Now showing items 386-405 of 722

  • Objektivní hodnocení svalového tonu 

   Author: Patel Jaydeepkumar Ashokkumar; Supervisor: Milerská Iva; Opponent: Hejda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Cílem tohoto studijního programu je neinvazivní léčba (Myoton-Pro) kvantifikovat biomechanické vlastnosti GluteusMaximus (GM), Vastus Lateralis (VL) aVastusMedialis (VM), a prokázal stálost a noviceuser.MyotonProdeviceoersrapid, ...
  • Ocenění duševního majetku výrobce zdravotnické techniky 

   Author: Komberec Libor; Supervisor: Kneppo Peter; Opponent: Martinovský Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Oceňování výkonů v rehabilitační praxi 

   Author: Vitková Jana; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Odstranění artefaktu z kochleárního implantátu z EEG 

   Author: Gebre Robel Kebede; Supervisor: Verkerke Bart GJ; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Cílem této studie je určení, zda metoda analýzy nezávislých komponent (ICA) je použitelná k odstraňování artefaktů v EEG signálu způsobených kochleárním implantátem. ICA je účinná také u dalších artefaktů, jako například ...
  • Optimalizace aparatury pro spirometrická vyšetření 

   Author: Šišma Martin; Supervisor: Hajný Ondřej; Opponent: Zábrodský Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace CPAP aplikátoru pro novorozence 

   Author: Balcarová Eva; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Hiřmanová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Ventilace pomocí pozitivního přetlaku nacházíuplatněnízejménavrespirační terapii neonatologických pacientů. Tato technika používá dva druhy aplikátorů ?nosní masky a aplikátory snostrilami. Každý zpoužívaných systémů má ...
  • Optimalizace Demand-flow systému pro podporu spontánního dýchání při vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

   Author: Řídel Zdeněk; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   V rámci diplomové práce jsem se zaměřil na nápravu nedostatků současné experimentální verze Demand-flow systému pro podporu spontánního dýchání při vysokofrekvenční oscilační ventilaci (HFOV), který je vyvíjen na FBMI ČVUT, ...
  • Optimalizace elektrodového systému RETI-port/scan 21 pro snímání elektroretinogramu a elektrookulogramu 

   Author: Gazda Ondřej; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit systém uchycení elektrod v rámci systému RETIport/
  • Optimalizace finančního hospodaření Domova Vraný, poskytovatele sociálních služeb 

   Author: Krejčíková Hana; Supervisor: Šturcová Jana; Opponent: Zahrádková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace metody laboratorní diagnostiky časné revmatoidní artritidy 

   Author: Kotenová Iva; Supervisor: Půtová Ivana; Opponent: Vojtíšková Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Optimalizace nCPAP generátoru MEDIJET 

   Author: Surovcová Markéta; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V neonatologické a pediatrické klinické praxi je standardně používána neinvazivní metoda umělé plicní ventilace označovaná jako nCPAP. Existuje široká škála nCPAP systémů, které se odlišují z hlediska dechové práce iWOB. ...
  • Optimalizace podpůrných procesů ve zdravotnictví pomocí metod lean healthcare 

   Author: Forgáč Martin; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Lešundák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-28)
  • Optimalizace používání jodových kontrastních látek určených k intravaskulárnímu podání v závislosti na indikaci 

   Author: Mishriky Nihad; Supervisor: Darmopilová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Optimalizace procesu kontroly metrologické správnosti ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Šifner Jiří; Supervisor: Kneppo Peter; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace provozu laboratoře za pomoci metod průmyslového inženýrství 

   Author: Vlas Tomáš; Supervisor: Debnár Peter; Opponent: Vermachová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Optimalizace radiační ochrany v nukleární medicíně 

   Author: Večeřa Martin; Supervisor: Trojanová Helena; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace rozvrhování služeb na nemocničním oddělení 

   Author: Eisenmannová Dagmar; Supervisor: Fábry Jan; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem této práce je zmapování situace v českých nemocnicích ohledně způsobu rozvrhování směn a navržení optimalizačního prostředku pro rozvrhování směn sester. Při rozvrhování je třeba dodržovat nejen Zákoník práce, ale ...
  • Optimalizace transportu handicapovaných osob 

   Author: Sassmannová Anna; Supervisor: Fábry Jan; Opponent: Jablonský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této práce je navrhnout organizacím přepravující postižené osoby, jak optimálně je lze přepravovat. Ve své práci Optimalizace transportu handicapovaných osob popíši nejprve historii zpřístupňování veřejné dopravy, ...
  • Optimalizace tryskového aplikátoru LifePort z hlediska dechové práce 

   Author: Vosátková Lucie; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Vysokofrekvenční trysková ventilace je alternativní metodou v léčbě předčasně narozených novorozenců trpících syndromem respirační tísně. Tato vysokofrekvenční ventilační technika prokazatelně snižuje riziko vzniku ...
  • Optimalizace využití zdravotní techniky v soukromé praxi s konkretizací na stomatologické pracoviště 

   Author: Marek David; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Pekárek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace využití zdravotní techniky v soukromé praxi s konkretizací na stomatologické pracoviště" je popis principu a funkce rentgenového zařízení s důrazem na rentgeny určené pro stomatologii, ...