Now showing items 493-512 of 722

  • Reakce vestibulárního systému na transkraniální magnetickou stimulaci 

   Author: Svoboda Vratislav; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem práce bylo ověřit, zdali je technicky možné prokázat účinky transkraniální magnetické stimulace na vestibulární nerv ve vnitřním zvukovodu, a to prostřednictvím záznamu pohybu oka a prostřednictvím záznamu polohy ...
  • Realizace spirometrického vyšetření pomocí EIT 

   Author: Miltová Anna; Supervisor: Matějka Jan; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní diagnostická metoda, která poskytuje pomocí relativních změn bioimpedance informace o regionální i globální ventilaci. Na základě změny elektrické bioimpedance uvnitř ...
  • Reformní strategie v ČR a její dopad na systém veřejného zdravotního pojištění a postavení zdravotních pojišťoven 

   Author: Radostová Iveta; Supervisor: Darmopilová Zuzana; Opponent: Vepřek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Registrace zdravotnických prostředků v České republice 

   Author: Půlpánová Martina; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Peštová Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Tato diplomová práce rozebírá problematiku evidence (formou registrace i notifikace) zdravotnických prostředků, a to nejenna území České republiky. Práce identifikuje mezinárodní principy přístupů k regulacímzdravotnických ...
  • Rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě 

   Author: Vašíčková Jana; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Nejedlá Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Záměrem této práce je zmapovat používané metody rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě se zaměřením na podporu soběstačnosti a využívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Poté porovnat dvě vybrané metody na ...
  • Reinženýrink a koordinace složek integrovaného záchranného systému ČR 

   Author: Mazal Jakub; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Havlíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Práce se zabývá funkcí integrovaného záchranného systému v České republice. Je v ní zpracován strukturovaný přehled všech složek IZS společně s jejich pracovním nasazením v krizových situacích a jejich současné rozmístění ...
  • Rekonstrukce a modernizace rehabilitačního zařízení 

   Author: Mutňanská Eva; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Volejník Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Restrukturalizace hemodyalizačních přístrojů ve zdravotnických zařízeních v Ústeckém kraji 

   Author: Černá Kateřina; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Lešundák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Vroce 2012bylo vČeské republice léčenopřes 6000 pacientůve102 dialyzačních střediskách. Proto sběrdat ohledně dialyzační léčby, včetně soustředění se na data odialyzačních přístrojích, jsou významným prvkem pro optimalizování ...
  • Rizika zdravotnických přístrojů 

   Author: Kocmanová Helena; Supervisor: Petrukhina Oxana; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Diplomová práce se zaměřuje na metody řízení rizik v nemocnicích v České republice. Hlavním cílem diplomové práce bylo přinést poznatky o trendech v řízení rizik ve zdravotnictví a uplatnit je v konkrétním zdravotnickém ...
  • Řízeni kvality u nového produktu firmy MZ Liberec 

   Author: Kratochvílová Lenka; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Plášková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Diplomová práci si klade za cíl analyzovat výrobní proces nového produktu do sériové výroby ve společnosti MZ Liberec, a.s. se zaměřením na oblast řízení kvality. Na základě provedení FMEA analýzy byla identifikována míra ...
  • Řízení firmy (poskytovatele volnočasových aktivit) v době hospodářské recese 

   Author: Vokounová Michaela; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Jablonský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-08)
   Současná hospodářská recese světového měřítka zasáhla i ekonomiku České republiky. Ovlivnila makroekonomické ukazatele, chování ekonomických subjektů i preference spotřebitelů. Diplomová práce se zabývá důsledkem hospodářské ...
  • Řízení nákladů Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 

   Author: Kirpalová Kateřina; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Zeman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení nákladů procesů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Mošanská Jana; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Špaňo Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Tato práce se zabývá problematikou rostoucích nákladů ve zdravotnických zařízeních a klade si za cíl nalézt možná řešení pro jejich řízení a snižování. Teoretická část práce poukazuje na důvody rostoucích nákladů a popisuje ...
  • Řízení péče o chronicky nemocné 

   Author: Gajdoš Ondřej; Supervisor: Juřičková Ivana; Opponent: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řízení pohybu stolu pro operační sály gesty prostřednictvím obrazového snímače strukturovaného světla 

   Author: Sandoval Jimenez Paola; Supervisor: Glathe Andreas; Opponent: Disselhorst-Klug Catherine
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-03)
  • Řízení procesu a rizik na oddělení fyzioterapie fakultní polikliniky 

   Author: Novotná Marie; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Uzdařová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zabývá řízením procesů a rizik na oddělení Fyzioterapie. Cílem práce je zefektivnění klíčových procesů. Na základě metod využívaných pro oblast procesního řízení ve světě i v ČR (brainstorming, procesní ...
  • Řízení procesů na stomatologické klinice 

   Author: Karasová Zdena; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Petříková Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Diplomová práce se zabývá oblastí procesního řízení a řízení kvality na soukromé
  • Řízení rizik provozu pohotovostní hyperbarické komory 

   Author: Navrátil Vojtěch; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Votava Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce se zabývá metodikou a aplikací řízení rizik provozu pohotovostní hyperbarické komory. V práci jsou identifikovány provozní limitace pohotovostní hyperbarické komory. Zároveň jsou představena potřebná opatření ...
  • Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Crhonková Tereza; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Hellerová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Řízení zásob v lékárně 

   Author: Floriánová Soňa; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Haunerová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Ve své práci popisuji systém řízení zásob v lékárně. Zabývám se způsobem, jakým je zásobování zajišťováno a v jakých časových intervalech jsou zásoby do lékárny od distributora dodávány. Mým cílem tedy bylo posoudit současný ...