Collections in this community

Recent Submissions

 • Provozní uzávěr turbíny malé vodní elektrárny 

  Author: Vladimír Korec; Supervisor: Flek Jan; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu konstrukce provozního uzávěru turbíny malé vodní elektrárny. Provozní uzávěr je armatura, kterou se uzavře vodní tok, který teče do turbíny. Provozní uzávěr se skládá z motýlové klapky ...
 • Úprava konstrukce vysokokapacitní loupačky semen olejnin 

  Author: Stanislav Kyselo; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  Diplomová práce se zabývá úpravou konstrukce vysokokapacitní loupačky semen olejnin. Na základě simulací provozu stroje jsou navržené vhodné konstrukční úpravy.
 • Aerodynamické váhy 

  Author: Vojtěch Pokorný; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Čížek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  V rámci této diplomové práce se u firmy 4JTech zabýváme vývojem aerodynamických vah pro měření odporové, vztlakové síly a klopného momentu na otočném stolu u zkoušeného modelu pro využití v aerodynamickém tunelu. Teoretická ...
 • Návrh konstrukce sekce teleskopické tribuny 

  Author: Jan Rombald; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Petr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  Práce se zabývá návrhem konstrukce sekce teleskopické tribuny. Na základě rešerše je vytvořeno koncepční řešení teleskopické tribuny. Toto řešení je dále rozpracováno do konkrétních rozměrů, tvarů a detailů, přičemž se ...
 • 3D návrh pásového nosiče nářadí pro zemědělství 4.0 

  Author: Kristián Kořízek; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  Cílem této diplomové práce je návrh pásového nosiče nářadí pro zemědělství 4.0. Úvod práce je věnován rešerši dostupných nosičů. Práce dále řeší výběr potřebných komponent a samotný konstrukční návrh nosiče nářadí doplněn ...
 • Návrh plastového dávkovacího ústrojí pro secí stroj 

  Author: Jan Škaryd; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  Tato Diplomová práce se zabývá rešerší konstrukčních řešení dávkovacích ústrojí secích strojů a jejich historie, návrhem plastového dávkovacího ústrojí pro pneumatický secí stroj, následnou tvorbou 3D modelu a ověřením ...
 • Konstrukční návrh dopravníku s modulárním pásem 

  Author: Václav Mráz; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout dopravník s modulárním pásem s kuličkami. V práci je řešen konstrukční návrh jednotlivých částí dopravníku, způsob pohybu a třídění dopravovaného zboží. Kritické prvky jsou podrobeny ...
 • Návrh univerzálního přívěsného vozíku zejména pro přepravu motocyklů 

  Author: Ondřej Daňhelka; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem univerzálního přívěsného vozíku s uzpůsobením pro přepravu motocyklů. První část práce je věnována rešerši přívěsných vozíků dostupných na trhu. Následuje shrnutí požadavků ...
 • Návrh šnekové převodovky k pohonu garážových vrat 

  Author: Tea Křižková; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout šnekovou převodovku k pohonu garážových vrat. Teoretická část práce se skládá z rešerše použitých mechanických převodů a garážových vrat. Praktická část se zabývá návrhem šnekové ...
 • Bezvýkresová dokumentace pro převodovku 

  Author: Vojtěch Pospíšil; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  V teoretické části je popsáno, co je to bezvýkresová dokumentace, její využití ve strojírenství, výhodami spojenými s využíváním a požadavky na ni kladené. Praktická část se věnuje porovnání vybraných nižších CAD softwarů, ...
 • Návrh kazetové sluneční markýzy 

  Author: Jakub Kořánek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Tématem této bakalářské práce je návrh kazetové markýzy pro stínění prostoru terasy o rozměrech 4x2,5 m. Obsahem rešeršní části je rozdělení venkovních stínících prvků se zaměřením na markýzy samotné. Konstrukční část je ...
 • Návrh konstrukce metodou generativního designu 

  Author: Martin Dočekal; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Malý Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce mionového detektoru na budoucím urychlovači – FCC. K návrhu je použita metoda generativního designu a posléze jeho kombinací s konvenčními konstrukčními metodami. Vlastnosti ...
 • Návrh a optimalizace planetové převodovky pro vůz Formula Student 

  Author: Vít Veselý; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Práce se zabývá návrhem a optimalizací planetové převodovky pro elektrickou formuli týmu eForce FEE Prague Formula. Část práce se zabývá volbou vhodného postupu výroby pro konkrétní materiál. Návrh planetové převodovky se ...
 • Artificial intelligence supported mechanical engineering design 

  Author: Charbel Akiki; Supervisor: Hadraba Daniel; Opponent: Lopot František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  An Investigation on the Integration of Artificial Intelligence with Mechanical Engineering Design: This thesis explores the profound influence of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) on the process of ...
 • Návrh a zhotovení modulární převodovky s dopravníkem pro výukové účely 

  Author: Vilém Souček; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou modulární převodovky s dopravníkem v kombinaci s automatizačními prvky. Rešeršní část práce rozebírá základní přehled ozubených kol a soukolí, převodovek a dopravníků. ...
 • Konstrukční úprava extrudéru filamentu pro 3D tisk 

  Author: Volodymyr Dudavskyi; Supervisor: Čvančara Václav; Opponent: Lopot František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh úprav existujícího extrudéru pro zvýšení kvality vyráběného filamentu. Zadavatelem této práce je společnost Mubea, která technologii 3D tisk používá pro výrobu různých modelů a ...
 • Návrh šlapací tříkolky 

  Author: Jiří Dlabač; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Bakalářská práce se zabývá koncepčními variantami šlapací tříkolky jakožto nemotorového dopravního prostředku do města. Také řeší problematiku konstrukčního uspořádání a návrh výsledného modelu s ohledem na některé normy. ...
 • Návrh testovacího zařízení pro hřídelová těsnění 

  Author: Jan Svoboda; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro hřídelová těsnění. Teoretická část popisuje především části a princip hřídelových těsnění, podmínky pro jejich správnou funkci, používané materiály, hlavní ...
 • Experimentální analýza tuhosti ozubení 

  Author: Tomáš Karas; Supervisor: Flek Jan; Opponent: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Diplomová práce se zabývá metodikou měření tuhosti ozubení, analytickými modely pro odhad tuhosti ozubení a simulací zatěžovacího stavu pomocí metody konečných prvků. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická ...
 • Analýza únavové životnosti tenkostěnných svařovaných trubek 

  Author: Roman Sadílek; Supervisor: Machač Martin; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Svary jsou velmi často využívané konstrukční prvky. U cyklicky zatěžovaných konstrukcí dochází často k porušení v oblasti svaru. Úkolem bude provést rešerši na téma vyhodnocení životnosti tenkostěnných konstrukcí. Cílem ...

View more