Now showing items 306-325 of 466

  • Porovnání a vyhodnocení zaměstnaneckých benefitů u dvou různých společností působících v rozdílných sektorech 

   Author: Vaněček Viktor; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Práce si klade za cíl obecně vymezit zaměstnanecké benefity a jejich daňové uplatnění ve společnosti, v praktické části budou nejdříve uvedeny, poté vyhodnoceny a porovnány systémy zaměstnaneckých benefitů v bankovní ...
  • Posouzení efektivity Assesment Centra jako výběrové metody 

   Author: Formánková Simona; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
   Práce se zabývá výběrovou metodou Assessment Centrum (dále jen "AC"), která je v současné době velice populární. Popsány jsou charakteristické rysy, možnosti využití, modelové situace a chyby, kterým je vhodné se vyvarovat. ...
  • Posouzení finanční situace firmy Vatack s.r.o. 

   Author: Matyáš Bernard; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Obsahem bakalářské práce je posouzení finanční situace firmy Vatack s.r.o., která více než 15 let podniká v oblasti slaboproudé elektroniky. Hlavním cílem této práce je zjištění silných a slabých stránek finančního hospodaření ...
  • Posouzení finančního zdraví výrobního podniku 

   Author: Lucie Hertlová; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a posouzení finanční situace vybrané společnosti. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena podstata ...
  • Posouzení stavu zavedeného systému BOZP ve vybrané organizaci 

   Author: Hemková Veronika; Supervisor: Pros Josef; Opponent: Szlachta Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktuálním stavem zajištění BOZP ve vybrané organizaci, kterou je firma EKOSTAV provádějící stavební práce nad a pod zemí. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která ...
  • Postavení žen s malými dětmi na trhu práce 

   Author: Vavrušková Lucie; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na postavení žen s malými dětmi na trhu práce. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vysvětluje základní pojmy charakterizující trh práce, zabývá se ...
  • Použití dotačních titulů Evropské unie pro vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Brabcová Tereza; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Kadleček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Obsahem bakalářské práce "Použití dotačních titulů Evropské unie pro vzdělávání zaměstnanců" je v nejobecnějším slova smyslu seznámení s problematikou evropských fondů poskytovaných firmám na vzdělávání jejich zaměstnanců ...
  • Použití vybraných nástrojů filosofie Kaizen 

   Author: Kudinova Jana; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce se zabývá teoretickým popisem filosofie Kaizen, její historií i vznikem a popisuje související pojmy a nástroje. Cílem práce je zkrátit dobu trvání určitého procesu pomocí nástrojů filosofie Kaizen snížením ...
  • Povědomí zaměstnanců v oblasti mzdové agendy 

   Author: Tereza Holečková; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Bakalářská práce na téma povědomí zaměstnanců v oblasti mzdové agendy se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá problematikou vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatel v oblasti mzdové agendy. ...
  • PR strategie vybrané společnosti 

   Author: Plichtová Kateřina; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Ciroková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce se bude zabývat oblastí Public Relations vybrané společnosti. Cílem bakalářské práce je analýza Public Relations strategie s důrazem na Corporate Identity společnosti. Na základě výzkumu, který se bude ...
  • Pracovní zátěž pedagogických pracovníků v dětských domovech 

   Author: Lněničková Michaela; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Šimková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-01)
   Bakalářská práce se zabývá tématem pracovní zátěže pedagogických pracovníků v dětských domovech. Teoretická část specifikuje tuto problematiku a popisuje základní pojmy. Praktická část vychází z výzkumu mezi pracovníky v ...
  • Práce s lidmi v malém a středním podniku 

   Author: Červín Jakub; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je zpracování, analýza a vyhodnocení pracovní spokojenosti zaměstnanců technických služeb obce Líbeznice a analýza stylu vedení jejich manažerky. Teoretická část se zabývá motivací, stylem vedení a ...
  • Právní úprava a praxe při rušení obchodních společností s likvidací 

   Author: Sobek Tomáš; Supervisor: Pourová Irena; Opponent: Matiášková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se podrobně zabývá problematikou rušení obchodních společností s likvidací dle aktuální právní úpravy. Jejím přínosem je přehledné zpracování a podání problematiky opřené o propojení platné právní úpravy ...
  • Principy zeleného marketingu v konkrétním podniku 

   Author: Štengl Michal; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza zavedených principů zeleného marketingu v konkrétním podniku, jejich následné zhodnocení a případné doporučení na zlepšení v oblastech, kde je možnost určitého zlepšení. ...
  • Problematika zaměstnávání žen 

   Author: Pokorná Markéta; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání žen v pedagogických profesích. Obecným cílem práce je popis teoretických poznatků, dílčím cílem práce je analýza rovnosti příležitostí mužů a žen v organizacích. ...
  • Problematika nedostatku kvalifikované pracovní síly v Ústeckém kraji 

   Author: Culková Lucie; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou procesu získávání a výběru zaměstnanců a na to navazující problematikou získávání pracovní síly v Ústeckém kraji.Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem ...
  • Problémy personálního rozvoje a zaměstnávání žen 

   Author: Brůžková Tereza; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zaměstnávání a personálního rozvoje žen. Cílem práce je zjištění faktorů ovlivňujících uplatnění žen na současném pracovním trhu a jejich pracovní rozvoj. Empirická část bakalářské ...
  • Proces orientace a adaptace nového pracovníka v podniku 

   Author: Mandová Kristýna; Supervisor: Dědičová Lucie; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá tématem orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části je popsáno příjímání pracovníků, proces orientace a oblasti na které se orientace nového pracovníka zaměřuje, proces ...
  • Proces získávání pracovníků v konkrétním podniku 

   Author: Vodehnalová Martina; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou procesu získávání zaměstnanců v konkrétním průmyslovém podniku IMS - Drašnar s.r.o. První část bakalářské práce přináší teoretický rámec problematiky. V této části jde především o ...
  • Produktová strategie a proces inovace ve společnosti Mironet.cz a.s. 

   Author: Fulínová Michaela; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Liška Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix, produktovou strategii a inovace ve firmě Mironet.cz a. s. Cílem práce je analyzovat současnou produktovou strategii ve firmě Mironet.cz a. s. a navrhnout vhodné ...