Now showing items 594-613 of 722

  • Technické specifikace zdravotnické techniky jako řídící nástroj a součást procesu nákupu 

   Author: Kubíska Vlastimil; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Čech Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout postup stanovení technických specifikací (TS) zdravotnické techniky v procesu nákupu. V rámci analýzy doporučených TS v zahraničí bylo zjištěno jejich použití, formát, obsah, ...
  • Terénní program vs. léčba infekčních onemocnění intravenózních uživatelů drog 

   Author: Zónová Jana; Supervisor: Vorlíček Jaroslav; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Testování psychoakustických parametrů lidského sluchu ve stáří pomocí prototypu stimulační aparatury 

   Author: Strnad Pavel; Supervisor: Lindovský Jiří; Opponent: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Častým problémem lidí ve stáří jsou obtíže s porozuměním řeči, což úzce souvisí se zhoršením kvality života, které může vést až kizolaci jedince od společnosti. Zhlediska vnímání řeči je důležité, aby posluchač dokázal ...
  • Transkraniální magnetická stimulace pro zmírnění orofaciální bolesti 

   Author: Malena Lukáš; Supervisor: Vrba David; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práce si klade za cíl ověření úspěšnosti stimulace deseti reálných pacientů podstupujících léčbu orofaciální bolesti pomocí rTMS. Dále se práce zaměřuje na identifikaci možných nepřesností během prováděného zákroku. Využití ...
  • Transpulmonální přenos tlaku při vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

   Author: Svoboda Jakub; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Během vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) je důležité pro zajištění maximální oxygenace pacienta správně nastavit hodnotu centrálního distenzního tlaku (CDP). Tento parametr určuje, jakým tlakem jsou nafouknuty ...
  • Trendy v systémech řízení kvality nemocnic v ČR 

   Author: Setničková Monika; Supervisor: Gabrhelíková Sečanská Zuzana; Opponent: Plášková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Trh veřejného zdravotního pojištění v ČR a jeho předpokládaný vývoj 

   Author: Adeltová Olga; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Friedrich Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tribologie polyurethanu pro trvalou náhradu menisku v simulované synoviální tekutině. 

   Author: Rizqy Aditya Iman; Supervisor: Sharma Prashant Kumar; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-31)
   Meniskus má klíčovou funkci jako tlumiče a stabilizátor uvnitř kolenního kloubu při chůzi, sportovní aktivity, a mnoho dalších denních pohybů během našich životů. Menisku slzy jsou velmi pravděpodobné, u mladých a aktivních ...
  • Tvorba e-marketingového plánu pro obor Biomedicínská informatika na FBMI v Kladně 

   Author: Martinka Tomáš; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-16)
   Předmětem práce "Tvorba e-marketingového plánu pro obor Biomedicínská informatika na FBMI v Kladně" bylo prozkoumat možnosti oslovení potenciálních nových uchazečů o studium. Trh s vysokoškolskými službami se liší od ...
  • Tvorba rozpočtů a systém alokace nákladů v ON Kladno 

   Author: Vašková Veronika; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Gavurová Beáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce se zabývá rozpočtováním a alokací režijních nákladů v Oblastní nemocnici Kladno a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Na základě rešerše je zpracována metodika rozpočtování a alokace nákladů se zaměřením na náklady ...
  • Uplatnění lean managementu ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Bursíková Adéla; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Pavelka Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Určení elektrických vlastností tkání postižených CMP ze snímků z magnetické rezonance ? testování na zajednodušených fantomech hlavy 

   Author: Díaz Rondón Luis Felipe; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Several studies [1, 2] have reported considerable differences in dielectric properties between
  • Určování endexspiračního plicního objemu pomocí elektrické impedanční tomografie 

   Author: Broum Rudolf; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Odhad endexspiračního plicního objemu (EELV) je v respirační terapii důležitou součástí při určování ventilačních parametrů a nastavení způsobu léčby pacienta u různých onemocnění dýchacího systému. V současné době existuje ...
  • Uvedení nového produktu na zdravotnický trh 

   Author: Jankovská Zdeňka; Supervisor: Kobilková Karolina; Opponent: Kopeček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uvedení nového výrobku Julie Tupler Technique na český trh. 

   Author: Traplová Kristýna; Supervisor: Přindiš Vít; Opponent: Machálek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Diplomová práce si klade za cíl vytvořit podnikatelský plán pro uvedení nového výrobku Julie Tupler Technique na český trh. První část práce podává přehledné shrnutí současného stavu problematiky diastázy v zahraničí a v ...
  • Uvedení nového zdravotnického prostředku na trh - brýlové obruby 

   Author: Hrstková Pavla; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Moravová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem diplomové práce je zpracování postupu vstupu nového zdravotnického prostředku na trh se zaměřením na brýlové obruby z pohledu výrobce. Bude vytvořena komplexní technická dokumentace, včetně analýzy rizik, systému ...
  • Uvedení zdravotnického prostředku na americký trh 

   Author: Vontorová Simona; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Moravová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce rozebírá problematiku uvedení zdravotnického prostředku na americký trh. Popisuje principy regulace zdravotnických prostředků v USA a shrnuje aktuální legislativní požadavky. Zabývá se též komparací ...
  • Uvolňování nových položek do sériové výroby 

   Author: Přindiš Vít; Supervisor: Juřičková Ivana; Opponent: Petříková Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Úhradové vyhlášky MZ ČR a jejich vliv na kvalitu poskytované zdravotní péče 

   Author: Čudová Lucie; Supervisor: Darmopilová Zuzana; Opponent: Jurásková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv demografického vývoje na vybrané zdravotnické zařízení 

   Author: Vejvoda Václav; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Holub Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)