Now showing items 262-281 of 722

  • Management stresu u příslušníků vězeňské služby 

   Author: Vápeníková Kateřina; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Honzák Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Důvodem volby tohoto tématu, byla celosvětová společenská poptávka po vhodné intervenční metodě, finančně nenáročné, která by snížila hladinu pracovního stresu u zaměstnanců a byla také ekonomickým přínosem pro organizaci. ...
  • Management stresu ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Veselá Klára; Supervisor: Poušek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Manipulace prostorové reprezentace hlodavců pomocí brain-computer interface (BCI) 

   Author: Stumpp Lars; Supervisor: Tsanov Marian; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-28)
   The neuromodulation of dopaminergic neurons on the hippocampal activity is an
  • Marketing obchodních společností ve zdravotnictví 

   Author: Dohnal Karel; Supervisor: Kobilková Karolina; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketing zdravotnických zařízení 

   Author: Kobilková Karolina; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Zlámal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Predmetem mé diplomové práce "Marketing zdravotnických zarízení" bylo prozkoumat konkurenci mezi zdravotnickými zarízeními, možnosti marketingu nemocnic v Ceské republice a návazne aplikovat poznatky na vybranou ceskou ...
  • Marketingová strategie polohovatelného lůžka 

   Author: Kindlová Monika; Supervisor: Rosenlacher Pavel; Opponent: Zlámal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-03)
  • Marketingová strategie pro uvedení nové metody měření diurézy 

   Author: Divišová Dana; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Plzeňská Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Úkolem této diplomové práce je zmapovat současné metody měření diurézy, nalézt jejich slabá místa a rizika související s jejich užíváním. Cílem je nalezení a popsání nové vhodnější metody. Dále pro navrhnuté řešení vytvořit ...
  • Marketingová strategie při zavádění nového výrobku na trh 

   Author: Herynková Lenka; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Čech Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie při zavádění nového zdravotnického prostředku společnosti MZ Liberec na trh. Cílem bylo samotné sestavení marketingové strategie pro nový model zdrojových mostů, ...
  • Marketingová strategie v oční optice 

   Author: Marušáková Simona; Supervisor: Rosenlacher Pavel; Opponent: Lešták Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Marketingová strategie v oční optice 

   Author: Marušáková Simona; Supervisor: Rosenlacher Pavel; Opponent: Lešták Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-25)
   Hlavním cílem této diplomovépráce jezpracování novémarketingové strategieprospolečnostDR. OPTIK, snáslednou implementací do očních optik. Prvníčást je věnována teoretickémuzákladupopisujícímumarketingovýmix, marketingovénástroje, ...
  • Marketingový výzkum v oblasti nové technologie pro mechanické invalidní vozíky 

   Author: Mikšíčková Petra; Supervisor: Jakubův Lenka; Opponent: Zlámal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mechanické modely silových poměrů ve vybraných částech muskuloskeletárního systému 

   Author: Vomela Josef; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této práce je vytvořit komplexní prostředí pro praktickou výuku v rámci předmětu Rehabilitační inženýrství. Prvním krokem je výroba pěti biomechanických modelů, které reprezentují základní principy muskuloskeletárního ...
  • Meta-analýza studií na diagnostickou přesnost 

   Author: Čapková Monika; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrální nervové soustavy, projevující se demyelinizací nervových vláken. Pro včasnou diagnostiku a určení míry poškození mozku a míchy je nejčastěji využíváno vyšetření ...
  • Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus jeho epidemiologický model šíření ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Sečanská Zuzana; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Hellerová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metoda Pay-for-performance jako úhrada za zdravotní péči a možnost jejího využití v ČR 

   Author: Svobodová Ivana; Supervisor: Jeřábková Silvie; Opponent: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Většina zdravotních systémů na světě se potýká s vysokými náklady na zdravotní péči. Zároveň se státy snaží o zlepšení kvality péče a snížení nákladů na tuto péči. Metoda pay-for-performace (P4P) se snaží pomocí stanovených ...
  • Metodické doporučení pro pre-market hodnocení zdravotnických technologií v podmínkách České republiky 

   Author: Kratochvílová Kateřina; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Heinzová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem práce bylo vytvoření doporučeného postupu a harmonizovaného přístupu pro hodnocení zdravotnických technologií před uvedením na trh v České republice. V českém zdravotnictví je vývoj technologií prováděn v souladu se ...
  • Metodika ekonomické výhodnosti outsorcingu zdravotnických zařízení 

   Author: Králová Kateřina; Supervisor: Ešše Martin; Opponent: Smolková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Předmětem diplomové práce "Metodika ekonomické výhodnosti outsourcingu zdravotnických zařízení"je sestavení postupu při optimalizacinákladů zdravotnického zařízení pomocí outsourcingu. Vteoretické části se zabývám historií ...
  • Metodika oceňování zdravotnických přístrojů 

   Author: Čížková Šárka; Supervisor: Rogalewicz Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Metodika organizace správy zdravotnické techniky u poskytovatele zdravotní péče v ČR 

   Author: Ševčík Vojtěch; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Smejkalová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodologie řízení inovativního projektu s aplikací na reálném případě 

   Author: Oulická Martina; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Kupec Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)