News

Department of Designing and Machine Components

Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh převodovky lokomotivy pro dálkové nákladní vlaky 

  Author: Cvikýř Martin; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Maršík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Rešerše shrnuje rozdělení pohonů dle uspořádání, detailnější rozdělení pohonu individuálního a konečný výběr vhodného řešení.Praktická část se zabývá samostatným návrhem převodovky pro lokomotivy pro dálkové nákladní vlaky.
 • Konstrukce sportovního vozíku pro multipně postižené dětí 

  Author: Slabodeniuk Kseniia; Supervisor: Lopot František; Opponent: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se věnuje problematice pohybově mobility postižených dětí a technických prostředků a její řešení. Jednoduchá řešení, která jsou dostatečně robustní, ale přitom nenapadně, významným způsobem zvyšují kvalitu života ...
 • Návrh bezbariérové schodišťové plošiny pro hendikepované osoby bydlící v rodinných domech 

  Author: Lyzak Mark; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem schodišťové plošiny pro hendikepované osoby. Teoretická část je věnována analýze trhu schodišťových plošin a dále návrhem nové konstrukční varianty plošiny včetně návrhu jejího pohonu ...
 • Návrh vstřikovací formy 

  Author: Schön Radek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mossóczy Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se zabývá navrhováním a konstrukcí vstřikovacích formy na plasty. Dále se tu řeší zaformování výlisku, vyhazování výlisku, temperace, odvzdušnění a vstřikovací systém formy. Součástí práce jsou základní výpočty, ...
 • Konstrukce výklopného držáku rezervního kola 

  Author: Snášel Pavel; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Flégl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uložení rezervního kola u nákladních automobilů. Obsahuje přehled možných řešení uložení kola a vlastní návrh výklopného držáku pro návěs na dřevní hmotu.
 • Návrh transportního prvku pro dopravník na výkovky 

  Author: Čejka Vojtěch; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jindřichovský Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy horkých výkovků v automatizovaném kovárenském povozu, který je v úvodní části práce detailně představen se všemi specifiky, se kterými je třeba se při konstruování dopravníků ...
 • Rekonstrukce podélné převíjecí řezačky materiálu 

  Author: Hanyš Ondřej; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Tecl Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce se zabývá podélným a příčným řezáním papíru a dalších tenkých materiálů, technologiemi řezání a převíjecími stroji. Součástí práce je návrh konstrukčních úprav podélné řezačky fólie s dvojitým navíjením pro firmu ...
 • Návrh konstrukce zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů 

  Author: Volf Vojtěch; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zdvihacího zařízení. Zařízení je součástí vozíku pro přesun kontejnerů, který byl rozpracován skupinou K5 v rámci projektu SKOTRANS.
 • Návrh konstrukce mobilního šnekového dopravníku pro plnění silážních věží 

  Author: Vrzal Václav; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením mobilního šnekového dopravníku pro plnění silážních věží. Obsahuje seznámení se základními typy šnekových dopravníků a jejich použitím. Dále byl proveden návrh ...
 • Návrh programu pro výpočet kuželového soukolí 

  Author: Laxová Šárka; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mossóczy Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato práce se především zaobírá vytvořením nástroje pro výpočet Kuželového soukolí v programu Microsoft Excel. Účelem tohoto nástroje je rychlé a informativní zjištění geometrických hodnot a parametrů tohoto soukolí. V ...
 • Parametricky řešený konstrukční návrh stavebnicového gravitačního válečkového dopravníku vč. podpěr. 

  Author: Dubecký Lukáš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce řeší parametrický konstrukční návrh stavebnicového gravitačního válečkového dopravníku včetně podpěr pro přepravu kusového materiálu s nosností 50 kg, šířkou od 100 mm do 1000 mm a délkou modulu ...
 • Návrh senzoru pro in-time monitorování parametrů jádrového vrtání 

  Author: Dvořák Michael; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Dynybyl Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Diplomová práce se zabývá návrhem senzoru pro in-time jádrového vrtání. Práce obsahuje rešerši z oblasti tenzometrie a jádrového vrtání. Je podrobně popsána konstrukce senzoru a ochranného pouzdra. V poslední řadě jsou ...
 • Pásový dopravník pro paletovou přepravu s ozubeným řemenem 

  Author: Pěnička Radek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro paletovou přepravu s ozubeným řemenem. Součástí práce je rešerše konstrukčních řešení dopravníků pro paletovou přepravu. Práce se dále zabývá popisem jednotlivých ...
 • Návrh pojezdové dráhy a pohonného mechanismu zkušebního zařízení. 

  Author: Pokorný Jan; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pojezdové dráhy a pohonného mechanismu zkušebního zařízení. Obsahuje stručnou rešerši na téma urychlovací zařízení, nárazové zkoušky a legislativních předpisů. Hlavním tématem je ...
 • Návrh pojezdové dráhy a pohonného mechanismu portálového jeřábu. 

  Author: Pól Jan; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Kamenický Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh pojezdové dráhy a pohonného mechanismu pro mobilní aplikaci ve strojírenství a stavebním průmyslu jak pro běžné, tak přesné stroje.
 • Postup návrhu uzavíracího ventilu včetně tolerování 

  Author: Havlíček Ondřej; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku uzavíracích ventilů. Základem je popis návrhu přímého uzavíracího ventilu. Popsat možnosti konstrukce, typy ventilů, druhy provedení, způsoby výroby, vhodné materiály a ...
 • Návrh konstrukce tabulových vrat provozní haly 

  Author: Hlaváček Lukáš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh konstrukce výsuvných vrat provozní haly. V úvodní části jsou představena možná konstrukční řešení posuvných vrat. Dále práce obsahuje vlastní návrh včetně návrhových a kontrolních výpočtů.
 • Návrh mobilního pulzního testovacího zařízení 

  Author: Knespl Miroslav; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního pulzního testovacího zařízení. V první části práce je zpracován přehled výrobců zařízení pro dynamické testování a popsána konstrukce jednotlivých strojů. Dále se práce věnuje ...
 • Návrh mechanizmu pro automatické otevírání dveří kontejneru 

  Author: Fabíni Marek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dynybyl Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce přináší konstrukční návrh mechanizmu pro automatické otevírání dveří kontejneru a návrh jednokřídlých vysouvacích čelních dveří kontejneru s možností duálního otevírání. V úvodu práce je rozebrána zásadní ...
 • Návrh konstrukce lanového navijáku zkušebního zařízení 

  Author: Kalousek Michal; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Kamenický Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Práce se zabývá návrhem konstrukce lanového navijáku zkušebního zařízení pro destruktivní testování komponent. Po krátké rešerši lanových navijáků a jeřábů jsou vybrány základní součásti z katalogů výrobců s respektováním ...

View more