Collections in this community

Recent Submissions

 • Softwarový nástroj pro automatizaci reakci řídící jednotky motoru na chybové stavy 

  Author: Valentin Pauron; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Denayrolles Manuel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-22)
  Since Bosch launched electronic ABS in 1978, on-board automobile electronics have significantly improved. Automotive electronic control units (ECUs) are essential to the electronic architecture of automobiles, allowing ...
 • Regionální částečně nízkopodlažní vůz - BEMU 70 

  Author: František Novosad; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Švéd Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Diplomová práce se zabývá základním návrhem parametrů čtyřnápravového částečně nízkopodlažního dvoupodvozkového elektricko-bateriového trakčního vozu, rozmístěním interiéru, návrhem pohonu a vypružení. Inspirací je provedená ...
 • Dvousilová elektrická lokomotiva 

  Author: Jan Kopřiva; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Špalek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh dvousilové elektrické lokomotivy. Náplní teoretické části je rešerše dvousilových lokomotiv v evropském železničním systému a jejich trakčních podvozků. Praktická část se zabývá samotným ...
 • Analýza mechanického kmitání zkušebního jednoválcového motoru 

  Author: Jan Vondráček; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením vyvážení jednoválcového zkušebního motoru Tatra, pevnostní analýzou klikové hřídele a uložení motoru na zkušebně. První část se věnuje teorii vyvažování a praktické aplikaci. Druhá ...
 • Kontrola namáhání hlavy válce vodíkového zkušebního motoru 

  Author: Josef Jakeš; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Mikulec Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Cílem této diplomové práce je kontrola namáhání hlavy válce pro vodíkový experimentální motor. Namáhání je vyhodnoceno na základě teplotní a strukturální analýzy v softwaru PTC Creo 4.0. Práce popisuje tvorbu jednotlivých ...
 • Hybridizace bitevního tanku 

  Author: Elisa Tanguy; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Deloumeau Francois
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
  The objective of this project is to replace the powertrain of a battle tank by a hybrid one. A MATLAB/Simulink model is being developed in order to perform simulations to estimate the fuel consumption gains. This project ...
 • Validace dálkového měření emisí vozidel analýzou výfukových plynů 

  Author: Koushik Vijayakumar; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Windell Laurence
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
  Dálkové snímání emisí motorových vozidel za účelem identifikace vozidel s vysokými emisemi je doplňkovým opatřením k měření emisí během pravidelných technických kontrol vozidel. Těžištěm této práce je experimentální ověření ...
 • Zubová spojka - vibrace a hluk během řazení 

  Author: Vojtěch Folta; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Kazda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu metodiky měření a analýzy vibrací a hluku při procesu řazení do záběru u různých typů řadicích spojek v mechanické převodovce motorových vozidel. První část práce se ...
 • Stupňová převodovka pro elektromobil 

  Author: Martin Ledvinka; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Stiborová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem stupňové převodovky pro elektromobil. První část práce obsahuje teoretický úvod do problematiky a rešerši již vyráběných a koncepčních řešení převodovek pro elektromobily. Druhá část ...
 • Testování kloubových hřídelí na zkušebním stanovišti. 

  Author: Michal Marčík; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Hrnčíř Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Práce se zabývá testováním kloubových hřídelí z hlediska zahřívání za provozu a měřením odporu posuvného kloubu proti axiálnímu posunutí. První část tvoří rešerše hnacích hřídelí, kloubů a jejich vlastností. V druhé části ...
 • Návrh a simulace převodovky s planetovým mechanismem pro hybridní vozidlo 

  Author: Vojtěch Čejka; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Heger Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu převodovky pro hybridní vozidlo, která vychází z existující převodovky s planetovým mechanismem. Cílem práce je vybrat vhodnou výchozí převodovku, vhodně upravit její ...
 • Koncept konstrukce karoserie pro autobusy Hess 

  Author: Grégoire Bis; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Wunderlich Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
  In the automotive industry, there is nowadays a constant need to make vehicles lighter. This is no exemption for bus manufacturers, especially for the Swiss company Carrosserie HESS AG, which specialises in the production ...
 • Vývoj metody předvídání povolování šroubů 

  Author: Thibault Dugast; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kaněra Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
  This thesis report of my 5-month internship explains the different possibilities I explored in order to reduce the loosening of the screws of a wheel by optimizing its design. Indeed, spontaneous loosening is a major issue ...
 • Analýza vyráběných vozidel Tram - Train pro regionální železnice 

  Author: Dominik Banko; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Fridrichovský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Bakalářská práce nabízí přehled vyráběných a v současnosti provozovaných vozidel Tram - Train včetně jejich technických parametrů. Na základě těchto parametrů hodnotí, zda jsou některá z těchto vozidel schopná provozu v ...
 • Analýza profilu oběžné plochy železničního kola 

  Author: Michal Kužela; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Dybala Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu profilu oběžné plochy železničního kola. Vyhodnocením analýzy byla získána ekvivalentní kuželovitost, což je důležitý parametr pro bezpečnou a efektivní jízdu kolejových vozidel. ...
 • Analýza antikolizních systémů na snížení nehodovosti tramvají s automobily v Praze 

  Author: Adam Zajíček; Supervisor: Seidl Jakub; Opponent: Vrba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato práce se zaměřuje na analýzu antikolizních systémů a brzdných systémů kolejových vozidel s cílem snížit počet nehod mezi tramvajemi a automobily v Praze. Práce obsahuje rešerši existujících antikolizních systémů a ...
 • Pevnostní kontrola klikového mechanismu vodíkového zkušebního motoru 

  Author: Sebastian Akhlas; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato práce se zabývá rešerší využívání vodíku jako paliva v alternativních pohonech. Práce obsahuje pevnostní analýzu klikového mechanismu spalovacího motoru, který spaluje vodík jako palivo. Hlavním cílem této práce je ...
 • Návrh portálové nápravy trakčního podvozku nízkopodlažní tramvaje 

  Author: Tomáš Reichert; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Vrba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem portálové nápravy trakčního podvozku nízkopodlažní tramvaje. Nejprve je provedena rešerše různých typů podvozků nízkopodlažních tramvají. Následně je vytvořen návrh portálové nápravy ...
 • Konstrukční studie soupravy autonomního metra pro Prahu 

  Author: Ondřej Duba; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Seidl Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu soupravy autonomního metra pro plánovanou pražskou linku =D=. Skládá se z rešerše vozidel metra a městských drah, historického vývoje souprav metra a zabezpečovacích ...
 • Studie systému radiálního stavění náprav pro experimentální tramvajový podvozek 

  Author: Václav Odvárka; Supervisor: Bauer Petr; Opponent: Kalivoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce v úvodu shrnuje problematiku systémů rejdování. Druhá část pak shrnuje jednotlivé tramvaje a jejich podvozky, které se využívají v České republice a vyhodnocuje jejich vhodnost pro implementaci aktivního ...

View more