Now showing items 235-254 of 722

  • Klasifikace a oceňování radioterapeutických zdravotnických přístrojů 

   Author: Zukalová Veronika; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Král Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato práce se zabývá klasifikací a oceňováním radioterapeutických zdravotnických přístrojů. Zahrnuje analýzu přístupů ke klasifikaci a třídění radioterapeutické zdravotnické techniky z hlediska světového pohledu i v rámci ...
  • Klinická a ekonomická analýza farmakoterapie diabetické neuropatie 

   Author: Matušková Odeta; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Soharová Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klinická a nákladová efektivita léčby cévní mozkové příhody v komplexním cerebrovaskulárním centru 

   Author: Drugdová Irena; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Název práce: Klinická a nákladová efektivita léčby cévní mozkové příhody v Komplexním cerebrovaskulárním centru Diplomová práce porovnává klinickou a nákladovou efektivitu (i) endovaskulárního neurointervenčního výkonu, ...
  • Klinicko - ekonomické zhodnocení diagnostických metod u pacientů s Alzheimerovou chorobou 

   Author: Chlád Robert; Supervisor: Přindiš Vít; Opponent: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení vybraných diagnostických metod Alzheimerovy choroby. Metody zvolené pro dosažení stanoveného cíle byly: systematická literární rešerše klinických výstupů, metody multikriteriálního ...
  • Klinicko-ekonomická analýza provozu a efektivity využití peroperační magnetické rezonance 

   Author: Chocholatá Jana; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Šeberka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce se zabývá klinicko-ekonomickou analýzou provozu a efektivity využití peroperační magnetické rezonance. Dále se práce věnuje hodnocení peroperační magnetické rezonance z hlediska nákladů na provoz a klinickými ...
  • Klinicko-ekonomické vyhodnocení roboticky řízeného ozařovacího přístroje z pohledu zdravotnického zařízení při léčbě karcinomu prostaty 

   Author: Horáková Denisa; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cíle studie: Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání nákladové efektivity robotické stereotaktické radioterapie (CyberKnife) a konvenčně používané radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) při léčbě lokalizovaného ...
  • Komplexní analýza klinických rizik v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty a jejich možné ovlivnění 

   Author: Plašilová Tereza; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Votava Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem diplomové práce je porovnání klinických rizik u vybraných typů léčby lokalizovaného karcinomu prostaty. Zvolenými metodami pro porovnání byly rešerše zahraničních studií, metaanalýza klinických výstupů a metoda ...
  • Komplexní hodnocení efektivity využití detoxikačních center v ČR 

   Author: Lízalová Karolína; Supervisor: Kobilková Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Komplexní hodnocení investice do anesteziologického přístroje metodou Balanced Scorecard 

   Author: Baudyšová Eva; Supervisor: Přindiš Vít; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Tématem práce je deskripce možnosti využití metody Balanced Scorecard jako nástroje pro zhodnocení nákupu anesteziologického přístroje pro pracoviště operačního sálu kliniky anesteziologie a resuscitace Kardiocentra vybraného ...
  • Komplexní systém zásobování nemocnic 

   Author: Houdek Martin; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Jonáš Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Každé zdravotnické zařízení se dělí na segmenty, skrz které prochází zásobování podle daných pravidel a postupů. Zásobování mají na starosti dodavatelé, kteří jsou vybíráni dle pozitivního listu. Dodavatelské systémy ...
  • Kontaminace jednorázových elektrod EKG u Zdravotnického záchranného systému 

   Author: Kyrianová Jana; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této práce je zjistit potenciální příčiny nekvalitních záznamů EKG v sanitním voze zdravotnické záchranné služby. Provést měření u EKG elektrod, která nám pomohou objasnit vznik artefaktů při monitorování EKG.
  • Kontrola a audit provozních nákladů na anesteziologicko resuscitačním oddělení. 

   Author: Matoušková Lenka; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Müller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Korekce dalekozrakosti 

   Author: Jonáková Martina; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Stehlíček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-14)
   Cílem této diplomovépráce je seznámit se s jednotlivýmimetodami a způsoby korekce jedné zrefrakčních vad, dalekozrakosti (hypermetropie) a obecný návrh metody odstraňující některé ze stávajících nedostatků současných metod. ...
  • Kouření a jeho dopady na průběh chirurgické léčby 

   Author: Nováková Dominika; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Petruželka Benjamin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Cílem práce bylo posouzení nákladové a klinické efektivity chirurgické léčby v závislosti na výskytu kouření, které je rizikovým faktorem pro rozvoj neinfekčních nemocí. Proběhl retrospektivní sběr dat z FN Motol a Nemocnice ...
  • Kritéria pro vyřazování zdravotnické techniky 

   Author: Jandová Veronika; Supervisor: Radostová Iveta; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato diplomová práce analyzuje proces obnovy zdravotnické techniky ve světě a mapuje situacive vybraných zdravotnických zařízeních vČeské republice. Hlavní důraz je kladen na stanovení kritérií, která jsou zásadní při ...
  • Kvalita života a kvalita pracovního života pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Author: Mezerová Veronika; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Jeřábek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kvalita života pacientů v závislosti na typu implantované srdeční chlopně po kardiochirurgické operaci 

   Author: Kovácsová Klára; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Línková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Kvalita života paraplegiků po rehabilitačním pobytu 

   Author: Kamarýtová Jitka; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalita života u pacientů s kardioverterem? defibrilátorem (ICD) 

   Author: Žižlavská Petra; Supervisor: Kreuterová Karolína; Opponent: Kruntorádová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Diplomová práce se zabývá řešením problematiky pacientů se srdečním implantátem. Práce si klade za cíl kompletně zpracovat téma implantabilních kardioverter -defibrilátorů a zjistit, jak implantace ICD zvyšuje či snižuje ...
  • Kvantitativní a kvalitativní hodnocení spokojenosti pacienta s hospitalizační péčí 

   Author: Dvořáková Kateřina; Supervisor: Münz Jan; Opponent: Dvořák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Kvantitativní a kvalitativní hodnocení spokojenosti pacienta s hospitalizační péčí Většina renomovaných nemocničních zdravotnických zařízení se snaží objektivizovat kvalitu poskytované diagnostické a terapeutické péče a ...