Now showing items 878-897 of 949

  • Zabezpečování lidských zdrojů v prostředí personální agentury 

   Author: Martina Vodehnalová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce zpracovává téma zabezpečování lidských zdrojů v personální agentuře. Cílem práce je analyzovat procesy zabezpečování lidských zdrojů ve vybrané personální agentuře, určit možné problémy a navrhnout vhodná ...
  • Zajištění návaznosti znalostí v rámci organizace 

   Author: Zloch Tomáš; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Založenie novej firmy v oblasti spracovania poľnohospodárskej prvovýroby 

   Author: Reingraberová Zuzana; Supervisor: Molnár Zdeněk; Opponent: Somsedík Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Založení studentského výzkumného týmu na vývoj autonomní elektroformule 

   Author: Marek Szeles; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Po devíti letech úspěšné existence se studentský tým eForce FEE Prague Formula, sídlící na Fakultě elektrotechnické ČVUT, rozhodl ve své desáté sezoně pokořit novou velkou výzvu. Jedna z jasných možných dalších aktivit pro ...
  • Zaměstnanecké benefity a analýza benefitů ve vybrané společnosti 

   Author: Vuová Ngoc Anh; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Vaněčková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce je věnována zaměstnaneckým výhodám ve vybrané společnosti, jelikož benefity jsou významným motivátorem v rámci pracovního výkonu. Cílem práce byla analýza benefitů, které jsou poskytovány zaměstnancům ve ...
  • Zaměstnanecké benefity v elektronické podobě 

   Author: Míková Karolína; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tématem této bakalářské práce jsou zaměstnanecké benefity v elektronické podobě, které tvoří za-jímavou a důležitou část ocenění a ohodnocení zaměstnanců. Zároveň ve své moderní podobě usnadňují a urychlují jejich čerpání.
  • Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí 

   Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. Aby společnost byla úspěšná je zapotřebí, aby zaměstnanci ...
  • Zaměstnanecké benefity ve firmě Leifheit s.r.o. 

   Author: Hrušková Kristýna; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Pešek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá zaměstnaneckými benefity. Teoretická část představuje nejprve pojmy motivace, stimulace a pracovní spokojenost, které souvisí se zaměstnaneckými benefity. Dále jsou představeny samotné zaměstnanecké ...
  • Zaměstnanecké benefity ve společnosti XY 

   Author: Petra Vichterová; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Řezníková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat zaměstnanecké benefity a zjistit, jak zaměstnanci dané benefity využívají. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá zaměstnaneckými benefity, jejich členěním a ...
  • Zaměstnanecké výhody ve firmě Linde Material Handling s.r.o. 

   Author: Bencová Aneta; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Pragrová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce "zaměstnanecké výhody ve firmě Linde Material Handling s.r.o." se zabývá poskytováním zaměstnaneckých výhod ve firmě Linde Material Handling s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se ...
  • Zaměstnání žen v ČR 

   Author: Sedláčková Irena; Supervisor: Spirit Michal; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Author: Hejná Žaneta; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se zaměřením na spolupráci zaměstnanců v mnou vybrané společnosti. Tato práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - Adaptační proces 

   Author: Šmejkalová Petra; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Antov Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, především jejich adaptačním procesem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část poskytuje informace o základních pojmech, ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybrané organizaci 

   Author: Odložilíková Petra; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato práce se zabývá problematikou zaměstnávání hendikepovaných osob a představuje statistické údaje v ČR. Praktická část se zaměřuje na firmu Česká spořitelna, a.s. Cílem práce je snížení nákladů na náhradní plnění. Ve ...
  • Zavádění metod projektového řízení 

   Author: Rabiňák David; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Malý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Zavádění nové obchodní značky 

   Author: Šišma Ondřej; Supervisor: Vávra Oldřich; Opponent: Čupak Dimitrij
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Zavádění procesů a podpůrných informačních systémů v malém podniku 

   Author: Urbančík Jiří; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Zavedení agilní metody (Scrumu) ve výzkumném a vývojovém týmu společnosti zabývající se vývojem zdravotnických prostředků 

   Author: Nikola Koretzová; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Kačín Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Agilní metody řízení projektů jsou mezi firmami stále oblíběnejší a čím dál častěji se uvádějí do praxe. Jednou z nejrozšířenějších metodik je Scrum, který se z IT odvětví, kde vznikl, stále rozšiřuje i do jiných oblastí. ...
  • Zavedení Assessment centra v konkrétním podniku 

   Author: Šleglová Judita; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Mašín Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá výběrovou metodou Assessment centra (AC). Cílem bakalářské práce je představit metodu AC, definovat její výhody a nevýhody. Cílem praktické části je srovnání výběru finančních poradců před a po ...
  • Zavedení procesů CRM a nasazení IS ve střední firmě 

   Author: Barczi Tomáš; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)