Now showing items 385-404 of 949

  • Nakupovanie 4.0: schopnosti a zručnosti nákupcov 

   Author: Ján Sopóci; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Zrník Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Nakupovanie 4.0 prináša nové inovačné riešenia pre oblasť verejného obstarávania. Cieľom tejto diplomovej práce je overiť znalosti nákupcov vo verejnom obstarávaní ohľadne technológií a princípov v rámci konceptu Nakupovanie ...
  • Nábor a výběr pracovníků ve vybraných společnostech 

   Author: Dušková Michaela; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se věnuje problematice náboru a výběru pracovníků. Jejím cílem je zmapovat tuto personální činnost ve vybraných společnostech a navrhnout opatření na zefektivnění používaných metod. Teoretická část přibližuje ...
  • Nástroje internetového marketingu vybraného e-shopu 

   Author: Toufarová Tereza; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je analýza nástrojů internetového marketingu, které jsou vhodné pro e-shop. Zásadním přínosem práce je analýza současného online komunikačního mixu vybraného e-shopu. Dílčím cílem práce bude ...
  • Návrh a implementace informačního systému pro výrobní podnik z oblasti dřevostaveb a dřevařského průmyslu 

   Author: Barda Lukáš; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Návrh a tvorba informačního systému pro občanské sdružení Země lidí 

   Author: Timiopulos Nikos; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Návrh a vývoj softwarové aplikace pro zprostředkovatele služeb 

   Author: Jedlička Tomáš; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Brdek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Cílem práce je analýza podniku. Identifikace problémových procesů a následná tvorba návrhu informačního systému, který by objevené problémy eliminoval. Na základě tohoto návrhu pak implementace dílčích části systému pro ...
  • Návrh aplikácie vybraných nástrojov manažérstva kvality v spoločnosti Anselmi & CS.r.l. 

   Author: Stachová Miroslava; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
  • Návrh architektury pro ukládání a sdílení informací v prostředí Microsoft SharePoint 

   Author: Kulhánek Miroslav; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Návrh cenové strategie při uvedení inovace na trh 

   Author: Mandukhai Hejkalová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Jarolím Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem diplomové práce je zpracovat návrh cenové strategie při uvedení inovativního produktu na trh. Návrh se zaměřuje na volbu nejvhodnější koncové ceny produktu s cílem maximalizovat podíl na trhu. Pro tyto návrhy byla ...
  • Návrh datového skladu a metody dolování dat aplikované na oblast cestovního ruchu 

   Author: Zítko Jindřich; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Návrh hodnotenia inovačného projektu vybraného podniku 

   Author: Marek Baručák; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť úspešnosť inovačného projektu tvorby interné-ho app storu v spoločnosti XY. V práci je vypracovaný posudok súčasného stavu pro-jektu, jeho výsledkov a aktuálneho postavenia v rámci ...
  • Návrh implementace strategie pro řízení inovací v konkrétním podniku 

   Author: Mouchová Věra; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Mráček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je analýza strategie pro řízení inovací a návrh její implementace. Práce vytváří teoretickou základnu znalostí řízení inovací v oblasti inovačního prostředí, strategie řízení inovací v kontextu ...
  • Návrh informačního systému obce 

   Author: Vaněk Petr; Supervisor: Vaníček Tomáš; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Návrh komunikační kampaně pro personální agenturu 

   Author: Sofie Hanusová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout komunikační kampaň pro personální agenturu XY, která se zaměřuje na akvizici technických odborníků. V rámci této kampaně je zohledňováno zadání personální agentury XY, která si ...
  • Návrh komunikační kampaně pro vybranou organizaci 

   Author: Lucie Zelená; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Kargerová Diana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá sportovním marketingem a využitím nástrojů komunikace v rámci komunikační kampaně. Cílem této práce je analýza současného stavu komunikační strategie a vytvoření návrhu nové marketingové kampaně. ...
  • Návrh komunikační strategie pro ESN Česká republika 

   Author: Šedivá Barbora; Supervisor: Bíla Jiří; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Návrh komunikační strategie pro vybraný podnik 

   Author: Eva Chaloupková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá vybraným kosmetickým salonem a jeho komuni-kačními aktivitami. Hlavním předmětem této diplomové práce je analýza sou-časného stavu komunikačních aktivit salonu a návrh komunikační kampaně, která ...
  • Návrh komunikační strategie vybrané organizace působící na B2B trzích 

   Author: Hudíková Jana; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Havlová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikační strategie. Cílem práce je vytvořit návrh komunikační strategie malého podniku působícího na B2B trzích, který doposud komunikační strategii neměl. Podkladem ...
  • Návrh konceptu marketingové komunikace pro vzdělávací agenturu G8M8 Great Mate 

   Author: Holemářová Lenka; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Návrh marketingové strategie společnosti GSI distribution s.r.o. se zaměřením na divizi pronájmu osobních transportérů Segwey 

   Author: Pavlíková Miroslava; Supervisor: Vávra Oldřich; Opponent: Horová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)