Poslední příspěvky

 • CFD analýza proudění v otevřeném aerodynamickém tunelu 

  Autor: Jurča Lukáš; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Brabec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Práce se zabývá aerodynamickými tunely, jejich historií, návrhem a konstrukcí. Tvorbou parametrického modelu vzduchové cesty otevřeného Eiffelova tunelu v CAD softwaru SolidWorks. Dále nastavením jednotlivých sekcí výpočtu ...
 • Motorové lože pro ultralehký letoun 

  Autor: Černý Marcel; Vedoucí práce: Theiner Robert; Oponent práce: Helmich Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-03-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá motorovým ložem pro ultralehký letoun TL 32 Typhoon. Je rozdělena do tří částí. První část se zabývá návrhem konstrukčního řešení motorového lože. Druhá část obsahuje výpočet zatížení dle ...
 • Vliv vůle na koncích lopatek na parametry odstředivého kompresoru 

  Autor: Adamec Jiří; Vedoucí práce: Hlaváček David; Oponent práce: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
  Diplomová práce se zabývá radiálním stupněm odstředivého kompresoru. Cílem práce je zjistit a kvantitativně vyčíslit, jaký vliv má změna vůle mezi konci lopatek a krycím diskem na integrální parametry pomocí numerického ...
 • MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK POHONNÉ JEDNOTKY BEZPILOTNÍHO LETOUNŮ DO VZLETOVÉ HMOTNOSTI 20 KG 

  Autor: Pinc Richard; Vedoucí práce: Jeřábek Ivan; Oponent práce: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření charakteristik pohonné jednotky. Na základě rešerše byly stanoveny maximální hodnoty měřených charakteristik. Následně bylo navrhnuto několik variant ...
 • Návrh wingletu pro kluzák HPH 304TS 

  Autor: Koukal Lukáš; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Vavřín Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Diplomová práce se zabývá návrhem wingletu pro kluzák 304TS vyvíjený ve společnosti HPH sailplanes Ltd. V první části práce byla zpracovaná rešeršní část používaných wingletů u kluzáků stejné kategorie jako je kluzák 304 ...
 • Vliv mezilopatek na vlastnosti stupně odstředivého kompresoru 

  Autor: Smrčka Dan; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hanus Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Úkolem numerických simulací bylo zjistit, jaký vliv na výkonové parametry odstředivého kompresoru bude mít vložení mezilopatek do oběžného kola a jak se bude měnit charakteristika s proměnlivou délkou mezilopatky. Pro ...
 • Školní demonstrátor podmínek mikrogravitace 

  Autor: Satke Daniel; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
  Předmětem bakalářské práce je návrh a konstrukce jednoduché, přenosné a levné pádové věže pro demonstrační účely s dobou trvání mikrogravitace do 1 s. Inspirace byla čerpána z již existujících malých pádových věží. Výsledkem ...
 • Návrh variabilního vyvažovacího vahadlového systému pro pevnostní zkoušky křídel 

  Autor: Tatarevićová Alena; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
  Cílem práce byl návrh variabilního vahadlového systému sloužícího k vyvažování hmotností kleštin během pevnostních zkoušek křídel. Pro zadaný rozsah rozměrů křídel a hmotností kleštin byl vytvořen návrh geometrie vahadlového ...
 • Analýza vlivu plnicího otvoru na profil padákového kluzáku 

  Autor: Brož Jiří; Vedoucí práce: Kulhánek Robert; Oponent práce: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-16)
  Práce se zabývá CFD analýzou profilů s různými modifikacemi plnicích otvorů u náběžné hrany.
 • Analýza proudového pole na modelu letounu metodou PIV 

