Now showing items 1-20 of 572

   Subject
   5S, Busch VÝROBA CZ s.r.o., Gemba, Kaizen, Lean manufacturing, Muda, shop floor management, standardizace. [1]
   5S, Busch VÝROBA CZ s.r.o., Gemba, Kaizen, Lean Manufacturing, Muda, Shop Floor Management, Standardization. [1]
   A project, cancer tests, the probability of tumor, a marketing plan, a marketing mix, a product, an analysis, a development of a product, an expansion. [1]
   absolvent,kompetence,dopravní fakulta,ČVUT [1]
   Adaptace,adaptační plán,zaměstnanec,psychologická smlouva,přímý nadřízený [1]
   Adaptace,adaptační proces,adaptační program,proces orientace,řízení lidských zdrojů [1]
   Adaptace,adaptační proces,orientace,personální činnosti,řízení lidských zdrojů [1]
   Adaptation,Adaptation plan,Employee,Psychological contract,Direct supervisor [1]
   Adaptation,Adaptation Process,Adaptation Program,Process of Orientation,Human Resource Management [1]
   Adaptation,adaptation process,new employees,orientation,activities in Human Resources,Human resources,onboarding of employees [1]
   Adwords,marketing online marketing,PPC,SEO,Sklik,social media [1]
   Adwords,marketing online marketing,PPC,SEO,Sklik,sociální sítě [1]
   agile frameworks, agile mindset, framework, Scrum, Scrum Master, software development, software development management, software engineering, Waterfall method [1]
   agilní metody, agilní myšlení, management vývoje softwaru, metodika, Scrum, Scrum Master, Software engineering, Vodopádový model, vývoj softwaru [1]
   Analysis, water park, pool, swimming, economy of operation, investment costs, savings. [1]
   Analýza, aquapark, bazén, plavání, ekonomika provozu, investiční náklady, úspora. [1]
   Approach to employees,democratic company,communication,motivation,controlling,rewarding employees,change in a company [1]
   Assessment Center,selection process,Evaluators,model situation,financial adviser,Researcher,Recruiter [1]
   Assessment centrum,výběrové řízení,hodnotitelé,modelová situace,finanční poradce,researcher,recruiter [1]
   Atraktivita zaměstnavatele,zaměstnavatelská konkurenceschopnost,pracovní spokojenost,okolí podniku,kultura podniku,značka zaměstnavatele [1]