Novinky

Department of Designing and Machine Components

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Analýza samotvářecích šroubů v plastových spojích 

  Autor: Stehlík Hynek; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Tato bakalářská práce zkoumá části momentové charakteristiky samotvářecích šroubů pro použití v automobilovém průmyslu. Rozčleňuje proces šroubování na dílčí fáze (zavedení břitu, šroubování, předepínání) a ty podrobuje ...
 • Rekonstrukce ozařovny a modernizace experimentálního kobaltového ozařovače 

  Autor: Řáda Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Jelínek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Předmětem práce je konstrukční návrh pohonu výsuvu zdroje s mechanickou blokací, a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.
 • Testovací stand pro životnostní zkoušku drážkování hřídele reduktoru leteckého motoru 

  Autor: Hermann Denis; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Biganovský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy testovacího standu pro životnostní zkoušku drážkování torzního hřídele reduktoru leteckého motoru. Upravený stand se má co možná nejvíce přiblížit provozním podmínkám tohoto ...
 • Modifikace rámu kombinovaného dlátového pluhu 

  Autor: Čermák Vojtěch; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Dvořák Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-25)
  Práce pojednává o simulaci rámu kombinovaného pluhu pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je rešerše z oblasti strojů pro zpracování půdy a postupů při určování orebních odporů.
 • Návrh konzolového čtyřsedáku vozidla metra 

  Autor: Hlavajčík Tomáš; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Kofroň Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  V diplomové práci je navržen konzolový čtyřsedák včetně jeho integrace do interiéru vozu a připevnění k hrubé stavbě vozidla včetně potřebných návrhových a pevnostních výpočtů.
 • Návrh šikmé schodišťové plošiny pro vozíčkáře 

  Autor: Dolejš Jaroslav; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Mossóczy Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá průzkumem stávajících řešení šikmých schodišťových plošin. V praktické části je pak proveden vlastní návrh některých částí plošiny a pohonného ústrojí podložený výpočty.
 • Vertikální zdvih manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů 

  Autor: Petrás Jakub; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Kamenický Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Bakalářská práce je zaměřena na navržení fungujícího mechanismu zdvihu manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů ve vodorovném směru. Nejprve se zabývám výpočtem součástí potřebných pro konstrukci, dále navržením pohonu, ...
 • Návrh sady zubových čerpadel s rozborem geometrických tolerancí 

  Autor: Mareš Dominik; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Cílem bakalářské práce je návrh sady zubových čerpadel (parametrický model reagující na změnu zadávacích parametrů) s rozborem geometrických a délkových tolerancí. Součástí práce bude manuál vysvětlujícím použití geometrických ...
 • Návrh pohonu dehydrátoru písku 

  Autor: Dvořák Filip; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Houkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout pohon dehydrátoru písku. Práce obsahuje rešerši dané problematiky, návrhové a kontrolní výpočty. K této práci byl vytvořen 3D model dvoustupňové převodovky a dehydrátoru písku včetně ...
 • Návrh kamerového jeřábu 

  Autor: Rosa Martin; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Čejka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kamerového jeřábu. V úvodu je zpracován současný stav problematiky kamerových jeřábů. Navazující oddíl odkrývá rozdělení kamerových jeřábů a základní pohyby kamery. Dále se práce věnuje ...
 • Analýza namáhání podélných lamel konvektorů 

  Autor: Šafařík Vojtěch; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá krycími mřížemi konvektorů a jejich namáháním. Zaprvé je zpracována rešerše problematiky pochozích konvektorů a jsou zmapovány jednotlivé typy mříží dostupných na trhu v ČR a v zahraničí. ...
 • Pomocný mobilní manipulátor pro ukládání balíků na europaletu 

  Autor: Flejberk Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Fuxa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Diplomová práce vznikla za účelem navrhnout mobilní manipulátor, který usnadní práci obsluze stroje při rovnání kartonových krabic na europaletu. V úvodu je zpracován průzkum trhu z hlediska dostupných technologií pro ...
 • Návrh konstrukce točny pro kolejová vozidla 

  Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Kamenický Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí točny pro kolejová vozidla a problematikou s tím spojenou. Na počátku práce je rešerše vývoje točen, dále koncepční návrh a kontrolní výpočty určitých částí.
 • Mechanické ovládání hydraulických rozvaděčů pásových rypadel 

  Autor: Kujan Lukáš; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Kratochvíl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Primární náplní této diplomové práce je navrhnout náhradu hydraulického ovládání za mechanické ovládání hydraulického rozvaděče a jeho příslušných funkcí. Součástí práce je 3D model s hlavním zástavbovým výkresem sestavy. ...
 • Zkušební zařízení pro testování kuželových ozubených kol 

  Autor: Vosyka Jakub; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Bečka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
  Tato práce pojednává o návrhu elektricky uzavřeného zkušebního okruhu pro testování kuželových ozubených kol. Jedná se o experimentální stanoviště, na kterém je možné testovat kuželová kola různého materiálu, převodového ...
 • Pevnostní analýza přepravníku na sypké hmoty 

  Autor: Štádler Marek; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Petr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
  Cílem této práce je definovat účinky sypkého materiálu na stěnu přepravníku, dále pak z pracovního cyklu přepravníku určit krajní stavy zatížení konstrukce a následně provést MKP analýzu stávající konstrukce cisterny ...
 • Návrh konstrukce prostorového rámu nové koncepce dieselového generátoru 

  Autor: Ševčík Marcel; Vedoucí práce: Berka Ondřej; Oponent práce: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Cílem této diplomové práce byl návrh konstrukce prostorového rámu pro novou koncepci dieselového generátoru. Bylo navrženo několik variant konstrukcí. Posléze se vybrala optimální varianta a ta byla propočítána pomocí ...
 • Návrh mechanismu vysýpání kontejnerů z železničního podvozku 

  Autor: Vancl Martin; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Práce se zabývá návrhem mechanismu určeného k manipulaci a vysýpání odvalovacích kontejnerů. Uplatnění tohoto stroje může být např. ve spalovnách odpadů. Mechanismus prostřednictvím paletových vidlí nadzdvihne kontejner, ...
 • Konstrukce zkušebního zařízení pro zkoušení odstředivých čerpadel 

  Autor: Zíka Martin; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Ryneš Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zkušebního zařízení pro zkoušení odstředivých čerpadel vyráběných ve společnosti Jihostroj, a.s.
 • Návrh pohonu výsuvných zahradních vrat 

  Autor: Meruna Ivo; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Čejka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současnosti používaných řešení výsuvných vrat včetně vlastního koncepčního návrhu konstrukce, vedení a uložení vrat. Hlavní částí práce je návrh šnekové převodovky, který se skládá ...

Zobrazit další