Now showing items 176-195 of 722

  • HeliOx v respirační péči 

   Author: Strnadová Adéla; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Ke snížení dechové práce pacienta s obstrukcí dýchacích cest se provádíventilace směsí helia a kyslíku. Fyzikální vlastnosti helia umožňují snazší proudění plynu dýchacími cestami, to dovoluje pacientovi snazší dýchání ...
  • Hodnocení bezpečnosti a kvality nových terapeutických přístrojů při vstupu na trh 

   Author: Votava Petr; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Martinovský Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Zdravotnické prostředky musí splňovat jisté podmínky na bezpečnost, aby mohly být uvedeny na trh. Dále je u nich vyžadována určitá kvalita, aby se zdravotnický prostředek udržel na trhu v konkurenčním prostředí. Cílem ...
  • Hodnocení bezpečnosti a řízení rizik u sestavy zdroje rentgenového záření zařízení pro skiagrafii 

   Author: Lazar Miloš; Supervisor: Vorlíček Jaroslav; Opponent: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je provedení analýzy rizik sestavy zdroje rentgenového záření, umístěné na skiagrafických zařízeních. Podkladem pro analýzu rizik jsou výstupy zkoušek dlouhodobé stability a zkoušek provozní stálosti. ...
  • Hodnocení dechové práce 

   Author: Polák Jiří; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Augustynek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením dechové práce pomocí parametrů Work of Breathing (WoB) a Pressure-Time Product (PTP). Konkrétně je vyhodnocována tzv. ,,imposed" složka těchto parametrů, která je způsobena průtočným ...
  • Hodnocení efektivity nákladů na léčbu gonartrózy invazivní a konzervativní metodou 

   Author: Štverák Jiří; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Šubrt Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce se zabývásrovnáním konzervativní a invazivní léčby gonartrózy z hlediska nákladů, efektivity a vlivu na kvalitu života pacienta. Vedle obecných informací o onemocnění gonartrózou a formách jeho léčby byly k naplnění ...
  • Hodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje ve FNM 

   Author: Vosmíková Anna; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Květ Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této práce je zhodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje na Kliniku zobrazovacích metod FN Motol. V přehledu současného stavu jsou analyzovány studie týkající se metod multikriteriálního ...
  • Hodnocení efektivity otevřené a roboticky asistované chirurgie 

   Author: Špůr Josef; Supervisor: Roubík Lukáš; Opponent: Veselý Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-03)
  • Hodnocení efektivity protetických pomůcek u pacientů po transfemorální amputaci 

   Author: Čapková Tereza; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Burger Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity v ČR 

   Author: Roubík Lukáš; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Kuvíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na příspěvek na péči 

   Author: Michálek Tomáš; Supervisor: Jeřábková Silvie; Opponent: Zahrádková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Hodnocení efektivnosti léčby neinfekčních uveitid 

   Author: Krásná Jana; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení efektivnosti nákupu nových diagnostických přístrojů 

   Author: Filipcová Věra; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Kobetič Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Úkolem diplomové práce je vyhledat a seznámit se s metodickými přístupy nebo metodami hodnocení investic ve zdravotnictví, jak z ekonomického tak neekonomického hlediska. Cílem práce je zpracovat studii proveditelnosti ...
  • Hodnocení efektivnosti využití rázových vln na léčbu ledvinových kamenů 

   Author: Dibdiak Lukáš; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Beneš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení efektivnosti využití zdravotnických prostředků 

   Author: Králová Zuzana; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Madar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-10)
   Cílem diplomové práce je seznámit s metodikou hodnocení efektivnosti využití zdravotnických prostředků. Použitou metodiku navrhnout a rozpracovat pro angiografická zařízení. Úkolem práce je aplikace navržené metodiky na ...
  • Hodnocení efektu oxidu uhelnatého na transportní schopnosti krve při měření difuzní kapacity plic 

   Author: Huttová Veronika; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Měření difuzní kapacity plic, v evropských zemích známé spíše pod pojmem transfer faktor plic (TLCO), je funkční vyšetření, které poskytuje informaci o rychlosti přenosu kyslíku mezi alveolárním vzduchem a hemoglobinem ...
  • Hodnocení farmakoekonomické efektivity moderní léčby revmatoidní artritidy 

   Author: Herdinová Lucie; Supervisor: Roubík Lukáš; Opponent: Klimeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení funkčních a morfologických výsledků léčby vlhké formy makulární degenerace 

   Author: Meliška Martin; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Diblík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Úkolem práce je charakterizovat vlhkou formu věkem podmíněné makulární degenerace a popsat možnosti její diagnostiky a léčby. Dále je třeba navrhnout vhodnou metodiku hodnocení funkčních a morfologických výsledků léčby ...
  • Hodnocení investiční návratnosti přístrojů magnetické resonance ve vybraných nemocnicích v České republice 

   Author: Rychta Patrik; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Cílem této diplomové práce je zhodnocení investiční návratnosti přístroje pro zobrazování magnetickou rezonancí. Přístroje, který vyjdejako nejlepší adept pomocí metodyHealth Technology Assesment, přesněji CEA ?costéffectiveness ...
  • Hodnocení nákladové efektivity vakcinace 

   Author: Dvořáčková Petra; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Hodnocení nákladové efektivity implantace endoprotéz kyčelního kloubu 

   Author: Pavlová Lenka; Supervisor: Roubík Lukáš; Opponent: Čevela Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)