Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh špalíkovače dřevní hmoty 

  Author: Ondřej Bílek; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato práce nejprve formou rešerše popisuje účel a základní principy fungování špalíkovačů dřevní hmoty. Dále pokračuje uvedením příkladů několika vybraných komerčně vyráběných špalíkovačů. Po rešeršní části následuje návrh ...
 • Úprava poháněné válečkové dráhy pro nakladač portálového lisu P35 

  Author: Antonín Kanaval; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Hovorka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Obsahem práce je konstrukční návrh upravené poháněné válečkové dráhy pro nakladač portálového lisu P35 a návrh dodatečně montovaného nástavce. V úvodu práce je vypracována komplexní rešerše používaných dopravníků. Konstrukční ...
 • Rám vzduchového výtlačníku pro balič pytlíků 

  Author: Petr Klivar; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Lang Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rámu ke vzduchovému výtlačníku, jenž je součástí baliče pytlíků. Na základě rešerše je zvoleno optimální konstrukční řešení. Pro toto řešení jsou provedeny kontrolní výpočty.
 • Návrh měřícího zařízení na tříbodový závěs 

  Author: Petr Dlouhý; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato bakalářská práce pojednává o řešení problematiky měření silových účinků, které vznikají ve spojení traktoru a připojeného stroje během provozu. V první části jsou probrány aktuální možnosti měření, na tuto část dále ...
 • Návrh rozdružovače balíků slámy 

  Author: Petr Procházka; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Štoček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Obsahem této práce je přiblížit problematiku konzervování podestýlky a krmiva pro zemědělská zvířata. Následně poučit o míchacích krmných vozech a rozdružovačích slámy a popsat vybrané konstrukční prvky. V další části je ...
 • Konstrukční návrh středověkého obléhacího stroje 

  Author: Tadeáš Salcman; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem bakalářské práce je zpracování konstrukčního návrhu středověkého obléhacího stroje. Bakalářská práce obsahuje dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje problematiku středověkého obléhání spolu s ...
 • Předávací dopravník plášťů svařených plechovek 

  Author: Jakub Hovorka; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout předávací dopravník plášťů svařených plechovek. Práce je rozvržena do tří hlavních částí – teoretickou, návrhovou a výpočetní. Teoretická část se skládá z rešerše dopravních systémů ...
 • Návrh mláticího ústrojí sklízecích mlátiček 

  Author: Tomáš Sokol; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit jednotlivé druhy mláticích ústrojí a jedno mláticí ústrojí zjednodušeně navrhnout.
 • Změna geometrie motocyklu pomocí vložek v řízení 

  Author: David Abraham; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Rešeršní část se zabývá historií motocyklů, rozdělení do jednotlivých kategorií, geometrií a ukázkou uložení předního kola. Praktická část se zabývá popsáním konstrukčního řešení této bakalářské práce, dále popsání ...
 • Návrh prototypu vhazovací šachty podzemních kontejnerů s možností vážení odpadu 

  Author: Miloš Kadlec; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci a design vhazovací šachty s elektronickým zámkem. Součástí práce je 3D model navrženého konstrukčního řešení v aplikaci Autodesk Inventor a pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.
 • Návrh lanového zdvihacího zařízení pro záchranné a univerzální použití 

  Author: Rudolf Vařejka; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Teoretická část práce se zabývá rešerší v oblasti zdvihací techniky, a to především v konkrétní oblasti záchranných i jiných zdvihacích zařízení. Součástí této části jsou také návrhy optimálních parametrů s ohledem na ruční ...
 • Experimentální spirálový dopravník 

  Author: Josef Grill; Supervisor: Lopot František; Opponent: Vaverka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá výpočtem parametrů, které budou použity pro konstrukci experimentálního spirálového dopravníku. Práce obsahuje potřebné výpočty a základní návrh konstrukce samotného dopravníku. Model dopravníku je ...
 • Návrh extruderu na plastový recyklát 

  Author: Radim Holeček; Supervisor: Štoček Ondřej; Opponent: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá návrhem extruderu na výrobu filamentu pro 3D tisk, možnostmi využití nejpoužívanějších materiálů v 3D tisku a jejich vlastnostmi. Nejvíce pozornosti je zde kladeno na recyklované PET, u kterého je ...
 • Návrh poloautomatického tlumiče hluku výfuku pro motocykl 

  Author: Radek Jech; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Rešeršní část této práce se zabývá obecnou teorií výfukových soustav se zaměřením na tlumiče a tlumící mechanismy. Ze znalostí této problematiky, z dílčích výpočtů a konstruktérských zkušeností vychází model výfukového ...
 • Konstrukční návrh zvedáku pro osobní automobily 

  Author: Jaroslav Plášek; Supervisor: Machač Martin; Opponent: Skalický David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  V teoretické části práce představuji nejčastější typy zvedáků pro osobní automobily, které se používají pro domácí účely, ale i v profesionálních servisech. V praktické části vytvářím vlastní konstrukci dvousloupového ...
 • Návrh standu pro testování pojistných kroužků 

  Author: Lenka Cécile Mušková; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem standu pro testování hřídelových pojistných kroužků. Pomocí navrženého standu bude možné zmapovat, při jakých kombinacích otáček a axiálního zatížení dochází k selhání pojistného kroužku. ...
 • Návrh svislého lodního zdvihadla pro malá plavidla 

  Author: Šimon Púčik; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Teoretická část práce shrnuje typy a funkci lodních zdvihadel a zdymadel. Praktická část se zabývá návrhem konstrukce svislého lodního zdvihadla, přesněji plovákového lodního zdvihadla.
 • Polohovatelný pracovní stůl s točnou 

  Author: Michal Geyer; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Bakalářské práce se zabývá návrhem konstrukce polohovatelného pracovního stolu s točnou. Dle rešerše jsou určeny hlavní parametry stolu. Dále je navržen koncepční návrh, dle kterého je sestavena konstrukce celého zdvižného ...
 • Návrh víceosého robota z 3D tištěných dílů 

  Author: Quang Huy Bui; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem víceosého robota sestaveného převážně z dílů vytištěných na 3D tiskárně a volně dostupných komponentů. Úvodní část se skládá z rešerše pojednávající o konstrukci robotů ...
 • Návrh zakladače zboží do regálů v automatickém skladu 

  Author: Daniel Huraj; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Skalický David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této práce je navrhnout zařízení určené k zakládání zboží v paletových regálech automatických skladů. Formou rešerše vypracovat způsoby skladování a přehled zařízení určených k jejich zakládání. Vypracovat 3D model ...

View more