• Alternativní způsoby podpůrné terapie u pacientů s apalickým syndromem 

   Autor: Hemr Jakub; Vedoucí práce: Poušek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a dopady nových evropských nařízení o zdravotnických prostředcích z pohledu výrobců 

   Autor: Melounová Petra; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Moravová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Diplomová práce byla zaměřena na problematiku zavádění nových legislativních požadavků vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Cílem práce bylo identifikovat, ...
  • Analýza a korelace očních pohybů s daty z gyro-akcelerometrických senzorů v průběhu unilaterálního vyšetření funkce utrikulu v klinické neurologii 

   Autor: Koukolík Tomáš; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Lindovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Trojrozměrná video-okulografie (3D VOG) je neinvazivní, moderní vyšetřovací metoda určená ke sledování očních pohybůběhem vyšetření na rotačním křesle. Standardní systémy dokážou měřit pouze horizontální a vertikální pohyby ...
  • Analýza a procesní řízení rizik při operaci katarakty s využitím navigačního systému Verion a bez něj 

   Autor: Černá Martina; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Plášková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hlavnm clem prace byla analyza rizik pri operaci katarakty s vyuzitm
  • Analýza a srovnání ambulantní rehabilitace a rehabilitace prováděné v domácím prostředí 

   Autor: Karbanová Petra; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Hendrych Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a zpracování pohybových dat ze systému Vicon 

   Autor: Čejka Václav; Vedoucí práce: Ladecký Martin; Oponent práce: Tatíček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza bariér aplikace dentálních implantátů 

   Autor: Picková Kateřina; Vedoucí práce: Brhel Martin; Oponent práce: Pekárek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza biologických signálů z experimentálního modelu ARDS 

   Autor: Pešek Tomáš; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Mlček Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Cílem práce bylonalézt hraniční hodnotu středního tlaku vdýchacích cestách (CDP), jejíž překročení způsobívýraznouzměnu plochy tlakově objemové křivky, vykonané srdcem během každého cyklu. Skupině 9 dospělýchprasatdomácích(m ...
  • Analýza celkových nákladů na diagnózu v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. 

   Autor: Žižková Tereza; Vedoucí práce: Hospodková Petra; Oponent práce: Provázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem diplomové práce je vytvoření univerzální metodiky pro vyčíslení skutečně vznikajících nákladů na konkrétní diagnózu zperspektivy poskytovatele tedyON Kladno, a.s. Vrámci diplomovépráce bylo dílčím cílemanalyzovat ...
  • Analýza cen léků v okrese Kladno 

   Autor: Brhel Martin; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Kožený Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-06)
   Práce je věnována systému tvorby cen léků v ČR. První tématický okruh seznamuje s procesem stanovení cen léků, jakými způsoby ovlivňují ceny léků státní orgány ČR a jaká pravidla jsou zavedena při vydávání léků v lékárnách. ...
  • Analýza dechového objemu při vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

   Autor: Grenarová Naděžda; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Waldauf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Hlavním cílem této práce je analýza závislosti dechového objemu na kontinuálním distenzním tlaku při vysokofrekvenční oscilační ventilaci. Analýza byla provedena celkem na devíti prasatech domácích před a po plicní laváži, ...
  • Analýza dopadů akce "Děkujeme, odcházíme" na vybrané aktéry ve zdravotnictví 

   Autor: Tichý Peter; Vedoucí práce: Darmopilová Zuzana; Oponent práce: Palát Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza efektivity 3D zobrazovacího systému CBCT (Cone beam computed tomography) ve srovnání s 2D systémem (panoramatický rtg) v soukromém stomatologickém zařízení 

   Autor: Táborská Martina; Vedoucí práce: Jeřábková Silvie; Oponent práce: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cone beam výpočetní tomografie umožňuje trojrozměrné zobrazení anatomických struktur. Dnes se ve stomatologii běžně používá 2D zobrazení pomocí panoramatického nebo intraorálního rentgenu. Cílem práce je analyzovat efektivitu ...
  • Analýza efektivity provozu lineárního urychlovače 

   Autor: Kovaříková Jana; Vedoucí práce: Donin Gleb; Oponent práce: Ambruš Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-03)
  • Analýza ekonomických aspektů léčby diabetu transplantací a inzulinovou pumpou 

   Autor: Jedináková Teodora; Vedoucí práce: Gajdoš Ondřej; Oponent práce: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Základním záměrem bylo posoudit nákladové aspekty dvou specifických a nákladově významných způsobů léčby diabetu. Práce je zaměřena na analýzu a srovnání nákladů transplantace pankreatu a léčby pomocí inzulinové pumpy u ...
  • Analýza elektrokardiografických parametrů repolarizace pro predikci ventrikulárních tachyarytmií v experimentálním modelu akutního koronárního syndromu 

   Autor: Galinyte Viktorija; Vedoucí práce: Sedova Ksenia; Oponent práce: Švehlíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Prevence život ohrožujících arytmií jako jsou ventrikulární tachykardie a ventrikulární fibrilace (VT/VF) a jejich léčba během ischémického záchvatu vyžaduje vyhodnocení repolarizačních EKG parametrů, protože depolarizační ...
  • Analýza ergonomických rizik u administrativních pracovníků 

   Autor: Ježková Andrea; Vedoucí práce: Přindiš Vít; Oponent práce: Peter Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce přednesla problém výskytu a zatížení společenského systému muskuloskeletální problematikou, na které se podílí i chybějící ergonomie u administrativních pracovníků. Hlavním cílem je sestavení procesní mapy ...
  • Analýza hospodaření ambulantního rehabilitačního oddělení 

   Autor: Vintrichová Martina; Vedoucí práce: Rosina Jozef; Oponent práce: Hendrych Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Cílem mé diplomové práce ?Analýza hospodaření ambulantního rehabilitačního oddělení?je identifikovat faktory ovlivňující hospodaření tohoto typu zařízení a provést analýzu hospodaření vybrané ambulantní rehabilitace. První ...
  • Analýza investic do nákupů magnetických rezonancí v České republice 

   Autor: Bohmann Jan; Vedoucí práce: Ujhelyiová Alena; Oponent práce: Soharová Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza IS ve vybraném zdravotnickém zařízení a návrh pro jeho správu 

   Autor: Danda Michal; Vedoucí práce: Dohnal František; Oponent práce: Münz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)