Now showing items 665-684 of 949

  • Sdružování podniků 

   Author: Bláhová Jana; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • SEO analýza a optimalizace vybraného webového projektu 

   Author: Márová Kateřina; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Vrbová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací webových stránek pro fulltextové vyhledávače. Cílem práce je navrhnout opatření pro zlepšení pozice ve výsledcích vyhledávání a zvýšení návštěvnosti vybraných webových stránek. Pomocí ...
  • Sestavení portfolia online marketingových nástrojů pro softwarový Startup Manta Tools, s.r.o. 

   Author: Plšková Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Rákosníková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem Bakalářské práce je analyzovat možnosti použití online marketingových nástrojů pro softwarový Startup pohybující se v B2B prostředí, a následně vytvořit efektivní portfolio marketingových nástrojů pro takovou firmu. ...
  • Situační analýza a návrh strategie malé firmy 

   Author: Jakubec František; Supervisor: Srpová Jitka; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Situační řízení týmu 

   Author: Köllnerová Kateřina; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Antušák Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Sociálně patologické jevy na specializovaném zdravotnickém oddělení 

   Author: Myšáková Kristýna; Supervisor: Hubinková Zuzana; Opponent: Beroušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Socio-ekonomické dopady projektu dálnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová na okolitý region 

   Author: Tomáš Kajúch; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Hlavnou náplňou tejto diplomovej práce s názvom ,, Socio-ekonomické dopady projektu Dálnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová na okolitý region“ je analyzovanie možných socio-ekonomických dopadov spustenia diaľničného úseku ...
  • Socioekonomická analýza a formulování hlavního rozvojového potenciálu města Řevnice 

   Author: Lucie Hertlová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Diplomová práce se zabývá socioekonomickou analýzou vybraného území, kterým je město Řevnice. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, ...
  • Specifikace požadavků na Informační systém pro společnost AŽD Praha s.r.o. 

   Author: Hoťková Marie; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kolář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Podnikový informační systém je nedílnou součástí každé větší společnosti. Zjednodušuje řízení společnosti pomocí standardizace, automatizace a zrychlením procesů. To vede k zpřehlednění při delegování pravomocí, vyvozování ...
  • Spokojenost klientů a její vliv na úspěch firmy 

   Author: Tischler Henrich; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Spokojenost zákazníků po remodelingu prodejny maloobchodního řetězce Albert Česká republika, s.r.o. 

   Author: Kristýna Špačková; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Zenáhlíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků po remodelingu prodejny maloobchodního řetězce Albert Česká republika, s.r.o. Cílem práce je zjištění spokojenosti zákazníků prodejny po remodelingu (změna vedoucí k ...
  • Spolupráce s konzultanty nákupu: expertní analýza případové studie 

   Author: Karolína Slepičková; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Předmětem diplomové práce „Spolupráce s konzultanty nákupu: Expertní analýza případové studie“ jsou rozhovory s konzultanty nákupu a manažery, kdy podkladem diplomové práce je případová studie a otázky při rozhovorech se ...
  • Srovnání ERP systémů v ČR a návrh projektu implementace ERP systému do komerční společnosti 

   Author: Pustelník Aleš; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Srovnání modelu HR Business partnerství v různých organizacích 

   Author: Hastíková Lenka; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Srovnání využití nástrojů personálního marketingu ve vybraných společnostech 

   Author: Gabriela Srbková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce srovnává využití on-line nástrojů personálního marketingu ve vybraných společnostech automobilového a strojírenského průmyslu s cílem analyzovat využívání těchto nástrojů ve vztahu k potenciálním uchazečům ...
  • Stanovení hodnoty podniku 

   Author: Chlád Jan; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Chládek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této práce je stanovení hodnoty konkrétního podniku, tedy společnosti Excon, a.s., na základě vypracování dlouhodobého strategického plánu rozvoje podniku a pomocí závěrů z tohoto plánu zpracovat finanční plán na ...
  • Stanovení hodnoty podniku ABB s.r.o. 

   Author: Podzemský Jiří; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Tyll Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stanovení hodnoty společnosti ADP Employer Services Česká republika, a.s. 

   Author: Hildebrandtová Markéta; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-21)
   Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování společností. Cílem práce je stanovení hodnoty společnosti ADP Employer Services Česká republika, a.s., za použití výnosových metod. Nedílnou součástí je zhodnocení a ...
  • Stanovení hodnoty společnosti Pražské služby, a.s. 

   Author: Petra Vichterová; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Klesla Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Cílem této diplomové práce je odhad tržní hodnoty společnosti Pražské služby, a.s. ke dni 31.12. 2019. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, postupem oceňování, strategickou ...
  • Stanovení hodnoty vybraného podniku 

   Author: Novák Jiří; Supervisor: Tyll Ladislav; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-10)