Now showing items 1-20 of 850

   Subject
   268/2014 Sb., 123/2000 Sb., celkové náklady, periodická bezpečnostně technická kontrola, BTK, revize, zdravotnické prostředky, odborná údržba [1]
   268/2014 Sb., 123/2000 Sb., total costs, planned preventive maintenance, PPM, electric revision, medical devices , professional maintenance [1]
   3D laparoscopy, videolaparoscopy, endoscopy, multicriterial analysis [1]
   3D laparoskopie, videolaparoskopie, endoskopie, multikriteriální hodnocení [1]
   3D tisk,Selektivní laserové spékání,Analýza nákladové efektivity,Medicína založená na faktech,Kyčelní protéza [1]
   3D VOG,gyro-accelerometric sensor,rotatory chair,vestibular system [1]
   3D VOG,gyro-akcelerometrický senzor,rotační křeslo,vestibulární aparát [1]
   A public contract tenders,procurement,issues,law,regulations,contracts analysis [1]
   ablace,karcinom [1]
   ablation,tumor [1]
   Accelerometer, Gyroscope, Movement sensing, toothbrushing, smart toothbrush [1]
   Accreditation,JCI,SAK,internal regulations,comparison,database [1]
   Accreditation,risk analysis,FMEA,Heparin induced thrombocytopenia [1]
   Activity based costing,cost analysis,costs,ophthalmic [1]
   Activity Based Costing,costs,DRG,acute appendicitis,ectopic testicle [1]
   Activity based costing,nákladové analýzy,náklady,oční [1]
   Activity Based Costing,náklady,DRG,akutní apendicitida,ektopické varle [1]
   Activity-Based Costing,health care organization,tension free,inguinal hernia [1]
   Activity-Based Costing,zdravotnická organizace,beznapěťový,tříselná kýla [1]
   acute myocardial infarction,percutaneous coronary intervention,costs of treatment,costs of illness [1]