Now showing items 427-446 of 949

  • Obchodní model klasických a nízkonákladových leteckých dopravců 

   Author: Havel Tomáš; Supervisor: Pruša Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Obchodní revitalizace společnosti Good Tea, s.r.o. 

   Author: Mastná Kateřina; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Obsazování pracovních míst pomocí personální agentury 

   Author: Chaloupková Eva; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce je založena na službách recruitmentu, které personální agen-tury nabízí jako jednu ze svých služeb v oblasti náboru. Teoretická část je věno-vána analýze postupů náboru s využitím personální agentury. V ...
  • Obsazování pracovních míst ve společnosti Galatek a.s. 

   Author: Janáková Veronika; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá tématem obsazování pracovních míst. Cílem práce je analyzovat postup při získávání, výběru a adaptaci zaměstnanců ve společnosti Galatek a.s. a v případě nedostatků navrhnout jeho změnu. Teoretická ...
  • Ocenění podniku Letiště Praha a.s. 

   Author: Vorlíček Jaroslav; Supervisor: Kislingerová Eva; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Ocenění podniku PROFIL NÁBYTEK, a.s. 

   Author: Ondřej Musil; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Cílem této diplomová práce je ocenění podniku PROFIL NÁBYTEK, a.s. za účelem případného prodeje společnosti nebo vstupu nového akcionáře. V první části jsou uvedeny potřebná teoretická východiska jako metody strategické ...
  • Ocenění podniku Tradiční pivovar v Rakovníku a.s. 

   Author: Alžběta Hackerová; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. k 31.12.2019. V první části diplomové práce jsou popsány základní pojmy a metody, které jsou dále využity v praktické části diplomové ...
  • Oceňování produktů dle hodnoty vnímané zákazníkem v sektoru výroby elektřiny 

   Author: Bartoň Jaroslav; Supervisor: Vávra Oldřich; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Oceňování tepelných elektráren za podmínek neurčitosti 

   Author: Kleňha Lukáš; Supervisor: Vaníček Tomáš; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Odchody a stabilizace zaměstnanců ve firmě 

   Author: Vaněčková Martina; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na určení příčin odchodů zaměstnanců z firmy XYZ. Práce je rozdělena do dvou částí, první se za-bývá teoretickými poznatky k tématu zaměřenému na význam lidí ve firmě, odchody zaměstnanců ...
  • Odměňování a motivace pracovníků ve vybrané společnosti 

   Author: Farkaš Patrik; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy motivace a odměňování. ...
  • Odměňování a motivace zaměstnanců 

   Author: Šenková Barbora; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Havel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce "Odměňování a motivace zaměstnanců" obsahuje v teoretické části výběr a porovnání různých přístupů k uvedené problematice odměňování a motivaci. V praktické části je představena společnost, ve které ...
  • Odměňování a motivace zaměstnanců 

   Author: Karolína Malá; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Bakalářská práce se zabývá odměňováním a motivací zaměstnanců s cílem analyzovat systém odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané obchodní společnosti, určit příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodné změny. Teoretická ...
  • Odměňování zaměstnanců v organizaci 

   Author: Tereza Bardová; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá systém odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci. Cílem je analyzovat systém odměňování a motivaci zaměstnanců a následně nalézt vhodný způsob odměňování, který by vedl ke zlepšení stavu. V ...
  • Odměňování zaměstnanců v organizaci 

   Author: Nikola Soukupová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem bakalářské práce je prozkoumat systém odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. V teoretické části je vymezen systém peněžního a nepeněžního ...
  • Odměňování zaměstnanců v organizaci 

   Author: Tereza Pánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá odměňováním zaměstnanců v organizaci. Cílem práce je analyzovat strategii odměňování ve vybrané organizaci, určit možné příležitosti ke zlepšení a navrhnout vhodné změny. Teoretická část se zabývá ...
  • Odměňování zaměstnanců v organizaci 

   Author: Anna Karmazínová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá odměňování zaměstnanců. Jejím cílem je analyzovat systém odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci, nalézt možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodné změny. Teoretická část obsahuje ...
  • Odměňování zaměstnanců v organizaci 

   Author: Anna Košáková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Pišťáková Lubomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Diplomová práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti XY s cílem posoudit stávající stav se zaměřením na nabídku zaměstnaneckých výhod, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. ...
  • Online marketing a jeho využití pro vybraný elektronický obchod 

   Author: Kubicová Lucie; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Kalous jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá internetovým marketingem a jeho nástroji. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit využívané nástroje vybraného elektronického obchodu, vypracovat návrh pro zlepšení jejich využívání a pomocí daných ...
  • Online marketing společnosti Empire CZ 

   Author: Trumpich Daniel; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Šíbl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení dosavadní marketingové komunikace společnosti Empire CZ a analýza využití jednotlivých nástrojů, které jsou na internetu k dispozici. Práce se zabývá webovými stránkami společnosti jako ...