Novinky

Department of Designing and Machine Components

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh konstrukce rehabilitačního lůžka pro Vojtovu metodu 

  Autor: Klement Martin; Vedoucí práce: Berka Ondřej; Oponent práce: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
  V diplomové práci byla navržena konstrukce rehabilitačního lůžka včetně kompletního 3D modelu. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.
 • Nekonvenční metody podávání a polohování dílů v automatizaci a robotice 

  Autor: Kadlec Vítězslav; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
  Tato práce je zaměřena na návrh podávacího a zásobovacího zařízení pro robotické pracoviště. V první polovině práce jsou vysvětleny různé podávací systémy v robotice a kooperativní roboti. Hlavní částí práce je návrh ...
 • Návrh univerzálního lanového navijáku 

  Autor: Pavelka Petr; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Klíma Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Obsahem práce je návrh lanového navijáku pro univerzální použití. Požadavky na parametry mechanismu jsou maximální hmotnost na jeden průřez lana 500kg a výška zvedání 6/12m podle varianty použití. Dále je uveden výpočet ...
 • Speciální převodovka pro pohon lanového kotouče 

  Autor: Polák David; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Mossóczy Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá postupem návrhu vodorovného vozíkového dopravníku na kontejnery a konstrukcí převodového mechanismu pro tento dopravník. Nejdříve se zabývá rešerší nákladní tramvajové dopravy. Následně je ...
 • Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv 

  Autor: Fojta Lubomír; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích prvků.
 • Problematika loupání olejnatých semen 

  Autor: Pavlíčko Jan; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Diplomová práce se zabývá problematikou loupání olejnatých semen, jako jsou slunečnicová, bavlníková a konopná. Práce zkoumá konvenční i nekonvenční způsoby loupání a na základě třecí metody je navrženo ruční experimentální ...
 • Systemové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla 

  Autor: Wasserbauer Radek; Vedoucí práce: Chmelař Jakub; Oponent práce: Vejvoda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  V diplomové práci je navrženo systémové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla zahrnující vyšetření kinematiky zvolené tramvajové jednotky, potřebných návrhových a pevnostních výpočtů a integraci mezivozového ...
 • Způsoby řešení rozměrových obvodů 

  Autor: Janík Petr; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato práce se zabývá metodami řešení rozměrových obvodů. Nejprve bude nastíněna problematika rozměrových tolerancí a budou vysvětleny některé pojmy, jejichž znalost je nutná pro následující výklad. Bude provedeno rozdělení ...
 • Návrh podsvícení universálního podvozku lékářského zařízení 

  Autor: Teplý Petr; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Pánek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Práce se zabývá vývojem designového prvku podsvícení na podvozky přístrojů firmy BTLMedical Technologies a bezpečnostních norem, které musí zařízení splňovat, aby se mohlo uvést na trh.
 • Návrh uzlu 'spodek - podvozek' tramvajového vozidla 

  Autor: Nádherný Martin; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Bečka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem základních konstrukčních celků podvozku pro nízkopodlažní tramvaj včetně návrhu spodku vozidla nad podvozky a uspořádání interiéru nad podvozky. Práce obsahuje rešerši pohonů používaných ...
 • Úchopná hlavice pro nehomogenní sypké materiály 

  Autor: Horčík Martin; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Janda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Výstupem z dalšího textu je návrh možného řešení úchopné hlavice poháněné pohybovým šroubem. Byla dohledána možná alternativní řešení tvaru a kinematiky sestavy již existujících úchopných hlavic. Následně byl proveden návrh ...
 • Simulátor pro životnostní zkoušky aktuátoru VTG turba 

  Autor: Zelinka Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Cílem bakalářské práce je návrh simulátoru zatížení hřídele pro životnostní zkoušky aktuátoru VTG turba ve spolupráci se zadavatelem tématu firmou BOSCH spol. s.r.o. Podmínkou je dodržení vnějších rozměrů simulátoru a ...
 • Návrh pohonu průmyslové míchačky betonových směsí 

  Autor: Hanka Dalibor; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Starý František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Předmětem bakalářské práce je návrh pohonu průmyslové míchačky betonových směsí. Na základě provedené rešerše a zadaných parametrů je vytvořen koncepční návrh míchačky. Pro tuto koncepci je navržen pohon pomocí dvoustupňové ...
 • Návrh proudového motoru pro RC modely 

  Autor: Budínský Adam; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Tato práce je zaměřena na návrh proudového motoru pro RC modely. Na začátku práce je vypracována rešerše a popis principu funkce proudových motorů. Hlavní částí práce je výpočtová, kde je podrobně popsán výpočet kompresoru ...
 • Řešení výkonnosti šnekového dopravníku 

  Autor: Chroust Michal; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato práce pojednává o problematice dopravy uhlí do tepláren a v teplárnách. Obsahuje seznámení s klasifikací sypkých materiálů, stručný přehled dopravníků používaných v teplárenství a způsobů dopravy uhlí do tepláren. ...
 • Návrh a optimalizace hydraulického okruhu zemědělského stroje 

  Autor: Kovář Martin; Vedoucí práce: Janda Martin; Oponent práce: Kubín Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Cílem této bakalářské práce je vlastní návrh, srovnání se současným a následná optimalizace hydraulického okruhu zemědělského stroje. Práce dále obsahuje stručný popis zemědělského stroje a obecné seznámení s hydraulickými obvody.
 • Návrh multifunkčního grilu 

  Autor: Karkulín Adam; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  V práci je proveden návrh multifunkčního grilu pro venkovní použití. Gril je navrhován pro kompatibilitu s jehlou, roštem a kamennou deskou, a s možností manipulace topeniště pro regulaci intenzity ohřívání.
 • Návrh pohonu bubnové třídičky zeminy 

  Autor: Urbánek Martin; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Starý František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu pro bubnovou třídičku zeminy. Ze zadaných parametrů a výsledků rešerše je zvoleno řešení třídičky a zpracován trojrozměrný koncepční návrh. Pro tento koncepční návrh je řešena ...
 • Návrh zařízení pro stříhání vánočních stromků 

  Autor: Řípa Vít; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Starý František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem střihacího zařízení na vánoční stromky. V úvodu je zpracován současný stav problematiky kácení vánočních stromků. Navazující oddíl odkrývá náležitosti materiálu dřeva. Dále se práce věnuje ...
 • Návrh pohonu plazmového řezacího stroje 

  Autor: Štětina Jakub; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Čejka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Teoretická část této práce se zabývá popisem jednotlivých druhů lineárního vedení a používaných lineárních pohonů. Praktická část se skládá z výběru vhodného druhu vedení a pohonu pro aplikaci na CNC plazmovém řezacím ...

Zobrazit další