Recent Submissions

 • Měření reologických vlasností kolagenní hmoty 

  Author: Jan Štípek; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Žitný Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá studiem reologických vlastností kolagenní hmoty používané v potravinářském průmyslu. V experimentální části je kolagen proměřován na kapilárním vytlačovacím reometru. Nejprve je vytlačován ...
 • Vyšetřování zkušebního úseku malého větrného tunelu 

  Author: Alav Tugsan; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Petera Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Větrný tunel je důležité zařízení pro zkoušení aerodynamických vlastností různých těles. Výkon tunelu závisí na charakteristice proudění vzduchu procházejícího zkušebním úsekem. Obsahem této práce je průzkum tlakových a ...
 • Experimentální stanovení charakteristiky odstředivého čerpadla 

  Author: Vojtěch Klimovič; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Na základě literární rešerše je definováno jednotlivých typů čerpadel a jejich charakteristik potřebných pro připojení čerpadla do potrubní sítě. Práce se věnuje návrhu hydraulické měřící tratě pro stanovení výkonnostní ...
 • Bilance technologie výroby vodíku pomocí technologie zplyňování dřevní štěpky 

  Author: Nikita Kozlov; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Zbicinski Ireneusz
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování literární a patentové rešerše na téma výroby vodíku z biomasy. Uvádí se zde principy zplyňování a následné způsoby separace vodíku z vyrobeného plynu a zároveň rešerše na ...
 • Sušárna pro dehydrataci kávových zrn 

  Author: Eduardo Duque Dussan; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Filka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Místní výrobci a zpracovatelé kávy používají k sušení produktu malé jednoduché konvektivní sušárny. Analyzuji nejmodernější postupy lokální dehydratace kávových zrn a navrhnu optimální konstrukci jednoduché sušičky pro ...
 • Strojní zařízení pro výrobu sýrů 

  Author: Lukáš Pavel; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu sýrů a používaná strojní zařízení. Obsahuje schéma linky na výrobu sýrů a na přípravu mléka. V práci je také uveden přehled vyráběných typů sýrů a princip jejich výroby.
 • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller 

  Author: Gokul Sai Namburi; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  In this work, heat transfer to a Newtonian fluid in a jacketed vessel equipped with a pitched blade turbine (PBT) has been numerically investigated. The turbine has six blades at a 45 angle and it is placed in a cylindrically ...
 • Technologie zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie 

  Author: Zamazal Petr; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Nalezenec Jiíř
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato práce se soustředí na vypracování rešerše zaměřenou na technologii zpracování rybích odpadů a potenciál jejich využití. Další částí je praktický návrh výroby bioplynu z rybích odpadů v konceptu biorafinerie. Návrh ...
 • Porovnání komponentů systému sání agregátu 

  Author: Patil Sujit Prakash; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Bedřich Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  This study focuses on the suction system of cars. Introduction is focused on the automotive sector of the Indian market; automobile sector, sales of the passenger car from major manufacturers, their share in the market, ...
 • Příkonové charakteristiky míchadel 

  Author: Elhosiny Ibrahim Amir Mohamed Amir; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Prace se zabyva experimentalnim stanovenim prikonovych charakteristik mechanicky michane nadoby s centralnim michadlem a to pro ruzne typy michadel, ruzna geometricka usporadani michaneho systemu a pro dve ruzne kapaliny, ...
 • Model of polymer melt flow in extruder screw 

  Author: Negi Udit; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  The first part of diploma thesis shows research in polymer melt flow in Extruder. In the next part Velocity and pressure drop from obtained data from the literature is found. With volumetric flow and pressure drop is ...
 • Tok heterogenních látek potrubím 

  Author: Pavlíček Petr; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato práce ve svém úvodu popisuje základní vlastnosti proudění heterogenních látek potrubím. Jedná se o disperze kapalina-pevná látka, kapalina-plyn, kapalina-kapalina a plyn-pevná látka. Následně se zaměřuje na proudění ...
 • Technologie pyrolytického zpracování odpadů 

  Author: Anděl Matouš; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se v první části zabývá rešerší využití pyrolýzy ke zpracování odpadních pneumatik, a to jak v experimentálním, tak v průmyslovém měřítku. Shrnuje dosavadní zkušenosti a nabízí porovnání výtěžků ...
 • Hydrocyklon pro modelování odlučivosti koksu 

  Author: Marcalíková Lucie; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  V rámci práce byl navržen a odzkoušen matematický model pro modelování odlučivosti a tlakové ztráty v hydrocyklonu. Bylo navrženo a postaveno laboratorní zařízení, na kterém se otestovala shoda matematického a experimentálního ...
 • Olejový chladič turbovrtulového motoru 

  Author: Štrobl Ondřej; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  V bakalářské práci je uveden postup základního výběru olejového chladiče a postup zjištění potřebných hmotnostních toků chladícího vzduchu. Dále byly provedeny CFD výpočty pro zjištění hmotnostních toků vzduchu v kanálu ...
 • Zařízení pro míchání průmyslových suspenzí 

  Author: Streltsov Nikita; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce je zaměřena na popis míchacího zařízení pro míchání průmyslových suspenzi. První část práce je věnována teoretické rešerši, která se skládá z úvodu o míchání a procesu míchání se zaměřením na míchání suspenzí, ...
 • Technologie výroby bioetanolu v podmínkách Kazachstánu 

  Author: Uteyev Alikhan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce shrnuje informace o dostupnosti bioodpadu k výrobě biopaliv v podmínkách Kazachstánu a zabývá se projektováním technologie výroby bioetanolu ze slámy.
 • CO2 jako surovina pro výrobu chemikálií 

  Author: Timirov Iskander; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu možnosti použití CO2 jako surovinu na výrobu chemikálií a paliv 4. generace, a to jako způsob zpracování a likvidace hlavního ze skleníkových plynů. Hlavním cílem této práce bylo ...
 • CFD simulation of flow in fish tanks 

  Author: N Prashant; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is imperative in aquaculture ...
 • Odpadní CO2 jako surovina k výrobě metanolu 

  Author: Ismayilov Farid; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Diplomová práce se zabývá technologií konverze CO2 na methanol. V její první části jsou zmíněny technologické možnosti konverze odpadního CO2 na cenné chemické látky. Důraz je kladen zejména na využití odpadního CO2 k ...

View more