Now showing items 414-433 of 722

  • Pacient-specifické modely pro rozhodování o léčbě 

   Author: Petrlíková Alexandra; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   V případě zkvalitňování zdravotnické péče se dostáváme i ke klinickému rozhodování o péči. U mnoha diagnóz se lékaři často v ambulanci rozhodují, zda léčit pacienta ambulantně nebo hospitalizací. Léčba hospitalizací znamená ...
  • Perspektivní model výběru zdravotnických prostředků (MRI) 

   Author: Vacek Jakub; Supervisor: Ivlev Ilya
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Perspektivy rozvoje geriatrie v systému zdravotních služeb České republiky 

   Author: Škampová Venuše; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Pomahačová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Pilotní studie - Primární prevence infekčních onemocnění z pohledu rodiče/pediatra 

   Author: Rokosová Vendula; Supervisor: Malina Antonín; Opponent: Dáňová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Tato diplomová práce je věnována tématu očkování - zjištění názoru pediatrů a rodičů, tedy odborné a laické veřejnosti na tuto problematiku, výskyt neočkovaných dětí, resp. rodičů, kteří nechtějí nechat své děti očkovat, ...
  • Plánování úhrad zdravotní péče v nemocnici dle diagnózy v systému smíšeného úhradového mechanismu 

   Author: Bílková Čermáková Veronika; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Provázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Podnikatelský plán - referenční pracoviště 

   Author: Kašparová Eva; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Diplomová práce je zaměřena sestavení podnikatelského plánu - referenčního pracoviště pro esofageální dopplerovskou hemodynamiku. V úvodu literární rešerše poukazuje na využití přístroje esofageálním Dopplerem a jeho užitím ...
  • Podnikatelský plán - Výroba planárních aplikátorů pro mikrovlnnou termoterapii 

   Author: Kosík Jaroslav; Supervisor: Vorlíček Jaroslav; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu na založení drobného podniku na výrobu mikrovlnných aplikátorů pro lokální termoterapii. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku podnikatelského ...
  • Podnikatelský plán - Zdravotnické pomůcky Strašnická 

   Author: Hanáčková Jana; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Červený Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro nově vznikající obchod se
  • Podnikatelský plán: založení centra pro těhotné ženy a ženy v šestinedělí 

   Author: Červená Veronika; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Čeledová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Podnikatelský plán: založení centra pro těhotné ženy a ženy v šestinedělí 

   Author: Červená Veronika; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Čeledová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Podnikatelský plán: založení centra pro těhotné ženy a ženy v šestinedělí 

   Author: Červená Veronika; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Čeledová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   Cílem diplomovépráce je vytvoření a prezentacepodnikatelskéhoplánupro založení prosperujícího centrapro těhotné. Na základě teoretických poznatků je vytvořena metodika pro založení malého podniku. První část práce analyzuje ...
  • Podnikatelský záměr pro čerpání dotací z EU 

   Author: Joch Lukáš; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Krištofová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr, jehož sestavení přináší firmějasně zachycený cíl, stejně tak jako popis jeho náplně, finanční náročnost a strategii dosažení. Jelikož je Česká republika členem Evropské ...
  • Podnikatelský záměr: Otevření centra Flexi-rehab 

   Author: Poláková Tereza; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Klička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce obsahuje podnikatelský záměr, ve kterém jenavrženo, popsáno a finančnězhodnoceno nové fyzioterapeutické zařízenísnázvem Flexi-rehab s. r. o. , které bysespecializovalo na cvičení skmitací tyčí Flexi-bar?. ...
  • Podnikání ve zdravotnictví 

   Author: Švandrlíková Markéta; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Zlámal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Práce přináší náhled na podnikání v českém zdravotnictví a poskytuje přehled legislativních podmínek podnikání a dokumentů, které se založení a vedení soukromé zdravotnické praxe týkají. V aplikační části je potom modelově ...
  • Podpora self-managementu v rámci léčby pacientů 

   Author: Lebdušková Helena; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Diplomová práce se zabývá problematikou podpory self-managementu (SM) v rámci léčby pacientů s diagnózou diabetes mellitus I. a II. typu. Obsahuje shrnutí dostupných poznatků ze zahraničních publikací a popisuje zkušenosti ...
  • Porovnání algoritmů pro stanovení výkonů a fází signálů přiváděných na jednotlivé aplikátory regionálních mikrovlnných hypertermických systémů 

   Author: Matuška Jan; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Porovnání analýzy nákladů a přínosů s analýzou efektivity v rámci komplexního hodnocení zdravotnické techniky 

   Author: Hrabáková Michaela; Supervisor: Burianová Veronika; Opponent: Martinovský Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Využití nákladových analýz se vposledních letech zvyšuje. To je způsobeno zvyšujícími se náklady na zdravotní péči a nutností alokace zdrojů. Cílem práce bylo analyzovat možné propojení dvou ekonomických analýz, analýzy ...
  • Porovnání cílené prevence a léčby onkologického onemocnění 

   Author: Šinkorová Veronika; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Daneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání farmakologické a mechanické léčby uzávěrů tepen dolních končetin 

   Author: Zapletal Milan; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Tichopád Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Porovnání finanční náročnosti protetického vybavení pacientů po transtibiální amputaci v České republice oproti Německu 

   Author: Humpálová Ludmila; Supervisor: Radostová Iveta; Opponent: Červený Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Cílem diplomové práce byloprovést analýzu principů vybavení a analýzu efektivnosti nákladů (CEA) protetického vybavení pacientů po transtibiální amputaci vČeské republice ve srovnání sNěmeckem, kdy vstupem do CEA jsou ...