha Petr; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Hořenín Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
  Tato práce popisuje pevnostní výpočty ojnice závodního motocyklu pomocí MKP analýzy a klasických výpočetních metod. Dále byly provedeny konstrukční optimalizace ojnice a byl navržen pístní čep.
 • Konstrukční návrh ovládání vypínání rozjezdové spojky pro pneumatický řadicí robot. 

  Autor: Zicha Martin; Vedoucí práce: Pakosta Jiří; Oponent práce: Miláček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá výpočtem a konstrukčním návrhem ovládání rozpínací spojky pro pneumatický řadící robot, sloužící k testování převodových skříní. Při konstrukci zařízení je kladen důraz na univerzalitu, aby bylo ...
 • Konstrukční návrh uložení tramvajového kola na portálovou nápravu 

  Autor: Haas Filip; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Kalivoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
  Práce se zabývá rozdíly v řešení uložení tramvajových kol v závislosti na typu tramvaje a použité nápravě. Dále se zaměřuje na problematiku uložení tramvajových kol na portálových nápravách. V rámci této práce byla provedena ...
 • Měření pohybu řadicí hřídele převodovky. 

  Autor: Bous Marek; Vedoucí práce: Pakosta Jiří; Oponent práce: Miláček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato bakalářské práce je zaměřena na měření pohybu řadicí hřídele převodovky, který zprostředkovává pohyb přesuvných objímek v převodovkách řazených s přerušením toku výkonu. Součástí je návrh typu snímače, jeho umístění ...
 • Optimalizace termodynamického modelu jednoválcového motoru 

  Autor: Vodička Ivo; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Červenka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá, kromě rešerše obvyklých konstrukčních řešení závodních motocyklových motorů, sestavením termodynamického modelu a jeho optimalizací, která má přinést zlepšení výkonových charakteristik při ...
 • Výpočet kotoučových brzd 

  Autor: Klejch Petr; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Kocián Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá kotoučovými brzdami pro průmyslové použití. V úvodu je shrnuta obecná teorie třecích brzd, jejich kategorizace a principy. Cílem práce je vytvoření programu pro tepelný výpočet, kontrolu ...
 • Externí elektrický pohon čerpadla Commonrail 

  Autor: Pospíšil Jan; Vedoucí práce: Emrich Miloslav; Oponent práce: Červenka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá osamostatněním pohonu palivového čerpadla Common Rail a výpočtem potřebného elektromotoru pro jeho pohon. Dále návrhem ozubeného řemenu pro přenos točivého momentu na čerpadlo, vytvořením 3D ...
 • Výpočet lisovaného spoje náboje kola na nápravě hnacího dvojkolí elektrické lokomotivy 

  Autor: Vrba Jan; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Heptner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Tato bakalářská práce se zaobírá analýzou zatížení lisovaného spoje náboje kola a nápravy u hnacího dvojkolí výkonných elektrických lokomotiv. V rámci této práce byl proveden rozbor namáhání nápravy hnacího dvojkolí zadané ...
 • Tepelné namáhání vstřikovače dvoupalivového vznětového motoru 

  Autor: Šál Jakub; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Diviš Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Obsahem práce je návrh, realizace a následné otestování měřícího členu snímajícího teplotu trysky vstřikovače ve spalovacím prostoru a dále také návrh opatření pro snížení tepelného namáhání trysky vstřikovače. Součástí ...
 • Propojené odpružení pro závodní vozy 

  Autor: Klvaňa Daniel; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Vaculín Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato práce pojednává o návrhu a ověření funkčnosti pasivního propojení odpružení obou náprav závodního vozu. Popisuje systém odpružení typu monoshock jeho funkci, návrh a konstrukci. Pojednává o úpravě prostorového modelu ...
 • Návrh a analýza kompozitového deformačního prvku sendvičové konstrukce pro vůz Formula Student 

  Autor: Záruba Petr; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Zavadil Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato práce popisuje ucelenou problematiku návrhu deformačních prvků používaných ve vozech Formula Student. Hlavním cílem autora je navrhnout kompozitní deformační prvek, který vyhoví kritériím soutěže Formula Student a ...
 • Power Transmisison Torsional Analysis for a Tilting Test Stand 

  Autor: Ekmekci Mehmet; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Zoul Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  An engine tilting test stand is still in the design process at VTP Roztoky. During this design process, a model has been suggested that starts with the engine, and ends with a dynamometer. Throughout this thesis, first an ...
 • Návrh úprav ke snížení mechanických ztrát ventilového rozvodu motoru Yamaha YZF R6 

  Autor: Vokurka Martin; Vedoucí práce: Valášek Jan; Oponent práce: Kubíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
  Tato práce se zabývá mechanickými ztrátami v rozvodovém mechanismu motoru Yamaha YZF R6, který složí k pohonu monopostu týmu CTU CarTech určeném pro soutěže Formula Student/SAE. Cílem je analyzovat mechanismus ventilového ...
 • Vývoj kompozitního ráfku pro vůz kategorie Formula Student 

  Autor: Balejík Gorazd; Vedoucí práce: Zavadil Filip; Oponent práce: Vašíček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V první části práce se autor zabývá rozborem doposud používaných řešení ráfků závodního monopostu kategorie Formula Student a analýzou jejich silných a slabých stránek. V druhém oddílu autor navrhuje své vlastní řešení ...
 • Přestavba motocyklu na závody ve třídě Java 50 RS 

  Autor: Myslík Pavel; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Pakosta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
  Tato práce popisuje přestavbu originálního motocyklu JAWA 50 typ 23 pro účast v silničních závodech třídy JAWA 50 RS
 • Dvouosý naklápěcí stojan pro zkoušení spalovacích motorů 

  Autor: Světlík David; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Rudolf Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných částí dvouosého naklápěcího stojanu pro testování spalovacích motorů. Motivací pro tuto diplomovou práci je výzkum chování motorových kapalin za působení dynamických účinků v ...
 • Konstrukční řešení uložení pohonného ústrojí při podélné zástavbě 

  Autor: Vilímec Petr; Vedoucí práce: Zoul Václav; Oponent práce: Vokáč Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Na základě údajů o únosnosti a tuhosti pružných prvků byly vypočítány vlastní frekvence pohonného soustrojí a nevyvážené účinky pohybujících se setrvačných hmot motoru. Na základě výsledků těchto výpočtů byly zvoleny pružné ...
 • Klikový mechanismus pro experimentální jednoválcový motor 

  Autor: Souček Jakub; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Šopík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Práce se zabývá úpravou klikového mechanismu zkušebního jednoválcového motoru AVL 5402. Tato práce je součástí většího projektu kompletní přestavby tohoto motoru ze vznětového na zážehový. V úvodu je představena současná ...

Zobrazit další