Now showing items 123-142 of 949

  • Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů 

   Author: David Zahrádka; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem diplomové práce je popsat faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů na trhu a navrhnout strategii pro společnost T-MAPY při zavádění nového pro-duktu na trh. V teoretické části budou nejprve tyto faktory ...
  • Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů v bankovnictví 

   Author: Veronika Šebová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Diplomová práce se zabývá faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují inovace. Cílem této diplomové práce je identifikace klíčových faktorů, které ovlivňují úspěch a neúspěch inovace v podniku Česká spořitelna. První ...
  • Faktory úspěchu neziskové organizace 

   Author: Chotová Monika; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Diplomová práce "Faktory úspěchu neziskové organizace" je věnována oblasti neziskového sektoru. Cílem práce je analýza faktorů úspěšnosti neziskové organizace a zhodnocení konkrétní státní příspěvkové organizace z hlediska ...
  • Financování MHD, Finanční analýza Dopravního podniku hl. m. Prahy 

   Author: Máchová Tereza; Supervisor: Mackenzie Iveta; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Financování minicipalit & nemovitostní financování 

   Author: Marková Monika; Supervisor: Brůna Karel; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Finanční a technická analýza firmy ČEZ a.s. 

   Author: Hofman Matěj; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Maialeh Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce obsahuje finanční a technickou analýzu firmy ČEZ a.s., které byly sestaveny s cílem zanalyzování současné situace podniku a vytvoření prognózy na budoucí období. Tyto analýzy byly zpracovány za použití platné ...
  • Finanční analýza 2JCP a.s. 

   Author: Barák Lukáš; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Finanční analýza a mezipodnikové srovnání společnosti Vrabec a Vrabec s.r.o. 

   Author: Vrabec Lukáš; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Finanční analýza akciové společnosti Lovochemie 

   Author: Švajda Marek; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Finanční analýza firem působících v dopravě 

   Author: Kadlecová Lenka; Supervisor: Mackenzie Iveta; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Finanční analýza firem působících v segmentu zemědělství v koncernu Agrofert - oblast Čechy 

   Author: Chvojková Lenka; Supervisor: Mackenzie Iveta; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-12)
   Diplomová práce, Finanční analýza firem působících v segmentu zemědělství v koncernu Agrofert - oblast Čechy, se zabývá analýzou ekonomických výsledků. Konkrétními zkoumanými společnostmi jsou Cerea a.s., ZZN Pelhřimov ...
  • Finanční analýza firem působících v segmentu zemědělství v koncernu Agrofert - oblast Morava 

   Author: Káhnová Helena; Supervisor: Mackenzie Iveta; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Tématem diplomové práce je finanční analýza firem působících v segmentu zemědělství v koncernu AGROFERT - oblast Morava. Věnuje se analýze ekonomických ukazatelů tří vybraných společností AFEED, a.s., ZERA, a.s. a OSEVA, ...
  • Finanční analýza firmy Arcadis Bohemiaplan s.r.o. 

   Author: Jenýš Pavel; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Finanční analýza firmy Fiscalis Plzeň s.r.o. 

   Author: Krekule Jiří; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Finanční analýza firmy jihočeská strojírenská s.r.o. 

   Author: Zviefelhoferová Lenka; Supervisor: Mackenzie Iveta; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Finanční analýza firmy SATRA spol. s r.o. 

   Author: Jenýš Petr; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Finanční analýza firmy Tyco Electronics EC Trutnov 

   Author: Hanč Přemysl; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Finanční analýza firmy ZPA Pečky a.s. 

   Author: Neděla René; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Tyll Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Finanční analýza JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL,spol. s r.o. 

   Author: Bartl Tomáš; Supervisor: Mackenzie Iveta; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Finanční analýza Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici 

   Author: Kohút Imrich; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Tyll Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)