Now showing items 218-237 of 722

  • Identifikace bariér při vzniku soukromých zařízení zabývajících se léčbou závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách 

   Author: Cepáková Michaela; Supervisor: Mezerová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Identifikace diagnóz v akutní péči o děti z pohledu krytí nákladů DRG 

   Author: Tyburcová Štěpánka; Supervisor: Kreuterová Karolína; Opponent: Holcát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Identifikace nových potřeb Integrovaného záchranného systému 

   Author: Malatová Zuzana; Supervisor: Heinzová Zuzana; Opponent: Sviták Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace nových potřeb pracovníků Integrovaného záchranného systému 

   Author: Bartoníček Jiří; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Sabol Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Výkonnost Integrovaného záchranného systému je závislá na možnostech a omezeních pracovníků. Analýza pracovních postupů spolu s potřebami zaměstnanců je proto významným krokem ke zjištění slabých míst a k následnému zvýšení ...
  • Identifikace pohybových obrazců 

   Author: Ježek Tomáš; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Hejda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace postižených jader a drah anatomických struktur kmene a mozečku pacienta v rámci pilotní studie 

   Author: Padrta Jiří; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Marek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Mozkový kmen a mozeček jsou velmi složité části lidského těla obsahující velké množství nervových jader drah ovládajících různé části lidského těla od motoriky, přes čití, po respiraci a krevní oběh. Tyto struktury jsou ...
  • Identifikace uživatele na základě biometrických parametrů 

   Author: Matos Maravi Ruben Abraham; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   In this study we are going to investigate the feasibility of keystroke dynamics method,
  • Implementace 'Hospital-based HTA' do České republiky 

   Author: Salačová Kristýna; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Hodnocení zdravotnických technologií je stálé častěji aplikovánona místní úrovni zdravotnických zařízení, mezinárodně označovánozkratkou HB-HTA, kdejetechnologie posuzována především z pohledu nákladů, dopadů a efektů. ...
  • Implementace nástrojů průmyslového inženýrství do výroby systému i-Drive Power u zdravotnických lůžek 

   Author: Poliak Pavel; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Plášková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-04)
   Práce se zabývá analýzou procesů výroby systému i-Drive Poweru zdravotnických lůžek Multicare. Na základě metod průmyslového inženýrství jsem do výroby implementoval nástroje štíhlé výroby a optimalizoval výrobní procesy. ...
  • Implementace procesních a aplikačních postupů pro akreditaci vybrané metody v ÚHKT 

   Author: Svobodová Kristýna; Supervisor: Švandová Ivana; Opponent: Gottwald Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zabývá přípravou metody SRA-HPLC pro diagnostiku heparinem indukované trombocytopenie k akreditačnímu šetření. V teoretické části diplomové práce je rozebrána problematika akreditací v zahraničí a ČR a ...
  • In vitro testování cévních náhrad vytvořených metodami tkáňového inženýrství za suprafyziologických podmínek 

   Author: Özyildirim Özgecan; Supervisor: Jockenhövel Stefan; Opponent: Aguilar Luis Gerardo Hurtado
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Individuální dávkování léčiv u terapie astma bronchiale 

   Author: Hudečková Petra; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Bartůňková Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační portál o zdravotnické technice založený na ontologiích 

   Author: Andrš Jakub; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce bylo, navrhnout webový systém, kterýby měl sloužit jako podpůrný ná-stroj při hodnocení zdravotnických technologií a navrhnout co nejlepší způsob zobrazení i n-formací vněm obsažených. Vprvní části práce ...
  • Inovace v marketingové komunikaci volně prodejného léčivého přípravku 

   Author: Matlasová Michaela; Supervisor: Jakubův Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-28)
  • Inovační aktivity českých výrobců zdravotnických přístrojů - efekty a omezení 

   Author: Kubín Antonín; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Fenik Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Internetová reklama v oblasti zdravotnictví 

   Author: Petrák Jan; Supervisor: Kneppo Peter; Opponent: Kužel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-07)
   Tato práce popisuje základní právní předpisy upravující poskytování zdravotní péče, podmínky pro její poskytování a zaměřuje se na oblast konkurence mezi jednotlivými zařízeními. Pro zvolené zdravotnické zařízení pak ...
  • Investiční návratnost a efektivnost laparoskopických přístrojů 

   Author: Matýs Marek; Supervisor: Rosenlacher Pavel; Opponent: Šturcová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Klasifikace a oceňování radioterapeutických zdravotnických přístrojů 

   Author: Zukalová Veronika; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Král Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato práce se zabývá klasifikací a oceňováním radioterapeutických zdravotnických přístrojů. Zahrnuje analýzu přístupů ke klasifikaci a třídění radioterapeutické zdravotnické techniky z hlediska světového pohledu i v rámci ...
  • Klinická a ekonomická analýza farmakoterapie diabetické neuropatie 

   Author: Matušková Odeta; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Soharová Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klinická a nákladová efektivita léčby cévní mozkové příhody v komplexním cerebrovaskulárním centru 

   Author: Drugdová Irena; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Název práce: Klinická a nákladová efektivita léčby cévní mozkové příhody v Komplexním cerebrovaskulárním centru Diplomová práce porovnává klinickou a nákladovou efektivitu (i) endovaskulárního neurointervenčního výkonu, ...