Collections in this community

Recent Submissions

 • Aerodynamická analýza difuzoru sportovního vozu 

  Author: Michael Motygin; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Teichman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Cílem diplomové práce je analyzovat aerodynamické vlastnosti zadního difuzoru sportovního vozu Renault Clio RS III 197. Pro aerodynamickou analýzu je použita metoda CFD, jejíž výsledky jsou podloženy daty ...
 • Statický tah vrtule 

  Author: Vojtěch Zíka; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce se zabývá statickým tahem vrtule a rotoru. Měřícími a výpočetními metodami. Poté se věnuje právě měření a výpočtu statického tahu vrtule. V první části byla provedena rešerše měřících metod, které lze použít pro ...
 • Koncepční návrh kluzáku pro marsovskou atmosféru 

  Author: Iveta Rákosníková; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem kluzáku pro marsovskou atmosféru. Jsou shrnuty speciální atmosférické podmínky a popsán současný stav návrhů letadel na Mars. Na základě informací o tamní atmosféře je zpracován ...
 • Kontejner pro expozíční biologický experiment na stratosférickém balonu 

  Author: Libor Svoboda; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce se zabývá návrhem kontejneru pro expoziční biologický experiment na stratosférickém balonu. V úvodu je představena problematika biologických expozičních experimentů. Dále je provedena rešerše čtyř experimentů, ...
 • Stratosférický balon 

  Author: Josef Kopecký; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Snížek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh stratosférického balonu pro stratosférickou platformu HAPS (high altitude pseudo satellite). V první části se zabývá rešerší současných vývojových trendů stratosférických platforem. ...
 • Analýza napjatosti konstrukčních prvků startovacího zařízení systému AT 25 

  Author: Marie Lacigová; Supervisor: Jeřábek Ivan; Opponent: Hájek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou napjatosti konstrukčních prvků startovacího zařízení AT 25. Jsou definovány návrhové parametry zařízení, provedeny silové rozbory a analýzy kritických částí. Pro konkrétní návrh ...
 • Modelování proudového motoru 

  Author: Mykola Kuzmin; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Demovič Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Účelem této práce je stručný popis tepelného oběhu proudových motorů. Dalším cílem je výpočet některých důležitých parametrů daného proudového motoru. To znamená, že z naměřených dat, jako jsou teploty a tlaky v různých ...
 • Optimalizace 3D tištěných vzorků pro tahovou zkoušku 

  Author: Jakub Strouhal; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Teoretická část práce obsahuje úvod do FDM metody 3D tisku. Popisuje typy FDM 3D tiskáren a jejich součástí. Dále se zabývá problematikou různé pevnosti materiálu v závislosti na směru zatížení. V praktické části jsou ...
 • Letové zkoušky flutteru 

  Author: Štěpán Janda; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Cílem této bakalářské práce je provést letovou zkoušku flutteru na RC modelu. Nejprve byla na RC modelu nainstalována měřící aparatura včetně budícího zařízení. Poté došlo k samotné realizaci letové zkoušky. Následně se ...
 • Trendy ve vývoji VTOL letounů 

  Author: Tomáš Trnka; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Bakalářská práce je zaměřena na bezpilotní prostředky VTOL – letouny schopné vertikálního vzletu a přistání. První část je zaměřena zejména na současný vývoj a techniku v této oblasti. Druhá část obsahuje vlastní ideový ...
 • CFD výpočet aerodynamických charakteristik rakety 

  Author: Lukáš Střelka; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Teichman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Cílem této práce je obeznámení s výpočtovou metodou CFD (computational fluid dynamics) pomocí programu ANSYS Fluent, podrobného projití jednotlivých kroků potřebných k jejímu využití a její aplikaci na výpočet aerodynamických ...
 • Experimentální ověření mechanických vlastností insertů v kompozitních materiálech 

  Author: Jan Cába; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato práce se zabývá zkoumáním mechanických vlastností různých typů insertů v kompozitní sendvičové struktuře pro závodní vůz v kategorii Formula Student týmu eForce FEE Prague Formula. Jednotlivé typy insertů byly otestovány ...
 • Návrh technologie výroby malého sportovního letounu z kompozitních materiálů 

  Author: Pavel Tvrzník; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Valenta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby podvozkové nohy malého sportovního letounu z kompozitních materiálů. V první části je provedena rešerše kompozitních materiálů, technologií výroby a metod spojování. ...
 • Topologická optimalizace a generativní design v letectví 

  Author: Jan Frouz; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato bakalářská práce zkoumá princip topologické optimalizace a generativního designu analyzuje jejich rozdíly, výhody a nevýhody. Dále pak rešerše zkoumá aplikace topologické optimalizace a generativního designu v letectví. ...
 • Návrh spojů sekcí modulární studentské rakety 

  Author: Vojtěch Ježek; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního spoje pro studentskou raketu. Obsahuje shrnutí v současnosti používaných spojů a stanovení zatížení. Součástí práce je výběr vhodného řešení, pro které je vypracován konstrukční ...
 • Koncepční návrh bezpilotního prostředku 

  Author: Matouš Kmet; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  V této práci je pojednáno o koncepčním návrhu UAV, které bude schopné plnit požadavky uživatelů z civilního i vojenského sektoru. Na základě rešerše jsou určeny základní parametry, které slouží jako podklad k návrhu. ...
 • Návrh zatahovací ostruhy rychlostního letounu 

  Author: Yevheniia Yatsunyk; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brabec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout vhodný zatahovací systém zádního kola podvozku pro rychlostní letoun, jehož návrh je představen v práci Jakuba Valenty „Koncepční návrh rychlostního letounu“[1]. První část práce ...
 • Koncepční návrh bezpilotního prostředku s dlouhou vytrvalostí 

  Author: Jaroslav Hanyš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh bezpilotního prostředku s dlouhou vytrvalostí. V úvodu práce je vymezení pojmů a rozdělení kategorií bezpilotních letounů. Samotný návrh se stává z rešerše bezpilotních ...
 • Pozemní frekvenční zkouška letounu 

  Author: Jan Tetour; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Valenta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá provedením pozemní frekvenční zkoušky letounu ALTO 912 TG. V první části práce je podrobněji popsána příprava, způsob provedení, vyhodnocení zkoušky a nalezení modálních parametrů konstrukčních ...
 • Koncepční návrh zemědělského letounu 

  Author: Jaroslav Hanyš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh zemědělského práškovacího letounu. Návrh se stává z rešerše používaných typů letadel, dříve i současně vyráběných, s rozborem užitečného zatížení, volby základních ...

View more