News

Department of Designing and Machine Components

Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh přípravku na měření geometrie kol, světlé výšky a rozložení hmotnosti vozu Formula Student 

  Author: Martin Kovář; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Havlíček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Práce se zabývá návrhem měřícího zařízení k měření odklonu a sbíhavosti kol, měření světlé výšky a měření rozložení hmotnosti pro vůz formulového typu FS 12 týmu CTU CarTech. Při návrhu jsou provedeny potřebné analytické ...
 • Technika polní nemocnice 

  Author: Jakub Vlk; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Práce seznamuje s profesí WATSAN (water-sanitation specialist), která se stará o plynulý chod polních nemocnic. Tato profese je zodpovědná za zajištění dodávky pitné a užitkové vody, zpracování odpadní vody, případně další ...
 • Návrh servisního stojanu pro motocykly 

  Author: Jindřich Kukač; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Kamenický Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Rešeršní část práce shrnuje používané a nejčastější typy servisních zdvihadel a stojanů pro motocykly. Praktická část se zabývá vylepšením návrhu konstrukce víceúčelového stojanu abba® Skylift pro silniční motocykly a ...
 • Integrovaný elektropohon s kompozitovými prvky 

  Author: Václav Vrzal; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kulíšek Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením elektrického pohonu malého plavidla. Obsahuje seznámení se základními typy planetových převodů a kompozitními materiály s následným zaměřením na uhlíkové kompozity. ...
 • Simulace frikčních dvojic pomocí MKP 

  Author: Monika Rémišová; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Diplomová práce je zaměřena na frikční dvojice v trakčních převodech. Je sepsána rešerše na maziva a následně jsou vybrána vhodná maziva zvyšující třecí účinek. Je popsána metoda elastohydrodynamického mazání. Jsou vytvořeny ...
 • Návrh tvarové dutiny vstřikovací formy 

  Author: Radek Schön; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Práce za zabývá návrhem a konstrukcí tvarové dutiny vstřikovací formy na plasty. Součástí návrhu je optimální volba polohy vtoku, zaformování a vyhazování vstřikovaného dílu, temperace a odvzdušnění tvarové dutiny. Na ...
 • Návrh nové geometrie tlumícího členu pro napínák řemene osobního vozidla 

  Author: Daniel Kratejl; Supervisor: Lopot František; Opponent: Šedivý Otomar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato práce se zabývá problematikou třecích elementů v napínácích řemene. Práce obsahuje analytický výpočetní model včetně databáze pro konkrétní aplikaci napínáku řemene. Analytický model obsahuje srovnávací a vyhodnocovací ...
 • Dynamický model pneumatiky na novém typu nakladače 

  Author: Karel Nápravník; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou pneumatik na kloubový nakladač. V práci je provedena rešerše teorie pneumatik se zaměřením na zemědělské pneumatiky. Dále je rozebrána teorie modelů pneumatik a identifikování ...
 • Návrh elektrického vozíku pro automatizované skladiště kontejnerů s komunálním odpadem 

  Author: Huy Hai Do; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Janda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  Tato práce je zaměřena na navržení zdvižného mechanismu a kolejového vozíku, který mají za úkol přepravit kontejner o hmotnosti 15 000 Kg. Hlavním kritériem je, aby zdvižný mechanismus a vozík byly výškově co nejmenší a ...
 • Optimalizace konstrukce pojízdné brány 

  Author: Michal Jarkovský; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací konstrukce pojízdné brány. V praktické části je řešen výpočet takové konstrukce pomocí analytické metody a metody numerické.
 • Návrh konstrukce výtahu paletkového dopravníku 

  Author: Vojtěch Šafařík; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Češpíro Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Práce se zabývá návrhem výtahu paletkového dopravníku. V první části je zpracována rešerše problematiky dostupných dopravních systémů. Ve druhé části je uveden koncepční návrh výtahu spolu s návrhovými a kontrolními výpočty ...
 • Návrh hnací a vratné jednotky dopravníku s ozubeným řemenem 

  Author: Jakub Stěhule; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření koncepčního řešení dopravníku s ozubeným řemenem pro paletkovou přepravu. Součástí práce je rešerše zadané problematiky, koncepční řešení, základní návrhové a kontrolní výpočty ...
 • Dynamická analýza ozubených převodů 

  Author: Jan Flek; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Petr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato práce se zabývá problematikou torzní dynamiky ozubení, vlivem časově proměnlivé tuhosti zubů v záběru a výrobních nepřesností (úchylkou převodového poměru), jakožto vnitřních budících účinků, které mají vliv na celkové ...
 • Návrh konstrukce zkušebního zařízení pro sériové zkoušení kolejových převodovek 

  Author: Martin Cvikýř; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Maršík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Rešerše obsahuje rozdělení zkušebních zařízení a podmínky zkoušení převodek. Dále také obsahuje existující zkušební zařízení vyráběné a testované na univerzitách a ve firmách po celém světě. Praktická část se zabývá ...
 • Analýza využití odlehčovacích otvorů v konstrukci hrubé stavby kolejového vozidla 

  Author: Miroslav Knespl; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Předmětem diplomové práce Analýza využití odlehčovacích otvorů v konstrukci hrubé stavby kolejového vozidla bylo vytvořit principiální návrh ocelové hrubé stavby metra. Navržená hrubá stavba je svařovaná diferenciální ...
 • Návrh konstrukce a pohonu zadní nápravy elektrického vozidla 

  Author: Michal Kalousek; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Práce se zabývá návrhem konstrukce a pohonu zadní nápravy elektrického komunálního vozidla. Po krátké rešerši elektricky poháněných komunálních vozidel následuje volba jednotlivých uspořádání pohonu a jeho návrhový výpočet. ...
 • Návrh konstrukce paletkového výtahu 

  Author: Vojtěch Volf; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  V této práci se věnuji návrhu konstrukce výtahu paletkových dopravníků s naklápěcí se platformou pro užití výtahu v kombinaci s vratnou větví v podobě gravitační válečkové dráhy. Výtah je kompatibilní s paletkami Bosch WT ...
 • Možnosti testování třecích dvojic pro variátorové převodovky 

  Author: Michal Lukášek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mrázek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi testování třecích dvojic variátorových převodovek. Teoretická část obsahuje popis zkušebních zařízení, variátorů a způsobů testování třecích dvojic. Dále jsou obsahem práce návrhové ...
 • Návrh hydraulického manipulátoru vstřikovacích forem pro tlakové lití 

  Author: Petr Obolecký; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Janda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  Tato bakalářská práce obsahuje rešerši problematiky manipulace a manipulačních přípravků v oblasti tlakového lití hliníkových slitin. Bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického manipulátoru vstřikovacích forem pro ...
 • Návrh pohonu zdvihacího ústrojí stavebního věžového jeřábu 

  Author: Viktor Budoš; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Hradecký Jakub Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  Cílem práce je návrh pohonu zdvihacího ústrojí, které se skládá z elektromotoru, převodovky, brzdy, lanovkového bubnu a spojek. Jednotka bude dimenzovaná na zdvih maximálního břemene 5[t]. Součástí práce bude výkres sestavy ...

View more