Now showing items 604-623 of 722

  • Uplatnění lean managementu ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Bursíková Adéla; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Pavelka Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Určení elektrických vlastností tkání postižených CMP ze snímků z magnetické rezonance ? testování na zajednodušených fantomech hlavy 

   Author: Díaz Rondón Luis Felipe; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Several studies [1, 2] have reported considerable differences in dielectric properties between
  • Určování endexspiračního plicního objemu pomocí elektrické impedanční tomografie 

   Author: Broum Rudolf; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Odhad endexspiračního plicního objemu (EELV) je v respirační terapii důležitou součástí při určování ventilačních parametrů a nastavení způsobu léčby pacienta u různých onemocnění dýchacího systému. V současné době existuje ...
  • Uvedení nového produktu na zdravotnický trh 

   Author: Jankovská Zdeňka; Supervisor: Kobilková Karolina; Opponent: Kopeček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uvedení nového výrobku Julie Tupler Technique na český trh. 

   Author: Traplová Kristýna; Supervisor: Přindiš Vít; Opponent: Machálek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Diplomová práce si klade za cíl vytvořit podnikatelský plán pro uvedení nového výrobku Julie Tupler Technique na český trh. První část práce podává přehledné shrnutí současného stavu problematiky diastázy v zahraničí a v ...
  • Uvedení nového zdravotnického prostředku na trh - brýlové obruby 

   Author: Hrstková Pavla; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Moravová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem diplomové práce je zpracování postupu vstupu nového zdravotnického prostředku na trh se zaměřením na brýlové obruby z pohledu výrobce. Bude vytvořena komplexní technická dokumentace, včetně analýzy rizik, systému ...
  • Uvedení zdravotnického prostředku na americký trh 

   Author: Vontorová Simona; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Moravová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce rozebírá problematiku uvedení zdravotnického prostředku na americký trh. Popisuje principy regulace zdravotnických prostředků v USA a shrnuje aktuální legislativní požadavky. Zabývá se též komparací ...
  • Uvolňování nových položek do sériové výroby 

   Author: Přindiš Vít; Supervisor: Juřičková Ivana; Opponent: Petříková Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Úhradové vyhlášky MZ ČR a jejich vliv na kvalitu poskytované zdravotní péče 

   Author: Čudová Lucie; Supervisor: Darmopilová Zuzana; Opponent: Jurásková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv demografického vývoje na vybrané zdravotnické zařízení 

   Author: Vejvoda Václav; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Holub Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv fyzického namáhání na susceptibilitu biofilmu k antimikrobialním látkám 

   Author: Renault Curzi Marina; Supervisor: Jiapeng Hou; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Většina bakterií žije v komunitách nazývaných biofilmy, které se vyvíjejí na vlhkých površích. Tyto biofilmy jsou v matrici nazvané EPS, která chrání bakterie před chemickým a mechanickým odstraněním. Biofilmy se vyvíjejí ...
  • Vliv hipoterapie na průběh terapie vybraných psychiatrických onemocnění 

   Author: Kaizarová Magdalena; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Hubinková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv inovace na zvyšování efektivity systému vzdělávání. 

   Author: Klimeš Jan; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Sviták Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv inovace vybraných zdravotnických přístrojů na růst produktivity ve zdravotnictví a zvyšování účinnosti zdravotní péče 

   Author: Heinzová Zuzana; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Hendrych Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato práce se zabývá metodikami hodnocení úcinnosti, efektivnosti a produktivity zdravotnických prístroju. Tyto metodiky jsou rešeny jako soucást v dnešní dobe se rozvíjejícího procesu HTA (Hodnocení zdravotnických ...
  • Vliv metod a použitého příslušenství na vedení mimotělního oběhu a výsledný stav pacienta 

   Author: Rolenc Jiří; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Květ Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem diplomové práce bylo provést komplexní vyhodnocení dopadu volby příslušenství na vedení mimotělního oběhu (MO) a výsledný stav pacienta z perspektivy klinické i ekonomické. Z pohledu příslušenství byl zvažován vliv ...
  • Vliv modernizace radiologického oddělení na jeho personál 

   Author: Doschko Pavel; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Vurm Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-03)
   This thesis deals with the issue of modernization of radiologicaldepartment and its impact on its staff. Thanks to European Union and eHealth concept is digitalization progressing in hospitals more quickly than before. We ...
  • Vliv nakupování zdravotní péče na čekací dobu a kvalitu péče 

   Author: Štolcová Kateřina; Supervisor: Darmopilová Zuzana; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv prodloužené doby používání senzorů u pacientů s DM 

   Author: Erfányuková Anna; Supervisor: Vašková Veronika; Opponent: Velebová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Hlavním cílem diplomové práce bylo provést pilotní průzkum zjišťující vliv prodloužené doby používání senzorů kontinuální monitorace glykémie na přesnost jejich měření a na náklady související s těmito senzory. V rámci ...
  • Vliv senzoru průtoku pro monitoraci vysokofrekvenční plicní ventilace na fyziologické parametry animálního modelu 

   Author: Hřibalová Barbora; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Kuriščák Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   V této práci je studován vliv senzoru průtoku zapojeného do ventilačního okruhu vysoko- frekvenční ventilace na pH, PaCO2, HCO?3a OI u králíků o váze 1-2 kg při HFJV (n = 7)a HFOV (n = 6) na RR 300, 420 a 600 dechy/min. ...
  • Vliv středního tlaku při vysokofrekvenční oscilační ventilaci na průtok krve krevním řečištěm ventilovaného subjektu 

   Author: Duhárová Gabriela; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce se zabývá analýzou vlivu středního distenzního tlaku v dýchacích cestách (CDP) při vysokofrekvenční oscilační ventilaci (HFOV) na průtok krve krevním řečištěm ventilovaného prasete domácího. Bylo vyhodnoceno 10 ...