Now showing items 1-20 of 870

  • Adaptace zaměstnanců 

   Author: Ulrychová Iva; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Téma, kterým se tato práce zabývá je adaptace zaměstnanců. Cílem mé práce bude doporučení ke zlepšení nastaveného procesu adaptace v daném podniku. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor tématu a vysvětlení daných ...
  • Adaptační proces nových členů v rámci lokálního centra studentské organizace IAESTE ČVUT Praha 

   Author: Liška Petr; Supervisor: Bursová Iva; Opponent: Barton Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Agilní řízení projektu s důrazem na online aktivity 

   Author: Matušková Katrin; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Krňák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem diplomové práce je analyzovat přínosy agilního projektového řízení zejména s ohledem pro online aktivity a zvážit případné nevýhody takového přístupu. Výstupem práce bude soubor doporučení, kterými je možné zvýšit ...
  • Akcie a jejich emise a ceninový tisk 

   Author: Bumbálková Soňa; Supervisor: Žák Květoslav; Opponent: Malý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Aktivní zákazník: Jak může vhodně motivovaný uživatel pomoci ušetřit 

   Author: Baláž Vladimír; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá tématem gamifikace s propojením na relevantní poznatky z oborů psychologie a interakčního designu. Cílem této práce je navrhnout a připravit řešení pomocí gamifikace pro českou firmu v oblasti ...
  • Analogie osobostních předpokladů dobrého manažera a sportovního trenéra 

   Author: Jetmarová Kamila; Supervisor: Beroušek Petr; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Analyza marketingové strategie vybrané neziskové organizace 

   Author: Gabriela Bajuszová; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Jarošová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato diplomová práce analyzuje marketingovou strategie v Domě dětí a mládeže Praha 3 Ulita. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část představuje teoretické poznatky o neziskových organizacích, jejich ...
  • Analýya energetického sektoru v kontextu makroekonomických změn 

   Author: Kinzel Martin; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Analýza a implementace informačního systému na MÚVS ČVUT 

   Author: Tyrol Martin; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat a implementovat informační sys-tém pro vnitřní potřeby Masarykova ústavu vyšších studií na ČVUT v Praze. Popisuje oblasti štíhlého podniku a podrobněji se zaměřuje na štíhlou ...
  • Analýza a návrh informačního systému pro vytváření a správu soutěžních akcí 

   Author: Zrzavý Pavel; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Analýza a návrh informačního systému v podniku z oblasti prodeje obuvi 

   Author: Soukup Petr; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Analýza a návrh IS ve společnosti poskytující finanční poradenství 

   Author: Kučera Martin; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Analýza a návrh koncepce kompetenčního centra pro podporu ECM služeb v Bance 

   Author: Křivánek Martin; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Pešata Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ECM služeb a jejich poskytování pomocí kompetenčního centra. Práce obsahuje náhled do bankovního sektoru, přiblížení problematiky bankovních dokumentů, jejich zpracování a ...
  • Analýza a návrh nových funkcí systému pro správu reklamních kampaní na internetu 

   Author: Petr Ondřej; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Analýza a návrh procesů spojených s pořizováním a užíváním elektronických podpisů 

   Author: Drahorádová Kateřina; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Analýza a návrh zlepšení informačního systému WASET 

   Author: Měchura Ondřej; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Analýza a optimalizace fungování organizační struktury společnosti se zaměřením na projektové řízení 

   Author: Nováková Zdeňka; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a optimalizace výkonnostních PPC reklam v dané společnosti 

   Author: Kateřina Tomášová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Bilinská Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce pojednává o Pay per Click reklamách v rámci realitního trhu. Teoretická část poskytuje poznatky z online marketingového a komunikačního mixu, PPC reklam a jejich možnostech inzerování. Praktická část se ...
  • Analýza a tvorba strategie pro zvolený mikro podnik v oblasti truhlářství 

   Author: Linhart Pavel; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Analýza a vyhodnocení kvality služeb 

   Author: Şahin Deniz; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce na téma analýza a vyhodnocení kvality služeb je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Metodou Mystery shoppingu je zde analyzována kvalita služeb mobilních operátorů, a to na základě předem ...