Collections in this community

Recent Submissions

 • NMPC based slip control ABS including tyre tread thermal dynamics 

  Author: Tushar Girotra; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-19)
  NMPC based slip control ABS including tyre tread thermal dynamics
 • Detekce nadměrných emisí částic dálkovým měřením - vliv odstupů, jízdních režimů a měřítka částic 

  Author: Pratyush Subhasit; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-06)
  This master thesis deals with detection of high nitrogen oxide (NOX) and particulate matter emitting passages from vehicles of different types (heavy-duty vehicle, light-commercial vehicles, and two-wheeler vehicles) and ...
 • Teoretická a experimentální analýza parametrů asynchronního motoru 

  Author: Mohith Kumaran Satyan Babu; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Kaněra Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-06)
  Tato diplomová práce je zaměřena na modelování, simulaci a experimentální ověřování parametrů elektrického pohonu s indukčním motorem využívajícím vektorové řízení magnetického pole. Cílem mé práce je simulovat vektorově ...
 • Nabíjení baterií elektrických vozidel 

  Author: Tomáš Štofik; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Mindl Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom spôsobov nabíjania elektrických a hybridných vozidiel, sledovaním okolností rýchlosti a riadenia nabíjania a hľadaním závislosti na parametroch vozidla a nabíjačky. Jedná sa o rešerš ...
 • Návrh chladicí soustavy motoru pro vůz Formule Student 

  Author: Miloš Zahradník; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Cílem této práce bylo navrhnout chladicí soustavu pro vůz Formule Student. Pro návrh chladiče bylo využito dat o zatížení motoru ze závodní trati a naměření potřebného chladicího výkonu na brzdovém stanovišti. Sestavení ...
 • Parametrický model odpružení jízdního kola 

  Author: Lukáš Vojček; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Vašíček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá rešeršou v oblasti systémov odpružení používaných v horskej cyklistike. Popisuje vývoj, rozdelenie, charakteristiky, výhody a nevýhody použitia. Taktiež prekladá spomínané typy ...
 • Optimalizace hoření v zážehovém motoru řady EA211 s ohledem na použití v hybridním vozidle 

  Author: Vojtěch Dolejší; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Uzlík Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tématem diplomové práce je optimalizace hoření v zážehovém motoru MPI řady EA211 společnosti ŠKODA AUTO a.s. použitím zapalovací komůrky v pracovní oblasti spalovacího motoru typické pro provoz v hybridním vozidle. Pro ...
 • Návrh skladby kompozitní struktury pro vůz Formula Student 

  Author: Jiří Zelený; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kazda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Diplomová práce se zabývá návrhem skladby kompozitní struktury pro vůz Formula Student, který nahradí stávající skladbu kompozitní struktury monokoku, a to za dodržení pravidel FSAE. První část popisuje soutěž Formula ...
 • Optimalizace aerodynamických prvků vozu Formula Student s využitím nástroje Adjoint solver 

  Author: Otakar Volek; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato práce pojednává o možnostech využití adjoint solveru pro vývoj vozu Formula Student. V úvodu jsou uvedeny základní rovnice pro CFD modelování a následně je vysvětlen princip adjoint solveru. Dále se práce věnuje ...
 • Automatizovaná optimalizace parametrů experimentální pohonné jednotky 

  Author: Vojtěch Winter; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Páv Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato práce pojednává o zavedení automatizačního systému pro optimalizaci parametrů experimentální spalovací pohonné jednotky. Použití automatizačního systému by mělo směřovat k usnadnění hledání optimálních nastavení akčních ...
 • Vehicle speed and sideslip angle estimation 

  Author: Josef Čech; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  Vehicle speed and sideslip angle estimation
 • Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle 

  Author: Veronika Zelená; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-31)
  Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle
 • Motion planning and trajectory tracking for an autonomous vehicle at high-speed scenarios 

  Author: Praveen Kumar Balachandran; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-05)
  Motion planning and trajectory tracking for an autonomous vehicle at high-speed scenarios
 • Simulace vlivu provozního prostředí na kompozitní materiály 

  Author: Jaykishan Harishbhai Patel; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Zámečníková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Aplikace kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu se v posledních letech stala prominentní, díky čemuž je průmysl udržitelnější a nákladově efektivnější, aniž by byl ohrožen výkon automobilu. Použití kompozitního ...
 • Měřicí aparatura a akvizice dat na zkušebním stanovišti kloubových hřídelí v laboratořích na Julisce 

  Author: Vasile Vlas; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Sobotka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Diplomová práce se v úvodu zabývá kloubovými hřídeli s homokinetickými klouby a jejich problematikou v kontextu zkušebního stanoviště a měřených veličin. Dále se zabývá aktuálním stavem měřící aparatury EHL, návrhem ...
 • Metodika aerodynamického řešení vozidla 

  Author: Jan Vorlík; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Aerodynamika je v závodních vozech stěžejním oborem. V mé práci se na začátku věnuji obecnému popisu základních aerodynamických prvků na závodních vozidlech. Dále jsem se v teoretické části věnoval popisu CFD výpočtů a ...
 • Návrh pohonného řetězce pro jednostopé vozidlo typu range extender 

  Author: Martin Dvořák; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Morkus Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Teoretická část práce pojednává o existujících vozidlech typu range extender, neboli sériových hybridech. Dále se zabývá přestavbou skůtru Suzuki Burgman na dálník s pohonem typu range extender. Konkrétně návrhem nového ...
 • Stanoviště pro testování kloubových hřídelí v laboratořích na Julisce 

  Author: Oldřich Suchánek; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Voženílek Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem diplomové práce je modernizace otevřeného zkušebního stanoviště v laboratořích na Julisce. V úvodu je vypracována rešerše zabývající se kloubovými hřídeli s homokinetickými klouby a jejich problematikou v kontextu ...
 • Metodika návrhu aerodynamiky vozu Formula Student 

  Author: Martin Ševčík; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Nožička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tématem této diplomové práce je příprava metodiky návrhu aerodynamických prvků pro vůz Formula Student pro tým CTU CarTech. Součástí práce je prvotní nastavení 3D CFD analýz celého vozu s různými výpočetními modely, jejich ...
 • Využití 48V technologie pro hybridní pohon osobního automobilu 

  Author: Martin Bauer; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Jäger Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím 48 V technologie u osobních automobilů. V první části je provedena rešerše, zabývající se touto technologií a jejím definováním. Jsou zde představeny její hlavní součásti a uspořádání. ...

View more