Recent Submissions

 • Metody hodnocení chůze dětí s mozkovou obrnou 

  Author: Dana Tayser Hassan; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Ráfl Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Vývoj systému pro záznam pohybu vede k vyššímu zájmu výzkumů o studium a analýzu chůze pomocí matematických a statistických metod hodnocení pohybových dat. V biomechanice byla použita řada metod analýz chůze, které zkoumají ...
 • Možnosti využití wearables u pacientů s poruchami spánku 

  Author: Křížová Anna; Supervisor: Přindiš Vít; Opponent: Potůček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cíle studie: Práce se zabývá monitoringem spánku pomocí nositelných zařízení. Cílem diplomové práce je klinicko-ekonomické vyhodnocení využití wearables oproti dosud používanému standardu ve spánkových laboratořích (PSG). ...
 • Vliv prodloužené doby používání senzorů u pacientů s DM 

  Author: Erfányuková Anna; Supervisor: Vašková Veronika; Opponent: Velebová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Hlavním cílem diplomové práce bylo provést pilotní průzkum zjišťující vliv prodloužené doby používání senzorů kontinuální monitorace glykémie na přesnost jejich měření a na náklady související s těmito senzory. V rámci ...
 • Bilance screeningového programu kolorektálního karcinomu 

  Author: Maurerová Veronika; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Kothera Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Rakovina tlustého střeva je třetí nejčastěji diagnostikované rakovinové onemocnění ve vyspělých státech. Ve většině zemích včetně České republiky je zaveden celoplošný screeningový program, kdy jsou občané státu zvány na ...
 • Systém vzdělávání zdravotnického personálu, jeho financování a dopady na stabilitu českého zdravotního systému 

  Author: Kolín Jan; Supervisor: Kotherová Zuzana; Opponent: Schlanger Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Název práce: Systém vzdělávání zdravotnického personálu, jeho financování a dopady na stabilitu českého zdravotního systému. Cílem této práce je zkoumání dopadů systémů vzdělávání lékařů a způsobů jeho financování na ...
 • Strategická analýza soukromého zdravotnického zařízení 

  Author: Dolejšová Barbora; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Král Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Diplomová práce se zabývá problematikou strategického řízení zdravotnických zařízení. Pro stanovení strategie daného zdravotnického zařízení je nutno provést strategickou analýzu. Práce obsahuje teoretická východiska pro ...
 • Klinická a nákladová efektivita léčby cévní mozkové příhody v komplexním cerebrovaskulárním centru 

  Author: Drugdová Irena; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Doležal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Název práce: Klinická a nákladová efektivita léčby cévní mozkové příhody v Komplexním cerebrovaskulárním centru Diplomová práce porovnává klinickou a nákladovou efektivitu (i) endovaskulárního neurointervenčního výkonu, ...
 • Postavení nekonvenční a komplementární léčby v České republice 

  Author: Klíčová Barbora; Supervisor: Kotherová Zuzana; Opponent: Konopáčová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Diplomová práce s názvem postavení nekonvenční a komplementární léčby v České republice se zabývá zhodnocením rizik a přínosů v oblasti Tradiční čínské medicíny. Teoretická část se zabývá postavením nekonvenční a komplementární ...
 • Klinicko-ekonomická analýza provozu a efektivity využití peroperační magnetické rezonance 

  Author: Chocholatá Jana; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Šeberka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Diplomová práce se zabývá klinicko-ekonomickou analýzou provozu a efektivity využití peroperační magnetické rezonance. Dále se práce věnuje hodnocení peroperační magnetické rezonance z hlediska nákladů na provoz a klinickými ...
 • Bilance screeningového programu karcinomu děložního čípku 

  Author: Kaněrová Michaela; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Barták Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cílem diplomové práce bylo stanovení výsledné ekonomické bilance screeningového programu karcinomu děložního čípku pro poskytovatele zdravotních služeb. Pro identifikaci základních procesů screeningového programu a zhodnocení ...
 • Objektivní hodnocení svalového tonu 

