Poslední příspěvky

 • Zařízení v technologii výroby a recyklace plastů 

  Autor: Pekař Martin; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
  Bakalářská práce se zabývá zjištěním nejvhodnější metody pro recyklaci plastů. V úvodu se nachází krátké rozdělení plastů a výběr termoplastů, pro které jsou dále popsány druhy recyklačních procesů s vlivem na kvalitu, ...
 • Návrh linky na zpracování práškového materiálu 

  Autor: Cebak Jiří; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-27)
  Práce je zaměřená na návrh linky na balení cukru o výkonu 55 tun za hodinu, a to v rozsahu od výstupu dopravníku ze sil do výstupu baleného cukru z linky. V první, teoretické části jsou zpracovány základy problematiky práce ...
 • Zařízení pro zpracování plastů 

  Autor: Ježek David; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na technologie zpracování plastů a jejich zařízení. V práci je dále podrobněji popsána vstřikovací technologie zpracování plastů, a především používané stroje touto technologií a jejich ...
 • Simulační model výroby HNO3 v Excelu 

  Autor: Fernando Alexander; Vedoucí práce: Ditl Pavel; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-30)
  Cílem teto práce je simulovat chod linky na výrobu kyseliny dusičné v Microsoft EXCEL. Úspěšná a správná simulace výrobní linky v Microsoft EXCEL přinese správné výsledky bez použití jiných programů. Také tato práce pomůže ...
 • Měření teplot v mikrovlnném poli 

  Autor: Urban Marek; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
  Tato bakalářská práce na základě literální rešerše porovnává a vybírá vhodnou metodu pro měření teploty v mikrovlnném poli. Zvolená metoda měří s dostatečnou přesností teploty v rozmezí 20 až 100 °C. Vedlejším úkolem této ...
 • Zařízení pro zpracování plastů a bioplastů 

  Autor: Chvátal Jan; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
  Tato práce se zabývá technologiemi zpracování plastů a bioplastů. Obsahuje přehled jednotlivých tvářecích operací i tvarování a poté se věnuje vytlačování polymerů. V této části je rozebrána problematika přípravy polymerů, ...
 • Laboratorní perličkový mlýn 

  Autor: Kadyr Erasyl; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Cilem prace bylo provest rozbor moznosti destrukce bunecnych sten mikroras a navrhnout laboratorni perlickovy mlyn.
 • CFD simulation of impinging jet 

  Autor: Nandi Jagannath; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
  Tato práce je zaměřena na CFD simulaci toku a přestupu tepla impaktního proudu v kruhové trysce dopadajícího na rovinnou desku o určité vzdálenosti. Byly provedeny simulace pro různé vzdálenosti trysky od desky a různá ...
 • CFD simulation of flow in fish tanks 

  Autor: Elmacioglu Yusuf Can; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Kysela Bohuš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  This work aims at modelling and CFD simulations of flow in an aquaculture tank that is used for fish breeding. As the fish production is really important for food industry, higher efficiencies can be reached by optimizing ...
 • Měření velikosti částic v průmyslových suspenzích 

  Autor: Marcalíková Lucie; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
  Práce představuje různá technická řešení měření velikosti, počtu částic a koncentrace v průmyslových suspenzích. V závěrečné části se nachází návrh měření v reálném procesu a v laboratorním experimentu.
 • Měření elektrické vodivosti kolagenu 

  Autor: Vykoukal Matěj; Vedoucí práce: Štancl Jaromír; Oponent práce: Houška Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
  Popis metod měření elektrické vodivosti. Popis různých druhů technologie pro měření elektrické vodivost. Experimentální měření vodivosti kolagenu. Vyhodnocení závislosti elektrické vodivosti na absorbované dávce ozáření ...
 • Laboratorní jednotka pro separaci tuhých částic z kapaliny 

  Autor: Procházka Petr; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeným pro separaci částic z kapaliny. Zaměřuje se na gravitační usazování a možnosti filtrace. Následně provádí nezbytné konstrukční výpočty podle normy uznávané v České ...
 • Filtrace v technologii výroby piva 

  Autor: Mikulec Marek; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou filtrace piva malých a středních pivovarů. V první části je zaměřena na teorii vaření piva, jejíž znalost je nezbytná k návrhu zařízení. V druhé části jsou shrnuty technologie ...
 • Výroba a úprava stlačeného vzduchu 

  Autor: Linhartová Zuzana; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
  Bakalářská práce se zabývá výrobou a úpravou stlačeného vzduchu a jeho použitím. V první části jsou uvedeny příklady využití stlačeného vzduchu v průmyslových odvětvích, dále práce obsahuje popis několika nejčastěji ...
 • Bioplynová stanice jako perspektivní technologie zpracování odpadů v Indii 

  Autor: Patel Anvish Rajendrakumar; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Byla provedena reserse vyroby bioplynu ze surovin s lignocelulozovym zakladem. Byly vytipovany vhodne odpady v Indii pro vyrobu bioplynu - kejda, psenicna slama, ryzova slama a silaz. Cilem prace pak bylo projektovat ...
 • Měření součinitele přestupu tepla metodou teplotních oscilací 

  Autor: Solnař Stanislav; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Jirout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Tato práce se zabývá aplikací metody teplotních oscilací pro měření součinitele přestupu tepla. V první části práce je provedena literární rešerše se zaměřením na možnosti měření přestupu tepla a teoretický popis metody. ...
 • Univerzální laboratorní jednotka pro hydrotermické zpracování suroviny 

  Autor: Uteyev Alikhan; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Cílem práce bylo navrhnout universální laboratorní jednotku pro hydrotermickou předúpravu odpadů. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je provedena rešerše zabývající se teorií hydrotermického zpracování, návrhu ...
 • Technologie výroby bioetanolu 2. generace 

  Autor: Timirov Iskander; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Bakalářská práce je zaměřena na proces výroby bioetanolu 2. generace. Hlavním cílem práce je návrh koncepčního schéma předúpravy odpadních surovin pro výrobu bioetanolu. Jsou zde popsány technologie výroby bioetanolu dle ...
 • Zásady konstruování biorektorů v technologiích výroby pokročilých biopaliv 

  Autor: Bauer Jan; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zásad konstruování bioreaktorů v technologiích výroby biopaliv z odpadů s lignocelulózovým materiálem. Cílem této práce je definovat požadavky na zařízení z hlediska procesu, ...
 • Návrh modelových efektivních fotobiorektorů 

  Autor: Bělohlav Vojtěch; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
  Diplomová práce je zaměřena na proces kultivace mikrořas a návrh modelových fotobioreaktorů. Hlavním cílem práce je návrh tří laboratorních zařízení pro produkci mikrořas včetně návrhu instalace podpůrných technologických ...

Zobrazit další