Novinky

Department of Designing and Machine Components

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Zařízení na rozdružování biomasy 

  Autor: Tomek Aleš; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Páša Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  První část této bakalářské práce je zaměřená především na nejběžnější druhy využívané biomasy jak v energetice, tak i v domácnostech. Hlavním podmětem je obeznámit čtenáře informacemi o biomase a převážně o jejím technologickém ...
 • Návrh úpravy upínacího přípravku pro svařování trapézových plechů 

  Autor: Kožený Pavel; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Starý František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Práce se zabývá způsoby upínání v průmyslových výrobách, jejich druhy a způsoby použití. Dále navazuje na úpravu svařovacího přípravku za použití mechanických a pneumatických upínek.
 • Konstrukční úprava spouštěcího mechanismu airsoftové pušky 

  Autor: Kličman Jan; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Starý František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  V bakalářské práci byl proveden návrh nového spouštěcího mechanismu pro stávající elektrické airsoftové zbraně tak, aby byl aplikován pouze pneumaticko-mechanický princip bez použití elektrických prvků. Byl vypracován 3D ...
 • Konstrukční návrh ovládacího mechanismu skládacích vrat 

  Autor: Kříž Jan; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Starý František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
  Tato práce obsahuje konstrukční návrh skládacích vrat a kontrolní výpočty pro zvolený pohon, rám a kolejnici vrat. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci celkové sestavy.
 • Posouzení konstrukčních řešení otoče nakládacího jeřábu 

  Autor: Šíma Daniel; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Bečka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
  Tato diplomová práce se zabývá různými principy otáčení vyvážecích jeřábů a jejich vlastnostmi. Porovnává výrobu hlavního dílu skříně svařováním a odléváním. Zabývá se také možností výroby nové otoče.
 • Konstrukce univerzálního přítlaku desek tištěných spojů 

  Autor: Šanda František; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Doule Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  První část práce pojednává o problematice kuličkových šroubů a kluzného vedení, jejich výhodách a nevýhodách a o jejich využití v moderních strojích. Ve druhé části práce je navržen univerzální přítlak desek tištěných ...
 • Modernizace mikrotesteru pro jedno a dvoufotonovou mikroskopii 

  Autor: Iška Marek; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Kubový Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh tenzometrického čidla pro zařízení, které bude použito v laboratoři pro biomechaniku extrémních zátěží na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Zařízení primárně ...
 • Návrh pohonu sklepního výtahu 

  Autor: Pěnička Radek; Vedoucí práce: Bečka Jan; Oponent práce: Hanousek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout pohon sklepního výtahu pro dopravu zboží ze suterénu do úrovně terénu. Výtah bude instalován uvnitř budovy (průjezdu). Pro získání přehledu je třeba provést rešerši v oblasti sklepních ...
 • Návrh rekonstrukce pohonu sklepního výtahu 

  Autor: Pokorný Jan; Vedoucí práce: Bečka Jan; Oponent práce: Hanousek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu sklepního výtahu. Obsahuje stručnou rešerši na téma zdvihacích plošin a základní kinematické, dynamické a pevnostní výpočty pohonu a částí plošiny.
 • Návrh pohonu visuté lanové dráhy 

  Autor: Hanyš Ondřej; Vedoucí práce: Janda Martin; Oponent práce: Páša Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato práce pojednává o lanových drahách, typech ocelových lan a způsobech mazání převodovek. Hlavní částí je návrh pohonu (převodovky) vyhovujícího podmínkám zadané visuté lanové dráhy.
 • Lesní přibližovací naviják 

  Autor: Kadlec Jan; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Čejka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoububnového lanového navijáku, který se používá v mýtních a předmýtních těžbách. Je určen pro vyklizování a přibližování dlouhého dříví lanem z porostu nebo paseky na přibližovací ...
 • Testování lineárních pohonů, konstrukční návrh lineární osy 

  Autor: Klíma Vít; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
  Cílem této diplomové práce byl návrh konkurenceschopného modulárního systému lineární osy s ozubeným řemenem. Bylo navrženo několik variant systému pro různé výkony. Byla realizována výroba prototypu a ten byl následně ...
 • Konstrukční návrh vidlice zadního kolečka z kompozitních materiálů pro ambulantní transportní techniku 

  Autor: Pospíšil Libor; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
  Cílem této práce je návrh konstrukce vidlice pro ambulantní techniku jako náhrada za stávající řešení. Hlavní motivací pro změnu je úspora hmotnosti, proto jsou pro nový návrh uvažovaný kompozitní materiály. V návrhu jsou ...
 • Testování provozních parametrů pásových dopravníků 

  Autor: Machala Ondřej; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Dynybyl Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
  Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat konstrukční zařízení pro testování provozních parametrů pásových dopravníků.
 • Návrh a analýza diskové jednotky diskového podmítače 

  Autor: Křivka David; Vedoucí práce: Janda Martin; Oponent práce: Vondřička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-03)
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu diskové jednotky diskového podmítače a jeho pevnostní kontrole. První část práce se zabývá teorií diskového podmítání. Ve druhé části se řeší kinematika jistícího mechanismu. Třetí ...
 • Návrh pohonu zvedacího mechanismu jezové klapky 

  Autor: Skuhrovec Aleš; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Houkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem části pohonu jezové klapky. Kde u pohonu stávající jezové klapky, tvořeného elektromotorem koaxiální převodovkou, kuželovou převodovkou, je požadavek na výměnu elektromotoru a koaxiální ...
 • Návrh plastové násypky zásobníku hnojiva 

  Autor: Rozínek Jiří; Vedoucí práce: Janda Martin; Oponent práce: Vondřička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  V práci je proveden návrh plastového zásobníku na hnojivo pro zemědělský stroj na přihnojování a setí meziplodin. Násypka je navrhována jako náhrada za současnou ocelovou a to s ohledem na jiný konstrukční materiál, jinou ...
 • Návrh krytů hydraulických válců pro minirýpadlo Bobcat E20 

  Autor: Hnátek Jakub; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Syrovátka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením krytů hydraulických válců, výpočtem svěrných spojů a laboratorním testem životnosti.
 • Návrh stroje na výrobu závitových otvorů 

  Autor: Srb Jan; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Kulič Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Tato práce se zabývá návrhem stroje pro výrobu závitových otvorů do tenkostěnných profilů. Jsou zde popsány nejběžnější výrobní postupy výroby závitových otvorů do tenkostěnných materiálů. Dále jsou zde uvedeny možné způsoby ...
 • Návrh chrániče hrany dveří osobního automobilu 

  Autor: Midrla Jan; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Páša Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
  Obsahem této bakalářské práce je zkonstruování a řešení problematiky protektoru. Protektor je klíčový prvek chrániče hrany dveří a závisí na něm pohyb ochranné lišty, která vyjíždí a zajíždí při otevírání a zavírání dveří. ...

Zobrazit další