Poslední příspěvky

 • Metodika výuky ochrany člověka za mimořádných událostí ve středním odborném vzdělávání 

  Autor: Mrvíková Irena; Vedoucí práce: Tilcerová Eleonóra; Oponent práce: Koleňák Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Diplomová práce se zabývá výukou ochrany člověka za mimořádných událostí ve školách, se zaměřením na střední odborné vzdělávání. Pro základní školy je v současné době zpracováno množství pomůcek a také metodika pro učitele. ...
 • Úloha Policie ČR při řešení krizových situací v důsledku teroristického útoku 

  Autor: Varhulíková Kateřina; Vedoucí práce: Hes Václav; Oponent práce: Agh Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Diplomová práce se v úvodní části zabývá legislativním ukotvením postavení Policie České republiky v rámci právního systému našeho státu jako základního pilíře vnitřní bezpečnosti. Popisuje její základní úkoly a její ...
 • Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské Unie 

  Autor: Pásková Tereza; Vedoucí práce: Sedlák Josef; Oponent práce: Österreicher Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
  Diplomová práce nese název Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie. Obsahem diplomové práce je rozbor širšího spektra oblastí, které se větší či menší měrou podílejí na bezpečnosti ...
 • Analýza zranitelnosti zdravotního operačního střediska územní záchranné služby Karlovarského kraje 

  Autor: Chromcová Eva; Vedoucí práce: Štorek Josef; Oponent práce: Šín Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je zpracování analýzy zranitelnosti zdravotního operačního střediska Karlovarského kraje, jako významného prvku kritické infrastruktury integrovaného záchranného systému. Zranitelnost ...
 • Problematika aktivních střelců v komparativní perspektivě 

  Autor: Puffrová Tereza; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Sokol Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
  Obsahem diplomové práce je problematika aktivních střelců. Práce je primárně zaměřena na problematiku školních střelců, jejich psychickou strukturu a motivy. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající ...
 • Postup jednotlivých složek IZS při dopravní nehodě s únikem nebezpečných látek 

  Autor: Houdek Milan; Vedoucí práce: Najmanová Petra; Oponent práce: Vavera František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Diplomová práce popisuje současnou legislativu v oblasti přepravy nebezpečných věcí na silniční komunikaci. Věnuje se nebezpečným látkám, systémům jejich označování a statisticky zpracovává dopravní nehody s jejich ...
 • Lesní požáry a jejich zdolávání 

  Autor: Horník Pavel; Vedoucí práce: Šimek Pavel; Oponent práce: Říha Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Obsahem bakalářské práce je problematika lesních požárů a jejich zdolávání v současné době se zaměřením na využití moderní techniky, nových prostředků a taktických postupů. Suché období, které se v posledních letech objevilo ...
 • Rozsáhlý výpadek elektrické energie ve VFN v Praze 

  Autor: Probošt Stanislav Dominik; Vedoucí práce: Koleňák Ivan; Oponent práce: Bříza Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Hlavním cílem této práce je seznámení s příčinami i důsledky dlouhodobého výpadku elektrické energie (blackoutem) a možnostmi, jak těmto výpadkům předcházet. Dále představím vybraný objekt - Všeobecnou fakultní nemocnici ...
 • Syndrom počítačového vidění - příčiny, důsledky, možnosti řešení problémů 

  Autor: Havelková Anna; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Žáková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
  Bakalářská práce komplexně shrnuje problematiku "syndromu počítačového vidění". Téma je zpracováno z hlediska jeho příčin a různých rizikových faktorů, rozděluje a popisuje jednotlivé symptomy, věnuje se kritickým bodům v ...
 • Nejčastější kardiovaskulární přičiny vedoucí k přirozeným úmrtím 

  Autor: Štych Patrik; Vedoucí práce: Sladká Zdeňka; Oponent práce: Heřman Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Bakalářská práce v první části popisuje základní charakteristiku nejčastějších kardiovaskulárních příčin, které vedou k úmrtí. Práce se věnuje zejména jejich příčinám a změnám, které vyvolávají. Kardiovaskulární nemoci ...
 • Intoxikace oxidem uhelnatým v přednemocniční neodkladné péči 

