Collections in this community

Recent Submissions

 • Úprava konstrukce křidélka rychlostního letounu 

  Author: Jakub Lukáč; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  Cieľom práce je nájsť takú konštrukčnú úpravu krídelka, pri ktorej sa podarí znížiť jeho hmotnosť. Letún, na ktorom krídelko funguje je rýchlostný letún, ktorý ma za cieľ prekonávanie rýchlostných svetových rekordov. Najprv ...
 • Aerodynamická optimalizace profilu křídla rychlostního letounu 

  Author: Jakub Sechovský; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je změnit profil křídla rychlostního letounu navrženého v diplomové práci Ing. Jakuba Valenty tak, aby se zlepšili jeho aerodynamické vlastnosti za provozních podmínek. Prvním krokem je ...
 • Návrh bezpilotního prostředku 

  Author: Sebastian Vrzal; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  Tato práce se zabývá volným pokračováním v koncepčním návrhu UAV z bakalářské práce pana Kmeta s užším zaměřením na civilní sektor zemědělství. Proběhla kontrola původního návrhu, rešerše konkurenčních kamerových systémů, ...
 • Návrh zatahovacího hlavního podvozku soutěžního letounu 

  Author: Kryštof Gil; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout hlavní zatahovací podvozek pro bezpilotní letoun „Hus“ studentského týmu CTU AeroLab, ze soutěže Air Cargo Chalenge 2022.
 • Závádění náhradního zatížení do konstrukce 

  Author: Jan Málek; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Brabec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  V této bakalářské práci je popsán návrh tkaninového závěsu vhodného k zavádění zatížení do konstrukce křídla během pevnostní zkoušky. Nejdříve je provedena rešerše používaných metod zatěžování křídel, následuje rešerše ...
 • Mechanické testování moderního pokrytí palivových proutků 

  Author: Sára Fišerová; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Klouzal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Bezpečnost provozu jaderných elektráren je klíčovým faktorem, který prochází neustálým vývojem a testování materiálů pokrytí palivových proutků představuje důležitou součást tohoto procesu. Palivové proutky jsou v provozu ...
 • Návrh nouzového brzdového systému pro závodní vůz Formula Student 

  Author: Kryštof Konečný; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Valenta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Cílem této práce je vyvinout inovativní a robustní nouzový brzdný systém pro nejnovější závodní formulový vůz na ČVUT, a to kombinací důkladného pochopení soutěže Formula Student, podrobného prozkoumání pravidel, zkušeností ...
 • Návrh řídících ploch pro stabilizaci rakety 

  Author: Ondřej Dohnal; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Hladík Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Tato práce se věnuje tvorbě řídících ploch pro stabilizaci rakety a sekce, ve které budou následně upevněny. Cílem bylo vytvořit konstrukci, která bude schopna pomocí PI regulátoru korigovat rotaci rakety. Za účelem výpočtů ...
 • Aerodynamický návrh profilu pro rychlostní letoun 

  Author: Jakub Došek; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Teichman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  V této práci je naším cílem navrhnout vhodný profil pro rychlostní letoun, který byl koncepčně navržen v diplomové práci Ing. Valenty. Tento profil by měl lépe odpovídat aerodynamickým požadavkům pro vytvoření rychlostního ...
 • Uložení demonstrátoru CubeSatu se simulací vnějšího prostředí 

  Author: Michal Lukš; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření koncepčního návrhu zařízení, které má demonstrátoru CubeSatu zajistit částečné napodobení podmínek během simulované mise. V první části je shrnuta historie a využití CubeSatů. ...
 • CFD metodologie externí aerodynamiky závodního vozu Formula Student 

  Author: Tomáš Krejčí; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Motygin Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nové CFD metodiky pro Formula Student tým eForce Prague Formula. Cílem je stanovení požadavků aerodynamické skupiny na CFD simulaci, a následné nastavení této simulace dle těchto ...
 • Demonstrátor kompozitního kování křídla sportovního letounu 

  Author: Matěj Vavřina; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  V dnešní době jsou v leteckém průmyslu ve velké míře využívány kompozitní materiály, protože nabízejí vynikající poměr pevnosti a hmotnosti. Jejich velkou nevýhodou však je nízká únosnost v mechanických spojích. Ve snaze ...
 • Návrh výklopného přistávacího světlometu a jeho zástavby do draku letadla. 

  Author: Martin Polák; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Šteňko Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem přistávacího světlometu pro primární použití na letadlech společnosti Thrush aircraft, helikoptérách typu Bell 412, Sikorsky UH-60 Black Hawk a helikoptérách s podobnou maximální ...
 • Návr stabilizátoru cvičného letounu 

  Author: Lucie Hudíková; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Valenta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato práce je zaměřena na technologický a konstrukční návrh kompozitního stabilizátoru cvičného letounu L-39 NG. Cílem je navrhnout stabilizátor s nižší hmotností a menším počtem dílů. Byl navržen technologický postup ...
 • Výpočtové modely pro předběžné posuzování aeroelastické odolnosti malých sportovních letounů. 

  Author: Jan Tetour; Supervisor: Slavík Svatomír; Opponent: Kratochvíl Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování aeroelastické odolnosti malých sportovních letounů. Jádro práce tvoří návrh výpočtové metodiky na základě rešeršní analýzy z vhodných zdrojů. Zpracování výpočtového programu ...
 • Návrh směrového kormidla rychlostního letounu. 

  Author: Michal Coufal; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Cílem této diplomové práce je návrh směrového kormidlo rychlostního letounu. Práce začíná stručným přehledem vláknových kompozitů s polymerní matricí. Následně jsou určena zatížení, která na směrové kormidlo působí, a jeho ...
 • Návrh kompozitové nádrže pro studentskou raketu 

  Author: Přemysl Čechura; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Diplomová práce se zabývá návrhem nádrže na okysličovadlo pro studentskou raketu týmu CTU Space Research. V práci je vybrán nejvhodnější konstrukční přístup a následně vytvořen detailní konstrukční návrh nádže. V závěru ...
 • Návrh injektoru pro raketový kapalinový motor na studentskou raketu 

  Author: Daniel Hořejší; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá funkčním a konstrukčním a návrhem injektoru pohonných látek, který bude použit v kapalinovém raketovém motoru. Tento motor je vyvíjen studentským týmem CTU Space Research na soutěž EuRoC. V ...
 • Konstrukční návrh mobilního testovacího standu pro malé raketové motory do 10 kN 

  Author: Viktor Hais; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilní testovací platformy pro účely testování raketových motorů vyvíjených v rámci studentského týmu CTU Space Research. V rámci práce byl navržen i měřící řetězec.
 • Citlivostní analýza tepelných vlastností malých družic 

  Author: Martin Kadlec; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Hladík Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  V této diplomové práci je zpracována citlivost vybraných materiálových vlastností

View more