Recent Submissions

 • Návrh UAV pro velmi nízká Reynoldsova čísla 

  Author: Martin Bartoš; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Cílem této práce je návrh rádiem řízeného modelu UAV pro velmi nízká Reynoldsova čísla. Mezi hlavní požadavky patří možnost létat v malé hale, nízká rychlost letu a dlouhá vytrvalost. Na základě studia aerodynamického ...
 • Validace teplot v termálně-vakuové komoře 

  Author: Matěj Koubek; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Obsahem této diplomové práce je rešerše systémů Termovakuových komor a testů v nich prováděných a využití získaných poznatků k provedení simulace termálního cyklování. Práce je zakončena validací simulace pomocí experimentálně ...
 • Návrh soutěžního letounu 

  Author: Filip Kublák; Supervisor: Hermann Denis; Opponent: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Cílem této práce je aerodynamický návrh a tvarová optimalizace rádiem řízeného bezpilotního letounu pro účely soutěže ACC 2021. Mnichov.
 • Pohon letadla se statickou rekuperací 

  Author: Ondřej Šantora; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Tato práce se zabývá možnostmi, jak vylepšit účinnost leteckého pohonu použitím konceptu statické rekuperace. Myšlenkou tohoto konceptu je využít aerodynamické síly působící na statické lopatky ve vstupním ústrojí ke zvýšení ...
 • Vlastnosti soustavy družic pro průzkum povrchu Marsu 

  Author: Dominika Céspedes Miranda; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Obsahem práce je návrh družicové soustavy pro dálkový průzkum Marsu. Teoretická část této práce má za úkol vymezit důležité pojmy a metody potřebné pro návrh soustavy. Vymezené pojmy jsou následně aplikovány při samotném ...
 • Návrh soutěžního letounu 

  Author: Tomáš Fabián; Supervisor: Hermann Denis; Opponent: Valenta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Diplomová práce se zabývá návrhem soutěžního dálkově ovládaného letadla pro soutěž SAE Aerodesign 2020. Jedná se o účelový letoun, který musí být schopen nést předepsaný náklad a musí být schopen vzletu z krátké ranveje. ...
 • Návrh turbíny pro turbohřídelový motor 

  Author: Pavel Novotný; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  První část diplomové práce tvoří rešerše na téma axiálních plynových turbín, ve které je popsáno jejich rozdělení, důležité rovnice, jejich konstrukce a v neposlední řadě také principy tlakových ztrát. Druhá část se zabývá ...
 • Požadavky předpisů na prokázání aeroelastické odolnosti letounu 

  Author: Jan Semerák; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Slavík Svatomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu a shrnutí požadavků leteckých předpisů na způsob prokázání odolnosti letadla vůči aeroelastickým jevům typu Flutter, reverze řízení, torzní divergence a whirl flutter. ...
 • Termální nástřiky a jejich mechanické zkoušky 

  Author: Kateřina Kobrlová; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Ziegelheim Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Termální nástřiky jsou rychle rostoucí postřiková technika v oblasti výroby používaná např.: v letectví, chemickém a petrochemickém průmyslu, automobilovém průmyslu, medicíně a biomedicíně. Mezi termálně stříkané povlaky ...
 • Koncepční návrh iontového motoru s toroidním magnetickým polem 

  Author: Oleh Vasyliev; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kudrna Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Cílem této diplomové práce byl návrh iontového motoru s toroidním magnetickým polem. Proveden vypočet trajektorií nabitých částic v urychlovači a stanoveny základní charakteristiky motoru.
 • Inovativní vložky vyráběné metodami AM pro sendvičové panely kosmické a letecké techniky 

  Author: Ondřej Uher; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, konstrukcí, technologickými a pevnostními zkouškami 3D tištěných vložek do sendvičových panelů.
 • Návrh zkušebního axiálního kompresoru 

  Author: Vojtěch Máslík; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Helmich Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem axiálního kompresoru s pohonem elektromotoru malých výkonů. V první části byla stručně rozebrána historie kompresorů, následně teorie kompresorů a jejich účinnost. V následující části ...
 • Kompozitní kování křídla sportovního letounu 

  Author: Jan Grenar; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kostroun Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Diplomová práce obsahuje rešerši na téma kompozitních spojů a konstrukčních řešení kování křídla. Samotná rešerše kompozitních spojů přiblíží problematiku vlákno-kovových kompozitů a jejich přínos na vlastnosti mechanických ...
 • Návrh stupně odstředivého kompresoru pro hybridní pohon 

  Author: Tomáš Vlach; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tématem této práce je návrh stupně odstředivého kompresoru na základě předběžného návrhu hybridního turboeletrického pohonu pro leteckou aplikaci. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé části stupně odstředivého ...
 • Srovnání modelových výpočtů v různých cfd systémech 

  Author: Ondřej Štrobl; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Diplomová práce se zabývá srovnáním 2D výpočtu profilu NACA 0012 a 3D výpočtu NASA Common Research Modelu v konfiguraci křídlo-trup ve třech různých CFD systémech – Ansys Fluent, Ansys CFX a SU2. Celkem bylo provedno 41 ...
 • Návrh Low-Cost letounu kategorie UL 

  Author: Samuel Ondruška; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Úlohou tejto diplomovej práce je naviazať na predchádzajúci koncepčný návrh jednomiestneho letúna spĺňajúceho požiadavky predpisu UL-2 a podrobnejšie popísať technologický postup výroby low-cost krídla. Súčasťou práce je ...
 • Aerodynamická analýza rychlostního letounu 

  Author: Adam Zezula; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Cílem této diplomové práce je aerodynamicky analyzovat letoun navržený v diplomové práci Jakuba Valenty. Nejprve je navržen nový profil, který by mel vylepšit aerodynamické vlastnosti letounu. Následně jsou spočteny ...
 • Návrh konstrukce a výroby kompozitního vrtulového listu 

  Author: Václav Urban; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tato práce se zabývá návrhem kompozitního vrtulového listu. V práci je vypočítáno zatížení vrtulového listu, navržena konstrukce a proveden pevnostní výpočet. Dále je zde navržena technologie výroby vrtulového listu.
 • Návrh křidélka pro rychlostní letoun 

  Author: Tomáš Rubánko; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Slavík Svatomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout křidélko pro malý rychlostní letoun. Na začátku je popsáno, o jaký letoun se jedná a jak se obecně letoun aerodynamicky řídí. Dále jsou popsány možnosti konstrukce a tomu odpovídající ...
 • Návrh směrového kormidla sportovního letounu 

  Author: Jiří Němec; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Úkolem této práce je navržení směrového kormidla dle profilu a ploch poskytnutých z práce koncepčního návrhu rychlostního letounu. Po krátkém a obecném rozpisu konstrukčních prvků směrových kormidel jsou počítána zatížení ...

View more