Poslední příspěvky

 • Systémy krevních skupin u člověka a jejich význam pro transfuzní lékařství, regionální rozdíl ve výskytu antigenu Kell v oblasti Kladno a Rakovník 

  Autor: Banková Gabriela; Vedoucí práce: Langrová Eva; Oponent práce: Bohoněk Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Bakalářská práce vytváří přehled systémů krevních skupin, hlavní zaměření je na krevní systém AB0, Rh systém a Kell systém, které jsou v klinickétrsnsfuzní praxdi nejdůležitější. Zabývá se významem krevních skupin pro ...
 • Hodnocení technologií v kardiologii 

  Autor: Hasenöhrlová Pavla; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Zemánek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Diplomová práce měla dva základní cíle: (1) zmapovat publikované HTA studie týkající sezdravotnických prostředků vintervenční kardiologii a (2) provést zhodnocení C-ramen voblasti kardiologie. V první části byly vyhledány ...
 • Nepřímé náklady pro potřeby hodnocení zdravotnických technologií 

  Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Gavurová Beáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce rozpracovává problematiku nepřímých nákladův oblasti zdravotnictví, kterým je obecně věnována malá pozornost ve srovnání snákladypřímými. Cílempráce je vypracování návrhu řešení výpočtu nepřímých nákladů ve zdravotnickém ...
 • Možnosti zavedení elektronické preskripce v České republice 

  Autor: Konopáčová Eva; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Schlanger Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce mapuje postupy implementace elektronické preskripce vzahraničních zemích, kde systém již plně funguje nebo je na velice vysoké úrovni zavádění. Analyzuje současný stav elektronické preskripce vČeské republice. Vpráci ...
 • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v průběhu chůze 

  Autor: Váchová Adéla; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Vilímek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím systému pro měření kinematiky vestibulárního aparátu v průběhu chůze a vyhodnocením vlivu stylu chůze a typu obuvi na pohyb vestibulárního aparátu. Zvoleným systémem pro toto měření ...
 • Nákup kardiologických přístrojů na kardiologickém oddělení 

  Autor: Šenderová Karolína; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Příhodová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce se zabývá nákupem kardiologických přístrojů na vybrané oddělení. Hlavním cílem je doporučení optimálního výběru dodavatele kardiologických přístrojů. Toho by jedosaženo za pomoci zmapování procesu nákupu na vybraném ...
 • Modelování krevního zásobení horní končetiny při zavedení AV dialyzačního zkratu 

  Autor: Kolář Petr; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Lopot Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato práce se zabývá analýzou současného stavu v oblasti modelování cévního systému horní končetiny metodami konečných prvků s ohledem na možnosti aplikace v chirurgickém vytváření arteriovenózního (A-V) shuntu a změny ...
 • Sledování nálezu makrotrombocytů v nátěru trombocytopenické periferní krve ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu-IPF (frakce nezralých trombocytů). 

  Autor: Hechtberger Filip; Vedoucí práce: Mašková Václava; Oponent práce: Matějček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Předmětem této práce bylo zhodnotit morfologicky velikost destiček v mikroskopickém nátěru ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu IPF (frakce nezralých trombocytů). Z literatury víme, že sledováním IPF můžeme ...
 • Možnosti rehabilitace u dětí s parézou brachiálního plexu 

  Autor: Zdražil Aleš; Vedoucí práce: Štiková Barbora; Oponent práce: Dylevský Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  V práci se pojednává o problematice poporodní parézy brachiálního plexu a možnosti rehabilitace dětí od 6 do 12 let. Teoretická část práce je věnována anatomické a neurologické struktuře horní končetiny, včetně vysvětlení ...
 • Bolest bederní páteře u aktivních sportovců 

  Autor: Šrůtová Marie; Vedoucí práce: Štiková Barbora; Oponent práce: Kimličková Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování a poskytnutí informací týkajících se fyzioterapeutické péče u pacientů, které i přes aktivitu na vrcholové úrovni trápí bolesti bederní páteře. Cílem je blíže se seznámit s ...
 • Rozdílné vlastnosti T regulačních buněk v pupečníkové krvi novorozenců zdravých a alergických matek 

