Novinky

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Možnosti predikce opotřebení vozidla provozovaného v systému car sharing 

  Autor: Brich Jan; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Pakosta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší car sharingu, projektu Uniqway a návrhem metody predikce opotřebení nejvytíženější části vozidla. Řeší problematiku car sharingu a průběh zápůjčky u studentského projektu Uniqway a ...
 • Diferenciály s funkcí Torque Vectoring 

  Autor: Soukup Jan; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Jasný Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Diferenciály s funkcí torque vectoring jsou používány pro zlepšení manipulovatelnosti vozidla řízením stáčivého momentu. Toho je docíleno dělením točivého momentu v potřebném poměru mezi jednotlivá kola pomocí převodů ...
 • Nástroj pro první návrh EV převodovky 

  Autor: Kováč Maroš; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Pakosta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Táto práca sa zaoberá vytvorením nástroja v programe Microsoft Excel pre prvý návrh prevodoviek, používaných v elektromobiloch. Účelom nástroja je urýchliť návrh a vývoj prevodoviek. Obsahom teoretickej časti je rešerš o ...
 • Analýza stavu vývoje autonomních systémů řízení vozu 

  Autor: Nussbauer Ladislav; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Jirovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Tato práce se zabývá problematikou autonomních vozidel. Popisuje kritéria, která musí splnit vozidlo, aby bylo považováno za autonomní. Rovněž popisuje rozdíly mezi jednotlivými stupni autonomie. Dále je zde popsána ...
 • Studie rekonstrukce skříně tramvaje T3 na nákladní verzi 

  Autor: Dynybyl Matěj; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Kalivoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá posouzení možností přestavby tramvaje T3 na nákladní (cargo) tramvaj pro kontejnerovou dopravu. Práce řeší otázky pevnosti a výpočtu upraveného rámu. Řeší zesílení konstrukce pomocí univerzální ...
 • Studie řešení brzdy pro vozy metra 

  Autor: Lhotan Radek; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Pechar Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Předmětem této práce je návrh kotoučové adhezní elektropneumatické brzdy pro vůz metra. Rešerše je zaměřena na srovnání dvou různých elektropneumatických brzdových systémů. Zde jsou popsány funkce jednotlivých komponent, ...
 • Chladící okruhy hybridních a elektrických vozidel 

  Autor: Pance Štěpán; Vedoucí práce: Toman Rastislav; Oponent práce: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  V rámci této bakalářské práce jsou v první části formou literární rešerše popsány typy článků baterií s důrazem kladeným na použití v osobních automobilech. Rozdělení je provedeno se zaměřením na teplotní vlastnosti článku ...
 • Možnosti predikce vzniku emisí u vozidel provozovaných v rámci systému car sharing 

  Autor: Císař Vojtěch; Vedoucí práce: Bolehovský Ondřej; Oponent práce: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Cílem bakalářské práce "Možnosti predikce vzniku emisí u vozidel provozovaných v rámci systému car sharing" je proniknutí do světa car sharingu, který v roce 2018 začíná fungovat na českých vysokých školách pod názvem ...
 • Termodynamická optimalizace pístového spalovacího motoru pro Range Extender 

  Autor: Adámek Mikuláš; Vedoucí práce: Toman Rastislav; Oponent práce: Brynych Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Práce se zaměřuje na optimalizaci spalovacího motoru pro Range Extender. Rešeršní část se zabývá konstrukcí a vývojem prodlužovačů dojezdu. V praktické části je vytvořen model jednoválcového spalovacího motoru v programu ...
 • Výpočet teoretického času vozidla na závodním okruhu. 

  Autor: Novotný Tomáš; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
  Cílem této práce je tvorba nástroje pro výpočet teoretického času průjezdu vozidla definovaným okruhem v programovém prostředí MATLAB/Simulink. Zadaný problém byl řešen pomocí dvoufázového výpočetního modelu. Na základě ...
 • Investigation into the tire relaxation length behavior using FEM 

  Autor: Betínsky Michal; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-24)
  Investigation into the tire relaxation length behavior using FEM
 • Carry a new vehicle project along all vehicle architecture steps of convergence until the approval of the car manufacturers milestone 

  Autor: Franqueville Guillaume; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
  Carry a new vehicle project along all vehicle architecture steps of convergence until the approval of the car manufacturers milestone
 • Determination of the influence of mixing parameters on fatigue life of elastomer materials 

  Autor: Lezertua Inaki; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
  Determination of the influence of mixing parameters on fatigue life of elastomer materials
 • Development of tools to optimize the use of variable of Chassis System 

  Autor: Van Eeckhaute Victor; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
  Development of tools to optimize the use of variable of Chassis System
 • Air suspension modeling 

  Autor: Ruiz De Asua Lanzagorta Gonzalo; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-20)
  Air suspension modeling. Air suspension modeling. Air suspension modeling. Air suspension modeling.
 • Hydraulic Active Damping System 

  Autor: Bindiganavile Venkatesh Ashrith; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-24)
  Hydraulic Active Damping System
 • Development of a Tool for Predefinition of Parking Lock System for Passenger Vehicles 

  Autor: Mančal Jakub; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
  Development of a Tool for Predefinition of Parking Lock System for Passenger Vehicles
 • Development of simulation tools in order to predict the oil cosumption of an internal combustion engine & study of the problematic of oil consumption on torque transitory phase for gazoline engine 

  Autor: Deghaye François-Henry; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
  Development of simulation tools in order to predict the oil cosumption of an internal combustion engine & study of the problematic of oil consumption on torque transitory phase for gazoline engine
 • Modelling aging of solid propellants mechanical properties 

  Autor: Housty Sylvain Gaultier Armand; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
  Modelling aging of solid propellants mechanical properties
 • Implementation of a multiaxial fatigue test methodology 

  Autor: Fardin Joachim Maël Titouan; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
  Implementation of a multiaxial fatigue test methodology

Zobrazit další