Now showing items 286-305 of 943

  • Lean provoz ve vybraném podniku 

   Author: Holub Slavomír; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  • Management a ekonomika opensource společností 

   Author: Valenta Jan; Supervisor: Theodor Michal; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Management studentské organizace 

   Author: Zborník Pavel; Supervisor: Moravcová Iva; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Management volnočasových aktivit – řízení komunikace 

   Author: Adéla Bergerová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Veselá Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá řízením procesu komunikace coby součásti managementu volnočasových aktivit u neziskových organizací. Jejím cílem je analýza struktury komunikace ve vybrané organizaci s následným návrhem řešení ...
  • Management zadávaní dopravních staveb v ČR 

   Author: Greslová Lenka; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Práce se zabývá analýzou řízení a zadávání dopravních staveb v ČR, včetně omezení vyplývajících z platné legislativy. Představuje nejdůležitější manažerské metody, které lze uplatnit ve veřejné sféře, a uceleně popisuje ...
  • Manažer v prostředí mezinárodní firmy, podnikající v ČR 

   Author: Hučík Petr; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Antušák Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Manažerské styly používané současnými manažery středních firem v České republice a v Mexiku a jejich úspěšnost 

   Author: Třísková Kateřina; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Manažerské styly používané současnými manažery v ČR a jejich úspěšnost 

   Author: Boková Tereza; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Mapování procesu Label Booking a jeho redesign v hangáru Czech Airlines Technics, a.s. 

   Author: Burýová Lenka; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce analyzuje proces Label Booking v letecké společnosti, a navrhuje jeho redesign. Pozornost je kladena na mapu procesu Label Booking, jeho následné doporučení na redesign a návrh na zlepšení procesu. Diplomová ...
  • Marketing vybrané neziskové organizace 

   Author: Lucie Šimůnková; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato bakalářská práce se soustředí na využívání marketingových metod v oblasti neziskového sektoru, který se vyznačuje řadou specifik na rozdíl od marketingu v organizacích, které vytvářejí zisk. V rámci teoretické části ...
  • Marketing vybrané neziskové organizace 

   Author: Lucie Šimůnková; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Knihová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato bakalářská práce se soustředí na využívání marketingových metod v oblasti neziskového sektoru, který se vyznačuje řadou specifik na rozdíl od marketingu v organizacích, které vytvářejí zisk. V rámci teoretické části ...
  • Marketingová analýza Resortu Dolní Morava / Hotelu Vista 

   Author: Michálková Simona; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Marketingová analýza společnosti ATD Elektronik s.r.o. 

   Author: Kadlecová Lenka; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Marketingová analýza ve firmě Matas Kolín 

   Author: Fabián Filip; Supervisor: Horová Olga; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Marketingová kampaň na aplikaci Tenpushapp 

   Author: Čemus Dominik; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Gruber David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na marketing, komunikaci a druhy propagací. Praktická část této práce se soustřeďuje na řešení marketingové kampa-ně pro aplikaci Tenpushapp. Cílem práce je návrh, právě ...
  • Marketingová komunikace mBank se studenty v ČR 

   Author: Lhotková Kristýna; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Marketingová komunikace subjektu veřejného sektoru 

   Author: Maxim Trojan; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem této bakalářské práce bylo analyzování současné situace marketingové komunikace městské části Praha 2 (především z hlediska úřadu) a navrhnout možná zlepšení této komunikace. Byla provedena analýza současných nástrojů ...
  • Marketingová komunikace ve vybrané vzdělávací instituci 

   Author: Barbora Vokrouhlíková; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje marketingové komunikaci vzdělávacích institucí. První část práce je věnována teoretickým východiskům marketingu, marketingové komunikaci a jejích specifik na poli vzdělávacích institucí. ...
  • Marketingová komunikace vybrané firmy - Hamleys 

   Author: Jílek Jan; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Zavadil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-19)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat komunikační nástroje firmy Hamleys, jejich efektivitu a následně navrhnout zlepšení v rámci komunikačního mixu, které může firma Hamleys implementovat do svého plánování. Teoretická ...
  • Marketingová strategie Domova pro seniory Háje 

   Author: Alžbeta Krupová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá využitím marketingových aktivit v neziskovém sektoru, konkrétně v Domově pro seniory Háje, příspěvková organizace. V práci je představena organizace a je provedena analýza stávající situace. Práce ...