Now showing items 613-632 of 722

  • Vliv demografického vývoje na vybrané zdravotnické zařízení 

   Author: Vejvoda Václav; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Holub Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv fyzického namáhání na susceptibilitu biofilmu k antimikrobialním látkám 

   Author: Renault Curzi Marina; Supervisor: Jiapeng Hou; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Většina bakterií žije v komunitách nazývaných biofilmy, které se vyvíjejí na vlhkých površích. Tyto biofilmy jsou v matrici nazvané EPS, která chrání bakterie před chemickým a mechanickým odstraněním. Biofilmy se vyvíjejí ...
  • Vliv hipoterapie na průběh terapie vybraných psychiatrických onemocnění 

   Author: Kaizarová Magdalena; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Hubinková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv inovace na zvyšování efektivity systému vzdělávání. 

   Author: Klimeš Jan; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Sviták Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv inovace vybraných zdravotnických přístrojů na růst produktivity ve zdravotnictví a zvyšování účinnosti zdravotní péče 

   Author: Heinzová Zuzana; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Hendrych Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato práce se zabývá metodikami hodnocení úcinnosti, efektivnosti a produktivity zdravotnických prístroju. Tyto metodiky jsou rešeny jako soucást v dnešní dobe se rozvíjejícího procesu HTA (Hodnocení zdravotnických ...
  • Vliv metod a použitého příslušenství na vedení mimotělního oběhu a výsledný stav pacienta 

   Author: Rolenc Jiří; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Květ Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem diplomové práce bylo provést komplexní vyhodnocení dopadu volby příslušenství na vedení mimotělního oběhu (MO) a výsledný stav pacienta z perspektivy klinické i ekonomické. Z pohledu příslušenství byl zvažován vliv ...
  • Vliv modernizace radiologického oddělení na jeho personál 

   Author: Doschko Pavel; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Vurm Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-03)
   This thesis deals with the issue of modernization of radiologicaldepartment and its impact on its staff. Thanks to European Union and eHealth concept is digitalization progressing in hospitals more quickly than before. We ...
  • Vliv nakupování zdravotní péče na čekací dobu a kvalitu péče 

   Author: Štolcová Kateřina; Supervisor: Darmopilová Zuzana; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv prodloužené doby používání senzorů u pacientů s DM 

   Author: Erfányuková Anna; Supervisor: Vašková Veronika; Opponent: Velebová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Hlavním cílem diplomové práce bylo provést pilotní průzkum zjišťující vliv prodloužené doby používání senzorů kontinuální monitorace glykémie na přesnost jejich měření a na náklady související s těmito senzory. V rámci ...
  • Vliv senzoru průtoku pro monitoraci vysokofrekvenční plicní ventilace na fyziologické parametry animálního modelu 

   Author: Hřibalová Barbora; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Kuriščák Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   V této práci je studován vliv senzoru průtoku zapojeného do ventilačního okruhu vysoko- frekvenční ventilace na pH, PaCO2, HCO?3a OI u králíků o váze 1-2 kg při HFJV (n = 7)a HFOV (n = 6) na RR 300, 420 a 600 dechy/min. ...
  • Vliv středního tlaku při vysokofrekvenční oscilační ventilaci na průtok krve krevním řečištěm ventilovaného subjektu 

   Author: Duhárová Gabriela; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce se zabývá analýzou vlivu středního distenzního tlaku v dýchacích cestách (CDP) při vysokofrekvenční oscilační ventilaci (HFOV) na průtok krve krevním řečištěm ventilovaného prasete domácího. Bylo vyhodnoceno 10 ...
  • Vliv středního tlaku vysokofrekvenční oscilační ventilace na tlak a objem levé srdeční komory 

   Author: Kamkina Anzhelika; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Hajný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu stredního tlaku (CDP) vysokofrekvencní oscilacní ventilace na tlak a objem levé srdecní komory. Cílem práce bylo navrhnout metodu pro urcení hranicní hodnoty stredního distenzního ...
  • Vliv tomografické roviny na výsledky vyšetření elektrickou impedanční tomografií u mužů a žen 

   Author: Masopustová Markéta; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Tyll Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Vliv úhradových mechanismů na hospodaření zařízení lázeňské péče 

   Author: Malá Lucie; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem diplomové práce byla analýza dopadů úhradových vyhlášek Ministerstva zdravotnictví České republiky v letech 2012 až 2015 na hospodaření zařízení lázeňské péče. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty možnosti ...
  • Vliv velikosti elektrodového pásu na přesnost vyhodnocování regionální ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie 

   Author: Buzková Kristýna; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Tyll Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní diagnostická metoda vhodná pro mo- nitoring plic. EIT systém PulmoVista 500 (Dräger, Lübeck, Německo) používá k akvizici dat různé velikosti elektrodového pásu. Pro ...
  • Vliv velikosti prsou na měření elektrickou impedanční tomografií 

   Author: Marešová Zuzana; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Tyll Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv zavedení DRG na zdravotnické zařízení 

   Author: Staňková Daniela; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Švecová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vybrané komorbidity při chronickém selhání ledvin, intradyalizační hypotenze 

   Author: Hlaváčková Andrea; Supervisor: Lopot František; Opponent: Dusilová-Sulková Sylvie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vyhodnocení efektivnosti pořizování investic ve zdravotnictví zejména MR 

   Author: Štípková Simona; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Frouz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této diplomové práce je seznámit se s metodami a způsoby pořizování investic ve zdravotnictví s konkrétním zaměřením na efektivnost. Vyhodnocení efektivnosti je ukázáno na příkladu investice magnetická rezonance (MR) ...
  • Vyhodnocení MR snímků z hlediska životaschopnosti srdce na základě analýzy namáhání 

   Author: LaMaster John; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Posuzování mechanického namáhání srdeˇcního svalu je obecnˇe velmi nároˇcná a komplexní