Collections in this community

Recent Submissions

 • Výskyt flutteru na letecké konstrukci 

  Author: Matěj Voldán; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Slavík Svatomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá výskytem flutteru na leteckých konstrukcích. Cílem je provést přehled a rozbor leteckých nehod v celosvětovém měřítku, u kterých byl příčinou flutter. Všechna nasbíraná data zpracovat do ...
 • Návrh ocasních ploch rychlostního letounu 

  Author: Jan Procházka; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Úkolem této bakalářské práce je návrh konstrukce a smontovatelnosti ocasních ploch pro ultralehký letoun, navržený v diplomové práci Ing. Jakuba Valenty, vycházející z bakalářských prací pánů Hofrichtera, Němce a Větrovce. ...
 • Rozvinovací mechanismy solárních plachetnic 

  Author: Přemysl Čechura; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Bakalářská práce je zaměřena na principy solárního plachtění, konstrukční přístupy a rozvinovací mechanismy. Cílem první části je představit přehled prakticky realizovaných konstrukčních řešení na základě rešerše odborné ...
 • Zádržný systém pro pádovou věž 

  Author: Elias Karnoub; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této práce bylo navrhnout vhodný zádržný systém pro pádovou věž, která se bude nacházet v areálu ČVUT. Práce zahrnuje základní rešerši pádových věží a jejich zádržných systémů, základní konstrukční návrh zádržného ...
 • Pracovní parametry hybridního raketového motoru o tahu >10kN 

  Author: Ľuboš Jiroušek; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této práce je simulovat model nového středně velkého hybridního motoru s větším tahem, čím se myslí v desítkách kN. Model reprezentuje fyzikální vlastnosti motoru. Z modelu jsou pak určeny návrhové parametry, kterými ...
 • Návratový systém pro užitečný náklad stratosférické platformy 

  Author: Ladislav Vamberský; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Snížek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh řiditelného návratového systému pro užitečný náklad stratosférické platformy. V práci je popsáno prostředí atmosféry, ve kterém se vynášejí zařízení, užitečný náklad a také návratový ...
 • Koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry 

  Author: Ivan Šonka; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato diplomová práce je zaměřena na koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry. Dle rešerše s důrazem na hybridní sondážní rakety byla vybrána kombinace okysličovadla a pevného paliva. Pro ...
 • Zkušební axiální kompresor 

  Author: Daniel Maštalíř; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Vlach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Diplomová práce se zabývá problematikou axiálních kompresorů jako například aerodynamika a termodynamika kompresorového stupně. Cílem praktické části je návrh profilu v jednotlivých řezech stupně kompresoru. Na základě ...
 • Návrh malého motoru na kapalné pohonné látky 

  Author: Michal Málek; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této práce je navrhnout, vymodelovat a ověřit numerickými simulacemi malý experimentální nízkoimpulsní raketový motor na tekuté pohonné látky.
 • Návrh motorové instalace rychlostního letounu 

  Author: Radek Štěpánek; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Úkolem diplomové práce je prvotní návrh kompozitní motorové instalace pro rychlostní letoun vyvíjený na ústavu letadlové techniky ČVUT. Nejprve bylo třeba definovat zatížení působící na motorovou instalaci. Uvažované ...
 • Rušivé vlivy cvičebních strojů v mikrogravitaci 

  Author: Ondřej Ballada; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Fyzické cvičení je denní rutinou každého astronauta, které provádí za účelem snížení nežádoucích dopadů dlouhodobého kosmického letu, což je zejména řídnutí kostí a svalové atrofie. Dále je nutné si uvědomit, že jakýkoli ...
 • Koncepční návrh vrtulníku pro Mars 

  Author: Magdalena Jarošová; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Teichman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato diplomová práce se v rešeršní části zabývá možnými konfiguracemi Vertical Take-Off and Landing (VTOL) letadly, tedy letadly schopnými vertikálního vzletu a přistání, pro leteckou přepravu na Marsu. V práci dále následuje ...
 • Systém pro měření sil v řízení letadla - elektronika 

  Author: Helena Chmelíčková; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Jeřábek Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Cílem této diplomové práce je zprovoznit dva prototypy systému pro sběr dat ze souboru tenzometrů, které se připevňují na řídící prvky letadla (řídicí páka a nožní ovládání směrovky). Systém měří síly vnášené pilotem do ...
 • Návrh vstupního ústrojí experimentálního dmychadla 

  Author: Jiří Hejna; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Teoretická část práce shrnuje používaná konstrukční řešení vstupních ústrojí při uspořádání pohonné jednotky v trupu letounu neboli vstupních ústrojí se zakřivenou střednicí. Jsou vysvětleny návrhové požadavky, hlavní ...
 • Návrh měření charakteristik rotoru ve visu 

  Author: Libuše Hladíková; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh měření charakteristik rotoru ve visu. V teoretické části jsou popsány stávající měřící zařízení, dále jsou rozebrány základy aerodynamiky rotoru. Praktická část se zabývá výpočty ...
 • Návrh panelové kompozitní konstrukce velkoobjemové vakuové komory 

  Author: Adam Čumrda; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Diplomová práce popisuje problematiku konstrukce vakuových komor pro testování kosmické techniky v planetárních podmínkách Marsu. Hlavním cílem práce je vytvoření koncepčního návrhu panelové kompozitní konstrukce kompozitní ...
 • Snížení hlučnosti modelového dmychadla 

  Author: Ivo Fikar; Supervisor: Hermann Denis; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Práce je zaměřena na základní studii problematiky hluku a jeho měření v oblasti letadlových motorů a aplikaci těchto znalostí při návrhu snížení hlučnosti modelového dmychadla reprezentující letadlový motor. Dále byl ...
 • Zařízení pro testování ADCS 

  Author: Karel Pelc; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Dániel Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Diplomová práce se zabývá detailním návrhem nového a unikátního zařízení pro testování ADCS a simulaci volného sférického pohybu v prostoru. Z počátku se práce zaobírá vysvětlením základních principů ADCS v kontextu s ...
 • Návrh křídla rychlostního letounu 

  Author: Filip Tomáš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout křídlo rychlostního letounu, který bude schopný překonat rychlostní rekord v jeho kategorii. Nejprve je zhodnocení možných uchycení křídla k trupu z hlediska rozebíratelnosti a ...
 • Metodika testování materiálů pro kosmické použití 

  Author: Jakub Kopečný; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Diplomová práce se zabývá metodikou testování materiálů pro kosmické použití. Cílem této práce bylo vytvořit přehled základních testů materiálů. Byl proveden návrh přípravku pro odplyňovací test dle standardu ECSS-Q-ST-70-02C ...

View more