Now showing items 513-532 of 722

  • Senzor průtoku pro vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

   Author: Procházková Radka; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Jašíková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Průtokový senzor u vysokofrekvenční oscilační (HFO) ventilaceslouží k měření průtoku plynu do plic ventilovaného pacienta. Integrací naměřeného průtoku včase lze následně určit velikost dechového objemu (VT) pacienta. Tento ...
  • Sledování nákladů u chirurgických diagnóz 

   Author: Jonášová Renata; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Šubrt Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce je zaměřena na sledování nákladů vybraných skupin chirurgických diagnóz. Hlavním cílem bylo vytvořit model sledování reálných nákladů v Oblastní nemocnici Kladno, jež by umožnil sledovat náklady až na úroveň ...
  • Sociálně ekonomické hodnocení totální endoprotézy kyčelního kloubu 

   Author: Štrombachová Veronika; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Džupa Valér
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sociálně ekonomické hodocení vlivu chirurgické intervence u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

   Author: Syrovátková Eva; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Jeřábek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Socioekonomické hodnocení brachyterapie 

   Author: Teplý Antonín; Supervisor: Kobilková Karolina; Opponent: Kubeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-07-29)
   Práce je zaměřena na socio-ekonomické hodnocení brachyradioterapeutického (oddělení nacházející se v Ústavu Radiační onkologie (dále jen ,,ÚRO?) Nemocnice Na Bulovce (dále jen ,,NNB?), které bylo v období 2007 - 2009 ...
  • Socioekonomické hodnocení detekce subklinických forem aterosklerózy podle druhů využívaných technologií 

   Author: Červinka Tomáš; Supervisor: Adámková Věra; Opponent: Táborský Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Socioekonomické hodnocení klientů s kombinovanou vadou v sociální a zdravotní péči 

   Author: Vostřáková Michaela; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Čeledová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Socioekonomické hodnocení screeningu kolorektálního karcinomu 

   Author: Břízová Pavla; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Žaloudík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Socioekonomické hodnocení vlivu kouření na výdaje na zdravotnictví v ČR 

   Author: Šašková Lucie; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Čeledová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Socioekonomické hodnocení využití panoramatického rentgenu v zubním lékařství 

   Author: Pacáková Renata; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Pekárek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2011-07-29)
   Cílem této diplomové práce bylo zjistit příčiny fluktuace nově registrovaných pacientůna soukromé zubní klinice. Dále pak ze získaných poznatků analyzovat příčiny fluktuace a navrhnout takové doporučení pro zubní kliniku, ...
  • Socioekonomické hodnocení využití vybraných fyzikálních terapií u poruch pohybového aparátu 

   Author: Širmerová Eva; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Volejník Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Socioekonomické význam včasného záchytu karcinomu prostaty 

   Author: Kozáková Jaroslava; Supervisor: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Socioekonomický dopad služeb chráněných bydlení pro mentálně postižené obyvatele 

   Author: Pšeničková Lucie; Supervisor: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Socioekonomický dopad výskytu nozokomiálních nákaz v lůžkovém zdravotnickém zařízení 

   Author: Adamová Eva; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Kolářová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Socioekonomický význam včasného užití biologické léčby u roztroušené sklerózy 

   Author: Wallachová Barbora; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce se zabývá socioekonomickým hodnocenímvčasného užití biologické léčby u pacientů sroztroušenou sklerózou. Cílem práce je vyhodnotit přínos včasné léčby pomocí analýzynákladů a užitku. Teoretická část práce ...
  • Softwarové systémy pro hodnocení EKG 

   Author: Velická Aneta; Supervisor: Bruthans Jan; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem diplomové práce bylo vytvořit přehled existujících softwarů pro oblast neinvazivní kardiologie, z nich vybrat v České republice nejčastěji používané kardiologické softwary, analyzovat je a na základě výsledku hodnocení ...
  • Specializované projekční displeje pro vyšetření v neurologii 

   Author: Charfreitag Jaroslav; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Práce "Specializované projekční displeje pro vyšetření v neurologii" se zabývá návrhem a konstrukcí specializovaných displejů pro sledování očních pohybů a pohybů hlavy. Jde o dílčí součást projektu, realizovaného ve ...
  • Specifika hodnocení diagnostických přístrojů pomocí metod HTA 

   Author: Králová Alice; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření metodiky pro hodnocení diagnostických přístrojů pomocí metod HTA. Práce analyzuje doporučení týkající se hodnocení zdravotnických přístrojů obecně a také doporučení týkající se ...
  • Společenské náklady zneužívání a zanedbávání seniorů 

   Author: Haunerová Barbora; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Čevela Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Hlavním cílem práce je vytvořit metodiku pro kvantifikaci společenských nákladů zneužívání a zanedbávání seniorů (EAN). Ekonomické aspekty EAN nebyly dosud v České republice studovány a i v zahraničí se jedná o velice málo ...
  • Spolehlivost neinvazivního měření tkáňových efektů plicní ventilace 

   Author: Kulhánek Filip; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Muller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   S rozvojem moderní medicíny stoupají nároky na snížení invazivnosti monitorovacích procedur a rychlé informace o vývoji vnitřního prostředí pacienta. Do popředí se tedy dostávají neinvazivní systémy pro monitoraci pacienta. ...