Now showing items 613-632 of 943

  • Racionalizace hospodaření společnosti SEZAAR spol. s.r.o. 

   Author: Mach Petr; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Racionalizace plánovacího procesu v prostředí výroby rychloobrátkového spotřebního zboží 

   Author: Kubzová Lenka; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Racionalizace výrobní báze agro pneumatik společnosti Mitas 

   Author: Dušánek Lukáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Sicha Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem mé diplomové práce je na základě analýzy možností navrhnout bazický soubor opatření vedoucích k optimalizaci základních ekonomických parametrů výrobního závodu společnosti Mitas a.s. v Charles City, ve státě Iowa v ...
  • Reálné dopady čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na podnik v ČR 

   Author: Prošková Lucie; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Reengineering procesů v organizaci 

   Author: Krejčí Jaroslav; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Reforma veřejné správy v ČR 

   Author: Hrdinová Lucie; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Reformy veřejné správy po roce 1990 v České rebulice 

   Author: Vosáhlová Jana; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Pělucha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Reformy veřejné správy v České republice po roce 1990 se zaměřením na reformu způsobu výkonu veřejné správy 

   Author: Květonová Eliška; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Klein Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Reformy veřejné správy v ČR po roce 1990 se zaměřením na Královehradecký kraj 

   Author: Svobodová Lenka; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Klein Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Regionální politika Evropské unie - případová studie regionu soudržnosti Severozápad 

   Author: Vazač Adam; Supervisor: Kouřilová Jana; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Rekonstrukce penzionu a výstavba soukromého pivovaru 

   Author: Kordule Lukáš; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování studie proveditelnosti konkrétního investičního záměru a jejím hlavním cílem je zhodnocení efektivity tohoto plánovaného záměru. Teoretická část je zpracována podle dostupných ...
  • Revitalizace podvyužívaných dopravních ploch 

   Author: Bímová Adéla; Supervisor: Vodný Roman; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Cílem diplomové práce je upozornit na problematiku podvyužívaných dopravních ploch, respektive brownfields, představit možnosti jejich revitalizace a na jednom konkrétním případu ukázat možné řešení. Teoretická část je ...
  • Revitalizace zapomenutých lázní Kyselka 

   Author: Illeová Kateřina; Supervisor: Vodný Roman; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Revize strategie odměňování ve finanční instituci 

   Author: Zuzana Hübnerová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Zemanová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá strategií odměňování ve finanční instituci ABC. Cílem práce bylo provést její revizi a navrhnout řešení možných problémů. K vyhodnocení bylo využito dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo ...
  • Riadenie nákladov v podniku Apel Zvolen, s.r.o. 

   Author: Janečková Gabriela; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Riziková analýza realizace dřevostaveb z pohledu realizační firmy 

   Author: Hlaváč Richard; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Diplomová práce se zabývá rizikovou analýzou kompletní výstavby d?evostavby formou panelové prefabrikované montá e od projektové fáze po dokon?ení stavby "na klí?". Úvodní ?ást se zabývá trhem d?evostaveb, a následn? p?es ...
  • Robotická procesní automatizace 

   Author: Tereza Valtrová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Bartoňová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Diplomová práce analyzuje proces přijímání zaměstnanců ve vybrané společnosti s cílem navrhnout optimalizaci za pomoci robotické procesní automatizace. Teoretická část se zabývá popisem průmyslových revolucí, Průmyslu 4.0 ...
  • Role farmaceutických reprezentantů v podnikání farmaceutické společnosti 

   Author: Lenka Ditrichová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Frzonová Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá rolí farmaceutických reprezentantů v podnikání vybrané farmaceutické společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se skládá z představení farmaceutického ...
  • Role sponzoringu firem a vliv na image značky 

   Author: Brejchová Tereza; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Mareček Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá definicí sponzoringu a zaměřuje se na přínos sponzoringu pro firmy a jejich značky. Práce má za cíl analýzu vlivu a účinnosti sponzoringu na image zkoumaných značek. Přínos bakalářské práce spočívá ...
  • Rozdílné přístupy personalistiky v soukromém a veřejném sektoru 

   Author: Neugebauerová Denisa; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá rozdílnými přístupy personalistiky ve dvou vybraných organizacích, z nichž jedna zastupuje soukromý sektor a druhá veřejný sektor. Tyto dva sektory jsou velmi specifické a každý z nich má své ...