Collections in this community

Recent Submissions

 • Koncepční návrh zemědělského letounu 

  Author: Jaroslav Hanyš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh zemědělského práškovacího letounu. Návrh se stává z rešerše používaných typů letadel, dříve i současně vyráběných, s rozborem užitečného zatížení, volby základních ...
 • Numerická simulace vybraných trajektorií v cirkumulárním a cislunárním prostoru 

  Author: Ondřej Hladík; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Prozkoumali jsme potenciální přechodové dráhy z NRHO na oběžné dráhy poblíž libračních bodů L4 a L5 s cílem minimalizace doby letu a nutného ∆v. Pokusili jsme se použít již existující řešení pro kruhový omezený problém tří ...
 • Návrh UAV multikoptéry 

  Author: Robert Theiner; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Hlavním konceptem je autonomní bezpilotní systém složený z multikoptéry, aerostatu a kontejneru pro rozprašování popela, schopný provádět lety trvající v řádu minut. Cílem práce je přijít s návrhem řešení bezpilotního ...
 • UL letoun s tandémovým uspořádáním posádky 

  Author: Petr Nejedlý; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Brabec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato práce se zabývá návrhem dvoumístného letounu kategorie UL s tandémovým uspořádáním posádky. V úvodu práce je krátce představena filozofie návrhu letounu a jeho potencionální místo na trhu. Dále je provedena rešerše ...
 • Systém vypouštění Cansatů z výkonného raketového modelu 

  Author: Petr Hýbner; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Cílem této práce je návrh vypouštěcího systému na soutěžní satelity CanSat pro výkonnou modelovou raketu Sherpa stavěnou studentským spolkem Czech Rocket Society. Konceptuální řešení byly zpracovány po provedení rešerše ...
 • Měřicí stav pro charakterizaci pohonů nanodružic 

  Author: Michal Kocourek; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato diplomová práce se zabývá předběžným vývojem měřícího stavu pro charakterizaci pohonů nanodružic, použitelného v objektu zadávajícího ústavu. Různé používané přístupy byly nalezeny v literatuře a porovnány s podmínkami ...
 • Zkušební zařízení pro zkoušky záchranného systému malých letadel 

  Author: Kateřina Fišerová; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Valenta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  V této práci je zkoumán návrh zkušebního zařízení pro zkoušky záchranného systému malých letadel. Přínos je v aplikaci dynamické síly na upevňovací body balistického záchranného systému. Úspěch je založen na dosažení času ...
 • Studie proveditelnosti letounu kategorie General Aviation se zvonovým rozložením vztlaku 

  Author: Kryštof Bednár; Supervisor: Hospodář Pavel; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  V současné době je kladen veliký důraz na snížení emisí a spotřeby energie ve všech odvětvích, což má za důsledek vývoj řady nových technologií. Také v letectví se pracuje na mnoha projektech s cílem snížení spotřeby a ...
 • Rozvinovací mechanismus solární plachetnice 

  Author: Martin Petr; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na solární plachetnice jako celek a dále podrobněji na rozvinovací mechanismy solárních plachetnic. Pomocí rešerše je popsáno jejich historické zázemí a zároveň princip, jak fungují. V ...
 • Návrh nádrží vodní přítěže soutěžních kluzáků 

  Author: Tereza Koubková; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Žižkovský Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem bakalářské práce byl koncepční návrh vodní přítěže soutěžního kluzáku. Návrhu předcházela rešerše současného stavu nejvýkonnějších kluzáků s vodní přítěží a rozbor požadavků předpisu. Dále návrh základních parametrů ...
 • Dodávka pracovních látek pro zážehové zařízení raketového motoru 

  Author: Kryštof Hájek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  V této bakalářské práci je stručně popsáná funkce raketového motoru a jejich základní rozdělení podle použitého paliva. Dále jsou v práci popsány příklady existujících řešení zážehových zařízení. Na základě poznatků z ...
 • Materiálové vlastnosti 3D tištěných vzorků 

  Author: Jan Krapf; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Teoretická část práce má za cíl zpracovat rešerši dostupných tiskových technologii a materiálů a poté pomocí metody trade metrix vybrat perspektivní materiál a technologii. V praktické části budou vytvořeny 3D tištěné ...
 • Návrh výklopného mechanismu přistávacích světlometů typu PAR64 pro nákladní letadla 

  Author: Martin Polák; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výklopného mechanismu pro přistávací a taxi světlomety používaných na letadlech společnosti Antonov. Teoretická část je zaměřena na rešerši podobných systémů. Následuje podrobný návrh ...
 • Modální analýza kompozitové desky 

  Author: Jakub Eštok; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Slavík Svatomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem této bakalářské práce je získat hlubší pochopení a demonstrovat praktické využití modální analýzy jako nástroje pro měření leteckých konstrukcí. Dále také zjistit vliv vybraného upevnění budiče k měřenému vzorku. Po ...
 • Stabilizace rotace modelových raket za letu 

  Author: Matěj Láznička; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato práce se zabývá rešerší a výběrem systému stabilizace rotace pro modelové rakety za letu. V rámci této práce byl také proveden koncepční návrh tohoto systému pro rakety Stopař a Sherpa. V závěru byl vypracován koncepční ...
 • Návrh řešení zážehové sekvence raketového motoru 

  Author: Jan Němec; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá zapalovacími systémy raketových motorů na kapalná paliva se schopností opakovatelného zážehu. Úvodní část zkoumá základní rozdělení kapalinových motorů, používaných zapalovacích systémů a ...
 • Termomechanický návrh přístrojové sekce trupu letadla pro podmínky letu v marsovské atmosféře 

  Author: Lukáš Petr; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Cílem této práce je návrh částí letadla z hlediska termomechaniky pro podmínky letu na planetě Mars. Nejprve je nutné stanovit teoretický základ o letadlech, Marsu a termomechanice. Poté lze přistoupit k samotnému návrhu. ...
 • Návrh Stirlingova motoru pro družici typu cubesat 

  Author: Vojtěch Zeidler; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Cílem práce je navrhnout Stirlingův motor použitý v družici typu CubeSat na nízké oběžné dráze kolem Země, který by využíval sluneční záření jako zdroj tepelné energie a měl obdobnou účinnost jako fotovoltaické panely. ...
 • CFD výpočet vysouvání vztlakové mechanizace s využitím dynamické sítě 

  Author: Ladislav Vobora; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Diplomová práce se zabývá tvorbou CFD modelu vysouvání Krügerovy klapky s využitím dynamické sítě. Byl navržen schématický CAD model profilu s Krügerovou klapkou. Dále se práce zabývá tvorbou a postupem tvorby CFD modelu ...
 • Rekonstrukce křídla rychlostního letounu 

  Author: Ondřej Motl; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Cílem této práce je zdokonalit konstrukční návrh křídla soutěžního ultralehkého letounu odpovídajícímu stavebnímu předpisu UL-2 o maximální vzletové hmotnosti 600 kg. Úvodní část práce se zabývá analýzou současného stavu, ...

View more