Poslední příspěvky

 • Srovnání tahových charakteristik zvoleného turbovrtulového motoru s turbínovým proudovým motorem postaveným na stejném jádře 

  Autor: Šrot Jakub; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Anderle Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Cílem této práce je návrh výstupního systému proudového motoru odvozeného od zvoleného turbovrtulového motoru a následné porovnání tahových charakteristik obou pohonných jednotek ve zvolených letových výškách a pro různé ...
 • Zástavba turbovrtulového motoru do letové zkušebny 

  Autor: Trnka Adam; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Popelka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh letových zkoušek pro certifikaci nové turbovr-tulové letecké pohonné jednotky. Nejprve byla provedena rešerše předpisové základny týkající se instalace motoru do dvoumotorového ...
 • Konstrukce zasouvací stanice k difuzní peci a analýza proudění v pracovní oblasti 

  Autor: Tilšer Michal; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Kolátek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tématem této diplomové práce je konstrukce zasouvací stanice a zejména tedy samotného zasouvadla, či zakladače, který automaticky zasouvá křemíkové destičky do topných kazet difuzní pece a analýza bočného proudění vzduchu, ...
 • Koncepční návrh čtyřmístného letounu kategorie GA 

  Autor: Stastny Daniel; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  In this Thesis, a conceptual design is proposed for a four seat GA aircraft. The objective is to design an aircraft which has a cruising speed of 300 km/h and should have a range of 2000 km. The weight will be estimated ...
 • Trendy ve vývoji akrobatických letadel 

  Autor: Kaplan Jan; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá kategorií akrobatických letadel. Úvodní část práce obsahuje rešerši vybrané skupiny akrobatických letadel. Dále jsou v práci vyhodnoceny a vysvětleny jednotlivé parametry akrobatických ...
 • Návrh kýlové plochy cvičného letounu 

  Autor: Hladík Ondřej; Vedoucí práce: Barák Karel; Oponent práce: Kratochvíl Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou ztráty stability kompozitních panelů, analytickými a MKP metodami, její predikce po zavedení zatížení od aerodynamických sil. Dále se zabývá aplikací zmíněných metod na potah ...
 • Návrh křidélka malého sportovního letounu 

  Autor: Hrnčíř Matouš; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem křidélka na malý sportovní letoun. V úvodní pasáži je vymezen pojem malý sportovní letoun, dochází k jeho zařazení do příslušné kategorie letounů s odkazem na platnou legislativu a ...
 • Návrh mechanismu zatahování příďového podvozku malého sportovního letounu 

  Autor: Paul Ondřej; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanismu zatahování příďového podvozku malého sportovního letounu. V práci je navrhnuta kinematika mechanismu zatahování příďového podvozku, rozbor zatížení a základní návrh ...
 • Obnovení letové způsobilosti letounu C-11 imatrikulace OK-JZE 

  Autor: Hostaša Jan; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Kostroun Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-06)
  Práce se zabývá problematikou letové způsobilosti vztažené ke konkrétnímu stroji, Jak C-11 imatrikulační značky OK-JZE. Snaží se vymezit postup práce pro získání letové způsobilosti. Práce mapuje právní prostředí a závazné ...
 • Návrh vztlakové klapky malého sportovního letounu 

  Autor: Valenta Jakub; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Kostroun Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout vztlakovou klapku letounu UL-39 Albi. Po obecném přehledu principů vztlakových mechanizací následuje část popisující používaná konstrukční řešení, z kterých jsou zvoleny principy ...
 • Konstrukční návrh výškového kormidla malého sportovního letadla 

  Autor: Janout Marek; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Kostroun Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výškového kormidla ultralehkého letounu řízeného aerodynamicky. Práce se věnuje samotnému konstrukčnímu návrhu výškového kormidla, stanovení zatížení, dimenzování základních ...
 • Přestavba repliky letounu L-60 pro kategorii ELSA 

  Autor: Filip Radek; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
  FILIP,R.: Přestavba repliky letounu L-60 pro kategorii ELSA: Diplomová práce. Praha: ČVUT-České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2017, 184 s. Vedoucí práce: Ing. Jiří Brabec, Ph.D. Diplomová ...
 • Koncepční návrh kluzáku pro soutěžní třídu FAI 13,5 m 

  Autor: Pokorný Hynek; Vedoucí práce: Kostroun Tomáš; Oponent práce: Žižkovský Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem kluzáku nově vzniklé soutěžní třídy FAI 13,5 m. Jsou v ní nastíněny požadavky, které kluzáky musí splňovat, a je v ní uvedena rešerše kluzáků, které v dané třídě soutěží. ...
 • Návrh cvičného pokračovacího a lehkého bojového letounu 

  Autor: Kohout John; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Spálenský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
  Cílem práce je provést přehled a srovnání výkonových parametrů letounu AJT v základní a modifikonvané konfiguraci s novým profilem křídla a současně pro stávající motor a motor AI-222-30. Na závěr posoudit změny v konstrukci ...
 • Motorové lože malého sportovního letounu 

  Autor: Horký Josef; Vedoucí práce: Sommer Tomáš; Oponent práce: Helmich Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
  Předmětem této práce je konstrukční návrh zástavby motoru Rotax 1503 4-TEC do letounu UL-39 Albi. Návrh je zaměřen především na motorové lože, které je koncipováno v souladu se stavebními předpisy UL-2 a CS-VLA. Dále jsou ...
 • Návrh změny systému příčného řízení letounu nahrazením křidélek spojlery 

  Autor: Boztayev Iliyas; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Helmich Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
  Tato diplomová práce řeší problematiku příčného řízení letounu pomocí netradičního druhu ovládacích ploch: spoilerů. Ověřuje se schopnost provedení předběžného návrhu použitím výpočtového softwaru na základě CFD: Ansys ...
 • Inegrace solárních článků do kompozitové konstrukce 

  Autor: Němeček Pavel; Vedoucí práce: Barák Karel; Oponent práce: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
  Tato práce pojednává o integraci solárního článku do kompozitové konstrukce. Cílem bylo nalézt takovou metodu, která zajistí optimální výsledky, zejména, aby byl povrch konstrukce hladký a konstrukce byla pevná a nedocházelo ...
 • Pádový kontejner pro experimenty v podmínkách mili/mikrogravitace 

  Autor: Snížek Jan; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Václavík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-04)
  Cílem této práce bylo vyvinout a vyrobit výzkumné měřící středisko sloužící k výzkumu a měření chování látek a procesů během jejich výskytu v mikrogravitaci. Práce zahrnuje vývoj měřící kapsle, zvedacího zařízení a systému ...
 • Centrifuga pro malé experimenty a družice typu CubeSAT 

  Autor: Ali-Ogly Suren; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Václavík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-06)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem centrifugy pro simulaci hypergravitace u vzorků velikostí jako CubeSAT. Nejdříve je prezentován malý přehled strojů v průmyslu, poté bude proveden výpočet potřebného ...
 • Návrh dmychadla pro lehký sportovní letoun 

  Autor: Valský Šimon; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
  VALSKÝ, Š. Návrh dmychadla pro lehký sportovní letoun: diplomová práce. Praha: ČVUT - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2017, 84 s. Vedoucí práce: Ing. Jan Klesa Ph.D. Diplomová ...

Zobrazit další