  Autor: Ondřejíková Leona; Vedoucí práce: Hrdý Jiří; Oponent práce: Vymětalová Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Předmětem bakalářské práce je porovnání T regulačních buněk v pupečníkové krvi novorozenců zdravých a alergických matek. Teoretická část bakalářské práce popisuje hlavní složky imunitního systému podílející se na rozvoji ...
 • Využití POCT prostředků k monitorování koncentrace glukózy u pacientů v nemocniční péči 

  Autor: Ondrášková Romana; Vedoucí práce: Knapovská Irena; Oponent práce: Obitková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
  Monitoring koncentrace glukózy je nedílnou součástí ambulantní péče (diabetici) i nemocniční péče (pacienti po operacích a v kritickém stavu). Ke stanovení glykémie jsou rutinně používány velké biochemické analyzátory v ...
 • Evakuace se zaměřením na Oblastní nemocnici Kladno v případě blackoutu či jiné mimořádné události 

  Autor: Švarcová Lucie; Vedoucí práce: Foubíková Helena; Oponent práce: Hes Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Předmětem diplomové práce je seznámení se s pojmem evakuace jak všeobecně, tak se zaměřením na oblastní nemocnici Kladno v případě mimořádné události. V teoretické části jsou uvedeny základní možnosti řešení různého druhu ...
 • Výpočet hodnoty nitrooční čočky po předchozí refrakční operaci 

  Autor: Drážková Kristýna; Vedoucí práce: Palkovičová Eliška; Oponent práce: Hložánek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato práce je věnována problematice výpočtu hodnoty nitrooční čočky (IOL) po předchozí refrakční operaci, kdy nelze použít klasické výpočtové metody. Proto se v takových případech používají nové metody pro výpočet IOL, ...
 • Chemické vyšetření moči a vyšetření močového sedimentu - automatizace procesu na močové lince 

  Autor: Černá Anna; Vedoucí práce: Jůzová Veronika; Oponent práce: Obitková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Chemické vyšetření moče a močového sedimentu patří mezi základní biochemická vyšetření. Je využíváno k posouzení funkce ledvin a močových cest. Cílem této práce bylo shrnout základní poznatky o stavbě močových cest, jejich ...
 • Knihovna funkcí pro zpracování ultrazvukových vyšetření 

  Autor: Dušek Jakub; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Janda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Pr ?ace pojedn ?av ?a o n ?avrhu a implementaci knihovny pro zpracov ?an ?? ultrazvukov ?ych vyˇsetˇren ??.
 • Připravenost dopravního podniku řešit následky výpadku elektrického proudu v pražské hromadné dopravě 

  Autor: Vrátil Marek; Vedoucí práce: Brunner Michal; Oponent práce: Koleňák Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit případný lokální výpadek v pražské MHD, kdy je primárně řešena situace, která nastane v pražském metru. Je to především proto, že pražské metro je atypické, rozsáhlé, z velké části je v ...
 • Kontaktní čočky s UV blokátory 

  Autor: Selčan Miroslav; Vedoucí práce: Michálek Jiří; Oponent práce: Kozlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Kůže a oči jsou nejnáchylnější části lidského těla, na které působí ultrafialové záření nepříznivým způsobem. Zvyšuje se riziko vzniku závažných onemocnění, jako je rakovinné bujenínebo katarakta. Hlavním způsobem, jak ...
 • Fyzioterapie v léčbě diabetes mellitus 1. typu 

  Autor: Tomášková Michaela; Vedoucí práce: Hájková Simona; Oponent práce: Heřman Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování problematiky fyzioterapie vléčbě diabetes mellitus I. typu. Práce obsahuje část obecnou a speciální. Vobecné části jsou zmíněny základní anatomické a fyziologické poznatky o ...
 • Vliv hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných fyziologických funkcí 

  Autor: Miškovská Kristýna; Vedoucí práce: Vítězník Martin; Oponent práce: Kimličková Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných fyziologických funkcí pacienta. Cílem práce bylo formou kazuistik posoudit výsledky hipoterapie u třech dětských ...

Zobrazit další