Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh konstrukce otáčivého reklamního panelu 

  Author: Václav Chvojka; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Štoček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uložení a pohonu otáčivého elementu reklamního panelu, který je uložený na pevné podstavě. Jedná se o trojboký reklamní panel o rozměrech jedné plochy 3,6 x 9,6 metru. Teoretická ...
 • Optimalizace konstrukce spojení náboje kola se středem pro vůz Formula Student 

  Author: Jan Vondráček; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodné konstrukční řešení spojení náboje a středu kola pro malý vůz formulo-vého typu se kterým se tým CTU CarTech účastní soutěže Formula Student. Teoretická část se skládá z ...
 • Návrh variabilní pásové brusky 

  Author: Kateřina Chlapcová; Supervisor: Štoček Ondřej; Opponent: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Obsahem bakalářské práce je návrh variabilní pásové brusky. Obsahuje rešerši o broušení a dělení brusek dle brusného nástroje. Jejich zhodnocení a ukázku typů vyráběných rámů brusek. V praktické části je samotný návrh ...
 • Návrh testovacího stavu pro identifikaci tuhosti ozubení 

  Author: Petr Kadeřábek; Supervisor: Flek Jan; Opponent: Skalický David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modulárního testovacího stavu pro identifikaci tuhosti ozubení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí -teoretické a praktické. Teoretická rešerše představuje problematiku a současný ...
 • Design lehkého nízkoemisního městského dopravního prostředku - koncepční návrh podvozku 

  Author: Martin Mazura; Supervisor: Král Jiří; Opponent: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem podvozku, a především rámu lehkého nízkoemisního vozidla na základě původního vozidla Ekon. První část je věnována materiálům použitelným pro výrobu rámu, dále typům rámů ...
 • Koncepční návrh třídícího dopravníku 

  Author: Matěj Procházka; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem třídícího pásového dopravníku. Součástí práce je rešerše pásových třídících dopravníků. Práce se dále zabývá popisem jednotlivých částí. Součástí jsou také nezbytné návrhové ...
 • Návrh samovazacího zařízení 

  Author: Daniel Klimeš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Skalický David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem samovázacího mechanismu. Teoretická část obsahuje rozdělení lisů na balíky a co je samovazací mechanismus a jak pracuje. Obsahem praktické části jsou potřebné výpočty ...
 • Koncepční návrh stavebnicové 3D tiskárny 

  Author: Jan Glogr; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Koncepční návrh stavebnicové tiskárny. Modulární řešení konstrukce. Konfigurovatelné rozměry tiskového prostoru. Plně parametrický 3D model.
 • Úprava konstrukce vertikálního akumulátoru plechové pásky 

  Author: David Stehlík; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Diplomová práce se zabývá akumulátory plechové pásky jako jedním z prostředků zvyšujících produktivitu profilovacích linek určených k výrobě trubek a profilů. Popisuje a porovnává jednotlivé konstrukční typy akumulátorů s ...
 • Konstrukční návrh a deformační analýza vodíkového elektrolyzéru 

  Author: Lukáš Marek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem edukačního elektrolyzéru. V úvodu je vysvětlen potenciál vodíkových technologií. Zároveň je zde představena činnost vodíkových elektrolyzérů. Následující kapitola představuje ...
 • Konstrukční návrh robotického manipulátoru pro zakládání modulů stripového detektoru 

  Author: Jan Brajer; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Evans Charles Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  V této práci se věnuji konstrukčnímu návrhu manipulátoru pro zakládání modulů stripového detektoru do jeho konstrukce za použití technologie 3D tisku. Manipulátor s virtuální osou rotace bude zakládat moduly do čtyř ...
 • Optimalizace prototypové výroby svorek zkrutných stabilizátorů umístěných na podvozcích vozidel 

  Author: Václav Čvančara; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Šedivý Otomar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Předmětem této diplomové práce je návrh úprav dílčích procesů s cílem optimalizovat prototypovou výrobu svorek zkrutných stabilizátorů. Hlavním důvodem, proč vznikl požadavek na zpracování této problematiky, je současná ...
 • Koncepční návrh nákladního kola 

  Author: Michal Bedrník; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Král Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem nákladního jízdního kola. Úkolem bylo provést rešerši historie a konstrukce bicyklů. Dále byl vytvořen vlastní návrh v podobě 3D modelu. Funkčnost některých jeho částí byla ...
 • Návrh systému přesného automatického obvodového odřezávání vík tlakových lahví okružní pilou 

  Author: Jiří Götz; Supervisor: Lopot František; Opponent: Král Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato práce popisuje návrh a konstrukci nové jednoúčelové pily na ořezávání acetonových tlakových nádob. Jako inspirace posloužily některé okružní a planetové pily které jsou již v provozu. V práci jsou zaznamenány technologické ...
 • Návrh silniční frézy k opravě poklopů 

  Author: Jiří Twardzik; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením koncepčního návrhu poklopové frézy k usnadnění práce dělníků. Obsahuje rešerši zemní a silniční techniky a problematikou oprav kanalizačních poklopů. Návrh konceptu je doplněn o kontrolní ...
 • Návrh nákladního výtahu pro pokrývače 

  Author: Jan Škaryd; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Tato Bakalářská práce se zabývá rešerší konstrukčních řešení výtahů a jejich historie, návrhem šikmého nákladního výtahu pro pokrývače, následnou tvorbou 3D modelu a zpracováním 2D dokumentace jeho vybraných součástí.
 • Návrh polymerové převodovky pro dětský traktor vyrobené pomocí technologie FDM 

  Author: Vít Gracík; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  V teoretické části jsou rozebrána komerční řešení pohonu dětských vozítek, základní typy stejnosměrných motorů a trakčních baterií. Dále jsou v rešerši představeny nejznámější metody 3D tisku a základní principy při návrhu ...
 • Úprava rekondičního stolu Shapemaster 

  Author: Lukáš Koutník; Supervisor: Lopot František; Opponent: Flek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  V bakalářské práci byl proveden návrh úpravy rekondičního stolu Shapemaster s laterálním výkyvem nožní opěrky v horizontální poloze pro společnost Therap-tilia s.r.o. Úprava spočívá v doplnění původního pohybu o náklon ...
 • Experimentální ověření třecích a silových poměrů ve šroubových spojích 

  Author: David Štiblický; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Tato práce se zabývá ověřením třecích a silových poměrů v závitových dvojicích a také pevností a spolehlivostí šroubových spojů s ohledem na použité materiály, povrchové úpravy a mazání. Praktická část náleží experimentálnímu ...
 • Návrh těsnicího štítu dráhy lodního zdvihadla 

  Author: Tomáš Staněk; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukce a pohonu těsnicího štítu v horní stanici dráhy šikmého lodního zdvihadla, který vyrovnává kolísání hladiny ve vjezdu do žlabu zdvihadla. Teoretická část je zaměřena na rešerši ...

View more