Now showing items 807-826 of 949

  • Udržitelný cestovní ruch ve vybrané oblasti (okres Třebíč) 

   Author: Sladká Jana; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Šťastná Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Uvedení nového výrobku na trh 

   Author: Landkammerová Eva; Supervisor: Vávra Oldřich; Opponent: Čupak Dimitrij
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Uvedení produktové inovace na B2B trh 

   Author: Kateřina Neradová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   V diplomové práci je zpracována problematika inovací a jejich důležitosti v podnikatelském prostředí. Cíl práce je zpracování všech dostupných informací k tomu, aby došlo k úspěšnému uvedení produktu na trh pro vybranou ...
  • Uvedení produktové inovace na trh 

   Author: Kateřina Černíková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem diplomové práce je příprava a uvedení produktové inovace na trh v rámci seg-mentu terciálního vzdělávání včetně aplikace inovace ve vybrané vzdělávacím zařízení. Hlavním přínosem práce je analýza současného stavu, ...
  • UX Design v kontextu tvorby inovace v konkrétní společnosti 

   Author: Tereza Neradová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Práce pojednává o UX Designu v kontextu tvorby inovace v rámci konkrétního projektu. V úvodu teoretické části je popsán význam inovací a inovativní firemní kultury, do které spadá jak organizační struktura společnosti, tak ...
  • Úloha managementu jakosti v řízení softwarových společností 

   Author: Doležel Michal; Supervisor: Macura Zbigniew; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Varianty financování rozvoje přenosové soustavy z externích zdrojů 

   Author: Líbal Karel; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Rosolová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Virtuální sociální sítě a jejich dopad na vnitropodnikovou komunikaci 

   Author: Ondrušová Kateřina; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vizuální nástroje marketingové komunikace 

   Author: Michaela Niklová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Cílem mé bakalářské práce je nalézt, analyzovat a koordinovat použití vizuálních nástro-jů marketingové komunikace pro zlepšení ekonomické pozice vybraného podniku. Vý-zkum je zaměřen primárně na logo, webové stránky a ...
  • Vícekriteriální rozhodování za rizika 

   Author: Furišová Nikola; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Vrhel Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem diplomové práce je analýza portfolia výrobků společnosti Metallit CZ s.r.o.. První část obsahuje teoretický popis použitých metod rozhodování za rizika a nejistoty. Další část obsahuje představení společnosti a ...
  • Vliv globalizace světové ekonomiky na rozhodování podnikatelského subjektu 

   Author: Kraus Pavel; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Malý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Vliv kvalifikačních předpokladů na transparentnost zadávání veřejných zakázek 

   Author: Špaček Lukáš; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vliv kvality prostředí obce na ceny pozemků pro podnikání na Kutnohorsku a Kolínsku 

   Author: Jana Zatřepálková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem diplomové práce je porovnání a posouzení vlivu prostředí na Kutnohorsku a Kolínsku na ceny pozemků pro podnikání. Teoretická část vychází z odborné literatury a vymezuje vybrané pojmy na trhu nemovitostí a členění ...
  • Vliv marketingové komunikace na rozhodování spotřebitelů 

   Author: Křížová Barbora; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Panák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Vliv místních akčních skupin na rozvoj venkova 

   Author: Suchá Iveta; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Maříková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Cílem diplomové práce "Vliv místních akčních skupin na rozvoj venkova" je vypracovat žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje vybrané místní akční skupiny. Součástí uvedeného cíle je vytvoření dotazníku ...
  • Vliv monitoringu hovorů na řízení výkonu zaměstanců call centra 

   Author: Ficencová Denisa; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá řízením pracovního výkonu v call centru vybrané společnosti s pomocí monitorovaných hovorů. Teoretická část práce se zaměřuje na východiska řízení pracovního výkonu, popisuje specifika práce v ...
  • Vliv podnikatelského prostředí v ČR na chování firmy 

   Author: Kašíková Anna; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Vliv rozvoje golfu a golfových hřišť na cestovní ruch v České republice 

   Author: Habětín Jan; Supervisor: Kouřilová Jana; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Vliv životního cyklu na organizační architekturu 

   Author: Skřivánková Alena; Supervisor: Malý Milan; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Vlivy globalizace na mezinárodní trhy a podnikání v ČR 

   Author: Rosberg František; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)