Now showing items 21-40 of 943

  • Analýza a optimalizace výkonnostních PPC reklam v dané společnosti 

   Author: Kateřina Tomášová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Bilinská Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce pojednává o Pay per Click reklamách v rámci realitního trhu. Teoretická část poskytuje poznatky z online marketingového a komunikačního mixu, PPC reklam a jejich možnostech inzerování. Praktická část se ...
  • Analýza a tvorba strategie pro zvolený mikro podnik v oblasti truhlářství 

   Author: Linhart Pavel; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Analýza a vyhodnocení kvality služeb 

   Author: Şahin Deniz; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce na téma analýza a vyhodnocení kvality služeb je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Metodou Mystery shoppingu je zde analyzována kvalita služeb mobilních operátorů, a to na základě předem ...
  • Analýza controllingového systému řízení společnosti KPS Metal a.s. a návrh na jeho zlepšení 

   Author: Bílá Petra; Supervisor: Plachý Martin; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Analýza dodržení emisních limitů CO2 ve vybrané společnosti 

   Author: Denisa Neugebauerová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Fiala Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku emisních limitů CO2 v automobilovém průmyslu Evropské unii. Cílem diplomové práce je analýza současné situace a návrh možných opatření, kterých lze ve ŠKODA AUTO Česká republika ...
  • Analýza financování a hospodaření obce Hořepník 

   Author: Braunová Adéla; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-03)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření a financování municipalit v České republice. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku obcí a rozdělování veřejných financí samosprávám. Konkrétněji se zaměřuje ...
  • Analýza financování města Prostějov 

   Author: Horák Jan; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Analýza financování obce Staré Město u Bruntálu 

   Author: Hrstková Alexandra; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Pělucha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza finančního hospodaření obce na příkladu města Jemnice 

   Author: Tobolková Dana; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Analýza finančního trhu ČR 

   Author: Černohorská Petra; Supervisor: Čermáková Daniela; Opponent: Blahová Naděžda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza firemní kultury a návrh na její změnu 

   Author: Krejčí Monika; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Čížková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce obsahuje dvě části, přičemž náplní první teoretické části práce je popis firemní kultury, jejích znaků a typologií. V praktické části práce je strukturovaně popsána firemní kultura v reálné firmě ...
  • Analýza firemní kultury a návrh změny 

   Author: Martina Satková; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu firemní kultury společnosti PEMM Brno, spol. s r.o. s cílem podat návrh na možné změny. V teoretické části je definována firemní kultura, jsou popsány jednotlivé prvky firemní ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

   Author: Kateřina Rambousková; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Hájková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je popsat problém fluktuace zaměstnanců, analyzovat nejčastější důvody fluktuace a navrhnout vhodná doporučení. Teoretická část této práce popisuje, jaké jsou druhy fluktuace, jakým způsobem lze ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Herainová Zuzana; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Hujberová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu příčin nežádoucí fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje hlavní poznatky týkající se fluktuace, jejího dělení, důsledků a toho, jak ji měřit. Dále ...
  • Analýza hodnocení zaměstnanců 

   Author: Kalhousová Lucie; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Čermák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením zaměstnanců. Teoretická část zabývající se hodno-cením zaměstnanců, metodami hodnocení, hodnotiteli a hodnocenými zaměstnanci vychází z odborné literatury. Praktická část se skládá ...
  • Analýza informačního systému a procesů ve firmě Alpha Flight a.s. a návrh změn 

   Author: Růžička Vít; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Analýza informačního systému datových schránek a návrh změn 

   Author: Kočnarová Kateřina; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Analýza inovace vnitropodnikového informačního systému ve společnosti Škoda Auto 

   Author: Hrudka Václav; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Kořínková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce se zabývá analýzou inovace nově vzniklého vnitropodnikového informačního systému výrobní společnosti. Práce se detailně zaměřuje na obsah daného systému a jeho správu. K definování obsahu informačního systému použijeme ...
  • Analýza investičního záměru 

   Author: Pejcha Pavel; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Analýza investičního záměru Odborného léčebného ústavu Paseka, p.o. a jeho hodnocení 

   Author: Chytra Michal; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Tyll Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)