Novinky

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Emise zážehového motoru a modelování třícestného řízeného katalytického systému 

  Autor: Shanmughanathan Shankar Balaji; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Bolehovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out emission is a great ...
 • Horní otočná konstrukce s teleskopickým ramenem autojeřábu 

  Autor: Morkes Jan; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Malý Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Návrh řešení teleskopického výložníku na horní otočné konstrukci autojeřábu. Celkové rozměry přizpůsobeny pro vozidlo Tatra T815 - 7 FORCE. Vyhodnocení pracovní oblasti jeřábu spolu s výpočty nejdůležitějších prvků. ...
 • Projektová studie trakčního podvozku pro nízkopodlažní tramvaje ŠKODA 

  Autor: Urban Jaroslav; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Štiller Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Cílem diplomové práce je provést projektovou studii podvozků pro nízkopodlažní tramvaje od společnosti Škoda Transportation a.s. V rešerši jsou ukázána možná řešení otočných a neotočných podvozků a dále základní požadavky ...
 • Studie mechanismů zvyšování podílu EGR ve válci motoru 

  Autor: Weiss Václav; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Hanousek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Cílem práce je prozkoumat možnosti vrstvení směsi v zážehovém motoru. V návaznosti na předchozí práce připravit návrh geometrií pro vrstvení směsi. Na těchto navržených geometriích provést CFD simulaci v programu AVL Fire ...
 • Úprava VW Caddy pro přepravu vozíčkáře 

  Autor: Jaterková Nikol; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Svoboda Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
  Úprava automobilu VW Caddy pro přepravu osob na vozíčku s předpokládanou asistencí nástupu a ovládání vozu. Úprava byla provedena snížením podlahy automobilu, při zachování nápravy a jejich částí, byl proveden test CAD ...
 • Návrh čelního nouzového výstupu příměstské jednotky 

  Autor: Andrýs Pavel; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Prell Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tato diplomová práce se zabývá legislativními požadavky pro návrh nouzového čelního výstupu a rešerší současných řešení. Dále je provedena analýza čelních výhledových poměrů a řešení řídícího pultu strojvedoucího při ...
 • Zařízení pro měření tumblu ve válci spalovacího motoru 

  Autor: Schmidt Jiří; Vedoucí práce: Hatschbach Petr; Oponent práce: Hořenín Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Diplomová práce se zabývá měřením tumblu ve válci při stacionární zkoušce na aerodynamické trati. Tumble je vírový útvar, který může vznikat ve válci spalovacího motoru v průběhu sání. Jeho osa je kolmá na osu válce. Práce ...
 • Energetická náročnost elektropohonu off-road jízdního kola 

  Autor: Jehlička Petr; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Kalivoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-20)
  Úvod práce se zaměřuje na obecnou problematiku a výskyt elektromobility v našem životě. Pro lepší orientaci v dalších částech práce a snazší porozumění textu následuje krátký přehled stavu klasických elektrokol, jejich ...
 • Návrh sekundárního vypružení pro otočný podvozek nízkopodlažní tramvaje 

  Autor: Slavík Radek; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Vaněček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh sekundárního vypružení a kolébky u otočného podvozku nízkopodlažní tramvaje. Přenos sil ze skříně na kolébku je řešen pomocí pojezdových kladek. Pro zabránění nadměrného naklápění ...
 • Návrh vypružení tříčlánkové regionální částečně nízkopodlažní jednotky 

  Autor: Pěnkava Dominik; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Zakopal Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diplomová práce se zabývá návrhem primárního a sekundárního vypružení tříčlánkové částečně nízkopodlažní jednotky.
 • Optimalizace akumulátorové jednotky pro monopost Formula Student Electric 

  Autor: Kosina Jan; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Houf Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato diplomová práce je rozdělena na tři dílce, ze kterých je učiněno závěrečné zhodnocení. První část se zabývá teoretickými znalostmi o lithiových článcích a obecnou problematikou trakčních baterií použitých v soutěži ...
 • Energetická náročnost jízdy elektrobusu SOR EBN 11 na lince 163 

  Autor: Průcha Pavel; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Barchánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato práce se zabývá stanovením spotřeby energie elektrobusu SOR EBN 11 na lince 163, jedoucí ze zastávky Želivského na Sídliště Rohožník a zpět. Na základě určení výškového profilu trasy a několika násobného měření ...
 • Planetová převodovka pro naklápěcí zkušební stav 

  Autor: Macánek Martin; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Hořenín Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom uloženia planétového reduktora a kontrolnými výpočtami navrhnutých uložení pre dvojosový skúšobný naklápací stav. Naklápací stav bude slúžiť pre výskum chovania motorových ...
 • Konzola trojsedáku příměstské elektrické jednotky 

  Autor: Thuma Miroslav; Vedoucí práce: Kalivoda Jan; Oponent práce: Prell Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Cílem této diplomové práce je vytvoření koncepčního návrhu příměstské elektrické jednotky pro provoz ve Velké Británii s uspořádáním interiéru 3+2 dle příslušných norem. Dále pak konstrukčního návrhu konzoly trojsedáku s ...
 • Rozvodovka zadní nápravy osobního vozu 4x4 s motorem vpředu napříč 

  Autor: Woronycz Petr; Vedoucí práce: Tajzich Václav; Oponent práce: Hostaš Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
  Tato práce se zabývá návrhem zadní rozvodovky osobního vozu s pohonem všech kol s motorem vpředu napříč. Práce obsahuje návrh a kontrolu kuželového soukolí stálého převodu a kuželového soukolí diferenciálu. Následně popisuje ...
 • Konstrukční návrh kloubového hřídele pro trakční pohon dvojkolí kolejového autobusu 

  Autor: Brůžek Vít; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Bauer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem kloubového hřídele pro pohon kolejového autobusu. Pro bližší výpočty je nutné definovat provozní podmínky, ve kterých bude kolejový autobus provozován po dobu své ...
 • Stavba automobilu pro závodní účely 

  Autor: Svoboda Jaroslav; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Beránek Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Práce zpracovává postup přestavby vybraného produkčního vozu na závodní speciál pro automobilové soutěže rally. Cílem je popis přestavby hlavních funkčních celků vozu v návaznosti na platné sportovní předpisy dané kategorie. ...
 • Energetická náročnost jízdy elektrobusu 

  Autor: Balashov Alexandr; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Barchánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
  Cílem této diplomové práce je stanovení energetické náročností jízdy elektrobusu SOR EBN 11 na lince 213. Na základě měření byla stanovena topografie trasy a průběh rychlosti jízdy elektrobusu, následné trasa byla rozdělena ...
 • Vypružení železničního nákladního vozu s nízkou vlastní hmotností 

  Autor: Buchta Jan; Vedoucí práce: Heptner Tomáš; Oponent práce: Čapek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Práce se zabývá nákladními vozy s nízkou vlastní hmotností vybavenými podvozky Y25. Zkoumá jejich vlastnosti a chování, zejména bezpečnost proti vykolejení na zborcené koleji. Pro určení těchto vlastností byl vytvořen ...
 • Výpočet dynamiky variabilního ventilového rozvodu 

  Autor: Richtr David; Vedoucí práce: Tichánek Radek; Oponent práce: Uzlík Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
  Diplomová práce se zabývá tvorbou výpočetního parametrického modelu ventilového rozvodu v programovém prostředí GT-SUITE. Výpočetní model disponuje systémem proměnlivého natáčení vačkových hřídelí s řízením, řemenovým ...

Zobrazit další