Now showing items 120-139 of 722

  • Efekt a nákladovost lázeňské péče 

   Author: Vondrášková Monika; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Machálek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Efektivita a management nákupu spotřebního materiálu - řízení zásob na ZS hl. města Praha 

   Author: Strnadová Michaela; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Šeberka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Efektivita fototerapeutických přístrojů 

   Author: Mindl Štěpán; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Efektivita kombinované fyzikální přístrojové terapie versus ultrazvuková terapie a elektroterapie při léčbě VAS krční páteře 

   Author: Benešová Michaela; Supervisor: Juřičková Ivana; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Efektivita nákladů při zajištění správnosti měření v hematologické laboratoři 

   Author: Bradáčová Pavla; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Otawová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity vynaložených nákladů hematologické laboratoře při současném zajištění kvality měření. Cílem práce bylo identifikovat a ocenit možné změny v chodu laboratoře, které by vedly k ...
  • Efektivita přístrojů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Matějovská Miroslava; Supervisor: Jakubův Lenka; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Efektivita využití hybridních operačních sálů v angiologii a cévní chirurgii 

   Author: Králová Tereza; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hybridní operační sály využívají nové nejmodernější technologie. Od roku 2009 jsou v rámci ČR k dispozici pro pacienty s kardiovaskulárními onemocněními. Institut klinické a experimentální medicíny je jedním z pěti ...
  • Efektivní zavádění systému kvality v malém zdravotnickém zařízení 

   Author: Zollmannová Petra; Supervisor: Kneppo Peter; Opponent: Šimák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Efektivnost pořizování nových diagnostických přístrojů z pohledu zvýšení medicínského přínosu 

   Author: Ujhelyiová Alena; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Cílem této studie bylo analyzovat medicínský přínos pořízení nových diagnostických přístrojů a posoudit, zda jsou tyto přínosy ekonomický ocenitelné. Byly porovnávány konvenční skiagrafie, nepřímá a přímá digitalizace. ...
  • Efektivnost využití CT v radioterapii vzhledem k pořizovacím nákladům a počtu výkonů 

   Author: Bayerová Vendula; Supervisor: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Efektivnost využití zdravotnického prostředku ve vztahu k pořizovacím nákladům a účelu pořízení: Elektrická Impedanční Tomografie 

   Author: Ivan Jan; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Lee Kenneth
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivnost využití zdravotnických přístrojů versus investiční náklady 

   Author: Kováčová Libuše; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Kobetič Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-10)
   Tato diplomová práce se zabývá efektivností využití Point of care testing přístrojů pro kvantitativní stanovení C-reaktivního proteinu v ordinacích praktických lékařů. C-reaktivní protein je zánětlivý marker, používající ...
  • eHealth - integrace procesu elektronické ošetřovatelské dokumentace do systému péče o pacienta 

   Author: Hrušková Lenka; Supervisor: Jeřábková Silvie; Opponent: Hellerová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce se věnujeintegraci procesu elektronické ošetřovatelské dokumentace do systému péče o pacienta vÚstřední vojenské nemocnici, jejímž cílem je "Bezpapírová nemocnice". Základním cílem práce je analýza procesu a návrh ...
  • Ekonomická analýza ECMO terapie 

   Author: Fichtl Jaromír; Supervisor: Vorlíček Jaroslav; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   ECMO terapie je život zachraňující moderní progresivní metoda. Vposlední době získává stále více příznivců pro svojí variabilitu použití a stále se rozšiřující spektrum indikací. Cílem této práce byla identifikace a následná ...
  • Ekonomická analýza terapie akutního infarktu myokardu 

   Author: Bauštein Milan; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Diplomová práce se zabývá léčbou akutního infarktu myokardu pomocí perkutánní koronární intervence ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Hlavním cílem je stanovit reálné náklady na léčbu pacientů snejzávažnější formou ...
  • Ekonomická analýza terapie bronchogenního karcinomu 

   Author: Šimrová Jana; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Landa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ekonomická analýza účinku chemoprevence u žen se zvýšenýmrizikem vzniku karcinomu prsu 

   Author: Dománková Hana; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Daneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2012-05-24)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku chemoprevence karcinomu prsu. První část práce je věnována primární a sekundární prevenci a mamografickému screeningu. Další velmi důležitá a podstatná část práce je věnována ...
  • Ekonomické a klinické aspekty léčby karcinomu prostaty pomocí robotického systému daVinci 

   Author: Zachová Kateřina; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Jarolím Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem práce je přinést komplexní pohled na robotickou operaci karcinomu prostaty, s důrazem na klinickou efektivitu této technologie v porovnání s otevřenou retropubickou radikální prostatektomií. Nejsou opomenuty ani ...
  • Ekonomické aspekty moderních technologií zpracování infekčního odpadu 

   Author: Matoušková Petra; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Holcát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Předložená prácese zabývá problematikou odpadového hospodářství vrámci zdravotnických zařízení. Orientujese předevšímnasoučasné metody zpracování infekčního odpadu vČeské republice aaplikacinových technologiínakládání s ...
  • Ekonomické aspekty programu Domácí umělé plicní ventilace 

   Author: Havelková Šárka; Supervisor: Kreuterová Karolína; Opponent: Zahrádková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)