Poslední příspěvky

 • Hospital Based HTA - Implementation in the Czech Republic 

  Autor: Matloňová Veronika; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Holcát Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
  This Master's Thesis is set out to explore the concept of hospital-based HTA and identify various forms of this approach, usage diversification in hospitals around the world, the type and the extent of questions solved by ...
 • Krizová připravenost Dopravního podniku hl.m.Prahy s porovnáním připravenosti na povodňové situace 

  Autor: Kopecký Pavel; Vedoucí práce: Hes Václav; Oponent práce: Halaška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Obsahem této bakalířské práce je vymezení pojmů krizové připravenosti a krizového plánování a následné převedení do praxe s názornými příklady.
 • Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody 

  Autor: Maurerová Veronika; Vedoucí práce: Becke Richard; Oponent práce: Obitková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Bakalářská práce ?Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody? se věnuje popisu jednotlivých částí centrální nervové soustavy, jako je koncový mozek, mozeček a hřbetní mícha. V teoretické části lze také ...
 • Hodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje ve FNM 

  Autor: Vosmíková Anna; Vedoucí práce: Petráček Jiří; Oponent práce: Květ Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této práce je zhodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje na Kliniku zobrazovacích metod FN Motol. V přehledu současného stavu jsou analyzovány studie týkající se metod multikriteriálního ...
 • Vývoj sociálně patologických jevů na území Středočeského kraje z pohledu Zdravotnické záchranné služby 

  Autor: Kindlová Martina; Vedoucí práce: Šeblová Jana; Oponent práce: Navrátil Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
  Bakalářská práce Vývoj sociálně patologických jevů na území Středočeského kraje z pohledu Zdravotnické záchranné služby přibližuje nejčastěji se vyskytující sociálně patologické jevy při práci záchranářů. Zaměřuje se ...
 • Zahraniční humanitární pomoc poskytovaná Českou republikou v rámci Evropy 

  Autor: Klečka Jakub; Vedoucí práce: Staněk Martin; Oponent práce: Halaška Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Bakalářská práce byla zaměřena na analýzu poskytování zahraniční humanitární pomoci Českou republikou v rámci Evropy a Evropského hospodářského prostoru. Cílem této práce bylo analyzovat, zdali a jak se ČR zapojuje do ...
 • Algoritmus a numerický model mikrovlnného zobrazovacího systému pro identifikaci CMP 

  Autor: Holek Lukáš; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Matuška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Práce se zabývá tvorbou numerických modelů a lineární metodou rekonstrukce pro 2D a 3D mikrovlnné zobrazování cévní mozkové příhody.
 • 4-kanálový systém pro snímání teploty v perfuzním okruhu 

  Autor: Hůlová Adéla; Vedoucí práce: Štěpanovská Jana; Oponent práce: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato práce se zabývá mˇeˇrením teploty jako jednoho parametru pˇri mechanické perfuzi ledvin.
 • Použití služebních psů při řešení mimořádných a krizových situací 

  Autor: Jehličková Martina; Vedoucí práce: Krejcar Libor; Oponent práce: Skružný Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Obsahem bakalářské práce je řešení problematiky využívání služebních psů při
 • Využití analýzy hlavních komponent pro automatickou detekci EEG transientů 

  Autor: Jílek Martin; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Gerla Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Vizuální interpretace stochastického EEG signálu postavená na zku?enostech a intuici
 • Metody pro klasifikaci dat pacientů s podezřením na nádor žaludku 

  Autor: Kamkina Anzhelika; Vedoucí práce: Novák Jakub; Oponent práce: Burša Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalárská práce se zabývá klasifikací dat pacientu s podezrením na nádor žaludku.
 • Systém pro stanovení koncentrace kreatininu v moči 

  Autor: Jánská Dominika; Vedoucí práce: Štěpanovská Jana; Oponent práce: Pelinková Květa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Cílem mé bakalářské práce je sestavit systém pro stanovení koncentrace kreatininu
 • Úloha geografických informačních systémů při přípravě a plánování na krizové situace 

  Autor: Vašková Michaela; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Seidl Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Úkolem diplomové práce s názvem ?Úloha geografických informačních systémů při přípravě řešení krizových situací? je splnění následujících tří hlavních cílů. Za účelem zorientování se v problematice bude provedena analýza ...
 • Účinky syndromu vyhoření na pracovníky integrovaného záchranného systému 

  Autor: Ralbovská Denisa Charlotte; Vedoucí práce: Brukkerová Darina; Oponent práce: Matlach Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u pracovníků IZS. Aktuálnost tématu vychází z náročnosti práce, zejména z psychické zátěže, která postihuje pracovníky. Teoretická část definuje syndrom vyhoření, ...
 • Analýza možností záchrany života příslušníky HZS u osoby zasažené nespecifickou nebezpečnou látkou 

  Autor: Sýkora Jan; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Hon Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Tato práce si klade za cíl zpracovat analýzu možností záchrany života člověka zasaženého nespecifickou nebezpečnou látkou příslušníky Hasičského záchranného sboru. Výchozím dokumentem bude Bojový řád jednotek požární ochrany ...
 • Vliv teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. 

  Autor: Pazdera Filip; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Biedermannová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Obsahem této diplomové práce je problematika vlivu teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. Aktuálnost této práce vychází z psychických dopadů teroristických útoků na cestující v letecké dopravě v ...
 • Využití shlukové analýzy k nalezení center terorismu 

  Autor: Šuláková Miroslava; Vedoucí práce: Pecherková Pavla; Oponent práce: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  V diplomové práci je řešena problematika určení center terorismu ve světě. Tato centra se vyznačují tím, že jsou cílem teroristických skupin (organizací). Cílem práce není pouze vytipování významných center, ale také jejich ...
 • Varování obyvatel pomocí lokalizovaných textových zpráv 

  Autor: Závodská Jana; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Diplomová práce s názvem Varování obyvatelstva pomocí lokalizovaných textových zpráv se zabývá zlepšením soudobých nástrojů varování a může sloužit k lepší podpoře Integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na ...
 • Nová pravidla stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií 

  Autor: Ševcovicová Nikola; Vedoucí práce: Hon Zdeněk; Oponent práce: Karda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Předmětem diplomové práce byl popis nových pravidel stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií. Dále stanovení zóny pro vybraný objekt skupiny B a vymodelování pomocí dostupných softwarových ...
 • Analýza rizik města Lázně Bělohrad 

  Autor: Petřivý Tomáš; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Karda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato práce se zabývá analýzou rizik města Lázně Bělohrad. Jejím cílem je analyzovat současný stav připravenosti města na mimořádné události a krizové situace, vyhledat slabá místa a navrhnout opatření k jejich zlepšení. ...

Zobrazit další