Now showing items 264-283 of 943

  • Kaizen a jeho využití v průmyslovém podniku 

   Author: Bradová Marie; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá filozofií neustálého zlepšování pomocí malých kroků, která je známá pod názvem Kaizen. Teoretická část popisuje Kaizen od jeho historického vývoje až po jednotlivé systémy, které celou filozofii ...
  • Komerční využití automatizace ke snižování energetické náročnosti budov 

   Author: Jiříček Jakub; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Komparace metod analýzy konkurenčních firem 

   Author: Květoň Jiří; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Komparace vývoje e-Governmentu v České republice a na Slovensku 

   Author: Ondřejková Anna; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Rosolová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kompetence absolventů FD ČVUT v praxi 

   Author: Stojaspalová Zdeňka; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Cílem této práce je analyzovat, jakými kompetencemi disponují absolventi magisterských oborů fakulty dopravní ČVUT v Praze, zjistit jaké kompetence považují za klíčové pro zaměstnavatele ve svém oboru studia (včetně toho, ...
  • Komunikační kampaň ve vybrané neziskové organizaci 

   Author: Tereza Hrušková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Frýdecká Andeltová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací a jejími komunikačními aktivitami. Hlavním cílem diplomové práce je analýza současného stavu komunikačních aktivit neziskové organizace a návrh komunikační kampaně. Teoretická ...
  • Komunikační kampaň ve vybrané společnosti 

   Author: Sarah Vegnerová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat strategii komunikační kampaně, kterou uplatnila mezinárodní společnost Red Bull Česká republika, s.r.o. při uvedení nového produktu na český trh, následně provést a vyhodnotit ...
  • Komunikační kampaň vybraného podniku 

   Author: Lukáš Koděra; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem diplomové práce je navrhnout komunikační kampaň s využitím media plánu. Návrh této komunikační kampaně zefektivní komunikaci vybraného podniku s jeho zákazníky. Vybraným podnikem je Dům zdraví “U Pramene“ a.s. sídlící ...
  • Komunikační strategie podniku Kavárna pana Theodora 

   Author: Nikola Korychová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Macháčková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Cílem bakalářské práce na téma Komunikační strategie podniku Kavárna pana Theo-dora je na základě teoretických základů a specifikovaných analýz sestavit návrh komunikační strategie podniku, konkrétně Kavárny pana Theodora. ...
  • Komunikační strategie pro podnik " Autolakovna XXX " 

   Author: Mochalová Markéta; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komunikační strategie společnosti GÜDE CZECH s.r.o. 

   Author: Tereza Tišlerová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá tématem komunikační strategie společnosti GÜDE CZECH s.r.o. Cílem práce je zanalyzovat současnou komunikační strategii a navrhnout novou. Práce je rozdělena do části teoretické a praktické. ...
  • Komunikační strategie stážového programu ve firmě IBM 

   Author: Klímová Aneta; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-02)
   Tato diplomová práce se zabývá současnou a budoucí komunikační strategií programu IBM Smarter University. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje základním marketingovým pojmům, ...
  • Komunikační strategie vybrané IT společnosti 

   Author: Klára Kaletová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem komunikační strategie vybrané IT společnosti. Cílem práce je zhodnotit současný komunikační mix vybraného podniku s konečným návrhem na zlepšení současného komunikačního mixu. Práce ...
  • Komunikační strategie vybraného podniku 

   Author: Aneta Požárová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá komunikační strategií pražské kavárny Club Café Tenis. Cílem práce je návrh nové komunikační strategie. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou s pomocí ...
  • Komunikační strategie vybraného podniku 

   Author: Dan Vitvera; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Bakalářská práce se věnuje analýze komunikační strategie vybraného podniku s cílem určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
  • Komunikační strategie vybraného podniku SmetanaQ Cafe & Bistro s.r.o. 

   Author: Daniel Dejmek; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce je zpracována na téma komunikační strategie pražské kavárny SmetanaQ Café & Bistro. Cílem práce je analýza současné komunikační strategie a vytvoření doporučení nových možností s využitím v praxi. Práce ...
  • Komunikační strategie vybraných přepravních společností 

   Author: Zadáková Kristýna; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Červinková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato práce se zabývá vymezením pojmu komunikační strategie a jeho rolí v marketingu. Teoretická část práce popisuje nejprve marketing jako takový a všechny jeho fáze včetně komunikace. Dále jsou dopodrobna popsány jednotlivé ...
  • Koncep cloudové aplikace pro podporu interakcí účastníků stavebních procesů na světových stavebních a výrobních trzích. 

   Author: Pinka Richard; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Stavební průmysl se v průběhu staletí progresivně rozrůstal do svých současných technologických a kvalitativních rozměrů. Jeho neustálý růst je zřejmý a jeho výrobní výsledky padají a rostou na základě schopností plánovat, ...
  • Koučink jako nástroj rozvoje leadershipu 

   Author: Sedláčková Stanislava; Supervisor: Barton Monika; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Koučink v systému firemního vzdělávání 

   Author: Kozlová Kateřina; Supervisor: Barton Monika; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)