Recent Submissions

 • 3D mapování elektrické aktivity mozku 

  Author: Václava Piorecká; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Sovka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Elektroecefalografie (EEG) je metodou funkcního vyšetrení elektrické aktivity mozku. Jedním z odvetví analýzy EEG je farmako-EEG. Farmako-EEG studuje elektrickou aktivitu mozku po podání léciv. Úcinek léciv je nejprve ...
 • Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací 

  Author: Jana Hudzietzová; Supervisor: Sabol Jozef; Opponent: Zölzer Friedo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Práce se zabývá hodnocením radiační zátěže rukou personálu nukleární medicíny při manipulacích s vybranými radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací.Pro stanovení ozáření kůže ruky byly použity termoluminiscenční ...
 • Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky 

  Author: Gleb Donin; Supervisor: Kneppo Peter; Opponent: Dlouhý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato práce je věnována problematice hodnocení efektivity uskutečněných nákupů zdravotnických přístrojů v ČR. Cílem práce bylo prozkoumat a navrhnout zásadní přístupy a metodologickou základnou pro účely hodnocení efektivity ...
 • Využití informačních technologií u výjezdů zdravotnické záchranné služby 

  Author: Jan Topolánek; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Staněk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Diplomová práce se zaměřuje na využití moderních informačních technologií, v podobě výjezdových tabletů, během výjezdů zdravotnické záchranné služby. Teoretická část uvádí legislativní povinnost pro vedení zdravotnické ...
 • Metody hodnocení chůze dětí s mozkovou obrnou 

  Author: Dana Tayser Hassan; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Ráfl Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Vývoj systému pro záznam pohybu vede k vyššímu zájmu výzkumů o studium a analýzu chůze pomocí matematických a statistických metod hodnocení pohybových dat. V biomechanice byla použita řada metod analýz chůze, které zkoumají ...
 • Testování vlastností nanovrstev připravených hybridní laserovou depozicí 

  Author: Filip Kallmünzer; Supervisor: Mikšovský Jan; Opponent: Tolde Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
  Tenké vrstvy diamantu podobného uhlíku (DLC) mají obrovský potenciál pro pokrytí materiálů a zlepšení jejich vlastností. Studiem jejich vlastností a možného dalšího využití se zabývají výzkumné instituce i průmyslové podniky ...
 • Analýza postupov a výsledky vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti civilnej ochrany na Slovensku 

  Author: Tomáš Pánik; Supervisor: Pazdera Filip; Opponent: Otřísal Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti civilnej ochrany na Slovensku. Teoretická časť je spracovaná pomocou odbornej literatúry, kde je popísaný vznik civilnej ochrany na ...
 • Pevné kontaktní čočky 

  Author: Korimová Kamila; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Zemanová Romana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout ucelené informace o pevných kontaktních čočkách, o jejich aplikaci, technologii výroby a možnostech využití. V rámci experimentální části práce bude provedena aplikace RGP čoček ...
 • Molekulární metody stanovení mikrobiálních diverzit těla savců 

  Author: Tarasová Renata; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Normální kožní mikrobiom je přítomen na zdravé kožní tkáni. Za fyziologického stavu si zachovává svou typickou bakteriální skladbu, specifickou pro každého člověka. Předpokládá se, že změny v jeho složení mohou nastat v ...
 • Problematika ošetření ran dekubitů v intenzivní ošetřovatelské péči - nové trendy 

  Author: Mašínová Ivana; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Pokorná Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Ústředním tématem této bakalářská práce je problematika ošetřovatelské péče u pacientů, kterým se vznikly rány typu dekubitů během hospitalizace na odděleních intenzivní péče. Léčba dekubitů je stále aktuálním tématem nejen ...
 • Vysoce nakažlivé nemoci v přednemocniční neodkladné péči 

  Author: Kučerová Barbora; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Vít Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice vysoce nakažlivých nemocí s cílem představit základní postupy v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část je složena z popisu vybraných vysoce nakažlivých nemocí, které ...
 • Problematika bolesti a možností jejího ovlivnění v intenzivní ošetřovatelské péči 

  Author: Drbohlavová Kateřina; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Hlaváčková Lada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tématem bakalářské práce je problematika pooperační bolesti na odděleních intenzivní péče. Při práci na intenzivních odděleních i v rámci zdravotnické záchranné služby se zdravotnický záchranář s pacienty trpícími bolestmi ...
 • Preimplantační vyšetření chromozomových abnormalit v raných lidských embryích 

  Author: Vitnerová Tereza; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Nejčastější příčinou reprodukčních neúspěchů především u starších žen je výskyt chromozomových abnormalit v raných lidských embryích. Hlavním cílem preimplantačního testování embryí je proto zabránit přenosu aneuploidního ...
 • Výskyt sezónních patogenních mikrobů v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy 

  Author: Šlemendová Veronika; Supervisor: Pavlík Emil; Opponent: Vít Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Bakalářská práce je zaměřena na výskyt sezónních patogenních mikrobů v městské hromadné dopravě hlavního města Prahy v období 7. 2. - 6. 4. 2018. V teoretické části práce se zaměřuji na bakteriální buňku a na popis přirozeného ...
 • Výskyt malých gonozómových mozaik u pacientek léčených pro neplodnost 

  Author: Trnka Tomáš; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  První část bakalářské práce je věnována celkovému tématu neplodnosti, jejích příčin a mechanizmu vzniku gonozómových mozaik, které jsou často diskutovaným genetickým faktorem ovlivňujícím fertilitu. Jsou zde popsány i ...
 • Diferenciální diagnostika poruchy vědomí v přednemocniční neodkladné péči 

  Author: Fůsová Pavlína; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Marko Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou diferenciální diagnostiky poruchy vědomí v přednemocniční neodkladné péči. Součástí teoretické části je charakteristika krátkodobých, kvantitativních a kvalitativních poruch vědomí. ...
 • Sepse v intenzivní medicíně 

  Author: Kamarád Martin; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Nadrchalová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou sepse v intenzivní medicíně. Jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s možnými následky sepse, která může být komplikovaná multiorgánovým selháním, které je právě v ...
 • Rizika poskytování první pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči 

  Author: Dokoupilová Lucie; Supervisor: Donevová Monika; Opponent: Nechlebová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Bakalářská práce se zabývá možnými riziky vzniklými při poskytování první pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči. Jedná se o problematiku, která je v současné době velmi opomíjena a zdravotničtí záchranáři neznají správné ...
 • Možnosti optimalizace ozařovací polohy při radioterapii karcinomu prostaty 

  Author: Rousková Zdeňka; Supervisor: Dušková Radka; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá komparací přípravné fáze ozařování karcinomu prostaty, který se řadí mezi nejčastější maligní onemocnění v mužské populaci. Práce se dělí na dvě základní části. V první části je teoreticky popsána ...
 • Radiační zátěž pacienta a personálu při CT navigovaných intervencích 

  Author: Drahozalová Adéla; Supervisor: Klika Daniel; Opponent: Podzimek František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Intervenční radiologie je miniinvazivní metoda, kterou intervenční radiolog provádí pomocí zobrazovacích metod. V dnešní době se stává nepostradatelnou a především nahrazuje chirurgické výkony, které jsou pro lidský ...

View more