Novinky

Department of Designing and Machine Components

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh zdviže s integrovaným válečkovým dopravníkem 

  Autor: Bureš Adam; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Winkler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdviže s integrovaným válečkovým dopravníkem. Obsahem teoretické části je popis jednotlivých druhů zdviží, rozdělených dle typu mechanismu zdvihu a typu pohonu. Konstrukční část je ...
 • Modifikace pedálu nakladače 

  Autor: Kyjovský Štěpán; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Gaduš Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se věnuje způsobům provedení pedálů, konkrétním druhům řízení motorů pomocí pedálových mechanismům a návrhu úpravy existujícího pedálového mechanismu za účelem zvýšení pohodlí operátora. Návrh vychází ...
 • Konstrukční návrh kombinované lžíce 

  Autor: Koubek Matěj; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Slabý Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Obsahem této bakalářské práce je rešerše kombinovaných lžic a kolových nakladačů a využití získaných poznatků k návrhu kombinované lžíce. Zadavatelem práce je firma Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
 • Návrh příčného vozíku pro přesun kontejnerů 

  Autor: Ježek Martin; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozvinutí návrhu konceptu konstrukčního řešení příčného vozíku, který je součástí stroje pro přesun kontejnerů. Samotná práce navazuje na koncepční práce kolegů zabývajících se zbývajícími ...
 • Návrh pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu 

  Autor: Adámek Michal; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Lopot František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu kusových dílů. Dopravník je řešen parametricky v daném rozsahu konstrukčních a provozních parametrů. V zadaném rozsahu jsou uvedeny základní ...
 • Podrobný popis postupu tolerování převodovky 

  Autor: Baláš Karel; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Cílem práce je rozbor a návrh délkových a tvarových tolerancí na dvoustupňové převodovce. Práce obsahuje rešerši tolerování strojních dílů a jsou rozebrány jednotlivé druhy tolerancí. Následně je sepsán soupis požadavků ...
 • Návrh konstrukce zkušebního stanoviště pro výzkum brzd jízdního kola 

  Autor: Groma Adam; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stanoviště, na kterém by se daly testovat různé typy brzd, používané na jízdních kolech. Práce obsahuje rešerši brzd jízdních kol se zaměřením na nejpoužívanější typy. V dalších ...
 • Zařízení pro podélnou manipulaci překládání kontejneru 

  Autor: Iška Marek; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Cílem této diplomové práce je provést návrh konceptu zařízení, které bude zařazeno do procesu překládání kontejnerů se směsným komunálním odpadem. V práci jsou představeny varianty konstrukčních uzlů a komponent manipulačních ...
 • Návrh šnekového dopravníku 

  Autor: Pivoňka Marek; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Starý František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Obsahem této diplomové práce je kompletní návrh šnekového dopravníku pro energetický průmysl na základě zadaných hodnot. Tento dopravník bude schopen dopravovat materiál maximální frakce 6 mm do vzdálenosti 3 m s dopravním ...
 • Zařízení pro příčnou manipulaci překládání kontejneru 

  Autor: Kálecký Martin; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Práce obsahuje popis odpadového hospodářství, stanic pro překládání odpadu a běžné manipulační metody s kontejnery odpadu. Dále je popsáno několik koncepčních návrhů přemostění mezi manipulačním vozem a železničním vozem. ...
 • Návrh podvěsného řetězového dopravníku 

  Autor: Městecký Michal; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Mužný Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  V první části práce je vysvětlen pojem a vývoj podvěsných dopravníků, popsán princip fungování zařízení a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy podvěsných dopravníků, a to na základě rešerše ...
 • Rekonstrukce a modernizace zakružovačky pomocného odpařovače 

  Autor: Štoček Ondřej; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Sucharda Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci a modernizaci zakružovačky pomocného odpařovače. V úvodu je zpracována teorie ohýbání-zakružování a současný stav zakružovačky. Nadále se práce věnuje konstrukci pohonné jednotky, ...
 • Návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu nehomogenní sypké hmoty 

  Autor: Havlíček Martin; Vedoucí práce: Hoidekr Jan; Oponent práce: Dynybyl Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Cílem této diplomové práce je návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu homogenní sypké hmoty. V úvodu práce je detailně popsaná problematika svozu komunálního odpadu po světě. Práce dále řeší konstrukční návrh plnící ...
 • Návrh konstrukce kontejneru a jeho aretačních mechanismů 

  Autor: Gruber Jan; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Petr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce kontejneru a jeho aretací. Ten slouží k převozu odpadků na tramvaji T3. Konstrukce obsahuje podélné ližiny a závěs pro nákladní automobily. Kontejner je aretován na tramvaj ...
 • Analýza samotvářecích šroubů v plastových spojích 

  Autor: Stehlík Hynek; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Tato bakalářská práce zkoumá části momentové charakteristiky samotvářecích šroubů pro použití v automobilovém průmyslu. Rozčleňuje proces šroubování na dílčí fáze (zavedení břitu, šroubování, předepínání) a ty podrobuje ...
 • Rekonstrukce ozařovny a modernizace experimentálního kobaltového ozařovače 

  Autor: Řáda Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Jelínek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Předmětem práce je konstrukční návrh pohonu výsuvu zdroje s mechanickou blokací, a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.
 • Testovací stand pro životnostní zkoušku drážkování hřídele reduktoru leteckého motoru 

  Autor: Hermann Denis; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Biganovský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy testovacího standu pro životnostní zkoušku drážkování torzního hřídele reduktoru leteckého motoru. Upravený stand se má co možná nejvíce přiblížit provozním podmínkám tohoto ...
 • Modifikace rámu kombinovaného dlátového pluhu 

  Autor: Čermák Vojtěch; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Dvořák Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-25)
  Práce pojednává o simulaci rámu kombinovaného pluhu pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je rešerše z oblasti strojů pro zpracování půdy a postupů při určování orebních odporů.
 • Návrh konzolového čtyřsedáku vozidla metra 

  Autor: Hlavajčík Tomáš; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Kofroň Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  V diplomové práci je navržen konzolový čtyřsedák včetně jeho integrace do interiéru vozu a připevnění k hrubé stavbě vozidla včetně potřebných návrhových a pevnostních výpočtů.
 • Návrh šikmé schodišťové plošiny pro vozíčkáře 

  Autor: Dolejš Jaroslav; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Mossóczy Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá průzkumem stávajících řešení šikmých schodišťových plošin. V praktické části je pak proveden vlastní návrh některých částí plošiny a pohonného ústrojí podložený výpočty.

Zobrazit další