Recent Submissions

 • Návrh a řízení pohybu manipulátoru vzorků 

  Author: Pála Michal; Supervisor: Vlčák Petr; Opponent: Tolde Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  V této práci se zabývám návrhem víceúčelového rotačního manipulátoru. Manipulátor slouží pro polohování vzorků depozičního zařízeni IBAD (Ion Beam Assisted Deposition - depozice s asistencí iontového svazku). Tato práce ...
 • Technické řešení stínění detektorů tlouštěk 

  Author: Lorenc Filip; Supervisor: Budinská Zuzana; Opponent: Novák Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Obsahem této bakalářské práce je vytvoření technického návrhu stínění krystalových detektorů tlouštěk [QCM], které bude sloužit pro zvýšení jejich životnosti. Detektory jsou součástí depoziční aparatury BALZERS, která je ...