Novinky

Department of Designing and Machine Components

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Testovací stand pro životnostní zkoušku drážkování hřídele reduktoru leteckého motoru 

  Autor: Hermann Denis; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Biganovský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy testovacího standu pro životnostní zkoušku drážkování torzního hřídele reduktoru leteckého motoru. Upravený stand se má co možná nejvíce přiblížit provozním podmínkám tohoto ...
 • Návrh pohonu šroubových přímých česlí 

  Autor: Fedor Ondřej; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na přehled běžných konstrukčních řešení česlí používaných v čistírnách odpadních vod. V druhé části práce je proveden návrh převodového pohonu přímých šroubových česlí dle zadaných parametrů, ...
 • Návrh pohonu elevátoru silážní věže 

  Autor: Zámečník Ladislav; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Chmelař Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu elevátoru silážní věže. Obsahuje přehled korečkových dopravníků a jejich konstrukční uspořádání. V práci je popsán návrh celého převodového ústrojí včetně elektromotoru, pružné ...
 • Analýza samotvářecích šroubů v plastových spojích 

  Autor: Stehlík Hynek; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Tato bakalářská práce zkoumá části momentové charakteristiky samotvářecích šroubů pro použití v automobilovém průmyslu. Rozčleňuje proces šroubování na dílčí fáze (zavedení břitu, šroubování, předepínání) a ty podrobuje ...
 • Návrh pohonu výsuvných zahradních vrat 

  Autor: Meruna Ivo; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Čejka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současnosti používaných řešení výsuvných vrat včetně vlastního koncepčního návrhu konstrukce, vedení a uložení vrat. Hlavní částí práce je návrh šnekové převodovky, který se skládá ...
 • Mechanický upínací přípravek pro testování fan-drive motorů 

  Autor: Hradecký Jakub Milan; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Homolka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem upínací konstrukce pro fan-drive, na které jsou připojeny fan-drive motory, které zde budou testovány. Konstrukce je navržena tak, aby byla schopna držet i největší fan-drive, s ...
 • Návrh pásového dopravníku pro přepravu nehomogenního sypkého materiálu 

  Autor: Mládek Karel; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Janda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení pásového dopravníku pro přepravu sypkého odpadového materiálu. Práce obsahuje rozbor a popis jednotlivých částí dopravníku. Součástí je také volba pohonu bubnu ...
 • Pomocný mobilní manipulátor pro ukládání balíků na europaletu 

  Autor: Flejberk Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Fuxa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Diplomová práce vznikla za účelem navrhnout mobilní manipulátor, který usnadní práci obsluze stroje při rovnání kartonových krabic na europaletu. V úvodu je zpracován průzkum trhu z hlediska dostupných technologií pro ...
 • Ruční nýtovací přípravek pro rozebírání řetězů 20B - 40B 

  Autor: Komárek Michal; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Jindřichovský Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  V rámci diplomové práce, zpracujte konstrukční návrh formou 3D modelu a odpovídající výkresové dokumentace pro přípravek. Proveďte dimenzování a kontrolu uzlů. Vstupní data pro dimenzování zjistěte experimentální cestou. ...
 • Rekonstrukce ozařovny a modernizace experimentálního kobaltového ozařovače 

  Autor: Řáda Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Jelínek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Předmětem práce je konstrukční návrh pohonu výsuvu zdroje s mechanickou blokací, a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.
 • Návrh konzolového čtyřsedáku vozidla metra 

  Autor: Hlavajčík Tomáš; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Kofroň Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  V diplomové práci je navržen konzolový čtyřsedák včetně jeho integrace do interiéru vozu a připevnění k hrubé stavbě vozidla včetně potřebných návrhových a pevnostních výpočtů.
 • Mechanické ovládání hydraulických rozvaděčů pásových rypadel 

  Autor: Kujan Lukáš; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Kratochvíl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Primární náplní této diplomové práce je navrhnout náhradu hydraulického ovládání za mechanické ovládání hydraulického rozvaděče a jeho příslušných funkcí. Součástí práce je 3D model s hlavním zástavbovým výkresem sestavy. ...
 • Návrh sady zubových čerpadel s rozborem geometrických tolerancí 

  Autor: Mareš Dominik; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Cílem bakalářské práce je návrh sady zubových čerpadel (parametrický model reagující na změnu zadávacích parametrů) s rozborem geometrických a délkových tolerancí. Součástí práce bude manuál vysvětlujícím použití geometrických ...
 • Návrh konstrukce ropné pumpy 

  Autor: Machač Martin; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Klíma Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Tato práce je zaměřena na konstrukci ropné pumpy a způsobů získávání ropy. První část práce je věnována teorii o způsobu získávání ropy a rozdělení konstrukcí ropných čerpadel. Druhá část je výpočtová, zaměřená na vybrané ...
 • Návrh šikmé schodišťové plošiny pro vozíčkáře 

  Autor: Dolejš Jaroslav; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Mossóczy Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá průzkumem stávajících řešení šikmých schodišťových plošin. V praktické části je pak proveden vlastní návrh některých částí plošiny a pohonného ústrojí podložený výpočty.
 • Návrh kamerového jeřábu 

  Autor: Rosa Martin; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Čejka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kamerového jeřábu. V úvodu je zpracován současný stav problematiky kamerových jeřábů. Navazující oddíl odkrývá rozdělení kamerových jeřábů a základní pohyby kamery. Dále se práce věnuje ...
 • Vertikální zdvih manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů 

  Autor: Petrás Jakub; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Kamenický Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Bakalářská práce je zaměřena na navržení fungujícího mechanismu zdvihu manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů ve vodorovném směru. Nejprve se zabývám výpočtem součástí potřebných pro konstrukci, dále navržením pohonu, ...
 • Návrh geometrie rámu horského kola 

  Autor: Turek Oskar; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem geometrie rámu horského kola. Nejprve se věnuje teoretickým vlivům prvků na jízdu. V dalších částech je pojednáno o materiálech rámů kol a o komponentech s vlivem na geometrii. V zásadní ...
 • Experimentální měření vlnovce a konstrukce experimentálního přípravku 

  Autor: Stehlík Vojtěch; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Holý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
  Cílem této diplomové práce je naměření zátěžové charakteristiky vlnovců 21,5"x1 a 21,5"x2 pro pracovní zdvih pro tlaky 1-8 bar. V teoretické části je popsána historie výroby, konstrukční uspořádání, využití a výhody a ...
 • Zkušební zařízení pro testování kuželových ozubených kol 

  Autor: Vosyka Jakub; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Bečka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
  Tato práce pojednává o návrhu elektricky uzavřeného zkušebního okruhu pro testování kuželových ozubených kol. Jedná se o experimentální stanoviště, na kterém je možné testovat kuželová kola různého materiálu, převodového ...

Zobrazit další