Collections in this community

Recent Submissions

 • Expanding the capability of the friction models currently used for simulating interaction of the wafer with the wafer holder 

  Author: Marek Vychopeň; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-25)
  Expanding the capability of the friction models currently used for simulating interaction of the wafer with the wafer holder
 • Analýza jízdně-technických a dynamických vlastností nákladního vozu s uvažováním poddajnosti skříně 

  Author: Patrik Staněk; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Čapek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Úkolem této práce je vyšetření jízdních vlastností kontejnerového vozu s uvažováním tuhého a poddajného modelu spodku. Pozornost je také věnována tvorbě modelů vypružení. Simulace se vyhodnocuje jako traťová zkouška podle ...
 • Koncepční studie dvousilové Cargo lokomotivy 

  Author: Martin Dvořák; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Špalek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato práce se zabývá koncepčním návrhem dvousilové nákladní lokomotivy. Návrh je zaměřen na tuzemský železniční systém a jeho požadavky. Pro řešení dvouzdrojové lokomotivy je zde použit diesel-elektrický přenos výkonu pro ...
 • Konstrukční návrh otočných sedadel pro interiér elektrické regionální jednotky 

  Author: David Eliáš; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Prell Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout interiér třídílné elektrické regionální jednotky pro spěšné vlaky a konstrukčně navrhnout mechanismus otáčení sedadel.
 • Studie koncepčního řešení vysokorychlostní jednotky pro VRT v ČR 

  Author: Jiří Zubr; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Pracht Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tématem této diplomové práce je studie konceptu vysokorychlostní jednotky použitelné pro provoz na VRT v ČR. V teoretické části je provedena rešerše současných vysokorychlostních jednotek provozovaných v Evropě a v Asii. ...
 • Koncepční studie vozu pro přepravu nákladů vyššími rychlostmi 

  Author: Daniel Drnec; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Bittner Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Předmětem diplomové práce je posouzení možností rychlé železniční nákladní dopravy. V první části je práce je provedena rešerše železničních vozidel pro rychlou přepravu nákladů a odhad poptávky po rychlé železniční nákladní ...
 • Optimalizace parametrů článkové nízkopodlažní tramvaje s neotočnými podvozky 

  Author: Stanislav Čihák; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Čapek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato diplomová práce se zabývá tramvajemi s nesenými články a neotočnými podvozky. Náplní práce je seznámení s problematikou tramvají tohoto typu a navržení základních parametrů tramvajového vozidla vhodného pro prostředí ...
 • Železniční osobní jídelní vůz pro rychlost 230 km/h 

  Author: Patrik Novotný; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Plas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Diplomová práce se zabývá návrhem osobního železničního jídelního vozu pro rychlost 230 km/h. V rámci diplomové práce byla vypracována rešerše na téma jídelní a bufetové vozy. Stěžejní částí práce byl návrh interiéru ...
 • Ověření funkce filtru pevných částic dálkovým měřením 

  Author: Lukáš Kolbaba; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Jindra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Práce se zabývá detekcí vozidel s nadměrnými emisemi pomocí dálkového měření koncentrace částic a CO2 ve vzorku ovzduší odebíraném v blízkosti projíždějících vozidel. V pilotním experimentu byl potvrzen možný přínos ...
 • Zprovoznění zkušebního stavu řazení pro testování řadicích spojek automobilových převodovek. 

  Author: Matěj Crhán; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Sobotka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Práce se zabývá úpravou a zprovozněním stanoviště pro testování řadicích spojek. Úvodní část je věnována popisu řazení a zkušebního stanoviště. Je zde shrnut také princi fungování vybraných senzorů. Hlavní část práce se ...
 • Přestavba skůtru na kabinový motocykl - konstrukce karosérie 

  Author: Jan Cahyna; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce v rešeršní části pojednává o konstrukčních řešeních existujících jednostopých kabinových vozidel. V návrhové části se zabývá návrhem stabilizačního podvozku, dále pak návrhem karosérie kabinového ...
 • Tenzometrické měření sil na voze typu Formula student 

  Author: Tomáš Dus; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kazda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tématem této diplomové práce je tenzometrické měření sil působících na prvky zavěšení přední a zadní nápravy vozu soutěže formule student. Práce se zabývá rešerší možných metod měření sil v nápravách, návrhem měřícího ...
 • Návrh zavěšení kol zadní nápravy s motory v náboji kol 

  Author: Tomáš Jansa; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Brich Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zavěšení kol zadní nápravy pro elektrifikované vozidlo, které má elektromotory připevněné k nábojům zadních kol. V teoretické části je zpracovaný přehled na možné typy zadních náprav ...
 • Vývoj a výroba baterií pro hybridní a elektrická vozidla 

  Author: Tomáš Straňák; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Sadil Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu emisí CO2 vzniklých při výrobě baterií na celkový životní cyklus elektromobilu. Je posouzen vliv energetického mixu na výrobu baterií a emise CO2 vzniklé z provozu vozidla. ...
 • Vývoj globálně-optimálního řídicího algoritmu hybridního vozidla 

  Author: Jan Filip; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Majera Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Hybridní pohonný systém je jednou z cest ke snížení spotřeby paliva a emisí oxidu uhličitého u konvenčních vozidel. Aby byl využit co nejlépe potenciál hybridního pohonu, je nutné implementovat strategii řízení, která ...
 • Modelování degradace tuhosti kompozitního hřídele vlivem cyklického zatěžování 

  Author: Karel Novotný; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Pacoň Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá stručným popisem kompozitů a únavy způsobené cyklickým zatěžováním. V praktické části je zkoumána degradace tuhosti kompozitního hřídele s ozubeným kolem.
 • Návrh, pevnostní kontrola a optimalizace prvků zavěšení předního kola vozu kategorie Formula Student 

  Author: Tomáš Pokladník; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Jasný Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Práce se zabývá návrhem prvků zavěšení předního kola pro vozidlo týmu CTU CarTech kategorie Formula Student s označením FS.14. Konkrétně se zabývá návrhem lichoběžníkových ramen, tlačné tyče, těhlice a výpočtem sil působících ...
 • Vývoj nástroje pro posouzení mechanických parametrů typických stavebních prvků karoserie 

  Author: Tomáš Pánek; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Baněček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tato práce se zabývá vývojem nástroje pro posouzení mechanických parametrů typických stavebních prvku karoserie. V teoretické části je shrnuta problematika vývoje karoserie. V praktické části se poté pracuje s připraveným ...
 • Studie vlivu proměnné délky sacího potrubí na dynamické vlastnosti vozu Formule Student. 

  Author: Matyáš Kajsrlík; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Mareš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tématem diplomové práce je studie variabilních sacích systémů a návrh pro použití do soutěže Formula Student. Sací trakt musí odolat tvrdým podmínkám soutěže a taktéž zlepšovat parametry monopostu. Sací systém musí být ...
 • Experimentální a modelové možnosti popisu vlastností vstřikovačů pro vznětové motory 

  Author: David Blažek; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Bezvoda Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato práce se zabývá popisem provozního opotřebení vstřikovačů systému Common-Rail využívaných v současných vznětových motorech. Dále možnostmi využití měřicí vývojové stolice EFS, která je součástí vybavení laboratoře ...

View more