Poslední příspěvky

 • Hodnocení technologií v kardiologii 

  Autor: Hasenöhrlová Pavla; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Zemánek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Diplomová práce měla dva základní cíle: (1) zmapovat publikované HTA studie týkající sezdravotnických prostředků vintervenční kardiologii a (2) provést zhodnocení C-ramen voblasti kardiologie. V první části byly vyhledány ...
 • Nepřímé náklady pro potřeby hodnocení zdravotnických technologií 

  Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Gavurová Beáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce rozpracovává problematiku nepřímých nákladův oblasti zdravotnictví, kterým je obecně věnována malá pozornost ve srovnání snákladypřímými. Cílempráce je vypracování návrhu řešení výpočtu nepřímých nákladů ve zdravotnickém ...
 • Možnosti zavedení elektronické preskripce v České republice 

  Autor: Konopáčová Eva; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Schlanger Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce mapuje postupy implementace elektronické preskripce vzahraničních zemích, kde systém již plně funguje nebo je na velice vysoké úrovni zavádění. Analyzuje současný stav elektronické preskripce vČeské republice. Vpráci ...
 • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v průběhu chůze 

  Autor: Váchová Adéla; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Vilímek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím systému pro měření kinematiky vestibulárního aparátu v průběhu chůze a vyhodnocením vlivu stylu chůze a typu obuvi na pohyb vestibulárního aparátu. Zvoleným systémem pro toto měření ...
 • Nákup kardiologických přístrojů na kardiologickém oddělení 

  Autor: Šenderová Karolína; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Příhodová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce se zabývá nákupem kardiologických přístrojů na vybrané oddělení. Hlavním cílem je doporučení optimálního výběru dodavatele kardiologických přístrojů. Toho by jedosaženo za pomoci zmapování procesu nákupu na vybraném ...
 • Modelování krevního zásobení horní končetiny při zavedení AV dialyzačního zkratu 

  Autor: Kolář Petr; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Lopot Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato práce se zabývá analýzou současného stavu v oblasti modelování cévního systému horní končetiny metodami konečných prvků s ohledem na možnosti aplikace v chirurgickém vytváření arteriovenózního (A-V) shuntu a změny ...
 • Návrh analytického nástroje pro multikriteriální rozhodování v HTA 

  Autor: Millek Jiří; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Doležal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Cílem práce bylo vytvořit nástroj pro podporu rozhodovacího procesu HTA využívající MCDA v prostředí MATLAB. Na základě analýzy multikriteriálních a normalizačních metod a studiu HTA dat byl navržen a realizován analytický ...
 • Cenotvorba zdravotnických prostředků - vyhodnocení zahraničních cen při organizaci nákupu nového zdravotnického přístroje 

  Autor: Roun Václav; Vedoucí práce: Hospodková Petra; Oponent práce: Barták Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Cílem práce bylo vytvořit postup pro přepočet cen nákupů zdravotnických přístrojů ze zahraničí a následná aplikace tohoto postupu na přístroj TrueBeam. K realizaci tohoto cíle bylo nutné popsat datovou strukturu informačních ...
 • Analýza efektivity 3D zobrazovacího systému CBCT (Cone beam computed tomography) ve srovnání s 2D systémem (panoramatický rtg) v soukromém stomatologickém zařízení 

  Autor: Táborská Martina; Vedoucí práce: Jeřábková Silvie; Oponent práce: Daníčková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cone beam výpočetní tomografie umožňuje trojrozměrné zobrazení anatomických struktur. Dnes se ve stomatologii běžně používá 2D zobrazení pomocí panoramatického nebo intraorálního rentgenu. Cílem práce je analyzovat efektivitu ...
 • Analýza celkových nákladů na diagnózu v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. 

