News

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Collections in this community

Recent Submissions

 • lmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehicle 

  Author: Dinakar Dhanesh Babu Pobbathi; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-04)
  lmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehicle
 • Modelling and Validation of UMS Fully Electric City Bus 

  Author: Viral Vinod Gosar; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-30)
  Modelling and Validation of UMS Fully Electric City Bus
 • ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test 

  Author: Mayank Ashok Bafna; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-30)
  ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test
 • Haptic feedback of automotive displays 

  Author: Nikhil Murali Krishnaa; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-15)
  Haptic feedback of automotive displays
 • Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation 

  Author: Petr Cink; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-02)
  Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
 • Stanoviště pro měření a vzorkování otěrů z brzdových obložení 

  Author: Arjun Chettiyattil Pankaj; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  The thesis deals with the practical design of an airtight enclosure around the braking mechanism with the filtered air has drawn into the chamber and provides cooling to the braking mechanism. This flow scavenges the wear ...
 • Simulační model řazení čelní zubové spojky 

  Author: Vijay Jeyaraman; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Dyk Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce je zaměřena především na proces zapojení psí spojky s lichoběžníkovým psem, který může eliminovat odrazový efekt a redukovat radiální vůli mezi psími spojkami. Hlavním cílem práce bylo modelovat psí spojku pomocí ...
 • Konstrukce a automatizace zkušebního stanoviště 

  Author: Maxime Wach; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Biák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Chemnitz University of Technology has been involved since 2018 in an academic automotive championship gathering 1:10 fuel cell/battery-powered vehicles. The goal of the race being to travel the longest distance with a ...
 • Vzorkovací trať a proporcionální ředění vzorku pro toxikologický inkubátor pro expozice buněčných kultur výfukovým plynům 

  Author: Rajesh Rameswaran; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Ondráček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tento experiment je založen na experimentu toxicity výfukových plynů a vyhodnocuje dlouhodobé účinky výfukových plynů zážehového motoru na tkáně lidských buněk plic. Cílem práce je navrhnout a vyvinout experimentální ...
 • Modelování architektury řídicích systémů zážehových motorů 

  Author: Yassine Hai; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Jirovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  This work is the result of a six months internship at Groupe Renault at the technical center of Lardy (91 Essonne, France) within the Systems Engineering Department, from 15th of February to 14th of August 2019, in order ...
 • Stanoviště pro měření a vzorkování otěrů z brzdových obložení 

  Author: Arjun Chettiyattil Pankaj; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  The thesis deals with the practical design of an airtight enclosure around the braking mechanism with the filtered air has drawn into the chamber and provides cooling to the braking mechanism. This flow scavenges the wear ...
 • Systém detekce nárazu v předním nárazníku motokáry 

  Author: Jan Midrla; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Záruba Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Diplomová práce se zabývá systémem detekce nárazu používaným v motokárovém sportu. Aktuální systém dokáže zaznamenat pouze jeden nepovolený náraz a je ovlivňován mnoha faktory. Cílem této práce bylo analyzovat aktuální ...
 • Silové zatížení a průtokové vlastnosti výstupního hrdla vzduchového filtru 

  Author: Michaela Krátká; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Maráz Kornel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce se zabývá deformací výstupního hrdla vzduchového filtru. První část se zaměřuje na teoretické seznámení s problémem filtrace, vzduchových filtrů a svěrných spojů. Druhá část obsahuje možné varianty řešení daného ...
 • Návrh konceptu jednoválcového motoru pro pohon závodního motocyklu třídy MOTO3 

  Author: Pavel Myslík; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Toman Rastislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce popisuje návrh konceptu závodního motoru pro třídu MOTO3 mistrovství světa silničních motocyklů.
 • Přívod plynného paliva pro motor s vyplachovanou předkomůrkou 

  Author: Akshay Kamane; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Škarohlíd Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce se zabývá návrhem systému vstřikování plynného paliva pro jednoválcový čtyřdobý motor s vyčištěnou předkomorou pro měření přívodu paliva přes kulový zpětný ventil do předkomory. Na modelu systému vstřikování ...
 • Organizace a management projektu konsorcia 

  Author: Hicham Kasraoui; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Delassus Ségolène
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Automotive industry is experiencing a turning point which raises several questions. My thesis is trying to answer some of those queries: How can OEMs use innovation and new management methods to best manage this transformation? ...
 • Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec 

  Author: Martin Mocek; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Burič Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Diplomová práce s názvem Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec se zabývá postupem při modelování samotné hlavy experimentálního jednoválce, návrhem sacích kanálů, simulacemi profukovací zkoušky sacích kanálů ...
 • Návrh zadního zavěšení malého vozidla pro městský car sharing 

  Author: Petr Vácha; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Vašíček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato práce obsahuje rešerši malých městských vozidel a prototypů, výpočet podélné dynamiky vozidla a návrhové výpočty sklápěcího zadního zavěšení. Byl také vytvořen CAD model zadního zavěšení v programu Catia V5 a byly ...
 • Optimalizace spotřeby paliva s použitím mild-hybridního pohonu vozidla 

  Author: Bhargava Sriram Kone; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Macek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá přeměnou klasického vozidla poháněného spalovacím motorem na mild hybrid a optimalizace spotřeby paliva. Výzkum je prováděn za použití gradientních dat získaných na dané testovací trase a ...
 • Automatické generování testů pro validaci systémů ADAS 

  Author: Danielle Audrey Fotso Fokam; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Vaculín Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Zajištění nebo zaručení bezpečnosti autonomních systémů zůstává pro výrobce automobilů jednou z hlavních výzev, zejména proto, že technologie zabudované do těchto systémů jsou stále složitější. Výsledkem je, že zkušební ...

View more