Now showing items 1-20 of 1011

  • Adherence k inhalační technice u pacientů s chronickým onemocněním plic 

   Author: Jakub Kroneisl; Supervisor: Tichopád Aleš; Opponent: Brecíková Ktarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Základní léčbou chronické obstrukční nemoci (CHOPN) a astmatu, které patří k nejčastějším plicním onemocněním jak v České republice, tak ve světě, je tzv. inhalační terapie (používání inhalátoru s léčivem). Diplomová práce ...
  • Alternativní způsoby podpůrné terapie u pacientů s apalickým syndromem 

   Author: Hemr Jakub; Supervisor: Poušek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a dopady nových evropských nařízení o zdravotnických prostředcích z pohledu výrobců 

   Author: Melounová Petra; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Moravová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Diplomová práce byla zaměřena na problematiku zavádění nových legislativních požadavků vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Cílem práce bylo identifikovat, ...
  • Analýza a korelace očních pohybů s daty z gyro-akcelerometrických senzorů v průběhu unilaterálního vyšetření funkce utrikulu v klinické neurologii 

   Author: Koukolík Tomáš; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Lindovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Trojrozměrná video-okulografie (3D VOG) je neinvazivní, moderní vyšetřovací metoda určená ke sledování očních pohybůběhem vyšetření na rotačním křesle. Standardní systémy dokážou měřit pouze horizontální a vertikální pohyby ...
  • Analýza a procesní řízení rizik při operaci katarakty s využitím navigačního systému Verion a bez něj 

   Author: Černá Martina; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Plášková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hlavnm clem prace byla analyza rizik pri operaci katarakty s vyuzitm
  • Analýza a srovnání ambulantní rehabilitace a rehabilitace prováděné v domácím prostředí 

   Author: Karbanová Petra; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Hendrych Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a zpracování pohybových dat ze systému Vicon 

   Author: Čejka Václav; Supervisor: Ladecký Martin; Opponent: Tatíček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza bariér aplikace dentálních implantátů 

   Author: Picková Kateřina; Supervisor: Brhel Martin; Opponent: Pekárek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza biologických signálů z experimentálního modelu ARDS 

   Author: Pešek Tomáš; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Mlček Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Cílem práce bylonalézt hraniční hodnotu středního tlaku vdýchacích cestách (CDP), jejíž překročení způsobívýraznouzměnu plochy tlakově objemové křivky, vykonané srdcem během každého cyklu. Skupině 9 dospělýchprasatdomácích(m ...
  • Analýza celkových nákladů na diagnózu v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. 

   Author: Žižková Tereza; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Provázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem diplomové práce je vytvoření univerzální metodiky pro vyčíslení skutečně vznikajících nákladů na konkrétní diagnózu zperspektivy poskytovatele tedyON Kladno, a.s. Vrámci diplomovépráce bylo dílčím cílemanalyzovat ...
  • Analýza cen léků v okrese Kladno 

   Author: Brhel Martin; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Kožený Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-06)
   Práce je věnována systému tvorby cen léků v ČR. První tématický okruh seznamuje s procesem stanovení cen léků, jakými způsoby ovlivňují ceny léků státní orgány ČR a jaká pravidla jsou zavedena při vydávání léků v lékárnách. ...
  • Analýza cerebrální oxymetrie u septických pacientů 

   Author: Lucie Durdisová; Supervisor: Horáková Lenka; Opponent: Beneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Cílem diplomové práce je analyzovat data signálů cerebrální oxymetrie získaných z pilotního měření. Měření probíhalo na septických pacientech pomocí systému NIRS. Z těchto dat je následně korelací s daty středního arteriálního ...
  • Analýza chůze pacientů s Parkinsonovou chorobou 

   Author: Lucie Horáková; Supervisor: Neťuková Slávka; Opponent: Benešová Silvia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-13)
   Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat chůzi u pacientů s Parkinsonovou nemocí pomocí parametrů chůze a otáčení a vyhodnotit rozlišovací schopnost mezi testem čisté chůze a testem chůze s kognitivní úlohou. Chůze ...
  • Analýza dechového objemu při vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

   Author: Grenarová Naděžda; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Waldauf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Hlavním cílem této práce je analýza závislosti dechového objemu na kontinuálním distenzním tlaku při vysokofrekvenční oscilační ventilaci. Analýza byla provedena celkem na devíti prasatech domácích před a po plicní laváži, ...
  • Analýza diagnostického postupu u žen s prsním implantátem 

   Author: Tereza Ptáčková; Supervisor: Mašková Barbora; Opponent: Mechl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Diplomová práce měla za cíl analýzu diagnostických postupu u žen s prsním implantátem. Porovnávanými diagnostickými postupy byly UZ a MR, které mají dle literatury nejvyšší senzitivitu při odhalování ruptur implantátů. Pro ...
  • Analýza dopadu na rozpočet - zavedení zdravotnické technologie ve zdravotnickém zařízení. 

   Author: Hana Šatarová; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Zavadil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá použitím analýzy dopadu na rozpočet v oblasti mimo léčivé přípravky v České republice a v zahraničí. Cílem diplomové práce bylo provést pro vybraný přístroj analýzu dopadu na ...
  • Analýza dopadů akce "Děkujeme, odcházíme" na vybrané aktéry ve zdravotnictví 

   Author: Tichý Peter; Supervisor: Darmopilová Zuzana; Opponent: Palát Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza efektivity 3D zobrazovacího systému CBCT (Cone beam computed tomography) ve srovnání s 2D systémem (panoramatický rtg) v soukromém stomatologickém zařízení 

   Author: Táborská Martina; Supervisor: Jeřábková Silvie; Opponent: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cone beam výpočetní tomografie umožňuje trojrozměrné zobrazení anatomických struktur. Dnes se ve stomatologii běžně používá 2D zobrazení pomocí panoramatického nebo intraorálního rentgenu. Cílem práce je analyzovat efektivitu ...
  • Analýza efektivity kompenzačních mechanismů uplatněných pro lůžková zdravotnická zařízení během pandemie COVID-19 

   Author: Ingrid Langová; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Zavadil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou efektivity úhradových kompenzačních mechanismů uplatňovaných během pandemie COVID-19. Cílem diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit efekt kompenzačních mechanismů dle kompenzačních ...
  • Analýza efektivity provozu lineárního urychlovače 

   Author: Kovaříková Jana; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Ambruš Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-03)