Poslední příspěvky

 • Zařízení pro zpracování ropy 

  Autor: Bolek Matouš; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením na zařízení pro zpracování ropy. Hlavní témata ke zpracování byla těžba, vlastnosti, skladování a přeprava ropy, typy rafinerií a hlavní části a zařízení používané ...
 • Fouling in process apparatuses 

  Autor: Kumar Gautam Rahul; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  This resesrch work contain the brief discription of fouling, types of fouling and the mechanism by which it create on the surface of heat exchangers. Mainly the thesis work focus on the fouling in food process industries ...
 • Ejektor pro odsávání inertů a kondenzátu z odparky 

  Autor: Tauer Jakub; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Hlavním cílem této práce je navrhnout ejektor, který bude schopen odsávat kondenzát a inertní plyny z odparky a také stanovit provozní podmínky. Práce obsahuje teoretické odvození návrhových vztahů, popis návrhu experimentálního ...
 • Absorpční chlazení 

  Autor: Schweika Robin; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Cílem diplomové práce je sestavit simulační model absorpčního chlazení popsaný hmotnostními a entalpickými bilancemi. Dalším cílem je vytvořit přehled absorpčních tepelných čerpadel, popsat pracovní princip, porovnat ...
 • Čistírny odpadních vod: zpracování kalu 

  Autor: Podolka Jan; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním kalu, který vzniká při čištění odpadních vod. Kal je hlavním odpadním produktem, který vzniká při čištění odpadních vod. Odpadní voda, která přitéká na čistírnu odpadních vod (dále ...
 • Energetická řešení vzdálených oblastí 

  Autor: Miškovský Jakub; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-21)
  Teoretická část této práce se zabývá různými zdroji energie, které mohou být použity v odlehlých oblastech, případně skladováním takto vyrobené energie. Praktická je o hledání vhodného technického řešení pro zadaný případ, ...
 • Tokové vlastnosti tavenin polymerů 

  Autor: Kratejl Daniel; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Tato práce se zabývá reologickými vlastnostmi tavenin polymerů a popisuje jejich chování pomocí mocninového modelu. Obsahuje databázi polymerů a kompozitů, ve které se nachází potřebné parametry k popisu tokových vlastností. ...
 • Čištění odpadních vod od ropných produktů v průmyslové budově 

  Autor: Sýkora Jan; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Borovičková Galina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Ve své Bakalářské práci se budu zaobírat problematikou čištění odpadních vod průmyslových budov. Podrobněji se zaměřím na mechanické čištění a odvodňování kalů. Vybral jsem si konkrétní společnost, u které se pokusím popsat ...
 • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas 

  Autor: Formánek Roman; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Diplomová práce je zaměřena na procesy sklizně, separace, dezintegrace a extrakce chemických látek z mikrořas. Hlavním cílem této práce je návrh basic designu linky na extrakci lipidů z mikrořas. V rámci práce byla vypracována ...
 • Optimalizace taktové linky 

  Autor: Manoharan Yuvaprabhu; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Provedl jsem literární vědecký výzkum o elektrotechniky v průmyslových odvětvích. Tyto vědecké výzkumy se zaměřily na elektrotechniku, elektro-malování, chemii, energii a odpad v průmyslových odvětvích s cílem zvýšit výrobu. ...
 • Vliv míchání na účinnost flokulace 

  Autor: Kret Peter; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Táto bakalárska práca je venovaná téme flokulácie a vplyvom na jej účinnosť. Práca je rozdelená do troch častí. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie základných pojmov ako flokulácia, koagulácia, flokulačné činidlá, vplyvy ...
 • Zařízení pro výrobu pitné vody 

  Autor: Viktora Stanislav; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou pitné vody. Popisuje pitnou vodu, úpravu vody v jednotlivých krocích a Úpravnu vody Želivka. Výpočetní část je zaměřena na výpočet energetického potenciálu štolového přivaděče vody ...
 • Laboratorní zařízení pro mísení partikulárních látek 

  Autor: Malý Martin; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního zařízení pro mísení partikulárních látek. V práci jsou porovnány výhody a nevýhody jednotlivých druhů mísicích zařízení. Pro nejvhodnější druh míchadla jsou navrženy varianty ...
 • Parametry procesu vstřikování plastů 

  Autor: Lukáš Jiří; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Práce se zabývá procesem vstřikování polymerů a jeho následného vlivu na kvalitu a mechanické vlastnosti zkušebních tělísek. Obsahem teoretické části je popis vstřikovacího stroje a samotný proces vstřikování. Důraz je ...
 • Návrh šneku extruderu 

  Autor: Morávek Petr; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Rieger František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Práce se zabývá konstrukčním návrhem vstřikovací jednotky plně hydraulického lisu se zaměřením na výpočet operačních parametrů procesu dle zadaných hodnot a hlavně na konstrukci šneku a jeho pevnostní výpočty. Práce obsahuje ...
 • Modulární laboratorní zařízení pro stanovení procesních charakteristik dvoufázového toku 

  Autor: Jakubec Matouš; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Tato práce se zabývá vytvořením návrhu modulárního laboratorního zařízení pro stanovení procesních charakteristik dvoufázového toku. Nejprve je popsán způsob čištění odpadního vzduchu pomocí biofiltru. Ve druhé části je ...
 • Var 

  Autor: Vajc Viktor; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Práce pojednává o problematice varu se zaměřením na přestup tepla při varu v objemu. Seznamuje čtenáře se současným stavem poznání a různými přístupy volenými při vědeckém výzkumu varu. Vysvětluje základní pojmy, možné ...
 • CFD simulace v mechanicky míchané nádobě 

  Autor: Tomášek Karel; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Petera Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
  Diplomová práce se zaměřuje na CFD simulace mechanicky míchané nádoby v softwaru OpenFOAM. V následujících kapitolách jsou popsána řešení numerické simulace, popis tvorby numerické sítě, výběr vhodného řešiče a numerického ...
 • Přestup tepla v airlift reaktoru 

  Autor: Dymák Jan; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Cílem práce je provést literární rešerši se zaměřením na přenos tepla a hmoty v airlift reaktoru a způsoby stanovení vybraných procesních parametrů. Sestavit a zprovoznit laboratorní modelový reaktor typu airlift. ...
 • Ekologicky šetrná technologie extrakce celulózových vláken pro biorafinerie 

  Autor: Azizov Salman; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Vyhodnoťě potenciál využití celulózových vláken z odpadů jako suroviny pro výrobu bioplastů a biokompozitů. Zpracujte rešerši zaměřenou na technologie extrakce celulózových vláken z lignocelulózových odpadů a proveďtě ...

Zobrazit další