Collections in this community

Recent Submissions

 • Recirkulace spalin na vodíkovém experimentálním motoru 

  Author: Petr Herčuth; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Červenka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Práce se zabývá redukcí vyprodukovaného množství škodlivin vodíkového spalovacího motoru využitím chlazené recirkulace spalin. Je navrženo šest různých variant řešení cesty spalin z výfukového systému do plnící soustavy ...
 • Kontrola namáhání hlavy válce vodíkového zkušebního motoru 

  Author: František Černý; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou namáhání hlavy válce vodíkového zkušebního motoru. Zprvu se zaměřuje na rešerši užití vodíku k pohonu vozidel i na vodík, jako prvek. Výpočetní část se zaměřuje především na výpočty ...
 • Podvozky a pojezdy nákladních vozů pro evropský železniční systém 

  Author: Bertram Nedbal; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Malinský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zmapování použitých řešení jednotlivých konstrukčních uzlů těch typů podvozků a rámových pojezdů nákladních vozů, které jsou v provozu ve významných počtech na evropských železnicích. ...
 • Využití aktivních prvků ve vypružení a pojezdech kolejových vozidel 

  Author: Lukáš Šlosár; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Bauer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím aktivních prvků v pojezdech kolejových vozidel. Úvodní část je věnována rešerši, kde jsou popsány různé možnosti využití aktivních prvků. Druhá část se zaměřuje na technický popis ...
 • Opotřebení kol výkonných elektrických lokomotiv - sběr a vyhodnocení dat 

  Author: Jakub Kania; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Kalivoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Tato práce se zabývá opotřebením kol a analýzou jejich profilů v závislosti na délce provozu lokomotivy. Teoretická část práce se skládá z rešerše pojezdů lokomotiv Traxx F140 MS 2e a Vectron MS, která srovnává jejich ...
 • Virtuální model zavěšení přední nápravy automobilu 

  Author: Oleksandr Malkov; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Pánek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Účelem této bakalářské práce bylo provést komplexní studii lichoběžníkového zavěšení předních kol na příkladu druhé generace Audi R8. Hlavním úkolem bylo vytvořit 3D model tohoto zavěšení a analyzovat jeho chování za účelem ...
 • Simulation based study of the Hydraulic Power Steering System and the Steer-by-wire System of a forklift 

  Author: Snehal Vitthal Bobade; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-01)
  Simulation based study of the Hydraulic Power Steering System and the Steer-by-wire System of a forklift
 • Využití experimentálního průzkumu při vývoji závodního motocyklu s malým zdvihovým objemem 

  Author: Jakub Sedlář; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Myslík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Uvedená diplomová práce se zabývá možnostmi měření výkonových parametrů motocyklového motoru s malým zdvihovým objemem. Teoretická část práce nejprve stručně definuje výkonové parametry spalovacího motoru. Následuje zmapování ...
 • Kontrola namáhání válce a pístu vodíkového zkušebního motoru 

  Author: Daniel Sabol; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato bakalářská práce se nejdříve zaobírá rešerši hlavních aspektů vodíku, konstrukci spalovacích motorů a jejich principu spalování. Dále základních diagramů a grafů potřebných ke zkoumání a vyhodnocování motorů a jeho ...
 • Návrh a výroba zadního křídla pro závodní vůz Formula Student 

  Author: Daniil Martynov; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Tichánek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  This thesis is dedicated to designing and manufacturing a rear wing for FS.14, a race car of the CTU CarTech team. The main goals were increasing aerodynamic downforce of the vehicle and improving its stability. The thesis ...
 • Analýza životnosti automobilových součástí pomocí výkonové spektrální hustoty pro stochastické zatížení 

  Author: Martin Štarman; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Řada Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou životnosti automobilových součástí pomocí výkonové spektrální hustoty pro stochastická zatížení. V první části práce je popsána problematika životnostní analýzy, náhodného buzení ...
 • Parametrizace a automatické generování 3D CAD modelu 

  Author: Alexandre Adrien Perié; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Hadraba Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  The goals of my internship were divided into two main tasks, parametrizing an entire bike frame model, and automating the creation of a CATIA model from the data of its technical drawing. Since literature is short on ...
 • Vývoj lokálně-optimálního řídicího algoritmu hybridního vozidla 

  Author: Ondřej Čmiel; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Ušiak Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Tato práce se zabývá strategiemi řízení hybridních elektrických vozidel. Na základě rešerše daného tématu je, pomocí programovacího jazyka Python, navržen lokálně – optimální řídící algoritmus, který určuje poměr rozdělení ...
 • Integrace lehkého pomocného trakčního motoru do kolové skupiny osobního automobilu 

  Author: Terézia Ďurkovičová; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Medek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit vhodné konstrukční řešení integrace lehkého elektromotoru do kolové skupiny zadaných náprav. Záměrem je použití tohoto pohonu jako doplňkového na nehnané nápravě osobního automobilu. ...
 • Návrh rámu pro motocykl kategorie miniGP 

  Author: Tomáš Dvořák; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Císař Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem rámu pro motocykl kategorie Mini GP s ohledem provozní podmínky a pravidla této kategorie. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. Úvod práce je zaměřen na představení kategorie ...
 • Analýza defektů elektronických součástí během balení – návrh eliminace tohoto problému 

  Author: Nils Ros-Jacquier; Supervisor: Kazda Josef; Opponent: Le Rest François
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Od dubna do září 2023 jsem měl možnost absolvovat stáž zaměřenou na inženýrství a výzkum pro výrobu v závodě Continental Automotive v Toulouse ve Francii. V této práci byly činnosti prováděné v průběhu stáže formulovány ...
 • Softwarový nástroj pro automatizaci reakci řídící jednotky motoru na chybové stavy 

  Author: Valentin Pauron; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Denayrolles Manuel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-22)
  Since Bosch launched electronic ABS in 1978, on-board automobile electronics have significantly improved. Automotive electronic control units (ECUs) are essential to the electronic architecture of automobiles, allowing ...
 • Regionální částečně nízkopodlažní vůz - BEMU 70 

  Author: František Novosad; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Švéd Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Diplomová práce se zabývá základním návrhem parametrů čtyřnápravového částečně nízkopodlažního dvoupodvozkového elektricko-bateriového trakčního vozu, rozmístěním interiéru, návrhem pohonu a vypružení. Inspirací je provedená ...
 • Dvousilová elektrická lokomotiva 

  Author: Jan Kopřiva; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Špalek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh dvousilové elektrické lokomotivy. Náplní teoretické části je rešerše dvousilových lokomotiv v evropském železničním systému a jejich trakčních podvozků. Praktická část se zabývá samotným ...
 • Analýza mechanického kmitání zkušebního jednoválcového motoru 

  Author: Jan Vondráček; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením vyvážení jednoválcového zkušebního motoru Tatra, pevnostní analýzou klikové hřídele a uložení motoru na zkušebně. První část se věnuje teorii vyvažování a praktické aplikaci. Druhá ...

View more