  Autor: Mamula Milan; Vedoucí práce: Theiner Robert; Oponent práce: Pátek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-12)
  Tato práce se zabývá měřením proudového pole na modelu letounu UL-39 pomocí metody PIV. Řešené proudové pole je analyzováno v oblasti kolem vodorovné plochy. V práci je proveden rozbor metody pro analýzu proudění a popsán ...
 • NÁVRH UAV S KONCEPCÍ BIKOPTÉRY UMOŽŃUJÍCÍ SVISLÝ VZLET A PŘISTÁNÍ 

  Autor: Matušek Lukáš; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hromčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
  Tato práce se v počátku zabývá průzkumem koncepcí letadel umožňující svislý vzlet a přistání se zaměřením na bikoptéry. Popsáním jejich základních aerodynamických vlastností a způsobu ovládání při vertikálním a hrorizontálním ...
 • Vliv modelu pracovní látky na výpočet oběhu turbovrtulového motoru 

  Autor: Bernášek Jan; Vedoucí práce: Hlaváček David; Oponent práce: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
  Tato diplomová práce nejprve podává přehled turbovrtulových a turbohřídelových motorů. V další části je uveden teoretický základ jednotlivých stavových rovnic, pomocí kterých je následně vypočítán tepelný oběh a efektivní ...
 • Měření rychlosti zvuku ve stratosféře 

  Autor: Tilšer Michal; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Lejček Lubor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
  Tato bakalářská práce seznamuje jak s přímými, tak nepřímými metodami, kterými je možné stanovit rychlost zvuku v zemské atmosféře. Je v ní také obsažena část, která se zabývá rozložením teploty a jiných měřitelných veličin, ...
 • Výpočet aerodynamických charakteristik krytu podvozku 

  Autor: Vincenc Kornel; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Brabec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
  Táto bakalárska práca je zameraná na výpočty aerodynamických charakteristík krytu podvozku. Popisuje metódu zostavenia CFD modelu s použitím vytvorených krytov podvozku v prostredí Audtodesk Inventor. Ďalej práca poukazuje ...
 • Konstrukční návrh kalibračního zařízení pro žhavené drátky 

  Autor: Malý Vojtěch; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
  Práce stručně charakterizuje měření rychlosti proudu sondami se žhaveným drátkem, popisuje problematiku spojenou s jejich kalibrací a především obsahuje návrh a konstrukci kalibračního zařízení. Dále rozebírá přesnost ...
 • Návrh kinematiky zatahování podvozku nekonvenčního UL letounu 

  Autor: Pokorný Hynek; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanismu přistávacího zařízení nekonvenčního UL letounu. Jsou v ní nastíněny požadavky, které jsou na přistávací zařízení kladené a je také provedena rešerše různých existujících ...
 • Pozemní frekvenční zkouška vodorovné ocasní plochy letounu Phoenix 

  Autor: Rytina David; Vedoucí práce: Kratochvíl Aleš; Oponent práce: Sommer Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
  Tato bakalářská práce ukazuje postup při pozemní frekvenční zkoušce vodorovné ocasní plochy letounu Phoenix. V první části je popisován způsob měření frekvenčních a hmotových charakteristik. V navazující části byly vyhodnoceny ...
 • Dmychadlový pohon pro model letounu UL-39 

  Autor: Vostál David; Vedoucí práce: Koreň Martin; Oponent práce: Helmich Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
  Diplomová práce vytváří základní aerodynamický návrh dmychadlového pohonu pro model letounu UL-39. Na základě tohoto návrhu je dmychadlo vymodelováno v prostředí progranu Siemens NX 8.5. Součástí modelování je i vytvoření ...
 • Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu 

  Autor: Hort Tomáš; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
  HORT, Tomáš. Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu. Praha 2015, 111 s. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky. Vedoucí práce Jaromír Kučera.
 • Koncepční studie repliky historického stíhacího letounu 

  Autor: Šulc Jan; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
  Diplomová práce zpracovává koncepční návrh repliky historického stíhacího letounu v měřítku 1:1, který byl ve 30. letech vyvíjen společností Avia v Československu a nesl typové označené B-135. Na základě dostupných ...

Zobrazit další