Now showing items 788-807 of 949

  • Talent Management As a Competitive Advantage 

   Author: Tamara Tripská; Supervisor: Krejčí Miloš; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat využití metod rozvoje mezi velkými podniky a malými a středními podniky s využitím primárního výzkumu a sekundárního výzkumu. K dosažení výsledku musí být proveden výzkum na obou ...
  • TaskMan - manažer úkolů ( webová aplikace pro organizaci a předávání práce mezi techniky) 

   Author: Rychtera Roman; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Techniky řízení měnového rizika 

   Author: Huja Zdeněk; Supervisor: Čermáková Daniela; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Techniky řízení měnového rizika 

   Author: Šídlová Věra; Supervisor: Čermáková Daniela; Opponent: Fau Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Teoretická východiska a skutečná praxe řízení lidí ve stavební společnosti Chládek & Tintěra, a.s. 

   Author: Richter Sebastián; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá teoretickými východisky a skutečnou praxí řízení lidí ve společnosti Chládek a Tintěra a.s. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které souvisejí s řízením lidí v organizaci. V ...
  • Terénní výzkum pro strategickou analýzu - Analýza a strategie změny organizační kultury na VŠCHT Praha 

   Author: Haufová Petra; Supervisor: Entler Eduard; Opponent: Slavík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Terénní výzkum pro strategickou analýzu - marketingová analýza vzdělávacího produktu 

   Author: Jusko Ondrej; Supervisor: Entler Eduard; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • The use Financial Derivatives for Currency Risk Management 

   Author: Caballero Villamizar Juan Diego; Supervisor: Čermáková Daniela; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Time management : odhalení nejčastějších chyb současných manažerů první linie nadnárodní oděvní společnosti v rámci působnosti na území České republiky. 

   Author: Orlová Michaela; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Time management projektových manažerů ve společnosti HMC 

   Author: Vostárková Andrea; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Transformace personálního útvaru vycházející z Ulrichova modelu smíšených rolí 

   Author: Martin Syrůček; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Trojan Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Diplomová práce se zabývá fungováním personálního útvaru ve vybrané poradenské společ-nosti s cílem navrhnout transformaci personálního útvaru ve společnosti podle Ulrichova mo-delu smíšených rolí. Teoretická část definuje ...
  • Trendy remote managementu 

   Author: Sezemská Lucie; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Diplomová práce se zabývá aktuálními trendy remote managementu, resp. vzdáleného řízení a práce na dálku. V práci jsou popsány historické souvislosti vývoje managementu od konce 70. let 20. století do současnosti, základní ...
  • Trendy v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřením na společnost Škoda Auto a.s. 

   Author: Buchar Štěpán; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Pělucha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Tvorba a implementace nového modelu HR 

   Author: Agáta Hamplová; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Němečková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato práce se věnuje strategickému řízení lidských zdrojů, modelu HR Business Partneringu a jeho implementaci v organizaci. Teoretické část vycházející z odborné literatury zahrnuje vývoj personální práce, představení ...
  • Tvorba datového modelu pro GoodData a jeho využití ve společnosti Seznam.cz, a.s. 

   Author: Šíma Miroslav; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tvorba marketingového plánu pro Rusko 

   Author: Hrušková Nikola; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Tvorba marketingového plánu pro výrobce posuvných měřidel 

   Author: Petránková Lucie; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-15)
   Diplomová práce nese název Tvorba marketingového plánu pro výrobce posuvných měřidel. Cílem této práce je zpracovat marketingový plán pro společnost SOMET CZ na základě analýzy sekundárních dat společnosti a dotazníkového ...
  • Tvorba marketingového plánu společnosti AAA Auto 

   Author: Merkuscheva Yelena; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Typy nákupní kategorie "Bottleneck" v českých a slovenských podnicích 

   Author: Anita Skotnicová; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Klézl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá řízením nákupu pomocí nákupních portfolií, se zaměřením na kategorii typu Bottleneck. Práce je rozdělena na dvě části. V prvním, teoretickém oddílu je představena problematika řízení nákupu pomocí ...
  • Udržitelný cestovní ruch ve vybrané oblasti (okres Třebíč) 

   Author: Sladká Jana; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Šťastná Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)