Now showing items 168-187 of 722

  • Faktory, dle kterých hodnotí laická veřejnost kvalitu nemocničního zařízení 

   Author: Vlachová Dominika; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Venglářová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Fantom hlavy novorozence pro účely testování mikrovlnného zobrazovacího systému 

   Author: Holek Lukáš; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vondruška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit suché fantomy tkání, které by se svými dielektrickými vlastnostmi (permitivita a vodivost) blížily reálným biologickým tkáním a následně z těchto směsí vytvořit zjednodušený 3D fantom ...
  • Fenylketonurie pohledem HTA 

   Author: Hodík Jakub; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Financování zdravotního pojištění v ČR a v Holandsku 

   Author: Slavíková Eva; Supervisor: Šturcová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Finanční analýza akciové společnosti 

   Author: Kovaříková Tereza; Supervisor: Vorlíček Jaroslav; Opponent: Pokorný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Fokusování elektromagnetické energie během cílené distribuce léčiv 

   Author: Poláček Matěj; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Eichler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem této práce je testování mikrovlnného systému s osmi Vivaldi anténami pro účely léčby
  • Freeze dried, acellular nerve scaffolds with longitudinal channels for Peripheral Nerve Regeneration 

   Author: Sridharan Rukmani; Supervisor: Buckley Conor T.; Opponent: Lipoldová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-10-21)
   Nerve injuries can occur due to automobile accidents, gunshot injuries, thermal or electric shock and lacerations caused by sharp instruments. At least 2 million people worldwide suffer from peripheral nerve injuries ...
  • Funkční konektivita zdrojů EEG pro časově vázané události 

   Author: Šebek Jakub; Supervisor: Piorecká Václava; Opponent: Milerská Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Studie zabyvajc se vyzkumem principu vedom jsou uzce svazany s elektrickou aktivitu mozku a jejm rozlozenm na povrchu hlavy. Tuto aktivitu v okamzicch casove vazanych udalost (ERP) zaznamenavame pomoc elektroencefalografu ...
  • HeliOx v respirační péči 

   Author: Strnadová Adéla; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Ke snížení dechové práce pacienta s obstrukcí dýchacích cest se provádíventilace směsí helia a kyslíku. Fyzikální vlastnosti helia umožňují snazší proudění plynu dýchacími cestami, to dovoluje pacientovi snazší dýchání ...
  • Hodnocení bezpečnosti a kvality nových terapeutických přístrojů při vstupu na trh 

   Author: Votava Petr; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Martinovský Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Zdravotnické prostředky musí splňovat jisté podmínky na bezpečnost, aby mohly být uvedeny na trh. Dále je u nich vyžadována určitá kvalita, aby se zdravotnický prostředek udržel na trhu v konkurenčním prostředí. Cílem ...
  • Hodnocení bezpečnosti a řízení rizik u sestavy zdroje rentgenového záření zařízení pro skiagrafii 

   Author: Lazar Miloš; Supervisor: Vorlíček Jaroslav; Opponent: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je provedení analýzy rizik sestavy zdroje rentgenového záření, umístěné na skiagrafických zařízeních. Podkladem pro analýzu rizik jsou výstupy zkoušek dlouhodobé stability a zkoušek provozní stálosti. ...
  • Hodnocení dechové práce 

   Author: Polák Jiří; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Augustynek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením dechové práce pomocí parametrů Work of Breathing (WoB) a Pressure-Time Product (PTP). Konkrétně je vyhodnocována tzv. ,,imposed" složka těchto parametrů, která je způsobena průtočným ...
  • Hodnocení efektivity nákladů na léčbu gonartrózy invazivní a konzervativní metodou 

   Author: Štverák Jiří; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Šubrt Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce se zabývásrovnáním konzervativní a invazivní léčby gonartrózy z hlediska nákladů, efektivity a vlivu na kvalitu života pacienta. Vedle obecných informací o onemocnění gonartrózou a formách jeho léčby byly k naplnění ...
  • Hodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje ve FNM 

   Author: Vosmíková Anna; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Květ Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této práce je zhodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje na Kliniku zobrazovacích metod FN Motol. V přehledu současného stavu jsou analyzovány studie týkající se metod multikriteriálního ...
  • Hodnocení efektivity otevřené a roboticky asistované chirurgie 

   Author: Špůr Josef; Supervisor: Roubík Lukáš; Opponent: Veselý Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-03)
  • Hodnocení efektivity protetických pomůcek u pacientů po transfemorální amputaci 

   Author: Čapková Tereza; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Burger Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity v ČR 

   Author: Roubík Lukáš; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Kuvíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na příspěvek na péči 

   Author: Michálek Tomáš; Supervisor: Jeřábková Silvie; Opponent: Zahrádková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Hodnocení efektivnosti léčby neinfekčních uveitid 

   Author: Krásná Jana; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení efektivnosti nákupu nových diagnostických přístrojů 

   Author: Filipcová Věra; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Kobetič Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Úkolem diplomové práce je vyhledat a seznámit se s metodickými přístupy nebo metodami hodnocení investic ve zdravotnictví, jak z ekonomického tak neekonomického hlediska. Cílem práce je zpracovat studii proveditelnosti ...