Zobrazují se záznamy 1-20 z 920

   Klíčové slovo
   268/2014 Sb., 123/2000 Sb., celkové náklady, periodická bezpečnostně technická kontrola, BTK, revize, zdravotnické prostředky, odborná údržba [1]
   268/2014 Sb., 123/2000 Sb., total costs, planned preventive maintenance, PPM, electric revision, medical devices , professional maintenance [1]
   3D laparoscopy, videolaparoscopy, endoscopy, multicriterial analysis [1]
   3D laparoskopie, videolaparoskopie, endoskopie, multikriteriální hodnocení [1]
   5S,metody průmyslového inženýrství,optimalizace pracoviště,plánování,VSM mapa,vizualizace,vizuální management [1]
   A public contract tenders,procurement,issues,law,regulations,contracts analysis [1]
   Aanalysis,medical equipmens [1]
   ABC,ABM,DRG,Cost management,Costing,Budgeting,Directcosts,Indirect costs [1]
   ABC,ABM,DRG,řízení nákladů,kalkulace,rozpočetnictví,přímé náklady,nepřímé náklady [1]
   ABC,healthcare payments,DRG,cost center,relative weight [1]
   ABC,úhrada zdravotní péče,DRG,nákladové středisko,relativní váha [1]
   ablace,karcinom [1]
   Ablační hloubka,absorpční koeficient,excimerovýlaser,katetrizační ablace,rozvoj teplotního pole tkání [1]
   Ablation depth,absorption coefficient,excimer laser,catether ablation,progress of temperature field of tissue [1]
   ablation,tumor [1]
   absenteeism,presenteeism,work productivity,productivity loss,productivity costs,friction cost approach,human capital approach,WPAI: AS,ankylosing spondylitis [1]
   absenteeismus,presenteeismus,pracovní produktivita,ztráta produktivity,nákladysouvisející se ztrátou produktivity,friction cost approach,human capital approach,WPAI: AS,ankylozující spondylitida [1]
   Accelerometer, Gyroscope, Movement sensing, toothbrushing, smart toothbrush [1]
   acute myocardial infarction,percutaneous coronary intervention,costs of treatment,costs of illness [1]
   addiction,addictive substance,alcohol,financial analysis,medical facility,theproblem [1]