Poslední příspěvky

 • MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK POHONNÉ JEDNOTKY BEZPILOTNÍHO LETOUNŮ DO VZLETOVÉ HMOTNOSTI 20 KG 

  Autor: Pinc Richard; Vedoucí práce: Jeřábek Ivan; Oponent práce: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření charakteristik pohonné jednotky. Na základě rešerše byly stanoveny maximální hodnoty měřených charakteristik. Následně bylo navrhnuto několik variant ...
 • Návrh wingletu pro kluzák HPH 304TS 

  Autor: Koukal Lukáš; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Vavřín Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Diplomová práce se zabývá návrhem wingletu pro kluzák 304TS vyvíjený ve společnosti HPH sailplanes Ltd. V první části práce byla zpracovaná rešeršní část používaných wingletů u kluzáků stejné kategorie jako je kluzák 304 ...
 • Vliv mezilopatek na vlastnosti stupně odstředivého kompresoru 

  Autor: Smrčka Dan; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hanus Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Úkolem numerických simulací bylo zjistit, jaký vliv na výkonové parametry odstředivého kompresoru bude mít vložení mezilopatek do oběžného kola a jak se bude měnit charakteristika s proměnlivou délkou mezilopatky. Pro ...
 • Školní demonstrátor podmínek mikrogravitace 

  Autor: Satke Daniel; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
  Předmětem bakalářské práce je návrh a konstrukce jednoduché, přenosné a levné pádové věže pro demonstrační účely s dobou trvání mikrogravitace do 1 s. Inspirace byla čerpána z již existujících malých pádových věží. Výsledkem ...
 • Návrh variabilního vyvažovacího vahadlového systému pro pevnostní zkoušky křídel 

  Autor: Tatarevićová Alena; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
  Cílem práce byl návrh variabilního vahadlového systému sloužícího k vyvažování hmotností kleštin během pevnostních zkoušek křídel. Pro zadaný rozsah rozměrů křídel a hmotností kleštin byl vytvořen návrh geometrie vahadlového ...
 • Analýza vlivu plnicího otvoru na profil padákového kluzáku 

  Autor: Brož Jiří; Vedoucí práce: Kulhánek Robert; Oponent práce: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-16)
  Práce se zabývá CFD analýzou profilů s různými modifikacemi plnicích otvorů u náběžné hrany.
 • Analýza proudového pole na modelu letounu metodou PIV 

  Autor: Mamula Milan; Vedoucí práce: Theiner Robert; Oponent práce: Pátek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-12)
  Tato práce se zabývá měřením proudového pole na modelu letounu UL-39 pomocí metody PIV. Řešené proudové pole je analyzováno v oblasti kolem vodorovné plochy. V práci je proveden rozbor metody pro analýzu proudění a popsán ...
 • NÁVRH UAV S KONCEPCÍ BIKOPTÉRY UMOŽŃUJÍCÍ SVISLÝ VZLET A PŘISTÁNÍ 

  Autor: Matušek Lukáš; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hromčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
  Tato práce se v počátku zabývá průzkumem koncepcí letadel umožňující svislý vzlet a přistání se zaměřením na bikoptéry. Popsáním jejich základních aerodynamických vlastností a způsobu ovládání při vertikálním a hrorizontálním ...
 • Vliv modelu pracovní látky na výpočet oběhu turbovrtulového motoru 

  Autor: Bernášek Jan; Vedoucí práce: Hlaváček David; Oponent práce: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
  Tato diplomová práce nejprve podává přehled turbovrtulových a turbohřídelových motorů. V další části je uveden teoretický základ jednotlivých stavových rovnic, pomocí kterých je následně vypočítán tepelný oběh a efektivní ...
 • Měření rychlosti zvuku ve stratosféře 

