Now showing items 203-222 of 949

  • Identita organizace - jako manažerská výzva současnosti 

   Author: Zabloudil Ondřej; Supervisor: Antušák Emil; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Identita organizace - manažerský problém současnosti 

   Author: Zeman Michal; Supervisor: Antušák Emil; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Identita organizace - vnímání značky ČVUT z pohledu veřejnosti 

   Author: Vošahlík Michal; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Image společnosti Peugeot a její využití v marketingové komunikaci 

   Author: Hopp Jaroslav; Supervisor: Surynek Alois; Opponent: Karásek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Implementace 5S na vybraných pracovištích ve společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s. r. o. 

   Author: Klikarová Kristýna; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Pavelka Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-27)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami průmyslového inženýrství, zejména pak metodou 5S. Cílem této diplomové práce je popsání problematiky metody 5S a zejména pak její implementace ve vybrané společnosti. Hlavním přínosem ...
  • Implementace a reorganizace systému řízení jakosti ve společnosti TAKENAKA Europe GmbH 

   Author: Kovaříková Pavlína; Supervisor: Berka Vilém; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Implementace agilních metod řízení projektu IFRS9 s využitím metodiky PRINCE2 

   Author: Kyusová Michaela; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Zárubová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat fungování systému řízení projektu IFRS9 ve společnosti Česká spořitelna a.s. a následně navrhnout prospěšná agilní řešení a změny dle metodiky PRINCE2. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Implementace B2B marketingu v neziskové organizaci AIESEC 

   Author: Pavlová Kristýna; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Minarčíková Silvia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení efektivity dosud využívaných B2B marketingových nástrojů neziskové organizace AIESEC. Pomocí provedeného mar-ketingového auditu byly zjištěny nedostatky v jejich fungování. Na ...
  • Implementace inovačních změn na základě aplikace metody Benchmarking ve společnosti České dráhy, a.s. 

   Author: Menyházová Aneta; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Implementace metody 5S ve společnosti Busch VÝROBA CZ, s.r.o. 

   Author: Kostelencová Kristýna; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Dostálek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-24)
   Diplomová práce pojednává o problematice jedné z metod štíhlé výroby, a to 5S. Teoretická část je věnována základní charakteristice štíhlé výroby, využití dílčích pilířů Gemba Kaizen, jakožto systému postupného zlepšování ...
  • Implementace nového benefitu ve velkém podniku 

   Author: Hübnerová Zuzana; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Lovasová Dina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje základní pojmy z oblasti řízení lidských zdrojů, psychologie a zaměstnaneckých benefitů vztahujících se k této bakalářské ...
  • Implementace personálního informačního systému 

   Author: Michaela Matějková; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku týkající se výběru personálního informačního systému a jeho zavedení v podobě projektu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z projektového řízení, rozhodovací analýzy ...
  • Implementace personálního systému WorkDay v nadnárodní společnosti 

   Author: Smolíková Jana; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku implementace personálního informačního systému. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definován pojem personálního informačního systému, problematika ...
  • Implementace principů GDPR ve společnosti AF Consult s.r.o. 

   Author: Mrázová Pavla; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá prozkoumáním a implementací principů Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve společnosti AF-Consult Czech Republic, s.r.o. Práce nejdříve teoreticky popisuje problematiku a změny ...
  • Implementace principů procesního řízení do podnikové praxe 

   Author: Masopust Jiří; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Implementace strategického plánu podniku pomocí Balanced Scorecard 

   Author: Žižka Marek; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Diplomová práce je zaměřená na implementaci strategického plánu pomocí metody Balance Scorecard (BSC) v minipivovaru Koníček. V první části této práce jsem definoval teoretická východiska dané problematiky. Následně jsem ...
  • Implementace vybraných technik Kaizen v konkrétní společnosti 

   Author: Štěpán Omelka; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Kostelencová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na implementaci vybraných technik Kaizen ve vybraném podniku a popis jejich účinností. Teoretická část práce obsahuje souhrnný popis předem zvolených principů, které vybraná společnost využívá, ...
  • Implementace zásad štíhlé výroby do výrobního podniku 

   Author: Prchalová Lucie; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Influencer marketing dětské a kojenecké výživy společnosti Nestlé v prostředí Instagramu 

   Author: Nikola Korychová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce pojednává o influencer marketingu a jeho využití jako marke-tingový nástroj. Cílem práce je analyzovat současný stav influencer marketingu di-vize dětské a kojenecké výživy společnosti Nestlé, vyhodnotit ...
  • Influencer marketing na českém a slovenském trhu 

   Author: Dominika Dragúňová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Pilík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato diplomová práce pojednává o fenoménu influencer marketingu a jeho využití jako nástroj marketingu. Cílem práce je analyzovat současný stav influencer marketingu na českém a slovenskám trhu, porovnat jej s globálními ...