  Author: Patel Jaydeepkumar Ashokkumar; Supervisor: Milerská Iva; Opponent: Hejda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
  Cílem tohoto studijního programu je neinvazivní léčba (Myoton-Pro) kvantifikovat biomechanické vlastnosti GluteusMaximus (GM), Vastus Lateralis (VL) aVastusMedialis (VM), a prokázal stálost a noviceuser.MyotonProdeviceoersrapid, ...
 • Návrh modulární ortézy loketního kloubu vybavené aktuátorem 

  Author: Bancud Kevin Delfin; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Koprnický Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Spasticita a svalová kontrakce jsou nejčastějšími komplikacemi při neurologických a ortopedických poruchách. Nejkonzervativnější metodou léčby spasticity a kontrakce jsou zpravidla pasivní protahovací cvičení. Tyto terapie ...
 • Ekonomicko-technologické zhodnocení endodoncie se zaměřením na nikl-titanové systémy 

  Author: Faloutová Radka; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Nováková Vendula
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Všeobecný nárůst modernizace ošetřovacích postupů za využití inovativní techniky v posledních letech se nevyhnul ani oblasti stomatologie. Tento trend výrazně přispívá ke zkvalitnění poskytované péče, je ale nutné brát v ...
 • Možnosti využití 3D tisku a nových technologií ve zdravotnictví 

  Author: Hrdlička Vojtěch; Supervisor: Přindiš Vít; Opponent: Peter Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Diplomová práce pojednává o nákladové efektivitě zdravotnických prostředků vytvářených aditivní výrobou. Hlavním cílem je vyčíslení celkových předpokládaných nákladů a efektů při výrobě kyčelních implantátů SLM metodou ...
 • Compliance příjemců invalidních důchodů ve farmakoterapii a dodržování léčebného režimu při léčbě diabetu 

  Author: Dobrodenková Michaela; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Schlanger Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cieľom práce bolo analyzovať reálne dáta o dodržiavaní liečebných opatrení pri diabetu mellitu 2. typu u príjemcov invalidných dôchodkov a kvantifikovať závislosť progresie choroby na (ne)dodržiavaní predpísanej farmakologickej ...
 • Ekonomicko - technologické porovnání ultrazvukových technologií v ordinacích zubních lékařů a dentálních hygienistek 

  Author: Filipiová Marie; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Jonášová Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Ultrazvukové přístroje jsou stále více používány v různých oborech zubního lékařství. V současné době je množstvím zubních lékařů dávána přednost konvenčním metodám ošetření, ačkoliv je použití ultrazvukových přístrojů ...
 • Návrh na zefektivnění odpadového hospodářství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 

  Author: Nuska Radim; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Petráček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Cílem této práce je zpracování návrhu na zefektivnění odpadového hospodářství na Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Při řešení bylo využito situační analýzy současného stavu likvidace ...
 • Softwarové systémy pro hodnocení EKG 

  Author: Velická Aneta; Supervisor: Bruthans Jan; Opponent: Bláha Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit přehled existujících softwarů pro oblast neinvazivní kardiologie, z nich vybrat v České republice nejčastěji používané kardiologické softwary, analyzovat je a na základě výsledku hodnocení ...
 • Komparace metod k-means a k-means++ při použití na reálném EEG záznamu 

  Author: Kolíková Daniela; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Macaš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Tato práce je zaměřena na oblast elektroencefalografie neboli EEG. Měření EEG spočívá ve snímání elektrické aktivity mozku z povrchu hlavy. Naměřený EEG signál má stochastickou povahu a jeho vyhodnocování je obtížné. Metody ...
 • Vliv parametrů vysokofrekvenční oscilační ventilace na regionální distribuci dynamické hyperinflace plic 

  Author: Mitriková Andrea; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Hykel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Dynamická hyperinflace plic (DH) je nežádoucí tlakový gradient, který může vznikat při umělé plicní ventilaci. Současné diagnostické metody pro její detekci nejsou optimální, obzvlášť pro monitorování při vysokofrekvenční ...

View more