  Autor: Tilšer Michal; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Lejček Lubor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
  Tato bakalářská práce seznamuje jak s přímými, tak nepřímými metodami, kterými je možné stanovit rychlost zvuku v zemské atmosféře. Je v ní také obsažena část, která se zabývá rozložením teploty a jiných měřitelných veličin, ...
 • Výpočet aerodynamických charakteristik krytu podvozku 

  Autor: Vincenc Kornel; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Brabec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
  Táto bakalárska práca je zameraná na výpočty aerodynamických charakteristík krytu podvozku. Popisuje metódu zostavenia CFD modelu s použitím vytvorených krytov podvozku v prostredí Audtodesk Inventor. Ďalej práca poukazuje ...
 • Konstrukční návrh kalibračního zařízení pro žhavené drátky 

  Autor: Malý Vojtěch; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
  Práce stručně charakterizuje měření rychlosti proudu sondami se žhaveným drátkem, popisuje problematiku spojenou s jejich kalibrací a především obsahuje návrh a konstrukci kalibračního zařízení. Dále rozebírá přesnost ...
 • Návrh kinematiky zatahování podvozku nekonvenčního UL letounu 

  Autor: Pokorný Hynek; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanismu přistávacího zařízení nekonvenčního UL letounu. Jsou v ní nastíněny požadavky, které jsou na přistávací zařízení kladené a je také provedena rešerše různých existujících ...
 • Pozemní frekvenční zkouška vodorovné ocasní plochy letounu Phoenix 

  Autor: Rytina David; Vedoucí práce: Kratochvíl Aleš; Oponent práce: Sommer Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
  Tato bakalářská práce ukazuje postup při pozemní frekvenční zkoušce vodorovné ocasní plochy letounu Phoenix. V první části je popisován způsob měření frekvenčních a hmotových charakteristik. V navazující části byly vyhodnoceny ...
 • Dmychadlový pohon pro model letounu UL-39 

  Autor: Vostál David; Vedoucí práce: Koreň Martin; Oponent práce: Helmich Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
  Diplomová práce vytváří základní aerodynamický návrh dmychadlového pohonu pro model letounu UL-39. Na základě tohoto návrhu je dmychadlo vymodelováno v prostředí progranu Siemens NX 8.5. Součástí modelování je i vytvoření ...
 • Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu 

  Autor: Hort Tomáš; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
  HORT, Tomáš. Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu. Praha 2015, 111 s. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky. Vedoucí práce Jaromír Kučera.
 • Koncepční studie repliky historického stíhacího letounu 

  Autor: Šulc Jan; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
  Diplomová práce zpracovává koncepční návrh repliky historického stíhacího letounu v měřítku 1:1, který byl ve 30. letech vyvíjen společností Avia v Československu a nesl typové označené B-135. Na základě dostupných ...
 • Návrh pomocné pohonné jednotky pro závěsný kluzák 

  Autor: Pajkrt Radek; Vedoucí práce: Jeřábek Ivan; Oponent práce: Kostroun Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
  Práce se zabývá předpisy pro stavbu a provoz pomocné pohonné jednotky. Stanovením rychlostních polár vybraných kluzáků. Výpočtem výkonů nutných pro pohon těchto kluzáků pomocí pomocné pohonné jednotky a výběrem vhodných motorů.
 • Experimenty na stratosférických balónech a sondážních raketách 

  Autor: Lukačevič Jan; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Urbář Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
  Předmětem této práce je představit výzkum prováděný pomocí sondážních raket a stratosférických balonů, proto pojednává o historickém vývoji v oblasti a přehledu současné situace. Jádrem celé práce je koncepční návrh ...
 • Návrh reduktoru pro elektrický pohon ultralehkého letounu 

  Autor: Glončák Pavel; Vedoucí práce: Barák Karel; Oponent práce: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem reduktoru pro elektrický pohon ultralehkého letounu. Úvodem byla provedena rešerše používaných řešení reduktorů. Poté byl zvolen vhodný řemenový převod, vypočteny šířky předpokládaného ...

Zobrazit další