  Autor: Žižková Tereza; Vedoucí práce: Hospodková Petra; Oponent práce: Provázek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cílem diplomové práce je vytvoření univerzální metodiky pro vyčíslení skutečně vznikajících nákladů na konkrétní diagnózu zperspektivy poskytovatele tedyON Kladno, a.s. Vrámci diplomovépráce bylo dílčím cílemanalyzovat ...
 • Detekce adverzních účinků umělé plicní ventilace multisignálovou analýzou 

  Autor: Bartoníček Jakub; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Sovka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Střední tlak v dýchacích cestách (CDP) je parametr, který se nastavuje během připojenípacienta na vysokofrekvenční oscilační umělou plicní ventilaci (HFOV). V současnosti neexistuje žádná robustní metoda, podle které by ...
 • Aplikátor pro lokální mikrovlnou hypertermii realizovaný na bázi metamateriálových struktur za použití diskrétních součástek 

  Autor: Berka Vojtěch; Vedoucí práce: Vrba David; Oponent práce: Raida Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Tato práce charakterizuje inovativní aplikátory založené na bázi rezonátoru nultého řádu pro léčbu nádorových onemocnění pomocí mikrovlnné hypertermie. Parametry an- tén jsou studovány pomocí numerického simulátoru ...
 • Optimalizace CPAP aplikátoru pro novorozence 

  Autor: Balcarová Eva; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Hiřmanová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Ventilace pomocí pozitivního přetlaku nacházíuplatněnízejménavrespirační terapii neonatologických pacientů. Tato technika používá dva druhy aplikátorů ?nosní masky a aplikátory snostrilami. Každý zpoužívaných systémů má ...
 • Hybridní algoritmus pro mikrovlnné zobrazování 

  Autor: Pokorný Tomáš; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Matuška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Mikrovlnné zobrazování je nová technika, která má velký potenciál časem nahradit dnes běžně používané zobrazovací metody. Aktuálně se nachází ve stádiu výzkumu a je potřeba dalšího vývoje, což bylo také mojí motivací. Cílem ...
 • Analýza biologických signálů z experimentálního modelu ARDS 

  Autor: Pešek Tomáš; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Mlček Mikuláš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
  Cílem práce bylonalézt hraniční hodnotu středního tlaku vdýchacích cestách (CDP), jejíž překročení způsobívýraznouzměnu plochy tlakově objemové křivky, vykonané srdcem během každého cyklu. Skupině 9 dospělýchprasatdomácích(m ...
 • Systém pro dynamometrická měření 

  Autor: Tejkl Leoš; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Daniel Matej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Cílem bakalárská práce je navrhnout a sestavit dynamometrick˝ systém promerení izometrické síly stisku ruky. Jedná se o elektronick˝ rucní dynamometr. V praxi se be?ne pou?ívají mechanické rucní dynamometry, které ...
 • Retrospektivní studie z hlediska dosahované kvality obrazu na skiagrafickém a skiaskopickém pracovišti 

  Autor: Novák Petr; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Krahula Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  V práci byly vytyčeny dva cíle. Prvním byla retrospektivní studie kvality obrazu na skiagrafických a skiaskopických přístrojích během pravidelných zkoušek provozní stálosti. Druhým cílem bylo zjistit parametr, který nejvíce ...
 • Určení elektrických vlastností tkání postižených CMP ze snímků z magnetické rezonance ? testování na zajednodušených fantomech hlavy 

  Autor: Díaz Rondón Luis Felipe; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Krupička Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Several studies [1, 2] have reported considerable differences in dielectric properties between
 • Návrh a vývoj odlehčovací ortézy nohy 

  Autor: Perkins Braden; Vedoucí práce: Postema Klaas; Oponent práce: Stará Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Patients who suffer from Charcot foot should not load the effected foot for approximately 8-
 • Návrh multikompartmentového matematického modelu plic 

  Autor: Mehta Keyur; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Grünes Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Mechanical ventilation or artificial lung ventilation is an invasive procedure which is used to assist or replace spontaneous breathing. In positive pressure ventilation, air is pushed into the trachea and through the ...

Zobrazit další