Recent Submissions

 • Konstrukční návrh směrového kormidla malého sportovního letounu 

  Author: Novotný Pavel; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Bakalářská práce se věnuje problematice návrhu směrového kormidla ultralehkého letounu řízeného aerodynamicky. Začátek práce je věnován teoretickým popisem konstrukce, který přechází ke konkrétnímu konstrukčnímu řešení ...
 • Návrh vrtule pro nízká Reynoldsova čísla 

  Author: Lipš Ondřej; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Žižkovský Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vrtuli pro nízká Reynoldsova čísla, pomocí metody popsané v 70. letech 20. století E. E. Larrabeem. Úvodní část práce se věnuje krátkému popisu různých variant vrtulí. Obecně jsou ...
 • Měření tahu malého hybridního raketového motoru 

  Author: Podzimek Jakub; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Práce se zabývá vytvořením funkčního měřícího zařízení tahu malého hybridního raketového motoru a následným provedením zkoušek. V případě měření je použito více materiálů zrna, jakožto pevné složky paliva, s použitím ...
 • Studie integrace propfanu do trupu letounu 

  Author: Čorba Filip; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Táto diplomová práca pojednáva o možnosti aplikovania vrtuľového ventilátora - PropFan, ako distribučný pohonný systém, do trupu letúna, za účelom nasávania medznej vrstvy a zníženia úplavu za letúnom. Prvá kapitola pojednáva ...
 • Návrh motorového lože UL letounu s motorem Rotax 912 

  Author: Brabec Marek; Supervisor: Helmich Martin; Opponent: Horký Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce je zaměřena na návrh konstrukce motorového lože pro zástavbu motoru Rotax řady 912 do letounu kategorie UL výrobce Direct Fly. Nejprve je navržena nejvhodnější podoba podle požadavků výrobce. Při návrhu jsou ...
 • Návrh UAV s prstencovým křídlem 

  Author: Včelák Martin; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hospodář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou UAV s prstencovým křídlem schopného kolmého startu a přistání - VTOL. Úvodní část práce obsahuje rešerši na toto téma, vyhodnocuje již použité koncepty ať už letounů, které ...
 • Vizualizační aerodynamický tunel 

  Author: Stibůrek Jan; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aerodynamických tunelů. Úvodní část práce obsahuje rešerši na toto téma, popisuje historii a různé druhy tunelů. Další části práce jsou zaměřeny na tvorbu vlastního tunelu, ...
 • Solární plachetnice: konstrukční principy 

  Author: Rozsypal Jan; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Cilem teto prace bylo shrnout historicky vyvoj solarnich plachetnic a jejich konstrukcnich reseni. V prace byly nastinene fyzikalni principy, konstrukcni rozdeleni a realizovane ci planovane mise solarnich plachetnic. V ...
 • Návrh startovacího zařízení pro malý bezpilotní letoun do vzletove hmotnosti 5kg 

  Author: Uher Ondřej; Supervisor: Jeřábek Ivan; Opponent: Kulíšek Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce startovacího zařízení pro bezpilotní letoun do vzletové hmotnosti 5 kg.
 • Analýza bezpečnosti trupu letounu kategorie CS-23 při oddělení listu vrtule 

  Author: Pařez Jan; Supervisor: Pátek Zdeněk; Opponent: Lapáček Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Bakalářská práce se zabývá rozborem předpisů civilních dohlédacích úřadů FAA a EASA, jejich relevantních požadavků na letovou bezpečnost a rozdíly v předpisech FAR23 a CS-23. V rámci výzkumné části popisuje detailní postup ...
 • Výpočet letových výkonů dvoumotorového letounu při zvýšení výkonu motoru 

  Author: Jiroušek Ľuboš; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Pátek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Témou tejto bakalárkej práce je výpočet letových výkonov dvojmotorového lietadla so zvýšeným výkonom motorov. Lietadlo bude slúžiť ako letecká skúšobňa pre potreby Fakulty Strojnej ČVUT a firmy GE Aviation Czech. Lietadlo ...
 • Dvojosý klinostat pro růst rostlin 

  Author: Jarošová Magdalena; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Brabec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh laboratorního zařízení, určeného zejména pro studium růstu rostlin při porušení geotropismu neboli za působení podmínek mikrogravitace. V teoretické části je podrobně vysvětlen ...
 • Návrh VTOL UAV s koncepcí taisitter 

  Author: Baláš Martin; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Žižkovský Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Tato práce se v úvodní fázi zabývá shrnutí současného stavu problematiky kolmo startujících UAV s koncepcí tail-sitter a popsáním základních aerodynamických vlastností rozdílných koncepcí. V další části práce je řešena ...
 • Návrh vrtule pro letoun s elektrickým pohonem 

  Author: Jungmann Radek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Žižkovský Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vrtuli pro letoun poháněný elektrickým motorem. Nejprve je uveden krátký přehled základních charakteristik vrtulí. V další části je popsána návrhová metoda minimálních indukovaných ...
 • Návrh demonstrátoru UAV kvadrokoptéry řízené pomocí změny úhlu nastavení listů 

  Author: Matas Jan; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Helmich Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce kvadrokoptéry se stavitelnými listy. Byla navrhnut způsob pohonu rotorů a jejich ovládání. Dále byly spočítány letové výkony letounu. Bylo provedeno srovnání s konvenčními stroji.
 • Návrh tlakového převodníku pro aerodynamická měření 

  Author: Grenar Jan; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tlakového převodníku pro aerodynamická měření při nízkých rychlostech proudění. Použité snímače tlaku byly vybrány vedoucím práce. Cílem studenta bylo navrhnout obvodovou desku pro ...
 • Nekonvenční VTOL prostředek 

  Author: Fabián Tomáš; Supervisor: Hospodář Pavel; Opponent: Žižkovský Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nekonvenčního bezpilotního letadla se svislým vzletem a přistáním. Nekonvenčnost spočívá v umístění motorů na rotujícím křídle. Návrh je proveden z aerodynamického a konstrukčního ...
 • 2D simulátor manévrování kosmických těles 

  Author: Märzová Kateřina; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Bakalářská práce obsahuje popis a řešení základních problémů astrodynamiky a manévrování kosmických těles. Zejména se zabývá řešením polohy, parametrů oběžných drah a elementárních impulzních manévrů. Vytvořený simulátor ...
 • 3D tištěné zrno hybridního raketového motoru 

  Author: Šonka Ivan; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem této bakalářské práce je zjistit je-li možné použít 3D tištěné palivové zrno v malém hybridním raketovém motoru s N2O jako okysličovadlem. Navrhnout zrno a zjistit tah a využití zrna. Připravit testovací exemplář a ...
 • Výpočet aerodynamických charakteristik rogala 

  Author: Kublák Filip; Supervisor: Hospodář Pavel; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Cílem této práce je analýza křídla rogala, zejména pak vlivu změny šípovitosti křídla na aerodynamické charakteristiky. Teoretická část popisuje nejprve aerodynamiku obecně a ve druhé části je zaměřena na závěsné kluzáky. ...

View more