  Autor: Osladilová Ludmila; Vedoucí práce: Heřman Tomáš; Oponent práce: Čech Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Bakalářská práce je zaměřena na intoxikaci oxidem uhelnatým v přednemocniční neodkladné péči. Cílem práce je popsat možnosti přístrojové diagnostiky pro stanovení hladiny oxidu uhelnatého ve vozidle zdravotnické záchranné ...
 • CrAssphage v odpadních vodách a lidské stolici 

  Autor: Mazánková Karla; Vedoucí práce: Cinek Ondřej; Oponent práce: Efremova Yulia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Hlavním cílem této práce je provedení detekce a fylogenetické analýzy poměrně nedávno objeveného bakteriofága CrAssphage ze vzorků stolic dětí pocházejících z evropských, asijských a afrických zemí. Přítomnost crassfágu v ...
 • Testování tenkých vrstev pro implantáty 

  Autor: Procházková Adéla; Vedoucí práce: Mikšovský Jan; Oponent práce: Hozman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  Snahou dnešního vývoje materiálů pro implantáty je zvýšení biokompatibility a zajištění delší životnosti používaných materiálů pro implantáty. Jedním z mnoha sledovaných materiálů pro biomedicínské využití je diamant podobný ...
 • Připravenost společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (divize Zpracování) na mimořádné události 

  Autor: Vavrová Erika; Vedoucí práce: Hon Zdeněk; Oponent práce: Požár Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Abstrakt Bakalářská práce vychází ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Bakalářská práce se zabývá zjištěním připravenosti ...
 • Hospital Based HTA - Implementation in the Czech Republic 

  Autor: Matloňová Veronika; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Holcát Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
  This Master's Thesis is set out to explore the concept of hospital-based HTA and identify various forms of this approach, usage diversification in hospitals around the world, the type and the extent of questions solved by ...
 • Krizová připravenost Dopravního podniku hl.m.Prahy s porovnáním připravenosti na povodňové situace 

  Autor: Kopecký Pavel; Vedoucí práce: Hes Václav; Oponent práce: Halaška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Obsahem této bakalířské práce je vymezení pojmů krizové připravenosti a krizového plánování a následné převedení do praxe s názornými příklady.
 • Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody 

  Autor: Maurerová Veronika; Vedoucí práce: Becke Richard; Oponent práce: Obitková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Bakalářská práce ?Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody? se věnuje popisu jednotlivých částí centrální nervové soustavy, jako je koncový mozek, mozeček a hřbetní mícha. V teoretické části lze také ...
 • Hodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje ve FNM 

  Autor: Vosmíková Anna; Vedoucí práce: Petráček Jiří; Oponent práce: Květ Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této práce je zhodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje na Kliniku zobrazovacích metod FN Motol. V přehledu současného stavu jsou analyzovány studie týkající se metod multikriteriálního ...
 • Vývoj sociálně patologických jevů na území Středočeského kraje z pohledu Zdravotnické záchranné služby 

  Autor: Kindlová Martina; Vedoucí práce: Šeblová Jana; Oponent práce: Navrátil Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
  Bakalářská práce Vývoj sociálně patologických jevů na území Středočeského kraje z pohledu Zdravotnické záchranné služby přibližuje nejčastěji se vyskytující sociálně patologické jevy při práci záchranářů. Zaměřuje se ...
 • Zahraniční humanitární pomoc poskytovaná Českou republikou v rámci Evropy 

  Autor: Klečka Jakub; Vedoucí práce: Staněk Martin; Oponent práce: Halaška Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Bakalářská práce byla zaměřena na analýzu poskytování zahraniční humanitární pomoci Českou republikou v rámci Evropy a Evropského hospodářského prostoru. Cílem této práce bylo analyzovat, zdali a jak se ČR zapojuje do ...

Zobrazit další