Collections in this community

Recent Submissions

 • Předávací dopravník plášťů svařených plechovek 

  Author: Jakub Hovorka; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout předávací dopravník plášťů svařených plechovek. Práce je rozvržena do tří hlavních částí – teoretickou, návrhovou a výpočetní. Teoretická část se skládá z rešerše dopravních systémů ...
 • Úprava poháněné válečkové dráhy pro nakladač portálového lisu P35 

  Author: Antonín Kanaval; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Hovorka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Obsahem práce je konstrukční návrh upravené poháněné válečkové dráhy pro nakladač portálového lisu P35 a návrh dodatečně montovaného nástavce. V úvodu práce je vypracována komplexní rešerše používaných dopravníků. Konstrukční ...
 • Rám vzduchového výtlačníku pro balič pytlíků 

  Author: Petr Klivar; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Lang Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rámu ke vzduchovému výtlačníku, jenž je součástí baliče pytlíků. Na základě rešerše je zvoleno optimální konstrukční řešení. Pro toto řešení jsou provedeny kontrolní výpočty.
 • Konstrukční návrh středověkého obléhacího stroje 

  Author: Tadeáš Salcman; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem bakalářské práce je zpracování konstrukčního návrhu středověkého obléhacího stroje. Bakalářská práce obsahuje dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje problematiku středověkého obléhání spolu s ...
 • Návrh rozdružovače balíků slámy 

  Author: Petr Procházka; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Štoček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Obsahem této práce je přiblížit problematiku konzervování podestýlky a krmiva pro zemědělská zvířata. Následně poučit o míchacích krmných vozech a rozdružovačích slámy a popsat vybrané konstrukční prvky. V další části je ...
 • Návrh špalíkovače dřevní hmoty 

  Author: Ondřej Bílek; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato práce nejprve formou rešerše popisuje účel a základní principy fungování špalíkovačů dřevní hmoty. Dále pokračuje uvedením příkladů několika vybraných komerčně vyráběných špalíkovačů. Po rešeršní části následuje návrh ...
 • Návrh mláticího ústrojí sklízecích mlátiček 

  Author: Tomáš Sokol; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit jednotlivé druhy mláticích ústrojí a jedno mláticí ústrojí zjednodušeně navrhnout.
 • Návrh měřícího zařízení na tříbodový závěs 

  Author: Petr Dlouhý; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato bakalářská práce pojednává o řešení problematiky měření silových účinků, které vznikají ve spojení traktoru a připojeného stroje během provozu. V první části jsou probrány aktuální možnosti měření, na tuto část dále ...
 • Návrh extruderu na plastový recyklát 

  Author: Radim Holeček; Supervisor: Štoček Ondřej; Opponent: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá návrhem extruderu na výrobu filamentu pro 3D tisk, možnostmi využití nejpoužívanějších materiálů v 3D tisku a jejich vlastnostmi. Nejvíce pozornosti je zde kladeno na recyklované PET, u kterého je ...
 • Návrh lanového zdvihacího zařízení pro záchranné a univerzální použití 

  Author: Rudolf Vařejka; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Teoretická část práce se zabývá rešerší v oblasti zdvihací techniky, a to především v konkrétní oblasti záchranných i jiných zdvihacích zařízení. Součástí této části jsou také návrhy optimálních parametrů s ohledem na ruční ...
 • Změna geometrie motocyklu pomocí vložek v řízení 

  Author: David Abraham; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Rešeršní část se zabývá historií motocyklů, rozdělení do jednotlivých kategorií, geometrií a ukázkou uložení předního kola. Praktická část se zabývá popsáním konstrukčního řešení této bakalářské práce, dále popsání ...
 • Návrh prototypu vhazovací šachty podzemních kontejnerů s možností vážení odpadu 

  Author: Miloš Kadlec; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci a design vhazovací šachty s elektronickým zámkem. Součástí práce je 3D model navrženého konstrukčního řešení v aplikaci Autodesk Inventor a pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.
 • Návrh poloautomatického tlumiče hluku výfuku pro motocykl 

  Author: Radek Jech; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Rešeršní část této práce se zabývá obecnou teorií výfukových soustav se zaměřením na tlumiče a tlumící mechanismy. Ze znalostí této problematiky, z dílčích výpočtů a konstruktérských zkušeností vychází model výfukového ...
 • Experimentální spirálový dopravník 

  Author: Josef Grill; Supervisor: Lopot František; Opponent: Vaverka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá výpočtem parametrů, které budou použity pro konstrukci experimentálního spirálového dopravníku. Práce obsahuje potřebné výpočty a základní návrh konstrukce samotného dopravníku. Model dopravníku je ...
 • Návrh zakladače zboží do regálů v automatickém skladu 

  Author: Daniel Huraj; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Skalický David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této práce je navrhnout zařízení určené k zakládání zboží v paletových regálech automatických skladů. Formou rešerše vypracovat způsoby skladování a přehled zařízení určených k jejich zakládání. Vypracovat 3D model ...
 • Návrh víceosého robota z 3D tištěných dílů 

  Author: Quang Huy Bui; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem víceosého robota sestaveného převážně z dílů vytištěných na 3D tiskárně a volně dostupných komponentů. Úvodní část se skládá z rešerše pojednávající o konstrukci robotů ...
 • Polohovatelný pracovní stůl s točnou 

  Author: Michal Geyer; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Bakalářské práce se zabývá návrhem konstrukce polohovatelného pracovního stolu s točnou. Dle rešerše jsou určeny hlavní parametry stolu. Dále je navržen koncepční návrh, dle kterého je sestavena konstrukce celého zdvižného ...
 • Návrh přídavného zařízení pro snížení jízdního odporu za tahač 

  Author: Luboš Vach; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Petr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce teoretického deflektoru pro tahač, jehož účelem je snížit jízdní odpor snížením součinitele odporu. Na začátku je uveden prvotní návrh umístění vaku za návěs, ale ten byl ...
 • Návrh standu pro testování pojistných kroužků 

  Author: Lenka Cécile Mušková; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem standu pro testování hřídelových pojistných kroužků. Pomocí navrženého standu bude možné zmapovat, při jakých kombinacích otáček a axiálního zatížení dochází k selhání pojistného kroužku. ...
 • Konstrukční návrh zvedáku pro osobní automobily 

  Author: Jaroslav Plášek; Supervisor: Machač Martin; Opponent: Skalický David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  V teoretické části práce představuji nejčastější typy zvedáků pro osobní automobily, které se používají pro domácí účely, ale i v profesionálních servisech. V praktické části vytvářím vlastní konstrukci dvousloupového ...

View more